OKRĘT NIE NADAJĄCY SIĘ DO ŻEGLUGI, SŁUŻĄCY JAKO MAGAZYN LUB MIESZKANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HULK to:

okręt nie nadający się do żeglugi, służący jako magazyn lub mieszkanie (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HULK

HULK to:

statek wycofany z eksploatacji i pozostawiony w porcie jako miejce noclegowe lub magazyn (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĘT NIE NADAJĄCY SIĘ DO ŻEGLUGI, SŁUŻĄCY JAKO MAGAZYN LUB MIESZKANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.874

BEZDUSZNOŚĆ, RELA, KREOL, METAFRAZA, WALENCJA, POPRAWA, BOJ, ELEW, RESIDUUM, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, BRUDNIAK, GUZ, SERW, DOKUMENT, MELILIT, SIÓDMY, ZWIĄZEK NASYCONY, ZWÓJKOWATE, WIELOETATOWOŚĆ, FIRMA ZWROTOWA, DRUT, ŁAPA, GRUPOWOŚĆ, MIŚ, LAGUNA, FONIATRIA, FEERIA, ADBLOCK, MIKROFILAMENT, WARAN GŁUCHY, KONTRGAMBIT PHILIDORA, MAK OPIUMOWY, KOPALNIA OTWOROWA, SITO, SIEDMIOMILOWE BUTY, DYWERSJA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, BATON, BAGNET, JĘZYK KENTUM, KONCENTRACJA, KARKAS, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, PORCYJKA, KOŚCIÓŁ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ASKOCHYTOZA, SKALNICZEK SIWY, OSIOWIEC, MARUDERSTWO, AUSZPIK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, HANIEBNOŚĆ, PREFEKTURA APOSTOLSKA, MEDIANTA, DOMEK LORETAŃSKI, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KWADRANT, ANTABA, ZDJĘCIE STYKOWE, NAWIERZCHNIA, POMPIER, MULTIPLEKS, WZIERNIK, BATALIA, WIELOKROTNOŚĆ, SAMOLOT LEKKI, SUBSTANCJA DODATKOWA, FORMACJA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, MIESZANINA, ACENA BUCHANANA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, IGŁY, ALBINOS, OBÓZ PRACY, PLATFORMA PROCESOROWA, RACHUBA, MUTACJA PUNKTOWA, PAŹDZIERZ, UKŁAD URBANISTYCZNY, STRZELEC, AMBULATORIUM, JURYSPRUDENCJA, TARYFA ULGOWA, TRUP, VIP, KONTRAPUNKT, OKRES, MINIATURA, PREFIKS, FILOLOGIA NIEMIECKA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KONWENT, ŁYŻKA, JEŻYNA, PROCESOR, KANAŁ ENERGETYCZNY, POMADKA, WELUR, STANOWISKO, GZYMS, GATUNEK KATADROMOWY, SUWNICA, AWANPORT, NIEKONKRETNOŚĆ, KREPON, WŁÓKNIAK MIĘKKI, CYCEK, ELEMENT, GRZANKI, KANKA, TRAMWAJ WODNY, GARNIZON, MAGNOLIA, KOSZAROWOŚĆ, GAZ ELEKTRONOWY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PIÓRKO, LIBERALIZM, KARAFKA, ZAPŁODNIENIE, WIECZORÓWKA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ZDZIADZIENIE, PAKAMERA, BRAHMS, EMBRIOGENIA, PĘDZARNIA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, GRADUAŁ, MROCZEK POSREBRZANY, MOL, ŁĄCZNIK, TOPIELICA, SĘK, WŁÓCZĘGA, SAMOCHWALSTWO, MISKA, KOALESCENCJA, STEROWIEC SZKIELETOWY, KACZKA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, RAMIENICOWE, DUŻY POKÓJ, ELEGANCIK, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, PŁATECZEK, BIEG