GEOCHELONE ELEGANS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, O CHARAKTERYSTYCZNYM UBARWIENIU - Z CENTRALNEGO PUNKTU KAŻDEJ TARCZKI KARAPKSU ROZCHODZI SIĘ JASNY, ZŁOTO-ŻÓŁTY, PROMIENISTY WZÓR W KSZTAŁCIE GWIAZDY; WYSTĘPUJE W PAKISTANIE, INDIACH, NA SRI LANCE I MAŁYCH, OKOLICZNYCH WYSEPKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁW GWIAŹDZISTY to:

Geochelone elegans - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych, o charakterystycznym ubarwieniu - z centralnego punktu każdej tarczki karapksu rozchodzi się jasny, złoto-żółty, promienisty wzór w kształcie gwiazdy; występuje w Pakistanie, Indiach, na Sri Lance i małych, okolicznych wysepkach (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEOCHELONE ELEGANS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, O CHARAKTERYSTYCZNYM UBARWIENIU - Z CENTRALNEGO PUNKTU KAŻDEJ TARCZKI KARAPKSU ROZCHODZI SIĘ JASNY, ZŁOTO-ŻÓŁTY, PROMIENISTY WZÓR W KSZTAŁCIE GWIAZDY; WYSTĘPUJE W PAKISTANIE, INDIACH, NA SRI LANCE I MAŁYCH, OKOLICZNYCH WYSEPKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.092

AMPUŁKA, CZUJNIK GENERACYJNY, ŁACIŃSKOŚĆ, DRGANIE AKUSTYCZNE, ATOMOWOŚĆ, WEDYZM, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, DWUWIJKA ANTARKTYCZNA, SCYNKI WODNE, SZAROTA NORWESKA, KOKOSZKA, MOCZARA SIERPOWATA, PETREL DŁUGOSKRZYDŁY, PREMIA GÓRSKA, GUDŻRAT, SOKOLIK DRZEWIEC, KAMERTON WIDEŁKOWY, KAWON, OKRĄGLAK, OPOŃCZYKOWCE, PYSZCZAK PLAMISTY, POTNICA, RZEKOTKA TORBOWA, NOOB, PLAMKA FORDYCE'A, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, KRA, KARTRIDŻ, IRYDOLOGIA, SZPICAK, WNIEBOWSTĄPIENIE, PTIFURY, AGUTI OLIWKOWY, LUFKA, NANOTYRAN, CHASZCZAK BRĄZOWY, KANAPKA, NASNUWNIK, POBLISKOŚĆ, AFROTROGON ZIELONY, SZATANKA, LAICKOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, RASZPLA CIERNISTA, SKÓRNIK, WIRTUOZOSTWO, IBIS ŻAŁOBNY, TAPIR WEŁNISTY, KOMBINACJA ALPEJSKA, SŁUPOZĘBNE, BABAKOTO, DUK WSPANIAŁY, KOMINÓWKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, LĄDZIEŃ, MYSZ KRETEŃSKA, KRĘPNIK TRÓJBARWNY, PODSADNIK KULISTY, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, PŁUCNICA, KAMA, SERPULA, SÓJKA, JODŁA NADOBNA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, SZURPEK SZWEDZKI, BORODZIEJ, MINERALOGIA GENETYCZNA, ABSOLUTYZACJA, NESODAKTYL, KOLCOLICZEK, KASTYLIJSKI, GUAWA, MISTERIUM, RAJA OSTRONOSA, MANIPUŁ, BRODEK UCIĘTY, SEMITOLOG, PLAMA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, CHEMIA FIZYCZNA, MLECZNIK, TONDO, DEPRECJACJA, SUITA, MANDU, PIGWOWIEC CHIŃSKI, SIŁACZ, TREPAK, SUNDAJCZYK, ALESTES DŁUGOPŁETWY, GRUBOSKÓRCE, SINGEL, NIEPRZYJACIEL, PIEPRZYCA WIRGIŃSKA, WIDŁOZĄB LEŚNY, REN, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, NET, PREPAID, DZIERZBIK BOJOWY, ARA, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, TRUKWA OSTROKĄTNA, BĄBELEK, MAMIDŁO, MĘŻNOŚĆ, LŚNIŚ ZŁOTAWY, ANTYPERTYT, ETER, OBRZEŻEK, UKŁAD HAMULCOWY, NASTROSZEK DRUMMONDA, SKALNIK JEDNOBOCZNY, TRZĘŚLIKOWCE, DOCHÓD WŁASNY, JĄKANIE, MOIETY, CZARECZKA MIESZAŃCOWA, HEŁMODZIÓB, WIETRZENIE FIZYCZNE, PERŁOWIEC, MIODOPOIK CZERWONOBREWY, ŚWIDOŚLIWKA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, CAŁY TON, NAUKOWIEC, OAZA SPOKOJU, BLANKOWANIE, RAŃCI, NACIECZENIE, WSTRZYMANIE, STANCA, HYPERODAPEDON, REWIŚ DĘBOWY, DEFERENT, ROCZNIKARZ, SZYLKRET, SENTYMENTALNOŚĆ, GIBON CZARNORĘKI, DZIERZYK ŻAŁOBNY, IRGA DROBNOLISTNA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, KONSENSUALNOŚĆ, ADHD, PĄCZEK, CHOKER, ODBÓJ, PUCHÓWKA CEJLOŃSKA, OLŚNIAK, STOKŁOSA OBIEDKOWATA, KONFIRMACJA, KARDYNAŁEK, BAS, ZĘBY NOWORODKOWE, ŻÓŁW JANGCY, AUDIENCJA GENERALNA, BARCZATKA CASTRENSIS, BYLICA PURSHA, KOMPLEKS PSZENNY, RÓŻKOWIEC LIPOWY, SZTUKA KRETEŃSKA, FURCZAK KRÓTKOPIÓRY, GEMISTA, ŻABA ARLEKIN, FISZBINOWCE, ŻÓŁWIE MUŁOWE, GIBANIE, DZIKA RÓŻA, INDRYS, SOMATYZACJA, DECYZJA OPTYMALNA, DRZEWCE, KROTON KORODAJNY, SZURPEK OTWARTY, WIELKA CHOROBA, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, ZJAWISKO THOMSONA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, WRÓBEL ZWYCZAJNY, ZEBRA GRANTA, PRĄTNICZEK MALEŃKI, SZCZEKUSZKA MALUTKA, CZWARTACZKA, AKCENT OSTRY, KAPUCYNKA OLIWKOWA, SHAPESHIFTER, BOCIAN, PRĄTNIK JEZIORNY, KOMAR, KASTLER, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KUSOŃ ANDYJSKI, CELEBRACJA, OSTROLOT BIAŁOGRZBIETY, ZAPALENIE, GERENUK, ŻABA, MYSZ, BRYZGUN, TASIEMNICA MORSKA, KOBIAŁKA, SAMOWOLKA, AUTOTELICZNOŚĆ, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, JODŁA OLBRZYMIA, MIODÓWKA GÓRSKA, ORLICZKA PIŁKOWANA, WĄTLIK, STRZECHWOWIEC OKRĄGŁY, HUBA STREFOWANA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, DAKTYL, ARACHNOLOGIA, PSTRĄG POTOKOWY, UPADŁOŚĆ, STRZELNICA, MEDYCYNA PERSONALNA, JEŻ ZACHODNI, WALABIA SMUKŁA, OLBRZYM, SALADA, MIĘSOPUST, ŁABĘDŹ, PERFORACJA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, NOUMENON, COSINUS, MODRASZEK AGESTIS, MIECHUNKA, TUKAN, ANTYPERSPIRANT, CZAS GRAMATYCZNY, KOSTIUM, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, OKRUSZEK, MAJDANIARZ, DIU, PODZIEMNICA ZWYCZAJNA, WYWÓD GENEALOGICZNY, HELMIATKA, LEMING LEŚNY, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, GMINNOŚĆ, JELEŃ DAVIDA, MODRASZKA, TRASZKA PAZURZASTA, CT, SZYSZEŃ POSPOLITY, JELONEK, WARAN BIAŁOGARDŁY, TOPOGRAF, SPIĘTRZENIE, CYKL WYDAWNICZY, GRZEBIENIOWIEC, TURNIURZYK CZERWONOOKI, POMOCNIK, WAPITI, PORZECZKA BIAŁA, PIANOLA, STEREOIZOMER, CYRANECZKA ŻÓŁTODZIOBA, PIESAK, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PRZYBŁĘDA, ADSORBAT, MATIZ, PROJEKT