CECHA DZIEŁA SZTUKI CHARAKTERYZUJĄCEGO SIĘ PRZESTRZENNOŚCIĄ, WYPUKŁOŚCIĄ FORM, WYRAZISTOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLASTYKA to:

cecha dzieła sztuki charakteryzującego się przestrzennością, wypukłością form, wyrazistością (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLASTYKA

PLASTYKA to:

sztuka obejmująca dziedziny wizualnej twórczości artystycznej, m.in. malarstwo, rzeźbę (na 8 lit.)PLASTYKA to:

dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała (na 8 lit.)PLASTYKA to:

przedmiot w szkole, na którym odbywają się aktywności artystyczne (np. malowanie, rysowanie) oraz nauczana jest teoria związana ze sztukami plastycznymi (na 8 lit.)PLASTYKA to:

sugestywna obrazowość przedstawienia czegoś (na 8 lit.)PLASTYKA to:

płytka dekoracyjna, malowana lub płaskorzeźbiona występująca samodzielnie lub nakładana na przedmioty rzemiosła artystycznego (na 8 lit.)PLASTYKA to:

modelowanie w miękkim materiale np. w gipsie, glinie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA DZIEŁA SZTUKI CHARAKTERYZUJĄCEGO SIĘ PRZESTRZENNOŚCIĄ, WYPUKŁOŚCIĄ FORM, WYRAZISTOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.026

