KOLORYMETR, KTÓREGO DZIAŁANIE POLEGA NA POMIARZE PRĄDÓW FOTOELEKTRYCZNYCH ODBIORNIKA ŚWIATŁA PRZESŁONIĘTEGO KOLEJNO JEDNYM Z TRZECH FILTRÓW, DOBRANYCH TAK, ABY KRZYWA CZUŁOŚCI WIDMOWEJ BYŁA ZBLIŻONA DO JEDNEJ Z KRZYWYCH SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH WIDMOWYCH DLA DANEGO UKŁADU KOLORYMETRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLORYMETR OBIEKTYWNY to:

kolorymetr, którego działanie polega na pomiarze prądów fotoelektrycznych odbiornika światła przesłoniętego kolejno jednym z trzech filtrów, dobranych tak, aby krzywa czułości widmowej była zbliżona do jednej z krzywych składowych trójchromatycznych widmowych dla danego układu kolorymetrycznego (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOLORYMETR, KTÓREGO DZIAŁANIE POLEGA NA POMIARZE PRĄDÓW FOTOELEKTRYCZNYCH ODBIORNIKA ŚWIATŁA PRZESŁONIĘTEGO KOLEJNO JEDNYM Z TRZECH FILTRÓW, DOBRANYCH TAK, ABY KRZYWA CZUŁOŚCI WIDMOWEJ BYŁA ZBLIŻONA DO JEDNEJ Z KRZYWYCH SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH WIDMOWYCH DLA DANEGO UKŁADU KOLORYMETRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.178

ANATOMIA RADIOLOGICZNA, ROŻEK, PAŃSTWO POLICYJNE, ZADANIE KONIUNKTYWNE, MINIMUM EGZYSTENCJI, SKLEPIENIE PALMOWE, PRÓŻNIAK, SARKOIDOZA, LIMIT POŁOWOWY, NAJEMNIK, ROBOTA, IZOTROPOWOŚĆ, IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE, GRZYB PLEŚNIOWY, JAJKO NA TWARDO, NIEZNAJOMY, CZĄBER, SKUP INTERWENCYJNY, JATA, PŁAWA SONAROWA, ZWIERZĘ DOMOWE, PILŚŃ NERWOWA, UCZELNIA, FOTEL DENTYSTYCZNY, CURRUS, RAJ PODATKOWY, SALTAZAUR, PORĘBA, GALON AMERYKAŃSKI, STRASZAKOWATE, BOM, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, WROTA, CZYNNIK ABIOTYCZNY, FAJERWERKI, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, KONGRUENCJA, IZOLACJA TERMICZNA, WYWIAD LEKARSKI, REMIZA, KRZTUSIEC, WODOGŁOWIE WRODZONE, ODKRYTY SZACH, ROK LITURGICZNY, ADAPTACJA, REMIZA, MONOKRYSZTAŁ, ZESPOLENIE, LEP, PSIKUS, LEMIESZKA, BOGURODZICA, HALOTRON, DRĄŻEK POGO, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, GOGLE, BIEGŁY SĄDOWY, POLIEUPLOIDIA, ZATOROWOŚĆ, PUNKT BROCARDA, PRYNCYPAŁ, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ZAKŁADZINY, KANAŁ PÓŁKULISTY, GAROSMANCJA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, ZASADA HUYGENSA, WOŁOCH, OZNACZENIE, ARGENTYNOZAUR, TRAKT, KOSZ, PRZYMUS, KRYPTODEPRESJA, IZOCHRONA, MIEDNICZKA NERKOWA, KOMEDIA, KORKOWIEC, OSOBA BOSKA, ROZTRUCHAN, ZWÓJ MÓZGOWY, KREDKA ŚWIECOWA, NEOLIBERALIZM, ŚREDNIA WINSOROWSKA, BAJAN, KONSOLIDACJA, NOTA EDYTORSKA, GRANULOMA, SERNIK, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, ZAŚPIEW, PRZECIĄGANIE, SZKARŁUPIEŃ, BUDYŃ, WOJEWÓDZTWO, FRENOLOGIA, NAŁÓG, DOM POPRAWCZY, SIMENS, KRZYWA PODAŻY, TAŚMOWY, NEOREALIZM, FILTR