JEDNO Z CZTERECH ODDZIAŁYWAŃ PODSTAWOWYCH, BĘDĄCE ZJAWISKIEM NATURALNYM POLEGAJĄCYM NA TYM, ŻE WSZYSTKIE OBIEKTY POSIADAJĄCE MASĘ ODDZIAŁUJĄ NA SIEBIE WZAJEMNIE PRZYCIĄGAJĄC SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĄŻENIE POWSZECHNE to:

jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO Z CZTERECH ODDZIAŁYWAŃ PODSTAWOWYCH, BĘDĄCE ZJAWISKIEM NATURALNYM POLEGAJĄCYM NA TYM, ŻE WSZYSTKIE OBIEKTY POSIADAJĄCE MASĘ ODDZIAŁUJĄ NA SIEBIE WZAJEMNIE PRZYCIĄGAJĄC SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.900

PŁASZCZ DOLNY, DZIELNICA, SŁUGA BOŻY, KOLEJ LINOWA, PENITENCJAŁ, WURST, LEGISLATYWA, TRANSPOZYCJA, INDYGOWIEC, SPÓŹNIALSTWO, PRZODEK, INSTRUMENTALISTYKA, KARTRIDŻ, NATARCZYWOŚĆ, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, BARCIAK, HOWARDYT, KRÓTKODYSTANSOWIEC, KONWENT, GEOLOGIA, PRZEBITKA, WSPARCIE, CHOROBA SCHILDERA, NIEWYPAŁ, LICZBA NIEWYMIERNA, KARLIK ŚREDNI, PRAWO PUBLICZNE, STOPKA, KIERZANKA, KADŁUB, WOK, DIAKON, POLONIZATOR, PRANKO, PROMENADA, ODGRYWKA, SŁOWO, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, PASIBRZUCH, WYMIANA, KOZOJEBCA, WIECHA, WZORNIK, KANOPA, WIETRZENIE TERMICZNE, PŁOMYKÓWKA, GRZYB SITARZ, MIARKOWNIK SPALANIA, NOWOGWINEJKA, CENTRUM, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ZARZUELA, KLINGA, GROMBELARD, CHOROBA KESONOWA, KOMPLEKS ARENOWY, BOREWICZ, BERŻERETKA, MECHANIKA KLASYCZNA, PAULINIA, LUJEK, OLEJE ŚWIĘTE, PROWANSALSKI, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, PRZEMYSŁ NAFTOWY, FUZJA KONGLOMERATOWA, DZWONY, PŁYWIK, PAPIER TOALETOWY, BROMOLEJ, OSIEMNASTKA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, KIŚĆ, HELMIOTOLOGIA, ULICA, NAKURWIENIE SIĘ, TEKSTYLNY, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, RUSYCYSTYKA, GOGUŚ, EGON, REAKCJA, DROGA, NASTROSZEK, KOPERTA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, WSPÓŁUCZEŃ, WYCIĄGARKA, BŁONA SUROWICZA, ANTROPOLOG KULTUROWY, JĘZYK KRASNOLUDÓW, PROMINENT, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KOSMOLOGIA, WIELORYBY WŁAŚCIWE, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ZAWODOWOŚĆ, ECHOMETR, DZIEŻKA, PUSTOROGIE, POTENCJAŁ ZETA, PRZEWALENIE SIĘ, EKONOMIA ROZWOJU, RUDZIK, WAGA SZALOWA, ŻYWIENIE, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, POJNIK, NORYLSK, CROSSING-OVER, ZASTRZAŁ, HODOSKOP, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ZATOPIONA DEPRESJA, ZDUN, BICZ SZKOCKI, TREPAK, PARZYSTOŚĆ, OKŁADKA, GRUBIANIN, WYNIOSŁOŚĆ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, SCHRONISKO, CEBER, OBEDIENCJA, BIELIZNA, DRABINA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, GOBELINIARZ, NADCZYNNOŚĆ, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, FILOLOGIA WŁOSKA, BŁONA FOTOGRAFICZNA, KONTRGAMBIT WINAWERA, SIAD TURECKI, ARCUS TANGENS, POJAW MASOWY, TOLERANCJA, NIEPOKORNOŚĆ, MISKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, GRAFIKA WEKTOROWA, NADREPREZENTACJA, WIELOETATOWOŚĆ, PHISHER, RANA SZARPANA, NAJEM OKAZJONALNY, PARAMENTY, SZRANKI, KONTRAST NASTĘPCZY, CHRZAN, WICIOWCE, ORIJA, TEMPERATURA UPAŁU, PODREGION, LIRA, TECHNIKA KLASYCZNA, SIKWIAKI, ZABUDOWANIA, PIK, PRAŻONKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, NIEBOGA, PRZECHOWALNICTWO, CZTEROWIOSŁÓWKA, SUWNICA BRAMOWA, ATOPINA, ODPRAWA