OSOBA, KTÓRA KOGOŚ ODKUPIŁA, WYZWOLIŁA OD CZEGOŚ; ZAZWYCZAJ TAK OKREŚLA SIĘ CHRYSTUSA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODKUPICIEL to:

osoba, która kogoś odkupiła, wyzwoliła od czegoś; zazwyczaj tak określa się Chrystusa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA KOGOŚ ODKUPIŁA, WYZWOLIŁA OD CZEGOŚ; ZAZWYCZAJ TAK OKREŚLA SIĘ CHRYSTUSA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.343

OBRZEŻKOWATE, CYKLON, MAHAJUGA, TYKA, BIZNESWOMAN, ZAKON KLERYCKI, PRACOWNIK LEŚNY, DZWONY, KILBLOKI, WYSYŁKA, UTLENIANIE, JUTLAND, RZEKOTKA, WYLEW, ANGEOLOGIA, TRÓJBÓJ, OTOLOGIA, STOPOTONA, NADCIEKŁOŚĆ, NIECUŁKA, SKRYPTOR, PODSKÓRNIA, BŁĘDNIK KOSTNY, LINIA KOLEJOWA, BANDEROLA, SKRZYDŁA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, CHOROBA GAMSTORP, RANA SZARPANA, IMPAS, TRĄBA JERYCHOŃSKA, CHLOREK HEMATYNY, BĘBEN TAKTOWY, PLUGAWOŚĆ, UKŁAD SAMODZIELNY, MILCZĄCA ZGODA, PANDAN, KLUCZ PARTYJNY, POŻYCZKOMAT, TEMPO, INFOBOKS, FANATYCZKA, ASTROLOG, CHOROBA TAYA-SACHSA, METEORYZM, NOTABL, GRUPA KARBOKSYLOWA, DOBRO PUBLICZNE, BEZDOTYKOWIEC, PĄCZEK, ROWEREK BIEGOWY, NIEDOROZWÓJ, DELAWIRDYNA, KUKICHA, MIĘSO, SAMOGRAJ, GAŁĘZATKA KULISTA, DZIDZIA-PIERNIK, JOŁOP, WYCINKOWOŚĆ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, MORDOBICIE, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ROŚLINA GÓRSKA, MAMIDŁO, CYLINDER, RESORT SIŁOWY, WYJADACZ, RYBA MASŁOWA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, NOSACZ, TUŁACZKA, PRANKO, ANIOŁ, GŁUPKOWATOŚĆ, ŻŁÓB, CHOROBA POCAŁUNKÓW, TORBACZE, PROMIEŃ, SIODŁO, WYWROTKA, PASCHA, MAORYJSKI, UKŁAD DOKREWNY, PRZYCISK DZWONKA, KOTEW, KONTYNGENT CELNY, OKRES PRZEDRZYMSKI, KUSZYK, MENISK, ZIOMKOSTWO, LITRÓWKA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, FARMACEUTA, BUT, MURZYN, PŁONNIKOWATE, ROŚLINA, SZKAPLERZ, SKROMNIŚ, OPERACJA, ŚCIANA, UWAGA, EGZOSZKIELET, UCZENNICA, GŁOSKA PREPALATALNA, WRÓŻBIARZ, MĄKA JĘCZMIENNA, PLENIPOTENT, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, DIETA, PIANO, KOPIARKA, BECZKA, CENA ZAMKNIĘCIA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, WARTOŚĆ, DERYWAT MODYFIKACYJNY, WÓŁ ROBOCZY, RUSAŁKA, BOSTON, SEZAMEK, RACJONALIZATOR, DROGA, DUCH, BRÓDKA, APELACJA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, MOMENT MAGNETYCZNY, DIAFANOSKOP, SZLAGIER, ZWAŁ, KLAWITERAPIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, CIĄŻENIE POWSZECHNE, PARNAS, MONOPTERES, SIEDZISKO, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, PIEGUS, PIORUN KULISTY, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, KONTRALT, GALAKTOLIPID, PIERWIASTEK, KLUB POSELSKI, SKRĘTKOWCE, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, SKI-TOURING, NIESUBORDYNACJA, MUS, ZACHOWANIE, REZYGNACJA, KOMENSALIZM, SZATNIARZ, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, GRZECHOT, GAZ WULKANICZNY, LEWAR, JĘZYK DRAWIDYJSKI, KUROPATWA, PRZEŻYCIE, PLATAN, STRUKTURALISTA, LINIA BRZEGOWA, NIEREGULARNOŚĆ, WYZWANIE, DEMOSCENA, ICHTIOZAURY, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, USZATEK, MAANAM, ŁAWA MIEJSKA, ŻYCZLIWY, DWUSTUMETROWIEC, WOSKOWATOŚĆ, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, DZIURA, UPRAWIACZ, ENTODERMA, MISIO, BRANIE WZORU, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, MŁYNEK DO ODPADKÓW, CERATOFILID, ZUBOŻANIE, STOPNIOWALNOŚĆ, WARAN GŁUCHY, WADA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, WŚCIK DUPY, AKCENCIK, MIEJSCE, DRZEWO TERPENTYNOWE, OSIEMNASTKA, STACJA POMP, JĘZYK ROMAŃSKI, KRÓTKI RÓG, MONTAŻOWNIA, BONUSIK, GATUNEK ZAGROŻONY, OBOROWY, PIĘĆDZIESIĄTKA, PRZYSŁONA, KŁOBUK, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, NASIERDZIE, KOCIOŁ SUFOZYJNY, PAKIET KONTROLNY, BATSZEBA, POLE SIŁOWE, REAKCJA ODWRACALNA, NIEKONKRETNOŚĆ, ŁUK JARZMOWY, WYLEW, ROZBIERANKA, NORMA ABSTRAKCYJNA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, STENWANTA, POPRAWIACZ, LEKTURA, OKOCENIE SIĘ, NIEWIERNY TOMASZ, TYFLOPEDAGOGIKA, BULDOG, GARNITUR, ZASKOK, FOTOEDYTOR, OBRANIE, DIEREZA, TOPSPIN, ABSOLUCJA, DŻINS, SCHEMAT, NIEKAPEK, CHAMEFIT, PIKIEL, MINA, TYSIĄC, PRZESIĘK, CZARNA MAGIA, BIEGUN POTYLICZNY, PRAŻONKA, ILJIN, KOMPLIKACJA, WF, PLAN ZDJĘCIOWY, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, ZMOTORYZOWANY, USTNIK, PROTAGONISTA, PRAKTYKARZ, NUMER, BLEJTRAM, SEMESTR LETNI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, IRYDOLOGIA, DETEKTYW, KETCHUP, KAMIEŃ OZDOBNY, GODZINA MILICYJNA, WYGA, ŁACINNICZKA, WŁADZA, LITOSFERA OCEANICZNA, OPONENT, SEMANTYKA LEKSYKALNA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ARSENAŁ, EDYTORKA, ŁOPATA, WIEK ZGODY, LICHENOLOGIA, BĄK, WOKALIZA, WIR, SZCZUR, POPIJAŁA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, POŻYWIENIE, INSTANCJA, SEKCJA, KAMERDYNER, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, MUZA, NARODZINY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, BUJANIE, DESKRYPCJA OKREŚLONA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, BRZEG, ZALEW, MIECZ UCHYLNY, TRAGIZM, ZWIĄZANIE SIĘ, CHEMIA KWANTOWA, ?OBSUWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA KOGOŚ ODKUPIŁA, WYZWOLIŁA OD CZEGOŚ; ZAZWYCZAJ TAK OKREŚLA SIĘ CHRYSTUSA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA KOGOŚ ODKUPIŁA, WYZWOLIŁA OD CZEGOŚ; ZAZWYCZAJ TAK OKREŚLA SIĘ CHRYSTUSA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODKUPICIEL osoba, która kogoś odkupiła, wyzwoliła od czegoś; zazwyczaj tak określa się Chrystusa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODKUPICIEL
osoba, która kogoś odkupiła, wyzwoliła od czegoś; zazwyczaj tak określa się Chrystusa (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA KOGOŚ ODKUPIŁA, WYZWOLIŁA OD CZEGOŚ; ZAZWYCZAJ TAK OKREŚLA SIĘ CHRYSTUSA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OSOBA, KTÓRA KOGOŚ ODKUPIŁA, WYZWOLIŁA OD CZEGOŚ; ZAZWYCZAJ TAK OKREŚLA SIĘ CHRYSTUSA. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x