SZABLON WYKONANY Z TEKTURY LUB DESKI Z WYCIĘTYM WZOREM, KÓRY NANOSI SIĘ PRZEZ ZAMALOWANIE NA INNĄ POWIERZCHNIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATRON to:

szablon wykonany z tektury lub deski z wyciętym wzorem, kóry nanosi się przez zamalowanie na inną powierzchnię (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATRON

PATRON to:

święty, którego imię ktoś nosi albo który jest symbolicznym opiekunem miasta lub grupy ludzi (na 6 lit.)PATRON to:

opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.)PATRON to:

zmarła osoba, która jest zasłużona i z tego powodu jej imię może być nadane jakiejś instytucji (na 6 lit.)PATRON to:

prawnik, który jest bezpośrednim opiekunem aplikanta i kontroluje jego pracę (na 6 lit.)PATRON to:

w starożytnym Rzymie rodzaj patrycjusza, opiekun np. wyzwolonych niewolników (na 6 lit.)PATRON to:

łuska od naboju (na 6 lit.)PATRON to:

ładunek wybuchowy, nabój (na 6 lit.)PATRON to:

ŁUSKA, GILZA, NABÓJ (na 6 lit.)PATRON to:

szablon; tektura lub deseczka z wyciętym deseniem, który przez zamalowanie przenosi się na dekorowaną płaszczyznę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZABLON WYKONANY Z TEKTURY LUB DESKI Z WYCIĘTYM WZOREM, KÓRY NANOSI SIĘ PRZEZ ZAMALOWANIE NA INNĄ POWIERZCHNIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.254

TARLAK, MATEMA, MOTORÓWKA, INWENTARZ ŻYWY, WYDRA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, CHOROBA UHLA, POWAŻNY WIEK, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KUPER, FILECIK, ANGLIK, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, SZPONA, TURANIE, NIEBO, KUKŁA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, DZIRYT, WIĘŹNIARKA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, FUTRO, HOSTIA, ŁYKACZ, ŻYDOSTWO, TRZASKOWISKO, ZŁOM, ZARAŻONY, ANUCZIN, ADEPT, ZIEMIA, TEORIA ESTYMACJI, SIUSIUMAJTEK, OBÓZ, PENTAPTYK, PODKÓWKA, AEROCASCO, MARKGRAF, REGUŁA, STRZELEC WYBOROWY, STROIK PODWÓJNY, TABLICA CAYLEYA, GURU, STUZŁOTÓWKA, REKIN OWSONA, QUEBECKI, OBEDIENCJA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, JĘZYK ROSYJSKI, DROGI, ŁASKAWCA, CMOKIERSTWO, KANCONA, PISTOLET, PARAMEDYK, KADETT, RATOWNICTWO GÓRNICZE, TORPEDA, RYSUNEK, EFEKT MAJĄTKOWY, MUMIA, KREDYT BALONOWY, PLECIONKA, PUDEŁKO, WSPÓLNOTA, KANAŁ LATERALNY, RAMIĘ, SCHAB, TAMBOREK, TAŚMA, REGULARNOŚĆ, SARAFAN, IDIOSYNKRAZJA, PAWIMENT, PIECZONKA, STAŁA CZASOWA, TAJNE NAUCZANIE, ZATOR PŁUCNY, ELEKTRODA KALOMELOWA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, STRZAŁOWY, ODZYSK, MANIERY, ASPIRANT, ZAKOCHANY, ZWARCIE, JĘZYK NAHUATL, SKRZYNKA, CUKIERNIA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, PRZETŁOK, STRAJK GŁODOWY, JONOFOR, SUPERPRZEBÓJ, PODUSZKA BALANSOWA, ZUPA, PEDOFILIA, GOTHMOG, DOOM METAL, DERYWACJA ALTERNACYJNA, FESTMETR, KOLEJKA GONDOLOWA, INSTRUMENT SZARPANY, BŁYSZCZYK, CHŁOPEK ROZTROPEK, CENA WYWOŁAWCZA, POMNIK, RESET, TARCZA KRYSTALICZNA, NIERÓB, POCISK SMUGOWY, POKÉMON, ELKI, FETYSZYSTA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, WIELKA CHOROBA, MAJSTERSTWO, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, CEWNIK, SOCJOLOGIA MIASTA, NANSUK, BRAZYLIANY, PRZEKRASKA, DROGA PUBLICZNA, DWUSTRONNOŚĆ, ROZŁOŻENIE SIĘ, BECZKA Z PROCHEM, IMPAS, FENIG, NADCIEKŁOŚĆ, WATA, OWAL KARTEZJUSZA, STATEK POWIETRZNY, VIP, WIĄZ, BIZA, BAJRONISTA, NARKOLEPSJA, SZAMA, CÓRKA ŚMIECIARZA, KOSZYKÓWKA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, MARTWOTA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, ADWENTYSTA, TACHOGRAF, REFREN, INGUSZKA, PARMEZAN, SITO, GRASICA, WIRTUALIZACJA, KREDYT KASOWY, DEKLINACJA NIJAKA, ANTABA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, SCIENCE FICTION, OWOC POZORNY, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, WEKSEL TRASOWANY, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PODRYG, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, RYBA, WYPOWIEDZENIE, WĘZEŁ WINDSORSKI, GAZ GENERATOROWY, RATYSZCZE, EDYKUŁA, KOSZULARZ, DOLICHOCEFALIA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, TATERNIK, LAMINAT, RÓWNIK, BANDOLET, PODKASTING, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, SYNONIMIKA, RÓJ METEORÓW, CEREMONIA HERBACIANA, WIGONIA, LIŚCIENIE, ZWARCIE, PRÓBA GENERALNA, OPAŁ, SĄD OSTATECZNY, CARSTWO, TROJACZEK, KHMERKA, KORONA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, AUGUR, FLAWONOID, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, WIRUS, GRANICA PAŃSTWA, FRYGIJCZYCY, DINAR, PŁYN SUROWICZY, FORYŚ, LISTA PROSKRYPCYJNA, DAN, FUZJA HORYZONTALNA, OCEL, PODEJRZLIWOŚĆ, LEJ, ŁOWCA, TOR, GOSPODARKA TOWAROWA, ROŚLINA TRUJĄCA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, KARTA WIZYTOWA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, METAL KOLOROWY, LUTNIA, KARAFKA, NAŁÓG, SIŁA POCIĄGOWA, PRYMARIUSZ, GŁADZAK, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, GRA KOMPUTEROWA, ELKI, SIEKANKA, KOŁTRYNA, INTENSJONALNOŚĆ, JĘZYK BEMBA, ANATOMIA, PSZCZOŁA INDYJSKA, PAGINATOR, JASTRZĘBNIK, MRÓWKA ŻNIWIARKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, KOŃ TROJAŃSKI, CZANKA, TROLL, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, PASIAK, KISIEL, ZAKUTA PAŁA, STOPA DEPOZYTOWA, KALWINIZM, SZTYCHARSTWO, DZIEŁO ROGOWE, MASTYGONEMA, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, BOLERO, MIKROFON DYNAMICZNY, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, OPTYKA ELEKTRONOWA, ASOCJACJE, SPIKER, PSYCHODELICZNOŚĆ, WIATRY, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, DZIABKA, ZABIEG FIZYKALNY, PANNICA, TENDER, DROMONA, ROM, BRYLE, DRZEWO KAUCZUKOWE, AMPUŁKA, RZEKA ROZTOKOWA, MIARODAJNOŚĆ, SOS, SALAMANDRA KAUKASKA, ROZSTĘP, ŁUPACZKA, PENETRACJA GENU, SIÓDMY, SUNDAJKA, MIRAŻ, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, WARSZTAT, CHANSON, PISTACJA, ODSYŁACZ, ZMAGANIA, GŁOSKA NOSOWA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, STORYTELLING, ŁUSKA, ZAKOŃCZENIE, DEMOBILIZACJA, PRASOWANIE, SYGNALIZATOR, KAMIKADZE, KULUARY, KRĘTKOWICA, KASZALOT, FAJTNIĘCIE, WAGNER, PROSAK, KRAJARKA, ?MIKANIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.254 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZABLON WYKONANY Z TEKTURY LUB DESKI Z WYCIĘTYM WZOREM, KÓRY NANOSI SIĘ PRZEZ ZAMALOWANIE NA INNĄ POWIERZCHNIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZABLON WYKONANY Z TEKTURY LUB DESKI Z WYCIĘTYM WZOREM, KÓRY NANOSI SIĘ PRZEZ ZAMALOWANIE NA INNĄ POWIERZCHNIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATRON szablon wykonany z tektury lub deski z wyciętym wzorem, kóry nanosi się przez zamalowanie na inną powierzchnię (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATRON
szablon wykonany z tektury lub deski z wyciętym wzorem, kóry nanosi się przez zamalowanie na inną powierzchnię (na 6 lit.).

Oprócz SZABLON WYKONANY Z TEKTURY LUB DESKI Z WYCIĘTYM WZOREM, KÓRY NANOSI SIĘ PRZEZ ZAMALOWANIE NA INNĄ POWIERZCHNIĘ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SZABLON WYKONANY Z TEKTURY LUB DESKI Z WYCIĘTYM WZOREM, KÓRY NANOSI SIĘ PRZEZ ZAMALOWANIE NA INNĄ POWIERZCHNIĘ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x