CECHA PRZECIĘTNIAKA, KOGOŚ, KTO NIE JEST WYBITNY, NICZYM SIĘ NIE WYRÓŻNIA UMYSŁOWO ANI FIZYCZNIE, JEST ZWYCZAJNY, PRZECIĘTNY, NIJAKI, RACZEJ KIEPSKI; OKREŚLENIE O WYMOWIE PEJORATYWNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECIĘTNIACTWO to:

cecha przeciętniaka, kogoś, kto nie jest wybitny, niczym się nie wyróżnia umysłowo ani fizycznie, jest zwyczajny, przeciętny, nijaki, raczej kiepski; określenie o wymowie pejoratywnej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA PRZECIĘTNIAKA, KOGOŚ, KTO NIE JEST WYBITNY, NICZYM SIĘ NIE WYRÓŻNIA UMYSŁOWO ANI FIZYCZNIE, JEST ZWYCZAJNY, PRZECIĘTNY, NIJAKI, RACZEJ KIEPSKI; OKREŚLENIE O WYMOWIE PEJORATYWNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.191

KĘDZIERZAWKA, WŁAŚCIWOŚĆ, SAPROFAG, ZROZUMIAŁOŚĆ, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, PRZYPADEK, LINOWIEC, JĘZYK ELFÓW, FIZYKA, SĘKACZ, KORMOFITY, ANTOCYJANIDYN, MODEL, SILNIK GAŹNIKOWY, KEMPFF, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, INTERFEJS, PĘCHERZYK, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, GALIARDA, CENZOR, BRZĘKACZ, DYREKTYWNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, CHŁYST, RAMA, JAZGOT, PIEPRZ CZERWONY, MAK NISKOMORFINOWY, POSTAĆ BIBLIJNA, STARANIE, WIELOBARWNOŚĆ, KARBUNKUŁ, CHROPAWOŚĆ, RELING, KRATY, FARBA KLEJOWA, ABDERYTA, POLONIA, LIGAWA, KAZUS, ZAPŁON, LUFKA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MANAGER, MATCZYNOŚĆ, SUCHY TYNK, NÓŻ, FACHMAN, WYŚMIENITOŚĆ, RESORAK, FUNKCJA EKSPRESYWNA, NAPOMNIENIE, BEGINKI, PLANETA OCEANICZNA, BIEL, JĘZYK ŻYWY, UPADŁOŚĆ, PÓŁTUSZA, MLEKO, ELEKTROFON, KUBECZEK, ODMIENNOŚĆ, OBRAZ, AIDEOLOGICZNOŚĆ, DANTE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, EUGLENA ZIELONA, BOROWODOREK, KLAUSTROFOBIA, ADAPTOWANIE SIĘ, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PIKNIK, NIEROZUMNOŚĆ, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, NASYCALNIA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PRUSKI DRYL, SILNOŚĆ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, ZWODNIK, ŚMIGŁO, KONTRMANIFESTACJA, FOKSTROT, OUTSIDER, AMATORSKOŚĆ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, ŚLEPY TOR, KRATKA ŚCIEKOWA, GIGANT, FANABERIA, TATERNIK, ROZRABIACZ, HALMA, SROMOTNIK WOALKOWY, CHIP, BAS, KOTWICZNIKOWCE, STRATEG, STRONA, MADISON, WANIENECZKA, EXPRES, JAPONKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, ATAK, BEZCELOWOŚĆ, USTNIK, POPYT, KULTURA MATERIALNA, AGRESOR, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, PILATES, ANGIELCZYK, PŁOZA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, DEPOZYCJA, ODCIEŃ, BARYCENTRUM, RYNEK KONKURENCYJNY, ŁOŻYSKO GAZOWE, POMYŁKA FREUDOWSKA, SONDAŻ, PRZYLEPNOŚĆ, NARNIA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, KWARC ZIELONY, ANIOŁ STRÓŻ, POMOCNIK, TRIADA, GÓRKA, KORUPTOR, ANTAŁECZEK, PIES MYŚLIWSKI, FOLKSDOJCZ, KACZKA EDREDONOWA, POLISA LOKACYJNA, SEPARACJONIZM, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ZDRADLIWOŚĆ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, OKRES NIESKŁADKOWY, CINEREA, JĘZYK ARGOBBA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, NIESZABLONOWOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, AMATOR, SOMATYZACJA, ARCHITEKT WNĘTRZ, PĘTAK, TALENT, TUPANDAKTYL, FURDYMENT, STAROBIAŁORUSKI, RAKSA, REAKTYWACJA, LAMPA OBRAZOWA, GAŚNIK, KOŃ FIŃSKI, SYJON, KAWAŁ, CHEMIA, PRZECIĘTNIACTWO, MARTWE PRAWO, KOŁO MAŁE, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, TARANTELLA, EGZAMIN POPRAWKOWY, ZWYCZAJ LUDOWY, FURAŻER, WIELOKROTNOŚĆ, TOLERANCJA, GĄSZCZ, HUMANIORA, KONTRAKT TERMINOWY, KIESZENIÓWKA, ADAPTER, OBOWIĄZEK SZKOLNY, DONOSICIEL, TWARDOŚĆ, SEKRECJA, AMPUTACJA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, NIEMRAWOŚĆ, GLOBULINA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, SENAT, ASYSTENTKA, CYKL MIESIĘCZNY, AHISTORYCZNOŚĆ, SCEPTYCZNOŚĆ, BODZIEC PODPROGOWY, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, SZCZUR POLINEZYJSKI, DRUK ROZSTRZELONY, PERCHA, ŁATEK, MATRONA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KADZIDŁO, OSTRĘŻYNA, BRACTWO SZPITALNE, PULPIT, WAPIENNICTWO, WYWIAD SKARBOWY, GÓWNOZJAD, KURHANNIK ZWYCZAJNY, KORELACJA ELEKTRONOWA, ANGEOLOGIA, KOZA PIERWOTNA, GATUNEK ZAGROŻONY, SUPERTOSKAN, SKLERODERMIA, WIATRAK, USTAWKA, BASEN, CIEMNOGRÓD, KINEZJOLOGIA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, SZEŚCIOBÓJ, OUROBOROS, TEKSTUALNOŚĆ, TECHNIKA ANALOGOWA, PŁOMYKÓWKA, BIEDAK, PAJĄCZEK, MATERIALNIA, REMISJA, SMOKING, WIETRZNOŚĆ, BOCIAN, STAW OSADOWY, JEDNOŻEŃSTWO, OPIEKUŃCZOŚĆ, DZIENNIKARZ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, BÓJ SPOTKANIOWY, FIZJOPATOLOGIA, ZAWÓD, RADZICIEL, FILOZOF, DYNA, MAORYJSKI, WĘGIERSKI, GOBELINIARZ, BETON ŻUŻLOWY, PIENIĄDZ TOWAROWY, GRAWIMETRIA, MATKA BIOLOGICZNA, DEALPACK, NIEŻYWOTNOŚĆ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, PODATEK LINIOWY, GRAMATYKA GENERATYWNA, SZKOLNIK, TOPOLOGIA, RYBY WĘDROWNE, OLIGOFRENIK, PRYSZNIC, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, PLEBEJUSZ, ROZKAZODAWCA, CZAS LAPUNOWA, BUŁGARYSTYKA, HIPNOTYZER, WIGILIA, FREE JAZZ, LAMPA KARBIDOWA, KIJANKA, MIGELITKA, RYJEC, BOBROWISKO, PALARNIA, PISMO FONETYCZNE, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, KYZYŁ, GRA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, RUCH PIESZY, UFNOŚĆ, ZIMNO, NISZA NIWALNA, BEZGRANICZNOŚĆ, MOC, WOLUMTERYCZNOŚĆ, CZYNNOŚĆ POZORNA, HOMARZEC, BLANKOWANIE, ROSA MIODOWA, PRYMITYWNOŚĆ, REKONFIGURACJA, ZAPRAWA, PODYPLOMÓWKA, ?IRONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.191 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA PRZECIĘTNIAKA, KOGOŚ, KTO NIE JEST WYBITNY, NICZYM SIĘ NIE WYRÓŻNIA UMYSŁOWO ANI FIZYCZNIE, JEST ZWYCZAJNY, PRZECIĘTNY, NIJAKI, RACZEJ KIEPSKI; OKREŚLENIE O WYMOWIE PEJORATYWNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA PRZECIĘTNIAKA, KOGOŚ, KTO NIE JEST WYBITNY, NICZYM SIĘ NIE WYRÓŻNIA UMYSŁOWO ANI FIZYCZNIE, JEST ZWYCZAJNY, PRZECIĘTNY, NIJAKI, RACZEJ KIEPSKI; OKREŚLENIE O WYMOWIE PEJORATYWNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECIĘTNIACTWO cecha przeciętniaka, kogoś, kto nie jest wybitny, niczym się nie wyróżnia umysłowo ani fizycznie, jest zwyczajny, przeciętny, nijaki, raczej kiepski; określenie o wymowie pejoratywnej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECIĘTNIACTWO
cecha przeciętniaka, kogoś, kto nie jest wybitny, niczym się nie wyróżnia umysłowo ani fizycznie, jest zwyczajny, przeciętny, nijaki, raczej kiepski; określenie o wymowie pejoratywnej (na 15 lit.).

Oprócz CECHA PRZECIĘTNIAKA, KOGOŚ, KTO NIE JEST WYBITNY, NICZYM SIĘ NIE WYRÓŻNIA UMYSŁOWO ANI FIZYCZNIE, JEST ZWYCZAJNY, PRZECIĘTNY, NIJAKI, RACZEJ KIEPSKI; OKREŚLENIE O WYMOWIE PEJORATYWNEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CECHA PRZECIĘTNIAKA, KOGOŚ, KTO NIE JEST WYBITNY, NICZYM SIĘ NIE WYRÓŻNIA UMYSŁOWO ANI FIZYCZNIE, JEST ZWYCZAJNY, PRZECIĘTNY, NIJAKI, RACZEJ KIEPSKI; OKREŚLENIE O WYMOWIE PEJORATYWNEJ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x