PATROLOWY, OCHRONA, JĄDRO, PRZEBŁYSK, KURTYNA, ORGANIZM, KLEJÓWKA, ZAWORA, KOMPRADOR, WILK, RÓG, MORGANUKODONTY, BARION, PRZEPOWIADACZ, PRZEWÓD, EDAMMER, MIRAŻ, WIEŚ PLACOWA, WIŚNIA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, STYMULACJA ODWIERTU, ARARAT, ALBAŃSKI, PUSZCZYK, TEATR MUZYCZNY, WYDATEK RZECZOWY, DIAFTOREZA, TRYBUNAŁ, LAMPAS, PIŁA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, OGRANICZONOŚĆ, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, BICZ BOŻY, TEMPERATURA ZAPŁONU, LINGWISTYKA STOSOWANA, APSYDA, GNAT, SKÓRZAK, DOLOT, SZEWRON, ŻAGIEW, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, TAMARILLO, KANAŁ, FISZ, RUCH, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, BARWICA DREWNA, LYGODIUM PALMIASTE, SEKSIZM, KARELIA, ŚMIECIARZ, TONAŻ, PIGMALIONIZM, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, ZABIEG KOSMETYCZNY, SYNERGETYKA, SKAŁA, SAMOWOLKA, MOGISYGMATYZM, STRES OKSYDACYJNY, CIŚNIENIE TĘTNICZE, EKSHIBICJONISTA, FORMA ODLEWNICZA, ZAKONY, ŚCIGACZ, PODWÓJNY TROCHEJ, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, SIODŁO DAMSKIE, EPONIM, PIES PRZECIWPANCERNY, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KAJZER, SIEDLISKO, HELMIOTOLOGIA, REŻYSER, HISTORIA, MORDENT, AEDICULA, AKT, DOBRO, UKRYCIE, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, TRÓJKĄT BERMUDZKI, KIBLA, IDEACJA, PUBLIKA, KUNA, ÓSEMKA, SIEĆ ENERGETYCZNA, BARKAS, PILARZE, NERWIAK, JAF, WITAMINA, ŁATWOPALNOŚĆ, POBIAŁKA, PŁUCZKA, GARMAŻERNIA, RYBOJASZCZURY, SKOK W BOK, NOSTRZYK, PRAWICA, PRZYTUŁEK, BANK, JACHT ŻAGLOWY, STRACH BIERNY, AŁMATY, ZAĆMA NABYTA, RODAMINA, HIGIENISTKA, NIEWYPAŁ, WSPÓŁBRZMIENIE, WĘGIERKA, DANINA, KIEROWCA, TORTILLA, FASKA, MIZUNA, EKSPATRIANT, ŁOPATA, BEZSIŁA, WOREK REZONANSOWY, LOGIKA FILOZOFICZNA, ZAWŁOKA, KANTOREK, KREWETKA ELEGANCKA, WYJADACZ, FARA, ŁUP, BOCIAN, OSTEOTOMIA, IWO, CAŁUSEK, OSEŁEDEC, ZAKON MNISZY, MODERATOR, STRÓJ PLAŻOWY, ANTECEDENCJA, WAHADŁO, ŻALE, PLAN SYTUACYJNY, POWÓD, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, SERWETKA, AKWARIUM, MECENASOSTWO, KLERODENDRON, SIERPÓWKA, ?WIZYTÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.874 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĘT NIE NADAJĄCY SIĘ DO ŻEGLUGI, SŁUŻĄCY JAKO MAGAZYN LUB MIESZKANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĘT NIE NADAJĄCY SIĘ DO ŻEGLUGI, SŁUŻĄCY JAKO MAGAZYN LUB MIESZKANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HULK okręt nie nadający się do żeglugi, służący jako magazyn lub mieszkanie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HULK
okręt nie nadający się do żeglugi, służący jako magazyn lub mieszkanie (na 4 lit.).

Oprócz OKRĘT NIE NADAJĄCY SIĘ DO ŻEGLUGI, SŁUŻĄCY JAKO MAGAZYN LUB MIESZKANIE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OKRĘT NIE NADAJĄCY SIĘ DO ŻEGLUGI, SŁUŻĄCY JAKO MAGAZYN LUB MIESZKANIE. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast