CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREGO PRZODKÓW DA SIĘ PRZYPORZĄDKOWAĆ DO RÓŻNYCH RAS ETNICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELORASOWOŚĆ to:

cecha człowieka, którego przodków da się przyporządkować do różnych ras etnicznych (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELORASOWOŚĆ

WIELORASOWOŚĆ to:

cecha psa, który jest mieszanką wielu ras (na 13 lit.)WIELORASOWOŚĆ to:

zróżnicowanie ludności pod względem rasy, obecność osób o różnej przynależności rasowej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREGO PRZODKÓW DA SIĘ PRZYPORZĄDKOWAĆ DO RÓŻNYCH RAS ETNICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.100

ZAKON MNISI, ŻYWOTOPISARZ, JEZIORO EUTROFICZNE, ORGANIZATOR JĄDERKA, KĄT ŚRODKOWY, SZEKSPIR, CELULOZOWNIA, UCZCIWOŚĆ, OBÓZ KONCENTRACYJNY, CENTRUM KONFERENCYJNE, NAKRYCIE GŁOWY, DANIE, KLIN, RESTAURATOR, DROBNOŚĆ, METODA SCENARIUSZOWA, ŁAŃCUSZEK, AGREGATY MONETARNE, SKRĘT, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, PRAWORZĄDNOŚĆ, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, RYSOWNICA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, EPISTOLOGRAFIA, PRZEDSZKOLE, GEOLOGIA STRUKTURALNA, PLACEK PO WĘGIERSKU, KARTACZ, GEOLOGIA NAFTOWA, FALKA, GRUPOWOŚĆ, ZAPOJKA, ŻARLIWOŚĆ, NIDERLANDZKI, TWIERDZENIE ZERMELO, CIEMNOGRÓD, POŃCZOSZNIK, PRZYTULIA, HYDROAKUSTYKA, SZCZELINA BRZEŻNA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, PUDŁO, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, MODELARSTWO LOTNICZE, FENEK, WAMPIR, MIENIE ZAMIENNE, BAR TLENOWY, NIEZALEŻNOŚĆ, FOKUS, WALCOWNIA ZIMNA, BIURO, IMIESŁÓW BIERNY, UMIEJSCOWIENIE, PRZEBŁYSK, WALKA ODWROTOWA, FUNKCJA OKRESOWA, ŻEBERKA, PLASTYCZNOŚĆ, ARYSTARCH, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, PĘD ROŚLINNY, APTAMER, JUWENALIA, WIRTUOZOSTWO, KRZTUSIEC, CIOS PONIŻEJ PASA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, MELANODERMA, ZANIK MIĘŚNIOWY, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PUNKT OKOSTNOWY, DOWÓD APAGOGICZNY, HIPSOMETRIA, ERGONOMIKA, ZWYCZAJ LUDOWY, TALERZ, PODWIJKOWATE, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, INŻYNIERIA LĄDOWA, WĘDRÓWKA DUSZ, AKT OSKARŻENIA, MORESKA, PARAPETÓWA, SERIA WYDAWNICZA, SKÓRNIK, SILNIK BLIŹNIACZY, REGLAN, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ŚWIATOWOŚĆ, TECHNIKA CYFROWA, CHRONICZNOŚĆ, OLIMPIADA, ZODIAK, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, ELEKTROENCEFALOGRAF, WIELOMIAN UNORMOWANY, CYGAŃSKIE DZIECKO, NISZA NIWALNA, OKLUZJA, ALGOLOGIA, MIERNOŚĆ, KWADRYPTYK, ŁAGODNOŚĆ, KOMPENSATOR CIEPLNY, MŁYNEK DO ODPADKÓW, WYGA, NOWICJAT, OSPAŁOŚĆ, FITOGEOGRAFIA, ŚLIZGAWKA, ZŁOTOŚĆ, REPOZYCJA, STRAŻ, KORZENIONÓŻKI, KONIUSZEK SERCA, ENERGIA WIATROWA, MASZERUNEK, ORGANIZM MODELOWY, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, METEOROID, IDIOM, FILET, POMROK, WYJĄTKOWOŚĆ, OBRZEŻEK, KOMUNA MIEJSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, KOSTIUMERNIA, POLIPTYK, ŁONO, MUSZKA, SPUSZCZENIE, AMFORA, WĘGIEL KOPALNY, ŁOMOTANIE, ZAKON MNISZY, WESOŁOŚĆ, PLOTER GRAWERUJĄCY, MARABUT, SPÓŁGŁOSKA USTNA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KRÓTKOŚĆ, BINDOWNICA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, TACKA, ALBULOKSZTAŁTNE, PORTRECISTKA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, WSZY, KAMBUZ, KOMPRESJA IMPULSÓW, PANCERNIK SZCZECINIASTY, TERCJA OBRONNA, ELOPSOPODOBNE, BEZKRYTYCYZM, GLACE, ONTOLOGIA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, MORWA, SSAK OWADOŻERNY, LAWA TRZEWIOWA, AREOGRAFIA, WĄTŁOŚĆ, ŁĄCZNIK, ATONALNOŚĆ, NATYWIZM, LĘK DEZINTEGRACYJNY, HAMLETYZM, WYCZUWALNOŚĆ, WISKOZA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, MECHANIZM JEZDNY, KAMARAN, MASTYGONEMA, SZAL, MONOTEMATYCZNOŚĆ, GARNUSZEK, GRAF, JEDYNY, KOMPUTEROWIEC, POŻYCZKOMAT, WIRUS, ARCHITEKT WNĘTRZ, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, BOSS, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, AUTOMAT, MASA SOLNA, BOGRACZ, BUKACIARNIA, BESTIA, KOŃ BERBERYJSKI, OCZYSZCZALNIK, KRÓTKOWIDZTWO, KOŃ ARABSKI, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, KOPULACJA, KUMULACJA, CMOKIERSTWO, INTERLINGWISTYKA, POMORSKI, RUSKI, ZDANIE, NIEPOCHWYTNOŚĆ, JĘZYK ETIOSEMICKI, SZCZELINA LODOWCOWA, PIEPRZ MNISI, KAMIEŃ KOTŁOWY, ŚLEPA PRÓBA, PAS RADIACYJNY, KOŃ JOMUDZKI, ŚREŻOGA, PASO PERUANO, METAMORFIZM PROGRESYWNY, NOEMAT, SŁOWIANKA, WDROŻENIOWIEC, PUNKT PRZYZIEMNY, ŹDZIERSTWO, LAMPA KARBIDOWA, PRZEBIERANIEC, SIEDZENIE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, GLINA ZWAŁOWA, WYROK, POSTRZEGALNOŚĆ, SPOWINOWACONY, RASOWOŚĆ, AMEN, KRAWIECZYZNA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, KOSZARY SZYJOWE, APELACJA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, EGOCENTRYZM, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, KOREAŃSKI, SYLABA ZAMKNIĘTA, NACJA, B, TUŁACZKA, UCHWYT, MAJÓWKA, LAJKONIK, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, TĘTNICA SKRONIOWA, MIESZANKA, ROMANISTA, WAGON BAGAŻOWY, BEZPOWROTNOŚĆ, GŁAGOLICA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, DWUWIERSZ, RURALISTYKA, KALORMEN, DIETA KOPENHASKA, SKOCZNIA NARCIARSKA, TYPOGRAFIA, DYWESTYCJA, DŁOŃ, KOLOKWINTA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ADAM, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, MATERIA, ROZMIAR, KORPUS, KAPUSTA, ONKOLOGIA, NUMER TAKTYCZNY, WERTIKAL, GORYL NIZINNY, OKRĘT DOZOROWY, MEGATSUNAMI, KOSTUREK, SYDERYT, TRUST, PIJAWKA, GERONTOLOGIA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, BAR, ODNÓŻA, AUTOMOBILISTA, WODA TWARDA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, GRUBOŚĆ, TRWOŻLIWOŚĆ, NARÓD, PLATFORMA SERWEROWA, AUTOMAT, FOSFORESCENCJA MORZA, AŁMA-ATA, ROŻEN, OWOC, ?CICHA MSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.100 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREGO PRZODKÓW DA SIĘ PRZYPORZĄDKOWAĆ DO RÓŻNYCH RAS ETNICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREGO PRZODKÓW DA SIĘ PRZYPORZĄDKOWAĆ DO RÓŻNYCH RAS ETNICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELORASOWOŚĆ cecha człowieka, którego przodków da się przyporządkować do różnych ras etnicznych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELORASOWOŚĆ
cecha człowieka, którego przodków da się przyporządkować do różnych ras etnicznych (na 13 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREGO PRZODKÓW DA SIĘ PRZYPORZĄDKOWAĆ DO RÓŻNYCH RAS ETNICZNYCH sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓREGO PRZODKÓW DA SIĘ PRZYPORZĄDKOWAĆ DO RÓŻNYCH RAS ETNICZNYCH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x