Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZBUDOWANE SĄ Z CZĘŚCI LIPIDOWEJ (SFINGOZYNY LUB KWASÓW TŁUSZCZOWYCH) I PRZYŁĄCZONYCH DO NIEJ FRAGMENTÓW CUKROWYCH, NAJCZĘŚCIEJ GALAKTOZY LUB GLUKOZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLIKOLIPID to:

organiczny związek chemiczny, którego cząsteczki zbudowane są z części lipidowej (sfingozyny lub kwasów tłuszczowych) i przyłączonych do niej fragmentów cukrowych, najczęściej galaktozy lub glukozy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZBUDOWANE SĄ Z CZĘŚCI LIPIDOWEJ (SFINGOZYNY LUB KWASÓW TŁUSZCZOWYCH) I PRZYŁĄCZONYCH DO NIEJ FRAGMENTÓW CUKROWYCH, NAJCZĘŚCIEJ GALAKTOZY LUB GLUKOZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.282

JAJECZNICA, DOZOROWIEC POGRANICZA, REUMATYZM, UMOWA BARTEROWA, LAMPA KSENONOWA, DANE TELEADRESOWE, SEKRECJA, NIEBOSKŁON, ROM, BAZYLIA, TRUCHŁO, STOPIEŃ, BARWY PAŃSTWOWE, SMAKOŁYK, DRĄŻEK KIEROWNICZY, SŁOMA TARGANA, TYMPAN, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, NOGA, PREDESTYNACJA, WSPÓŁMAŁŻONEK, MEKLEMBURGIA, SZAŁAS, FALA WODNA, WIETEK GORCZYCZNIK, FILTR KUBEŁKOWY, PARKIET, SIOSTRA, BECZKA BEZ DNA, QUADCOPTER, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SETKA, KRZYŻ MALTAŃSKI, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KAPISZON, TUŁACZ, SYNOD, HASZYMIDZI, EKSTRADYCJA, ZDANIE NADRZĘDNE, REPLIKA, ABERRACJA, BILET WIZYTOWY, PRAWO WEWNĘTRZNE, CZERWONE CIAŁKO KRWI, OSTATNI MOHIKANIN, WYSPY SALOMONA, DOBRO PRAWNE, GRAFIKA RASTROWA, ROZTWÓR BUFOROWY, DOBRO, HISTORYZM CEGLANY, PLANETA SKALISTA, ŁAPACZ, ZBOCZENICA, SPÓŁKA POWIĄZANA, PĄK, SNAJPER WYBOROWY, WARTOŚĆ MODALNA, ŻÓŁW SĘPI, NIEGOTOWOŚĆ, AFILIACJA, ZBROJENIE, SZLAMIEC, IMPERIUM KHMERSKIE, FORMACJA ROŚLINNA, METEOR, ZAPACH, PASSAIC, PROWINCJA, GLIKOZYD, POLEWACZKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, LATARNIA, PAMPUCH, GRUPA ETNICZNA, ODKUP, GLONY ZŁOCISTE, CHOWDER, ULEMOZAUR, WĘZEŁ KOLEJOWY, UDERZENIE, BRZYDULA, PIGUŁKA, KOLOKACJA, ODRÓBKA, SPACJA, OKUCIE, KUTER, UGNIATARKA, FRAZEOLOGIZM, ZAPROSZENIE, RONDEL, POMPIER, TWIERDZENIE KRULLA, SAKRALIZACJA, PAS, TECZKA, TRAGIZM, KONSERWA, ARGENTYNOZAUR, WANIENKA, DILIŻAN, GÓRALKI, METALICZNOŚĆ, GALWANOSTEGIA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PLAMKA FORDYCE'A, PAŃSTWO, INKORPORACJA, ŁADOWNICZY, MINA, ROZPAD, BARETKA, PŁOTEK, SZKUNA, AREA, OBRAZ, SKŁADKA, OUTSIDER, CZOŁDAR, OSADY DENNE, ANATOMIA WARSTWOWA, KOŁOWIEC, MALUCH, BIEGUN, KAPUŚCIANY ŁEB, FAŁ, NAPŁYW KORZENIOWY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, WERSJA LEKTORSKA, PODMIOT LOGICZNY, NAJEM, PIĘĆDZIESIĄTKA, CIS POSPOLITY, MONOGAMIA, SERW, ZAPŁADNIACZ, KRĄG KULTUROWY, DYKTATURA, ROK OBROTOWY, MANIERYZM, OPERACJA, GORYL NIZINNY, BATERIA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, DESNOYER, POBIAŁKA, FUNKCJA ZDANIOWA, WAHADŁO, ŁUPEK ROPNY, ŁAPKA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, MAŁA OJCZYZNA, ZBIORNIK, SĘK, WYDAWNICTWO, KABARET, PRYMAT, PRACOWNIA, PRZEWODNICZĄCY, OPOŃCZA, BEZROBOCIE