BRASSICA OLERACEA VAR. GEMMIFERA - ODMIANA BOTANICZNA KAPUSTY WARZYWNEJ; ROŚLINA DWULETNIA NALEŻĄCA DO RODZINY KAPUSTOWATYCH, KTÓRA MA WYSOKIE ŁODYGI, A NA NICH DUŻO MAŁYCH SKUPIONYCH W GŁÓWKI PĘDÓW LIŚCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRUKSELKA to:

Brassica oleracea var. gemmifera - odmiana botaniczna kapusty warzywnej; roślina dwuletnia należąca do rodziny kapustowatych, która ma wysokie łodygi, a na nich dużo małych skupionych w główki pędów liściowych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRUKSELKA

BRUKSELKA to:

znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo (na 9 lit.)BRUKSELKA to:

mieszkanka Brukseli (na 9 lit.)BRUKSELKA to:

dwuletnia roślina warzywna z rodzaju kapusta, liście powstają z bocznych pączków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRASSICA OLERACEA VAR. GEMMIFERA - ODMIANA BOTANICZNA KAPUSTY WARZYWNEJ; ROŚLINA DWULETNIA NALEŻĄCA DO RODZINY KAPUSTOWATYCH, KTÓRA MA WYSOKIE ŁODYGI, A NA NICH DUŻO MAŁYCH SKUPIONYCH W GŁÓWKI PĘDÓW LIŚCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.384

SUCHORYT, PRZYMIOTNO OSTRE, BROKUŁ, OMAN LEPKI, ALGEBRA LIEGO, ŚWISTAK HIMALAJSKI, WILCZA JAGODA, WALABIA SMUKŁA, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, GRUNT, GEOFIT BAGIENNY, DOKUMENTALISTA, KOSTRZEWA MIOTLASTA, GOŁĄBEK, TULIPAN DZIKI, CHASZCZAK ALDABRAŃSKI, ISTOTA ROZUMNA, ASTER NOWOANGIELSKI, MODRZEWNIK, OPIEŃKA FAŁSZYWA, ŻAGIEW, NURNICZEK KRASNODZIOBY, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, KMINEK INDYJSKI, POKRACZKA, KOZŁOWIEC, PLĄDRAK CZARNY, UŁANKA, PODMIOT GRAMATYCZNY, UKOŚNIK WSPANIAŁY, REKINEK PSI, PTASZNIK OGNISTY, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, GRZYB WOLAK, WSTĘPNICA, MOAK WYŻYNNY, PARMA, KOSTRZEWA TRZCINOWATA, PLASKORA, ALSTREMERIA POMARAŃCZOWA, GAMBIR, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, DREN, ROŚLINA ACYDOFILNA, MIODOWIEC ZIELONY, WYCHOWANICA, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, KLONEK, PRZEKAZ, LOTOPAŁANKA KRÓTKOGŁOWA, SARNA, KUKUŁKA CZUBATA, HUBA, BABKA, PIEPRZ CZARNY, MATIZ, ŁATA MURARSKA, OPISTOCELIKAUDIA, ŻÓŁWIAK CZARNOPRĘGI, INWESTOR, PRAKOLCZATKA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, STOPNIOWALNOŚĆ, ŚWISTAK AŁTAJSKI, JĘZYK IRAŃSKI, STOKŁOSA DACHOWA, TORSJA, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, DRONGO, HAGIOLOGIA, FORUM DYSKUSYJNE, CIS KANADYJSKI, PISTACJA WŁAŚCIWA, OGOŃCZA PEREŁKOWA, TRAWA SŁONIOWA, SZAFIROLOTEK, WATAHA, FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA, CHABER, DĘBIK, WÓŁ, DELFIN MAŁY, ŻUBR KARPACKI, ROBER, AUSTRALORZEKOTKA CZERWONOOKA, KOMORNICA, PARAFRAZA, SINGIEL, TRZMIEL TAJGOWY, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, OŻYNA, TUCUXI, KOIMEK BEZŁODYGOWY, KRZYŻÓWKA, METRIAKANTOZAUR, ANALIZA KANONICZNA, GRYKA, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, NIESPOKOJNOŚĆ, GAJNIK LŚNIĄCY, OSTNICA ROZPIERZCHŁA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, PSZCZOŁY ROJNE, SABAL, KLOCHTUN, PLATYPTERYG, WTRYSKIWACZ, PSZCZOŁOJAD CIEMNY, KOZIOROŻEC, LINIA PIERWIASTKOWA, BYLICA GLISTNIK, NOSOROŻEC WĄSKOPYSKI, ŚLUZOWNICA LIPOWA, KALANDER, CZOŁOCZUB DUŻY, PODSEKTOR, KOŃSKI ZĄB, SARNA, RUMIAN ŻÓŁTY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, HUBA TRWAŁA, LEW MORSKI, GWIAZDA, FILANDER PRĘGOWANY, NAWAŁNIK ŻAŁOBNY, BILBIL NIEBIESKOOKI, TAPIR ANTA, DROGÓWKA, FORUM, CZOP, ZWINNIK COSTELLO, PAPROTNIK, DRAKON, JEŻYNA, WYDRA, KRÓLIK EUROPEJSKI, BRĄZOSZ, ZNAMIONÓWKA TARNIÓWKA, ŚWIERK ALCOCKA, BRODAWKA, MODRASZEK BAGNICZEK, BENEFICJENT, RÓWNOŚĆ, SOSNA AMERYKAŃSKA, GREGARYNY, ROŚLINA ZIELNA, KALATEA OBRZEŻONA, PAN STOP, NOSTRZYK, GOŹDZIANKA, SOSNA ZWYCZAJNA, LEMURKA RDZAWOSTERNA, PADEMELON CZERWONONOGI, PRODUCENTKA, RABARBAR, DELFIN KRZYŻOWATY, KUKUŁA SUNDAJSKA, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, SZAKŁAKOWATE, RANA WYLOTOWA, ASTER AMERYKAŃSKI, ANATANA INDYJSKA, SZKOPSKI, ŻARARAKA WYSPOWA, ARABSKI, CHWYTNICA LEMUROWATA, KOLCOPIÓRKI, ZAPASY, KOPCZYKI, ANOLIS WODNY, REKIN KOLCZASTY, ŻONGLERKA, KONKURSISTA, GOLEC, FIRMA-WYDMUSZKA, OSADNICZEK GOŁY, WYDAJNOŚĆ, TUJOWIEC TAMARYSZKOWY, JĘZYK TAGALSKI, SARKOLEST, GROCH POLNY, PRĄTNIK ŹRÓDLISKOWY, IGŁAWA CHILIJSKA, JAMRAJ ZWYCZAJNY, BINOKLE, PĘD, OCHLAPTUS, MAKAK INDYJSKI, MIAUCZEK ZIELONY, DĘBIK OŚMIOPŁATKOWY, PROGI, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WĘŻÓWKA AUSTRALIJSKA, KOKSA, GRZYB