ODMIANA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO, KTÓREJ UŻYWA SIĘ W BRAZYLII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRAZYLIJSKI to:

odmiana języka portugalskiego, której używa się w Brazylii (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO, KTÓREJ UŻYWA SIĘ W BRAZYLII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.848

CEREBROZYD, GŁOWICA REWOLWEROWA, KATAKUMBY, MAMUT KOLUMBIJSKI, KROSNY, ATAWIZM, PUNKT KONSTRUKCYJNY, HARMONIJKA, KWADRANT, INTERESOWNOŚĆ, ANAKREONTYK, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, KARTEL NARKOTYKOWY, HYDROCHEMIA, ANTYLITERATURA, HIPOTEZA KNUDSONA, KULTURA OBRAZKOWA, DOJŚCIE, DZIENNIK PODAWCZY, HAJS, ŚCIGAŁKA, FRUWANIE, AUTOHEMOTERAPIA, ODTLENIACZ, BALON, UCHWYT, SHOUNENAI, SAUNA, PUENTA PŁASKA, OBSERWATORKA, GRA SINGLOWA, KOLORYT LOKALNY, SUPRESJA, ROLADA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, WSZOŁY, SŁUPEK, AUTONOMIA REGIONALNA, CHOROBA ZASADOWA, HETEROMORFIZM, KLEJARZ, GORĄCZKA ZŁOTA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, RĘKOSKRZYDŁE, KUSICIEL, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ZŁOŻE GRUNTOWE, ANALOGIA, SUWNICA, PACHISI, ZAKRYSTIA, GALERIA, SIŁA ODŚRODKOWA, NIEDYSKRETNOŚĆ, ROZŁUPNOGŁOWCE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, JATKA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, KOTLARNIA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, STYL GOTYCKI, PUŁAPKA OFSAJDOWA, UKRAINISTYKA, IRISH DRAUGHT, BARWICA DREWNA, MUSZLOWCE, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, UNIWEREK, CIĘŻKA WODA, NAUKI POLITYCZNE, POGOTOWIE TECHNICZNE, ŻURNALISTA, PODKŁAD, LEGIA CUDZOZIEMSKA, FILM WOJENNY, SPAWALNIK, SKUN, BIAŁACZKA SZPIKOWA, CIUĆMA, RAMKA, CZUJNIK JONIZACYJNY, RYBY MORSKIE, ŁUT SZCZĘŚCIA, NEURASTENIA HIPERSTENICZNA, PRÓG BÓLU, WIDOWNIA, ALKOHOLAN, ŁZA, ŚMIERDZĄCE JAJO, LALKARSTWO, SERIA KWALIFIKACYJNA, MINUTA CISZY, SACZEK, ARCUS TANGENS, WATA CELULOZOWA, LANDARA, PAPROTNICA GÓRSKA, SZLAK ŻEGLUGOWY, BATERIA ALKALICZNA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SOFCIK, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, POMÓR, PERKOZ BIAŁOCZUBY, OTWOREK, ZWÓJKI, FIZYKA, ZDRADA, ZDERZENIE CZOŁOWE, KSIĄŻĄTKO, RADA GABINETOWA, ZAŁAM, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PILAR, TRÓJDŹWIĘK, CZASOPISMO TEMATYCZNE, KWINTET FORTEPIANOWY, JEDNOKLASÓWKA, HIPOTERAPEUTA, WOREK, LINIA HODOWLANA, FATALISTA, LOS, PATRONKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, URANIDOWATE, PROCES FIZJOLOGICZNY, WYMIENNIKOWNIA, KONTAKT, KARNIOL, WZGLĄD, TAKT TRÓJDZIELNY, AVIZO, ODWSZALNIA, NUDYSTA, ODROŚL, MIĘSOŻERCA, PIECHUR, ENTOMOFAGI, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, IMPOSTOR, FOSFOR BIAŁY, PŁUCZKA, FILOLOGIA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, CZARNY FILM, WIEK DOJRZAŁY, BASKINA, SZCZEP, ORTOPEDIA, LINOWIEC, KAMBUZ, STYL WILHELMIŃSKI, OBRAZ POZORNY, PROSCENIUM, BON VIVANT, POJAZD LĄDOWY, ACHAJOWIE, SERM, WYPALANKA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, GEOLOGIA PODSTAWOWA, DEFINIOWALNOŚĆ, TEATR, PIĘTRO, OUTSIDER, CLEARING, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, BURZA MÓZGÓW, HORROR, CIAŁO ACETONOWE, ZAPLOT, MUZYCZNOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, OGNISKO, KIJ, OBSZAR WIEJSKI, ROŻEK, ŚPIWÓR MUMIA, OSIOŁ DOMOWY, SZKOŁA PODSTAWOWA, ZAPALENIE, REKLAMIARZ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PUCHAR, FILAKTERIA, SPOCZYNEK, DŁUGOŚĆ, OWADOŻERNOŚĆ, NERWIAK OSŁONKOWY, HIPOTELORYZM, ROŚLINA KORZENIOWA, SZPINET, SROGOŚĆ, HEMOROID, ODKRYCIE, METODA AGLOMERACYJNA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, CENTRUM KONFERENCYJNE, AMERYKAŃSZCZYZNA, HAWAJSKI, MONIT, ŻONA LOTA, WYPUSTEK, TAMBOREK, STAROŻYTNICTWO, MAORI, TEOLOGIA PASTORALNA, DOPPELGANGER, MASZYNA CIEPLNA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, BUDYŃ, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, WALOSZEK, KANCONA, DYLETANT, ŻARTOWNIŚ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, PADACZKA MIOKLONICZNA, MYRMEKOLOGIA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, KROK ŁYŻWOWY, BELIMBING, PRZEDNÓWEK, BREAKDANCE, ŻÓŁTODZIÓB, KONFESJONAŁ, MATECZNIK, HIPERMETROPIA, DZIADZIENIE, GRUSZA FAWORYTKA, RÓJ METEORÓW, NÓW, WORKOWCE, DEALPACK, MORION, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, ENERGIA GEOTERMICZNA, TŁOCZEK, SURF, MONARCHIANIZM, SUBIEKTYWISTA, KOMUNIA, LOKALIZACJA, BURSZTYNIARZ, DIAMAGNETYZM, GADY, FAJCZARNIA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, ZMROK, KOŃ LUZYTAŃSKI, BIZNESMEN, ŁĄKOTKA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, TRUPOJAD, LISOWCZYK, ORGIAZM, SZEŚCIOBÓJ, DEZERTERKA, DRZWI PRZESUWNE, ŁOMOT, ILOCZAS, ASFALTOBETON, BEZWYZNANIOWIEC, ROŚLINA TRANSGENICZNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ALMARIA, NERW CZASZKOWY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, NAKAZ, LUKI, SPEŁNIENIE, TAMARAW, PUŁAP STATYCZNY, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, BEZKRĘGOWIEC, KAMIZELKA, SZÓSTKA, REGENERATOR, MŁOT, DŹWIGNICA LINOTOROWA, BABA-JĘDZA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, UCHWYT NOŻOWY, OFICYNA WYDAWNICZA, FIGURA, LODOWICA, SZPADA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, NOTACJA, KONDENSACJA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, PIANINO, PURYSTA, SKRADANKA, ?BATYMETRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO, KTÓREJ UŻYWA SIĘ W BRAZYLII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO, KTÓREJ UŻYWA SIĘ W BRAZYLII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRAZYLIJSKI odmiana języka portugalskiego, której używa się w Brazylii (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRAZYLIJSKI
odmiana języka portugalskiego, której używa się w Brazylii (na 11 lit.).

Oprócz ODMIANA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO, KTÓREJ UŻYWA SIĘ W BRAZYLII sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ODMIANA JĘZYKA PORTUGALSKIEGO, KTÓREJ UŻYWA SIĘ W BRAZYLII. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x