DICKENS, DÉJA VU, KOLEGIUM, STOPIEŃ HARCERSKI, REMINISCENCJA, FORTUNY, CHŁOPIEC DO BICIA, ZŁOTÓWKA, FILOZOFIA JOŃSKA, ELEGANCIK, PÓJDŹKA, MŁYN, ŚWIADKOWIE JEHOWY, JAZZÓWKA, RYJEC, ŚMIECH, SZOK, VOTUM SEPARATUM, ŚLONSKI, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, AEROLOGIA, LUŹNOŚĆ, ORBITOWANIE, PSYCHOBIOGRAFIA, NIUCHACZ, BARCZATKA GŁOGOWICA, RUMIANEK, KWIAT, AMEBA, POWRÓT, PLOTER PŁASKI, DYSKWALIFIKACJA, CHOROBA LENEGRE'A, TRACKLISTA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, REALIZM, ROZSĄDNOŚĆ, ZAKAZ STADIONOWY, BEZPOSTACIOWOŚĆ, POMYWAK, BĘBEN WIELKI, WĄTŁOŚĆ, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, KORBA, SZCZELINA LODOWCOWA, DRYBLAS, PRZERABIACZ, SPEŁNIENIE, EGOCENTRYZM, WYLEW, OKRES INTERGLACJALNY, KOŃCOWOŚĆ, ZDERZENIE CZOŁOWE, HAITAŃSKI, KARATE TRADYCYJNE, WIDOWNIA, MUZYKA, DYFUZJA, KOŁEK, KLUCZ KODOWY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, NADPOBUDLIWOŚĆ, ORBITA, LEWICA, OBSUWISKO, FALISTOŚĆ, KAWKA, POKER ROZBIERANY, ŚWIDER, HAZUKA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, TRÓJKA, MARSZAND, KUCHMISTRZOSTWO, LERNET, RZEŹNIK, SKLERODERMIA UKŁADOWA, STRES, SMUTNI PANOWIE, BEZSZPARKOWCE, HIPOMANIA, INDYWIDUALNOŚĆ, GROOMING, BYT, HARMONIJKA USTNA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, PAREMIOGRAFIA, MOGIROTACYZM, STAW SKOKOWY, POŻEGNANIE, KASZALOT, NAJDA, SZPETNOŚĆ, PŁAZAKOWATE, OKULISTYKA, PAŃSTWO UNITARNE, POGOTOWIE, OBRONA SŁOWIAŃSKA, POMROK, POJAZD ZABYTKOWY, PANTOGRAF, TEATR RADIOWY, WŁÓKIENKO, BŁONA NACZYNIOWA, CMOKIERSTWO, WIDOWISKO, PRZEWALENIE SIĘ, PEBA, KOŃ ANDALUZYJSKI, LETARG, TERAPENA KAROLIŃSKA, RESORT SIŁOWY, LITERATURA PIĘKNA, BUT, BERSON, ZASTRZAŁ, KURTYNA POWIETRZNA, FILAMENT AKTYNOWY, MARKETING PARTNERSKI, WITREKTOMIA, CHIROPTEROLOG, WYCIĄG TALERZYKOWY, SADZE, POLIMER, MONOTELETA, GMINNOŚĆ, DRZEWO TERPENTYNOWE, PRZYCZEPNOŚĆ, TEKTONIKA, MARGINESOWOŚĆ, ZIMNE NÓŻKI, SĄD OPIEKUŃCZY, KURZEJ, PANDAN, OBRONA BAŁTYCKA, MEDYCYNA NUKLEARNA, LUNETA, KUWERTURA, ALPINARIUM, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, UZWOJENIE WTÓRNE, GRZYB SITARZ, PRZEŻYCIE, KWESTURA, PRUSY, ZRZĄDZENIE LOSU, ŚCISŁY POST, AERAL, GRZBIETORODY, PUCHLINA WODNA, IZOZYM, PIĘTKA, KOKPIT, ZAZDROŚĆ, NIEZWYKŁOŚĆ, KOSTUR, ZŁUDZENIE, KARŁOWATOŚĆ, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, TANGO, AKCELERATOR KOŁOWY, PUSTA STRUNA, POCIĄG METRA, BARSZCZ BIAŁY, HERTZ, KOMERAŻ, MAMUT WŁAŚCIWY, CNOTA, WYBIELENIE, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, OBSESYJNOŚĆ, JEDENASTKA, KRYSZNAIZM, CYBERPUNK, DZBANECZNIK, PRZERAŹLIWOŚĆ, GRAFOLOGIA, SZYLD, MAK NIEBIESKI, WYDOLNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, CEBER, GŁUPKOWATOŚĆ, RACHUNKI, SAGAN, TARCZA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, ZGRZEBŁO, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, POWIETRZNOŚĆ, WCIĄGARKA, NAROST, JĄKANIE, WIELORASOWOŚĆ, FOLK, WZROST ZUBAŻAJĄCY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WYKRAWACZ, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, ŹRÓDŁO, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, NIEGRZECZNOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, SZEPT, STANDARDBRED, MODULARNOŚĆ, TYTUŁ WYKONAWCZY, NOTA EDYTORSKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, NORMA REAKCJI, ZBIÓR, GNOMOLOG, IRGA POZIOMA, PIASEK MOCZOWY, MŁYNOWY, TONIĘCIE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, SŁUŻBA KOŚCIELNA, NIEŚMIAŁOŚĆ, ADIUWANT, KWAS BURSZTYNOWY, PALLASYT, OLEJARNIA, FELOPLASTYKA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, DZIEWIĄTA FALA, OBRONICIEL, SZORSTKOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, ZNAMIENITOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, MUSZLA KONCERTOWA, WIRTUOZERIA, SPEAKER, MUSIL, ZAKRYSTIA, KLUCZ, KANDYDEMIA, TERAPIA GESTALT, SIEĆ WAN, HOTELING, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, MARSZ, JEDENASTKA, KISZKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, CZKAWKA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ŚCISŁOŚĆ, DOJŚCIE, KOPROFIL, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, CIĄG, HIGIENA WETERYNARYJNA, AGORA, RYZYKO KREDYTOWE, PIERWOTNIAK, TYNTA, ŻAKINADA, BRACTWO SZPITALNE, EDUKATORKA, LĄG, CHAM, STÓŁ, PRZEJEZDNA, PRZEBIERANIEC, PRYNCYPIALISTKA, BEZBRONNOŚĆ, LUNETA, ŁAPADŁO, MUSZLA KLOZETOWA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, GŁAGOLICA, PLAN ZDJĘCIOWY, ZJEŁCZAŁOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ, KRĘG LĘDŹWIOWY, ODWSZAWIANIE, FURUNKULOZA, ŁAŃCUSZEK, MIHRAB, HOSTEL, GRABEN, ODDANIE, REALIZM MAGICZNY, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, TRAKEN, WĄTEK, WODA-WODA, CYSTOLIT, KESON, GALERIA, LAMPA CROOKESA, WKŁAD, GOSPODARKA RABUNKOWA, KOŚĆ KULSZOWA, QUICKSTEP, ?BASEN MODELOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.026 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA DZIEŁA SZTUKI CHARAKTERYZUJĄCEGO SIĘ PRZESTRZENNOŚCIĄ, WYPUKŁOŚCIĄ FORM, WYRAZISTOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA DZIEŁA SZTUKI CHARAKTERYZUJĄCEGO SIĘ PRZESTRZENNOŚCIĄ, WYPUKŁOŚCIĄ FORM, WYRAZISTOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLASTYKA cecha dzieła sztuki charakteryzującego się przestrzennością, wypukłością form, wyrazistością (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLASTYKA
cecha dzieła sztuki charakteryzującego się przestrzennością, wypukłością form, wyrazistością (na 8 lit.).

Oprócz CECHA DZIEŁA SZTUKI CHARAKTERYZUJĄCEGO SIĘ PRZESTRZENNOŚCIĄ, WYPUKŁOŚCIĄ FORM, WYRAZISTOŚCIĄ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA DZIEŁA SZTUKI CHARAKTERYZUJĄCEGO SIĘ PRZESTRZENNOŚCIĄ, WYPUKŁOŚCIĄ FORM, WYRAZISTOŚCIĄ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast