ZAWARTOŚĆ KARAFKI; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W KARAFCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARAFKA to:

zawartość karafki; tyle, ile się mieści w karafce (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARAFKA

KARAFKA to:

naczynie szklane lub kryształowe w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 7 lit.)KARAFKA to:

pękata, ozdobna butelka na wodę lub trunek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ KARAFKI; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W KARAFCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.542

FIŃSKI, KOMEDIANTKA, MŁYNOWNIA, SERIA KWALIFIKACYJNA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, PŁASZCZ WODNY, PEŁZAK, KUCZKA, FILOZOFIA PRZYRODY, WODA GEOTERMALNA, TERENOZNAWCA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, CHIROPTEROLOGIA, SIATKA, BOLSZEWIK, STATYKA, IBISOWATE, BUJDA NA RESORACH, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, MOTOR, CHELAT, PASIBRZUCH, DIALEKTYKA, SZKOCKI, SAROS, LORA, HEWEA, EKSHIBICJONISTKA, OSUWISKO, WYSPA PŁYWOWA, ZGRAJA, SONDAŻ, NACIEK, KAPOTAŻ, RĘKA SZPONIASTA, SYNERGETYKA, BITELS, PRAWA RĘKA, ZABUDOWANIA, KOZA SAANEŃSKA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, SEMITA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PATRON, OTWARCIE DUSZY, SŁUCH ABSOLUTNY, SAMOZAPŁON, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ILUZYJNOŚĆ, MYDLARNIA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ORZEŁ, AUTOSKLEP, KOŃ LUZYTAŃSKI, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, OPÓR WZNIESIENIA, ZALEW, REUMATYZM, ODLEWARNIA, SŁONIOWATE, CHRONICZNOŚĆ, RYZYKO INWESTYCYJNE, KOŁOWROTEK, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, TARCZA, CZYNNIK ONKOGENNY, MANIERKA, LIKWIDACJA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, CIĘŻKI TYŁEK, AKTYWNOŚĆ, WORKOWCE, LEWOSKRĘT, SZMUGLERZ, GRUSZKA, DELAWIRDYNA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, DEBIUT ZAMKNIĘTY, RABV, PAJĘCZYNÓWKA, AWANTUROWANIE SIĘ, SKALA PODATKOWA, SŁOWOTWÓRSTWO, POŻAREK, PODKATEGORIA, SIEWECZKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, CHARLESTON, SAPROFAG, CIEMNOTA, SEPARATYZM, ODBYTNICA, CEWKA INDUKCYJNA, IMAGE, RAMIENICA OMSZONA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, BOCZEK, SKLEPIENIE SIECIOWE, GNIAZDKO, POWSTANIE WARSZAWSKIE, CZIROKEZ, PRASOŁ, BEKA, AERODYNAMIKA, GRYMAŚNICA, PISMO, KOŁEK, MĄCZKA KOSTNA, GARSTKA, OSTREK, BRONTOZAUR, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, TEORIA HOMOTOPII, KRATKA, INFLACJA OTWARTA, OZONOSFERA, ERGOTERAPIA, NIEZADOWOLENIE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SPIĘCIE, CZARNA MOWA, KONSUMENT, KWATERKA, POTNICA, CHIRURG, ZRZĄDZENIE, GRUPA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KRĄŻENIE WROTNE, KOŃ KARABACHSKI, MARZENIE SENNE, RACHUNEK BIEŻĄCY, MATERIALIZM EKONOMICZNY, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, RURALISTYKA, ASTRONOM, STOPIEŃ HARCERSKI, PAS, KASTLER, HOBBYSTA, GIBANIE, PRZEWALENIE SIĘ, BUCZYNA NIŻOWA, KNAJPA, ELF, GRADACJA, NIECKA, AEROFOBIA, TERROR, PÓŁKRUCHE CIASTO, ALGI, INWESTYCJA, PĘDZLIK, BIOLOG, DUK, SKOK, WOLEJ, KOŻUCH, PRZEKŁADACZ, STYL KOLONIALNY, STYKÓWKA, SYLABA OTWARTA, MUSZLOWCE, POMÓR, ANALITYK, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, PLAN ZDJĘCIOWY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, CHOROBA THOMSENA, BACKGROUND, MENADA, AGENT, MODELARSTWO LOTNICZE, STYL GRZBIETOWY, GŁODOWANIE, STRZĘPIEL, DWUDZIESTA CZWARTA, MORFOGENEZA, BŁAGALNIK, STARUNEK, ELEGANCIK, DRYL, MATERIAŁ, KATEGORIA OPEN, DWUPRZODOZĘBOWCE, RYCERZ-ROZBÓJNIK, PODŁOGA, FLORYSTA, TARTALETKA, RESTAURATOR, CHOROBA DARIERA, LENIWIEC BRUNATNY, WIRUS, SKRĘTKOWCE, MARSZ, NOCNICZEK, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, MIKROWELA, SEKRET, MEDIALNOŚĆ, ZYGOTARIANIN, NAKŁADKA, SEMITYSTA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WYCHOWANICA, TASZCZYN PSZCZELI, TV, ARC TG, WIOSKA, MEDIANA, OFICER NAWIGACYJNY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WOLTYŻER, CZARNA REAKCJA, STARY, PORTRECISTA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, BIEŻNIK, GULASZ, BEETHOVEN, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, MROŹNIA, WIĄZANIE, MAK NIEBIESKI, BOGRACZ, SKAZA MOCZANOWA, KASZUBSKOŚĆ, BOJER, CHRONOMETR, METATEZA, TEREBINT, OFIARODAWCZYNI, FUNT ANGIELSKI, RZEP, NEANDERTALCZYK, CYWIL, PRZYKRYCIE, DOSTĘP, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, POGOTOWIE, GÓWNOZJAD, BIAŁORUTENISTYKA, BLOK STARTOWY, FRUWANIE, HIPERTONIA, DYSTANS, KOŃ BERBERYJSKI, GEODEZJA WYŻSZA, LICZBA ATOMOWA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, KUBEŁ, SUTERENA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, NUWORYSZ, UKŁAD ODNIESIENIA, MONSTRUM, OŻENEK, USTALENIE, LOGIKA FILOZOFICZNA, CHRABĄSZCZ, PODSTAWKA, GEMISTA, WATA, MANDAT WOLNY, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, ŚPIEW, GITARA AKUSTYCZNA, DROGA KOŁOWA, WŚCIEKLICE, PALEOORNITOLOGIA, DZIDZIA PIERNIK, WTYCZKA, MOGISYGMATYZM, AL SECCO, AFISZOWANIE SIĘ, ARIANIE, SORABISTYKA, KAZUISTA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, MALKONTENCTWO, BOROWIEC, MEDIALNOŚĆ, NOTORYCZNOŚĆ, LICA, RUCH RELIGIJNY, DRAPAK, SĄD REJESTROWY, PARTIA HISZPAŃSKA, FANATYZM, PROSCENIUM, PŁETWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, UŚMIECH, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, KREOLKA, JĘZYK ETIOSEMICKI, WIDLICZKA, ?PROSTAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTOŚĆ KARAFKI; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W KARAFCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ KARAFKI; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W KARAFCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARAFKA zawartość karafki; tyle, ile się mieści w karafce (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARAFKA
zawartość karafki; tyle, ile się mieści w karafce (na 7 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ KARAFKI; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W KARAFCE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZAWARTOŚĆ KARAFKI; TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI W KARAFCE. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast