EUFEMISTYCZNIE: SZAMBO, BAGNO, NIECIEKAWA SYTUACJA, W KTÓRĄ KTOŚ SIĘ WPAKOWAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLOAKA to:

eufemistycznie: szambo, bagno, nieciekawa sytuacja, w którą ktoś się wpakował (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLOAKA

KLOAKA to:

podziemny zbiornik, wykonany np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych (na 6 lit.)KLOAKA to:

w zoologii: końcowa część jelita występująca u prawie wszystkich kręgowców poza zrosłogłowymi i ssakami łożyskowymi (na 6 lit.)KLOAKA to:

przenośnie: zbiorowisko wszelkiego brudu i plugastwa (na 6 lit.)KLOAKA to:

STEK (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EUFEMISTYCZNIE: SZAMBO, BAGNO, NIECIEKAWA SYTUACJA, W KTÓRĄ KTOŚ SIĘ WPAKOWAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.462

SMYCZ, FIZA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, JARZYNIAK, GŁOWNIA, OŚWIETLENIOWIEC, WARAN GŁUCHY, KOSTUR, NUTACJA, HOLENDER, ELEKTRONIKA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, RUDZIK, FILEMON CZARNOLICY, SZEŚĆSETKA, STACJA, POŚCIEL, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, REINKARNACJA, MIASTECZKO ROWEROWE, RABV, WINIETA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, LEKARZ DOMOWY, WIBROAKUSTYK, GRUPA, PAJĄK, NIEPOKALANEK MNISI, STARORAKI, STEREOIZOMER, ALKOHOLIZM, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, KOMISJA SKRUTACYJNA, CYTYDYNA, SZATAN, CIEMNA MOGIŁA, SAROS, DWUFAZOWOŚĆ, TRACKLISTA, BOMBA WODOROWA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, NÓŻ, TARANTELLA, ŚMIGŁOŚĆ, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, AKTOR, PRAWO JOULE'A, ZATOCZKA, MENNICA, GRZYB ATOMOWY, RUCH PIESZY, WIELKODUSZNOŚĆ, BURACTWO, WESTERN, CZUWANIE, KOLANO, ŻYŁKA, UBOŻENIE, KOKS, DOLA, DROGA ŻELAZNA, WSPÓŁBRZMIENIE, GNIAZDO, ZGRYW, MOPS, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, NAPŁYW, WETERYNARZ, PUENTA PŁASKA, INTEGRACJA, POLIMORF, PUNKT ZEROWY, SZLACHTA CHODACZKOWA, ŁOPATA, KNEBEL, NIEŚMIAŁOŚĆ, PISMO GRECKIE, ASFALTOBETON, PISMO TECHNICZNE, LEWORĘKI, ŻAREŁKO, ELEGANTKA, OSPALSTWO, SKWAPLIWOŚĆ, HARMONIA, DORTMUNDER, OGIEŃ OLIMPIJSKI, CZEPLIWOŚĆ, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, IZOTROPIA, PORĘBA, INDOEUROPEJCZYK, DROBINA, CZARA, CIASTO DROŻDŻOWE, NERKA DODATKOWA, KROATYSTYKA, SEKTOR PUBLICZNY, KAUCZUKOWIEC, SADYSTYCZNOŚĆ, RYNEK DETALICZNY, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, CHRZEST, GRA RPG, WYGNANIEC, PISMO FONETYCZNE, GROOMING, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, NĘDZARZ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KABOTYNIZM, LOT, ZUCHWAŁOŚĆ, TUŁACTWO, PAPROĆ DRZEWIASTA, MAGAZYN, SZLACHTA CHORĄGWIANA, CHAŁTURNICTWO, POPIELNIK, GEOLOGIA STRUKTURALNA, ZBIORÓWKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, REUMATYZM, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, ZAPAŚNICTWO, KLASTER DYSKOWY, SOS MUŚLINOWY, PERFUMKI, ZYGMUNTÓWKA, RUGBY, TOŃ, WARSTWA EUFOTYCZNA, DYFERENCJACJA, SKRZYNECZKA, KANAŁ, WENERIA, METAL CIĘŻKI, DORADA, CHOROBA WODUNKOWA, WSTECZNOŚĆ, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, FULMAR, GWAJAKOWIEC, ESENCJALIZM, SZYP, OTWARTOŚĆ, WYGA, ODNIESIENIE, USUWISKO, OPONENT, CMOKIERSTWO, ANDROPAUZA, ZDZIERUS, TRAKEN, KATASTROFA KOSMICZNA, HISTORIA, CHOROBA GOODPASTURE'A, CZEP, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PRZEPRÓCHA, WIKTYMOLOGIA, BIOGEOGRAFIA, BRAMOWNICA, SEPTYMOLA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, CYKL ASTRONOMICZNY, TELETECHNIKA, PUCHAR, FOKUS, NIEOKREŚLENIE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, GRÓD, RESPONSORIUM, DRZEWOSTAN NASIENNY, AGREGAT, DRAMAT WOJENNY, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, OPĘTANY, GRABIEŻNIK, MRÓWKOWANIE, ŚWIT CYWILNY, PIZZERIA, PLOTER GRAWERUJĄCY, MIRA, PISMO WĘZEŁKOWE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, WSPÓLNIK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, KORNIJSKI, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KUZYN, SZARA MYSZ, NACIECZENIE, KONCENTRACJA, CYGA, WZROST GOSPODARCZY, PIEKARNIA, RYZYKO INWESTYCYJNE, JĘZYKI AŁTAJSKIE, BRIT POP, NARYS KLESZCZOWY, ZIARNOJAD, SPRAWNOŚĆ, HALOGENOWODÓR, CHIŃSKI, MASIELNICZKA, KONTO, NIEOBROTNOŚĆ, FALOWNIK PRĄDU, WŁÓKNO, MUSICAL, TUŁACZ, MYJNIA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, KAFLARZ, ZUPA ŚMIECIOWA, KLOZET, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, EUCHARYSTIA, BETONOWE BUTY, TRUPOJAD, MASŁO CZOSNKOWE, PUNKT ROSY, BANALNOŚĆ, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, PAMIĘĆ BUFOROWA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, ORTOPTYSTKA, KASZANA, MEDIANA, SETER, BALUT, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, NIEOKRZESANIEC, OGNISKO MUZYCZNE, STANIĘCIE, BUSINESSWOMAN, BOREWICZ, PORYWCZOŚĆ, DEMONSTRACJA, GOSPODARKA WODNA, ZASADA PODCZEPIENIA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, MIJANKA, EKRANOPLAN, TAKTYK, WIETRZENIE TERMICZNE, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, WYPRAWIACZ, STOJAK, LAK, DZIESIĄTKA, SZPRYCKA, UKRAINISTYKA, ANGELOLOGIA, POWTÓRZENIE, HIPOTEKA, KABEL, POLEPA, SENTYMENT, PAUPER, REMINISCENCJA, NEGATYWA, ENERGETYKA CIEPLNA, SZEW, SZKOŁA, ŚWIATOWOŚĆ, RDZENIARZ, ŚRODKOWY PALEC, LAJKONIK, WYTWÓRCZOŚĆ, DYFUZJA, DYFERENCJA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PUSTA STRUNA, AEROZOL BIOLOGICZNY, WSTRZYMANIE, GAMA, SYFON, LĘK DEZINTEGRACYJNY, NIEOBECNY, PIĘTNASTKA, SZESNASTKA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, MIRAŻ, BRZOZA, SNOWIDZ, TYTAN, LITOGRAFIA, KOSZAROWOŚĆ, KRAINA, PODSADKA, WIRUS, SAMOGŁOSKA, ?WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.462 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EUFEMISTYCZNIE: SZAMBO, BAGNO, NIECIEKAWA SYTUACJA, W KTÓRĄ KTOŚ SIĘ WPAKOWAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EUFEMISTYCZNIE: SZAMBO, BAGNO, NIECIEKAWA SYTUACJA, W KTÓRĄ KTOŚ SIĘ WPAKOWAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLOAKA eufemistycznie: szambo, bagno, nieciekawa sytuacja, w którą ktoś się wpakował (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLOAKA
eufemistycznie: szambo, bagno, nieciekawa sytuacja, w którą ktoś się wpakował (na 6 lit.).

Oprócz EUFEMISTYCZNIE: SZAMBO, BAGNO, NIECIEKAWA SYTUACJA, W KTÓRĄ KTOŚ SIĘ WPAKOWAŁ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - EUFEMISTYCZNIE: SZAMBO, BAGNO, NIECIEKAWA SYTUACJA, W KTÓRĄ KTOŚ SIĘ WPAKOWAŁ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x