USŁUGA (ZWYKLE INFORMATYCZNA) POLEGAJĄCA NA ULOKOWANIU SPRZĘTU KLIENTA W SIEDZIBIE (SERWEROWNI) DOSTAWCY, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UTRZYMANIA TEGO SPRZĘTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOTELING to:

usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu (na 8 lit.)KOLOKACJA to:

usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USŁUGA (ZWYKLE INFORMATYCZNA) POLEGAJĄCA NA ULOKOWANIU SPRZĘTU KLIENTA W SIEDZIBIE (SERWEROWNI) DOSTAWCY, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UTRZYMANIA TEGO SPRZĘTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.299

GARDEROBA, BAR SAŁATKOWY, ZUBOŻANIE, OBSZUKANIE, PRAWOMOCNOŚĆ, WYNURT, NOTARIUSZ, LABOLOGIA, WNIEBOWSTĄPIENIE, EKSPATRIANT, MYSZ ZAROŚLOWA, SZKOCKI, WĘZEŁ KOLEJOWY, WYRZUTNIA, HUBA PACHNĄCA, PODGLĄD, MAMUT STEPOWY, RODZICIELKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, BALLADZISTA, FIZYKA, BAJEREK, MECHANIKA GÓROTWORU, KISZKA, POTOCYZM, MISIAK, ORZESZEK ZIEMNY, WYKONAWCA, TECHNIKA CYFROWA, KSENOLIT, OCZKO, SZCZEGÓLNOŚĆ, MARUDA, UKRAIŃSKI, BLACKJACK, MARAL, PORZĄDEK KORYNCKI, OBŁÓG, PODZIAŁ METRYCZNY, PRZYBYTEK, CHRABĄSZCZ, KULTURA JĘZYKA, PRZESŁANIE, NOSOWOŚĆ, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, DREWNO WCZESNE, KABAT, ŻELATYNA, TRASZKA SARDYŃSKA, KLESZCZE MIĘKKIE, URLOP RODZICIELSKI, DACH ŚWIATA, FILOZOFIA JOŃSKA, SKRAJNOŚĆ, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, WĘZEŁ ZARODKOWY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PŁOMYCZEK, STARA, FOSFATAZA ALKALICZNA, DAGLEZJA SINA, OŻYWIENIEC, GNOJÓWKA, NAWÓZ SZTUCZNY, BAŁTYSTYKA, DOKUMENTALIZM, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, PAJĘCZYNÓWKA, GRAFIK, ANGORYZM, NIEŻYCZLIWOŚĆ, PŁOMIENIE, DETALISTKA, KLIKOWOŚĆ, PRIORYTET, TŁUSZCZAK, MOTYLEK, STYGOFIL, DREDNOT, KAMERDYNER, GARNUSZECZEK, SYTK, SIEROTA ZUPEŁNY, JĘZYK BRETOŃSKI, DRĘTWOTA, PAREMIOGRAFIA, KURIEREK, OKRUSZYNKA, PRZYCZYNKARZ, ŻÓŁTODZIÓB, AEROLIT, KASTYLIJSKI, PRAKONTYNENT, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, WYTŁACZANKA, KAPOK, KAMARYLA, ODLEWA, ARPEDŻIO, TANIEC WOJENNY, UŚMIECH, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, LATARNIK, GRUPA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, WIOSNA, PLUJKA, PARALAKSA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, MIŚ, ROZMIARÓWKA, ZABUDOWA, HOMOPOLISACHARYD, KANDYDEMIA, SAWANTYZM, LARWA, RAMKA, SZURPEK, BURACTWO, RYMARSTWO, BANAT, ROZDŹWIĘK, INDEKS, CHOROLOG, BÓL, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, STARA DUPA, METAL PÓŁSZLACHETNY, OSTOJA, MARMOLADA, PIERWSZOROCZNY, ROZMNOŻA, CZASZA, BEZWODNIK KWASOWY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, METEOR, MOPS, CIAŁKO ŻÓŁTE, LANCKNECHT, GRA KARCIANA, ŁUP, WYCIĄGARKA, OSKARŻENIE, CHOROBA TAYA-SACHSA, DERYWAT MUTACYJNY, WIDOWNIA, WALOŃSKI, DRUMFILL, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, FALKA COIFLET, KOMORA NABOJOWA, MECHANIZM ŚRUBOWY, GRACA, DETENCJA SĄDOWA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, PACHISI, GRAFICZKA, UKRAINISTYKA, LEUMAFIT, SZMATA, LANE CIASTO, CZĘSTOKÓŁ, WŁAMANIE, WIERCENIE, NAPAŚĆ, STARY WYGA, TEKSTYLNY, PATRON, PATYK, ŁUG, DAKTYL, STERNIK JACHTOWY, GĘSIAREK, IRYZACJA, WIEŻA KONTROLNA, RÓJKA, DRZEWCE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PROSIAK, PREZERWA, STYL KOLONIALNY, TREŚĆ, FULMAR ZWYCZAJNY, TRZMIELOJAD, HERB, PORÓD OPÓŹNIONY, SAMOZAPŁON, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, NIMFA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, LAWINA DESKOWA, ŁYŻKA, SUBSYSTENCJA, ANALIZA EKONOMICZNA, REKOLEKCJE, RYNKOWOŚĆ, WYCHOWANICA, KIEŁZNO, RYBACZKA, PIEC WANNOWY, ERA AFITYCZNA, SOCZEWKA, PODYPLOMÓWKA, TORNADO SATELICKIE, REST, NOTARIUSZ, PRE-PAID, WŁOSKOWATOŚĆ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, SMUTY, KIESZONKA SKRZELOWA, SZKLISTOŚĆ, LISOWCZYK, SOZOLOGIA, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, MAKROPOLECENIE, LENIWCOWATE, MATURA POMOSTOWA, FAŁD GŁOSOWY, CEMENTOWE BUTY, NAJEM, STARY KOŃ, CHMURZENIE CZOŁA, BURAK, TALERZ, STRAJK GŁODOWY, ODŁAM, ANDRUT, ZEW, PRZEŚLIZG, RYCZAŁT, RÓŻOWA LANDRYNKA, SZANKIER, GODZINA MILICYJNA, WELLINGTON, ZATRACENIE, DELFIN BIAŁONOSY, KLOAKA, KARDYNAŁ, CZARCIA MIOTŁA, KARKAS, KRĄŻENIE OBWODOWE, GERMANISTYKA, PASKOWNIK ZMIENNY, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, MAGENTA, DOMEK, UKŁAD ZAPŁONOWY, TROLLING, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, FIZJOPATOLOGIA, KARBIDKA, PONĘTNOŚĆ, BRAT, WIEDENKI, DZIANINA, SZOK POPORODOWY, DOJŚCIE, PRZYPADEK, MINA, MOC, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, HIPERMETROPIA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, WINNICA NABOTA, SAMOŁÓWKA, KAPISZON, NEURON RUCHOWY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, BINOKLE, KOLANO, MEDIANA, INFLACJA OTWARTA, BIOGERONTOLOGIA, SKAŁA MACIERZYSTA, KLINGA, PLANTAN, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ETYMOLOGIA LUDOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, GARDA, MIODOJAD BIAŁOUZDY, MATOWOŚĆ, KREDYT ZAUFANIA, FATALIZM, TAFTA, ENKLAWA, DOROŻKARSTWO, ROLADA, LAJKRA, BŁĄD TAKTYCZNY, ODSKOK, ŻYŁKA, MAKARON, PRĄTNIKOWCE, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ?DUNIKOWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USŁUGA (ZWYKLE INFORMATYCZNA) POLEGAJĄCA NA ULOKOWANIU SPRZĘTU KLIENTA W SIEDZIBIE (SERWEROWNI) DOSTAWCY, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UTRZYMANIA TEGO SPRZĘTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: USŁUGA (ZWYKLE INFORMATYCZNA) POLEGAJĄCA NA ULOKOWANIU SPRZĘTU KLIENTA W SIEDZIBIE (SERWEROWNI) DOSTAWCY, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UTRZYMANIA TEGO SPRZĘTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOTELING usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu (na 8 lit.)
KOLOKACJA usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOTELING
usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu (na 8 lit.).
KOLOKACJA
usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu (na 9 lit.).

Oprócz USŁUGA (ZWYKLE INFORMATYCZNA) POLEGAJĄCA NA ULOKOWANIU SPRZĘTU KLIENTA W SIEDZIBIE (SERWEROWNI) DOSTAWCY, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UTRZYMANIA TEGO SPRZĘTU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - USŁUGA (ZWYKLE INFORMATYCZNA) POLEGAJĄCA NA ULOKOWANIU SPRZĘTU KLIENTA W SIEDZIBIE (SERWEROWNI) DOSTAWCY, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO UTRZYMANIA TEGO SPRZĘTU. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x