OLEJU, NIKLOWIEC, MĄTWA, GRAF DWUDZIELNY, KLEZMER, KWADRYGA, MOCARZ, INTEGRALNOŚĆ, APOSTOLSKOŚĆ, TŁUSZCZOWIEC, ADWOKAT, PRZEWÓD PIERSIOWY, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, KARA KWALIFIKOWANA, FORMACJA ROŚLINNA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, LONDYN, JUNIORKA STARSZA, BLIŹNIACZOŚĆ, PHM, SKÓRNIK, IDIOM, WIENIEC, KORALE KAMIENNE, KROKODYL NILOWY, ANGORA TURECKA, RĘBNIA ZUPEŁNA, STABILIZACJA, CESJA NALEŻNOŚCI, FORKASZTEL, POEZJA LINGWISTYCZNA, RADA PRACOWNICZA, ZARZEWIE, KOMPANIA WARTOWNICZA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, KANONIA, MAPA AKUSTYCZNA, SUPEL, FOTOGRAFIA CYFROWA, KOŁDRA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ZJAWISKO THOMSONA, NARZĄD LIMFATYCZNY, MIEJSCE NOCLEGOWE, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, OKULTACJA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, RĘCZNE STEROWANIE, KAMIEŃ, KOGNITYWIZM, JĘZYK, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, SIODŁO, JORDANEK, DZIOBAK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, GOLKIPER, ZESTAWIK, GRZEBACZ, OLEJEK KAMFOROWY, TECHNOKRATA, HOLMES, PUNKT WĘZŁOWY, INTERWENIENT UBOCZNY, CHRYSTUSOWIEC, FILANDER RUDAWY, BAGNET, ORATORIANIE, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, KANU, TOLERANCJA, DROGI MOCZOWE, ZAGRYWKA, SEN, HIPERATOM, LOKACJA ATELIEROWA, SZPILKA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, CIELENIE SIĘ LODOWCA, JAJECZNIK, JAKOŚĆ ŻYCIA, OBRÓT PUBLICZNY, DYSZA WYLOTOWA, DÓŁ GNILNY, DZIAŁANIE ARYTMETYCZNE, PARALALIA, KURWIA ZUPA, ŚPIEW, NAWÓZ KATALITYCZNY, ANTYPARLAMENTARYZM, ROKOKO, ŚWIATŁO ZIELONE, PRZEDŁUŻACZ, CHŁONIAK, PROMIENNIK, HISTORYCYZM, NIKE, RUDAWIEC, NLPZ, POLAROGRAF, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, SZODON, OKRĘT ARTYLERYJSKI, RDZEŃ KRZEMIENNY, ZWÓJ RDZENIOWY, MASKA, STAN WYJĄTKOWY, TAKTYKA, GATUNEK ZBIOROWY, LAWSONIA, KANCJONAŁ, MIOT, MORFONOLOGIA, MATUTE, PODWODNY LOTNISKOWIEC, ŚWIATŁO, KROKIET, CIĄGNIK GĄSIENICOWY, KLINKIER CEMENTOWY, LOKUM, WARSZTAT, GÓWNOZJADZTWO, RZESZA, SOŚNICOWATE, NIEOBLICZALNOŚĆ, UZNANIE, WYLĘG, LOK AGNESI, RUG, POJEDNAWSTWO, SZKŁO ORGANICZNE, CZAS LAPUNOWA, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, BOŚNIACKI, FUNDUSZ DŁUŻNY, CZŁOWIEK CZYNU, BEZŁAD FRIEDREICHA, SALWA BURTOWA, MIKROKULTURA, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, SUPERPAŃSTWO, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE, BEZUCZUCIOWOŚĆ, LAURKA, RACEMAT, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, SZÓSTKA, WARSZTAT, ŚWIETLIK, AKWATINTA, TOKARKA REWOLWEROWA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, KRZYWA, BALECIK, KOZŁEK, ANIMALIZM, ŚCIEŻKA, ŚRUT, KUBRYK, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, GLORIA, WAKAT, EDYKUŁ, ZATOPIONA DEPRESJA, JAK, TERAPIA GESTALT, HELIOCENTRYZM, RZEKA AUTOCHTONICZNA, OSŁUPIENIE, SZCZERBAK, JĘCZMIEŃ JARY, AMPUŁKA, KWOTA BAZOWA, FIZJOLOGIA, ŻUŻLAK, STREFA ODRUCHOWA, GRUSZE WSCHODNIE, JĘZYK PROTOSEMICKI, RARYTAS, WYKŁAD, TRADYCYJNOŚĆ, GRUPA AMINOWA, MODUŁ ILORAZOWY, CYFRA, FILM SZPIEGOWSKI, ZŁOTA KLATKA, HUMORESKA, DYKTATORSTWO, LOTNIK, MANDAPA, URLOP SZKOLENIOWY, KOJEC, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, TECHNIKA CIEPLNA, ?PLATYNOWA PŁYTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOLORYMETR, KTÓREGO DZIAŁANIE POLEGA NA POMIARZE PRĄDÓW FOTOELEKTRYCZNYCH ODBIORNIKA ŚWIATŁA PRZESŁONIĘTEGO KOLEJNO JEDNYM Z TRZECH FILTRÓW, DOBRANYCH TAK, ABY KRZYWA CZUŁOŚCI WIDMOWEJ BYŁA ZBLIŻONA DO JEDNEJ Z KRZYWYCH SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH WIDMOWYCH DLA DANEGO UKŁADU KOLORYMETRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOLORYMETR, KTÓREGO DZIAŁANIE POLEGA NA POMIARZE PRĄDÓW FOTOELEKTRYCZNYCH ODBIORNIKA ŚWIATŁA PRZESŁONIĘTEGO KOLEJNO JEDNYM Z TRZECH FILTRÓW, DOBRANYCH TAK, ABY KRZYWA CZUŁOŚCI WIDMOWEJ BYŁA ZBLIŻONA DO JEDNEJ Z KRZYWYCH SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH WIDMOWYCH DLA DANEGO UKŁADU KOLORYMETRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLORYMETR OBIEKTYWNY kolorymetr, którego działanie polega na pomiarze prądów fotoelektrycznych odbiornika światła przesłoniętego kolejno jednym z trzech filtrów, dobranych tak, aby krzywa czułości widmowej była zbliżona do jednej z krzywych składowych trójchromatycznych widmowych dla danego układu kolorymetrycznego (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLORYMETR OBIEKTYWNY
kolorymetr, którego działanie polega na pomiarze prądów fotoelektrycznych odbiornika światła przesłoniętego kolejno jednym z trzech filtrów, dobranych tak, aby krzywa czułości widmowej była zbliżona do jednej z krzywych składowych trójchromatycznych widmowych dla danego układu kolorymetrycznego (na 20 lit.).

Oprócz KOLORYMETR, KTÓREGO DZIAŁANIE POLEGA NA POMIARZE PRĄDÓW FOTOELEKTRYCZNYCH ODBIORNIKA ŚWIATŁA PRZESŁONIĘTEGO KOLEJNO JEDNYM Z TRZECH FILTRÓW, DOBRANYCH TAK, ABY KRZYWA CZUŁOŚCI WIDMOWEJ BYŁA ZBLIŻONA DO JEDNEJ Z KRZYWYCH SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH WIDMOWYCH DLA DANEGO UKŁADU KOLORYMETRYCZNEGO sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - KOLORYMETR, KTÓREGO DZIAŁANIE POLEGA NA POMIARZE PRĄDÓW FOTOELEKTRYCZNYCH ODBIORNIKA ŚWIATŁA PRZESŁONIĘTEGO KOLEJNO JEDNYM Z TRZECH FILTRÓW, DOBRANYCH TAK, ABY KRZYWA CZUŁOŚCI WIDMOWEJ BYŁA ZBLIŻONA DO JEDNEJ Z KRZYWYCH SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH WIDMOWYCH DLA DANEGO UKŁADU KOLORYMETRYCZNEGO. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x