SEZONOWE, ARGOLIDA, BEFSZTYK, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, POWSINOGA, ŚLIWKA, WATA CUKROWA, FALKA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, DYSZKANCIK, SEPTET, NERD, BULLA, OPOSIK BRAZYLIJSKI, SĄD I INSTANCJI, NAPĘD TAŚMY, GNÓJ, ZASADA REAFERENCJI, SYLWETKA, PLATFUS, SERNIK, GRUPA WSPARCIA, RETENCJA, BALSAM KANADYJSKI, TĘSKLIWOŚĆ, PAKIET, GOOGLE, LB, HISZPAN, HEADHUNTER, SZAŁWIA, OBI, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KOSMETYK KOLOROWY, KAZBA, PASZCZA, MODRASZKOWATE, DOBA, PASMANTERIA, PŁOZA, BOROWIKOWA, OPONA PNEUMATYCZNA, TAMBURYN, CIĘŻKA ARTYLERIA, LANSJER, SŁUŻBA, MONITOR, TILAKA, ROZBÓJNIK MORSKI, ZNAMIĘ, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, KOMPENSATOR CIEPLNY, SKIPASS, GORAL CHIŃSKI, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, BOMBERKA, PIŁOGON, POCHLEBSTWO, ZWIASTUN, GARMAŻERIA, NUMER KIERUNKOWY, KŁOSEK, ŻABKA, WNIOSEK, WYWŁASZCZENIE, TUNIKA, PROLIFERACJA, PŁACA MINIMALNA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, WYRAŻENIE, ZAWÓD, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, PIERWOTEK, BON UWŁASZCZENIOWY, OBŁO, KOŹLAK, KARMELEK, LEBERKA, LINIA, LARGO, KOLUMNA, TYTUŁ NAUKOWY, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, KNEDLIK, ZDARZENIE PRAWNE, SUROGATOR, KARWEDILOL, KISZKA PODGARDLANA, KOMBINEZON, DROBNICOWIEC, PICUŚ, ZANOKCICOWATE, STATUS, DEFERENT, KAMICA NERKOWA, PRUSACZKA, FORMAT ZASADNICZY, MIENIE, MARUDA, POLE, ROZGRZEWACZ, WALABIA SMUKŁA, PODKŁAD, STATEK TRANSPORTOWY, KARTACZ, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, WYCIERACZKA, FUNGICYD, WILK BRĄZOWY, OPLOT, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, BAGNET, BAREŻ, OSADA, JAMRAJ, STRZYKAWKA, SMORODINÓWKA, POWSTRZYMANIE, PAPROCANY, BOZIA, FASETA, ATONIA, ELKI, SZASZŁYK, PALISADA, PARALAKSA, NIECHLUJA, PAJĄCZEK, TOM, ŁAPA, ZMIANA WSTECZNA, EMERYTURA POMOSTOWA, OBRAZ, ŁONO, KREACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.282 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: organiczny związek chemiczny, którego cząsteczki zbudowane są z części lipidowej (sfingozyny lub kwasów tłuszczowych) i przyłączonych do niej fragmentów cukrowych, najczęściej galaktozy lub glukozy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI ZBUDOWANE SĄ Z CZĘŚCI LIPIDOWEJ (SFINGOZYNY LUB KWASÓW TŁUSZCZOWYCH) I PRZYŁĄCZONYCH DO NIEJ FRAGMENTÓW CUKROWYCH, NAJCZĘŚCIEJ GALAKTOZY LUB GLUKOZY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
glikolipid, organiczny związek chemiczny, którego cząsteczki zbudowane są z części lipidowej (sfingozyny lub kwasów tłuszczowych) i przyłączonych do niej fragmentów cukrowych, najczęściej galaktozy lub glukozy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLIKOLIPID
organiczny związek chemiczny, którego cząsteczki zbudowane są z części lipidowej (sfingozyny lub kwasów tłuszczowych) i przyłączonych do niej fragmentów cukrowych, najczęściej galaktozy lub glukozy (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x