JADALNY, AMBITNOŚĆ, KOLCOSKÓR, BRZEGOWIEC, AULOS, SKLEPIENIE BECZKOWE, RODZICIELKA, MOKRADŁOSZ WIELKOLISTNY, WANGA BIAŁOGARDŁA, SKALAR, KOCIEŁ, ARUI, SZLAMIEC, KASJA, AEROGRAFIA, RZECZY OSTATECZNE, NORNIK ZWYCZAJNY, ZIELE, NIEBIELISTKA, PIERWIOSNEK, ZESTAWIENIE, PIECZARNIK WŁOSKI, GAZELA MONGOLSKA, ALTANNIK, ANOLIS KUBAŃSKI, OGORZAŁKA MAŁA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, BYSTRZYK AXELRODA, SZYSZEŃ, TYGRZYK, KOROŁAZ CIEMNY, ROPUSZKA TYRREŃSKA, LAGOZUCH, KIEŁŻ, SAMURAJ, RDZAWODRWAL, SZACHY CZTEROOSOBOWE, ZIEMNOKRASKA OBROŻNA, SUPERNOWA TYPU IC, ANAKONDA, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, TYMIANEK, SZERMIERZ, NIEMOWA, STOKŁOSA ZMIENIONA, OPOCZNIK, GRZECHOTNIK BANANOWY, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, KOLORADO, ŻÓŁW GRUBOSZYJNY, MIECZNIK, DRZEWOŁAZ LAZUROWY, BEZ APTECZNY, KUKLIK TYROLSKI, TURZYCA FILCOWATA, KRACH, NIEWOLNIK, SITATUNGA, SINGIEL, TYSIĘCZNIK, BRZANKA LATAJĄCA, KALEBASA, GOŁYSZEK, AFGAŃSKI, PIEPRZ, YERBA, CZERWONA WDOWA, PADEMELON, BYŁY, SAMBAR INDYJSKI, JĘZYK BANTU, JASKINNICA FRANCUSKA, GŁOGOWNIK, FUNKIA JAPOŃSKA, WIDŁOZĄB FALISTY, BODIAK, ZAPRAWA, SZPINET, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, ŻAGIEW TRWAŁA, RAFLEZJA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, JAŁOWIEC GRUBOKORY, ŚMIETKA CEBULANKA, KNAP PODKAMIENNIK, PUZANEK, PIĘCIORNIK KRWISTY, METR, RAK SYGNAŁOWY, MIECZNIK, SZCZEKUSZKA MALUTKA, POŚWIERKA PŁOWA, OWSICA, BEZPŁUCNIK CZERWONOGRZBIETY, STRATY MORALNE, KOROŁAZ RUDOBREWY, ZWOJEK SKRĘCONY, ROZSIEWCA, DELFIN POŁUDNIOWY, FITONIA, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, WELWICZIA, MALINA KAMIONKA, KŁOPOTEK, ?ŻÓŁW OZDOBNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.384 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRASSICA OLERACEA VAR. GEMMIFERA - ODMIANA BOTANICZNA KAPUSTY WARZYWNEJ; ROŚLINA DWULETNIA NALEŻĄCA DO RODZINY KAPUSTOWATYCH, KTÓRA MA WYSOKIE ŁODYGI, A NA NICH DUŻO MAŁYCH SKUPIONYCH W GŁÓWKI PĘDÓW LIŚCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRASSICA OLERACEA VAR. GEMMIFERA - ODMIANA BOTANICZNA KAPUSTY WARZYWNEJ; ROŚLINA DWULETNIA NALEŻĄCA DO RODZINY KAPUSTOWATYCH, KTÓRA MA WYSOKIE ŁODYGI, A NA NICH DUŻO MAŁYCH SKUPIONYCH W GŁÓWKI PĘDÓW LIŚCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRUKSELKA Brassica oleracea var. gemmifera - odmiana botaniczna kapusty warzywnej; roślina dwuletnia należąca do rodziny kapustowatych, która ma wysokie łodygi, a na nich dużo małych skupionych w główki pędów liściowych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRUKSELKA
Brassica oleracea var. gemmifera - odmiana botaniczna kapusty warzywnej; roślina dwuletnia należąca do rodziny kapustowatych, która ma wysokie łodygi, a na nich dużo małych skupionych w główki pędów liściowych (na 9 lit.).

Oprócz BRASSICA OLERACEA VAR. GEMMIFERA - ODMIANA BOTANICZNA KAPUSTY WARZYWNEJ; ROŚLINA DWULETNIA NALEŻĄCA DO RODZINY KAPUSTOWATYCH, KTÓRA MA WYSOKIE ŁODYGI, A NA NICH DUŻO MAŁYCH SKUPIONYCH W GŁÓWKI PĘDÓW LIŚCIOWYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - BRASSICA OLERACEA VAR. GEMMIFERA - ODMIANA BOTANICZNA KAPUSTY WARZYWNEJ; ROŚLINA DWULETNIA NALEŻĄCA DO RODZINY KAPUSTOWATYCH, KTÓRA MA WYSOKIE ŁODYGI, A NA NICH DUŻO MAŁYCH SKUPIONYCH W GŁÓWKI PĘDÓW LIŚCIOWYCH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x