UNIJNY, MIELEC, MAKATKA, BECZKARNIA, ZWROT WEKTORA, MYŚLIWY, KAZARKA CZUBATA, KLUCZ, KIWI, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, BANALNOŚĆ, DIADOCHIA, BUTERSZNIT, SONAR, SZAMA, ARYTMETYKA MODULARNA, PĘPAWA ZIELONA, HAREM, BILBIL SUMATRZAŃSKI, RUCH PROSTOLINIOWY, REKIN FOREMKOWY, BARCZATKA PUCHOWICA, GORZKNIK, PODWOIK ZACHODNI, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, NIESTRZĘP, KRÓCIEC, ZIARNOJAD, PRZEPLOTKA, MANGABA ZWYCZAJNA, KOLKA, ?BARCZATKA PIERŚCIENICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.092 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEOCHELONE ELEGANS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, O CHARAKTERYSTYCZNYM UBARWIENIU - Z CENTRALNEGO PUNKTU KAŻDEJ TARCZKI KARAPKSU ROZCHODZI SIĘ JASNY, ZŁOTO-ŻÓŁTY, PROMIENISTY WZÓR W KSZTAŁCIE GWIAZDY; WYSTĘPUJE W PAKISTANIE, INDIACH, NA SRI LANCE I MAŁYCH, OKOLICZNYCH WYSEPKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GEOCHELONE ELEGANS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, O CHARAKTERYSTYCZNYM UBARWIENIU - Z CENTRALNEGO PUNKTU KAŻDEJ TARCZKI KARAPKSU ROZCHODZI SIĘ JASNY, ZŁOTO-ŻÓŁTY, PROMIENISTY WZÓR W KSZTAŁCIE GWIAZDY; WYSTĘPUJE W PAKISTANIE, INDIACH, NA SRI LANCE I MAŁYCH, OKOLICZNYCH WYSEPKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁW GWIAŹDZISTY Geochelone elegans - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych, o charakterystycznym ubarwieniu - z centralnego punktu każdej tarczki karapksu rozchodzi się jasny, złoto-żółty, promienisty wzór w kształcie gwiazdy; występuje w Pakistanie, Indiach, na Sri Lance i małych, okolicznych wysepkach (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁW GWIAŹDZISTY
Geochelone elegans - gatunek gada z rodziny żółwi lądowych, o charakterystycznym ubarwieniu - z centralnego punktu każdej tarczki karapksu rozchodzi się jasny, złoto-żółty, promienisty wzór w kształcie gwiazdy; występuje w Pakistanie, Indiach, na Sri Lance i małych, okolicznych wysepkach (na 15 lit.).

Oprócz GEOCHELONE ELEGANS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, O CHARAKTERYSTYCZNYM UBARWIENIU - Z CENTRALNEGO PUNKTU KAŻDEJ TARCZKI KARAPKSU ROZCHODZI SIĘ JASNY, ZŁOTO-ŻÓŁTY, PROMIENISTY WZÓR W KSZTAŁCIE GWIAZDY; WYSTĘPUJE W PAKISTANIE, INDIACH, NA SRI LANCE I MAŁYCH, OKOLICZNYCH WYSEPKACH sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - GEOCHELONE ELEGANS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI LĄDOWYCH, O CHARAKTERYSTYCZNYM UBARWIENIU - Z CENTRALNEGO PUNKTU KAŻDEJ TARCZKI KARAPKSU ROZCHODZI SIĘ JASNY, ZŁOTO-ŻÓŁTY, PROMIENISTY WZÓR W KSZTAŁCIE GWIAZDY; WYSTĘPUJE W PAKISTANIE, INDIACH, NA SRI LANCE I MAŁYCH, OKOLICZNYCH WYSEPKACH. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x