CZASOWA, SEN, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ROZPÓRKA, PANNA NA WYDANIU, ZERO ABSOLUTNE, CHOROBA ZAKAŹNA, GĄSKA WIOSENNA, IZOTROPIA, PODMIOT ZBIOROWY, NIELOTNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, ŚWIAT, NEUROEKONIMIA, KRZYŻ HERALDYCZNY, GRUPA KARBOKSYLOWA, OLIGOFAG, DICYNODONTY, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, SAMOOBRONA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, MECHANIKA TEORETYCZNA, SAROS, PONTICELLO, TELETECHNIKA, LOTNE PIASKI, KULANKA, NADSCENIE, KADŹ ZALEWNA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, AMINOKWAS BIAŁKOWY, EWANGELIA, GITARA BASOWA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, LOG, WŁÓKIENKO, ILOCZAS, KOHORTA, GIPS, OSTATNIE PODRYGI, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, TERAPIA BEHAWIORALNA, REFLEKSOLOGIA, OUTSIDER, TERAPIA STRUKTURALNA, TŁUMACZ, HORMON STERYDOWY, SOCZEWKA FRENSELA, DELFIN ZWYCZAJNY KRÓTKOPYSKI, TOREBKA, RYBACZKA, GRAMATYKA, KOSZAROWOŚĆ, DRABKA, SYGNAŁ, RAK PRĘGOWANY, FULMAR, PARZONKA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, SZEJK, SAMIEC, KACZKA, STARUNEK, GEREZA KRÓLEWSKA, OSŁONKA, PIES GOŃCZY, STRAJK OSTRZEGAWCZY, METAMORFIZACJA, STYL KOLONIALNY, RYNEK PRACY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, WZORZEC, ANGEOLOGIA, SŁUŻALCZOŚĆ, LAMPA NAFTOWA, KLOCEK, EKSPERIENCJA, ZYGMUNTÓWKA, POWSTANIE LISTOPADOWE, SIŁA LORENTZA, POJAZD GĄSIENICOWY, P, FUNDUSZ SOŁECKI, MRÓWNIK, PARKINGOWY, LORI, SZARPANKA, ANATOMIA WARSTWOWA, SKALA PODATKOWA, KSENOLIT, DANDYSKI, GRAFA, DYM, SZARPANINA, DESKA ŚNIEŻNA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, FOKUS, UNIŻENIE SIĘ, POKŁAD GŁÓWNY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ŚLEPA PRÓBA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, PARADOKS, BANAT, HISPANO, OBSUWISKO, RESORTACJA GENOWA, MATKA POLKA, KOMUNIKACJA, PRZEDPOLE, POŚCIEL, KOŻUSZEK, ŚWIĄTKI, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PEPERONI, SPOŻYCIE, MODEL POINCARÉGO, WIRULENCJA, UKŁAD NIEINERCJALNY, BOHATER NEGATYWNY, KOMORNIK, ASPIRATA, RIST, BACHATA, BRACIA POLSCY, ?SETNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.900 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO Z CZTERECH ODDZIAŁYWAŃ PODSTAWOWYCH, BĘDĄCE ZJAWISKIEM NATURALNYM POLEGAJĄCYM NA TYM, ŻE WSZYSTKIE OBIEKTY POSIADAJĄCE MASĘ ODDZIAŁUJĄ NA SIEBIE WZAJEMNIE PRZYCIĄGAJĄC SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO Z CZTERECH ODDZIAŁYWAŃ PODSTAWOWYCH, BĘDĄCE ZJAWISKIEM NATURALNYM POLEGAJĄCYM NA TYM, ŻE WSZYSTKIE OBIEKTY POSIADAJĄCE MASĘ ODDZIAŁUJĄ NA SIEBIE WZAJEMNIE PRZYCIĄGAJĄC SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĄŻENIE POWSZECHNE jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĄŻENIE POWSZECHNE
jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się (na 18 lit.).

Oprócz JEDNO Z CZTERECH ODDZIAŁYWAŃ PODSTAWOWYCH, BĘDĄCE ZJAWISKIEM NATURALNYM POLEGAJĄCYM NA TYM, ŻE WSZYSTKIE OBIEKTY POSIADAJĄCE MASĘ ODDZIAŁUJĄ NA SIEBIE WZAJEMNIE PRZYCIĄGAJĄC SIĘ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - JEDNO Z CZTERECH ODDZIAŁYWAŃ PODSTAWOWYCH, BĘDĄCE ZJAWISKIEM NATURALNYM POLEGAJĄCYM NA TYM, ŻE WSZYSTKIE OBIEKTY POSIADAJĄCE MASĘ ODDZIAŁUJĄ NA SIEBIE WZAJEMNIE PRZYCIĄGAJĄC SIĘ. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast