CECHA GRAMATYCZNA WSKAZUJĄCA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICZBA MNOGA to:

cecha gramatyczna wskazująca na więcej niż jeden obiekt (na 11 lit.)PLURALIS to:

cecha gramatyczna wskazująca na więcej niż jeden obiekt (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA GRAMATYCZNA WSKAZUJĄCA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.974

WSPINALNIA, KUGLARSKOŚĆ, WÓŁ VU QUANG, PRĘŻNOŚĆ, RAK SZWEDZKI, ZRZĘDNOŚĆ, EMMERSON, DZIELNA, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA, NIEJAWNOŚĆ, UNIŻONOŚĆ, BACKLEY, NATRĘTNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, AMALTHEA, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, MEPROBAMAT, HUZAR RUDY, KUJNOŚĆ, CHCIWSTWO, CZĄSTECZKA, ARTYKULATOR, SZYMPANS ZWYCZAJNY, MIŁORZĘBOWCE, OPIESZAŁOŚĆ, CECHA CZYNNOŚCI, PUNKTUALNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, KWAS AZOTOWY, GŁADCE, WIRTUOZOSTWO, JĘZYK BENGALSKI, RUCHLIWOŚĆ, SZYNSZYLA, SZEREG POTĘGOWY, PERFIDIA, JARD, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, HINAJANA, PRZEMYŚLNOŚĆ, ANGSTROM, MIARA, WZORZEC RUCHOWY, JĘZYK KATOŃSKI, KATEGORIA PIÓRKOWA, MMO, ŚREDNIACTWO, KOCZKODAN RUDY, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, PODŁOŚĆ, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, POLARYZACJA ANODOWA, SZCZERBIEC, LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA, DWADZIEŚCIA JEDEN, RZEKOTKA OLBRZYMIA, WU, KIKUTNICE, PAKARANOWATE, PRZYSADZISTOŚĆ, CZARNA SOTNIA, KONTRPLAN, MIEDZIANE CZOŁO, PRACA TYMCZASOWA, PLASTYCZNOŚĆ, KARZEŁKOWATOŚĆ, BUS, NIEGRZECZNOŚĆ, MICZURINIZM, WIELOBARWNOŚĆ, FRONT CIEPŁY, HERMETYCZNOŚĆ, TRYB, OBŁĘD, WAŁECZEK, ŚWIECKOŚĆ, GAWIALOWATE, OBSCENICZNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, JOGA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, GRAEFE, KARTA WIZYTOWA, JEDNOŻEŃSTWO, DRAPIEŻCA, ALLEL WIELOKROTNY, TECHNOLOGIZM, SZYNSZYLA DUŻA, ŚWIECA, NIECZYNNOŚĆ, HOMOLOGIA, KOŚCIÓŁ MARONICKI, LICZBA ZŁOŻONA, ARYJSKOŚĆ, MACIERZ KWADRATOWA, CZEPLIWOŚĆ, SAGOWCOWE, HIPEROATOM, BARAŃCZAK, POŚLEDNIOŚĆ, RYWALIZACYJNOŚĆ, DOM STUDENCKI, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, AKTYWA TRWAŁE, NAZWA OGÓLNA, SKRAJNOŚĆ, SWERCJA, POSŁUCH, UWIERT, GRZECH SODOMSKI, NISKOŚĆ, EGOISTYCZNOŚĆ, CIASNOTA, NAZWA JEDNOSTKOWA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, KHMERSKI, IRONICZNOŚĆ, SKRĘTEK, STANOWCZOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, UFO, DRAPIEŻNIK, KULOODPORNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, MENONITYZM, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KARAKURT TRZYNASTOKROPKI, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ENCELADUS, WYCZERPYWALNOŚĆ, KOCZKODAN TALAPOIN, PORZĄDEK JOŃSKI, BANK ZRZESZAJĄCY, PASSIVUM, PROCHRONIZM, STANFORD, RUBASZNOŚĆ, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, DELIKATESOWOŚĆ, NIEPOKALANOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, TROLEJBUS, RYGIEL, POBOŻNOŚĆ, TRAGICZNOŚĆ, RODZAJ GRAMATYCZNY, BARBARZYŃSKOŚĆ, HENDRIX, WŁADCZOŚĆ, JUDASZ, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, CALLISTO, ŁYŻECZKA, HIPERTONIA, OKOP, WARIACYJNOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, BITNOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, TOPSPIN, DELIKATNOŚĆ, BŁONA FOTOGRAFICZNA, ROZCIĄGNIK MCHUŚ, WSPÓLNOTOWOŚĆ, LICZNIK, WARTOŚĆ LOGICZNA, SAOLA, REMONT ŚREDNI, PASEK NARZĘDZI, RÓWNOLICZNOŚĆ, KROKODYL, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, DYNAMICZNOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, LICZBA NATURALNA, KOMANDYTARIUM, MUSZLA PIELGRZYMIA, SKROMNOŚĆ, SAKSOFON BARYTONOWY, HAGGARD, MIERNOŚĆ, KĄT KURSOWY, TRAWERS, KANCIASTOŚĆ, KONTRALT, HÄNDEL, PERYFERYJNOŚĆ, BATALION, POUFAŁOŚĆ, ETERYCZNOŚĆ, GATUNEK PRZYPADKOWY, JUDASZ ISKARIOTA, RODZAJNIK OKREŚLONY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, JĘZYK FILIPIŃSKI, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, WIDNOŚĆ, STRUNA, LUTERANIZM, ARTYZM, PRZEMIENNOŚĆ, RZADKOŚĆ, WIR POLARNY, SKRZELONOGI, ZESPÓŁ, POWOLNOŚĆ, MISECZKA, ETERYCZNOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KOŁO, LICZBA CAŁKOWITA, MENNONITYZM, ZARUSKI, OKRUTNOŚĆ, SPISZAK, SATELITA, EDYKUŁ, WIELOKROTNOŚĆ, KONSTABL, DYMENSJA, TRWAŁOŚĆ, SAMOTNICZOŚĆ, ZAPALNOŚĆ, BEZWSTYD, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, WIELOŚCIAN FOREMNY, OSTRONOGOWATE, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, BOOROOLA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, BAUHIN, STROLLER, ENIGMATYCZNOŚĆ, HALF-PIPE, RAMANN, RODZAJ ŻEŃSKI, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, OSOBOWOŚĆ ANALNA, TORSJA KRZYWEJ, EUTEKTYK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WSPÓŁRZĘDNA, MULTIGAMIA, SWOISTOŚĆ, OBRÓŻKA, RABUNEK, CHIŃSKI, WIRTUOZERSTWO, IRREDENTA, GONIEC HETMAŃSKI, DZIKOŚĆ, MATOWOŚĆ, JEDNOKROTNOŚĆ, KŁOSEK, ARYSTOTELES, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, ŹDZIERSTWO, BRACHIOZAUR, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, DYNAMICZNOŚĆ, ŻELAZNA RĘKA, FUTURUM, ZAPACH, TERMOS, POTRÓJNOŚĆ, NIECZUŁOŚĆ, WSTECZNOŚĆ, CHAMSTWO, CIBOTIOWATE, KAPUŚCIANA GŁOWA, OBYCZAJNOŚĆ, CIAŁO ODCZUCIOWE, OBIEKT, NIESTACJONARNOŚĆ, KABOTAŻ, ZRĘCZNOŚĆ, BUTA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, REPRODUKCJA PROSTA, DWUDZIESTOPAROLATEK, NIEHARMONIJNOŚĆ, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, OBIEKT, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, WYDOLNOŚĆ, PODATEK GRUNTOWY, UCZCIWOŚĆ, EUTEKTYKA, CHUDOŚĆ, PODZIAŁ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ?EKWANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.974 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA GRAMATYCZNA WSKAZUJĄCA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA GRAMATYCZNA WSKAZUJĄCA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICZBA MNOGA cecha gramatyczna wskazująca na więcej niż jeden obiekt (na 11 lit.)
PLURALIS cecha gramatyczna wskazująca na więcej niż jeden obiekt (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICZBA MNOGA
cecha gramatyczna wskazująca na więcej niż jeden obiekt (na 11 lit.).
PLURALIS
cecha gramatyczna wskazująca na więcej niż jeden obiekt (na 8 lit.).

Oprócz CECHA GRAMATYCZNA WSKAZUJĄCA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CECHA GRAMATYCZNA WSKAZUJĄCA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast