ELEMENT URZĄDZENIA RADIOTECHNICZNEGO DO WYPROMIENIOWYWANIA LUB ODBIERANIA ENERGII ELEKTROMAGNETYCZNEJ W POSTACI FAL RADIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENA to:

element urządzenia radiotechnicznego do wypromieniowywania lub odbierania energii elektromagnetycznej w postaci fal radiowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTENA

ANTENA to:

urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie; jest niezbędnym elementem składowym każdego systemu radiokomunikacji (na 6 lit.)ANTENA to:

jeden z czułków u stawonogów, przede wszystkim u skorupiaków (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT URZĄDZENIA RADIOTECHNICZNEGO DO WYPROMIENIOWYWANIA LUB ODBIERANIA ENERGII ELEKTROMAGNETYCZNEJ W POSTACI FAL RADIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.062

DOM HANDLOWY, PSIANKA, PROPAGACJA, MECHOWCOWE, EGZEKUTYWA, CHRUST, INSTYTUCJA PROCESOWA, DUPLIKACJA, BEGONIA, PILOT, BOŻA RĘKA, TARCZKA, SOPEL, SYMBOL, OTRZEWNA, WYROBISKO GÓRNICZE, BRAZYLIJSKOŚĆ, MUZYKA, KASTRAT, OSIEMNASTY, OWADOŻERNOŚĆ, SŁOWNIK, POTNIK, PALIWO SILNIKOWE, PYSZCZEK, NASKÓREK, WIERCIPIĘTKA, ELEMENT CAŁKOWITY, OSTROWIANIN, SIAD RÓWNOWAŻNY, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, BAGNIK ZDROJOWY, ŚLĄSKOŚĆ, KAMERA, PIEPRZYK, BRZOZA CZARNA, ZACHŁYŚNIĘCIE, BUTYL, ŻYDOSTWO, PRECYPITACJA, WYŻYNKA, RÓŻE, DMUCHAWA, CIŚNIENIE STATYCZNE, WIELKOŚĆ, BARIERA, INSTRUMENT MECHANICZNY, CYNIA, WZÓR CHEMICZNY, PÓŁCIEŃ, ELEMENT PIERWSZY, SILNIK PNEUMATYCZNY, PŁETWA, KAWLATA, SPŁUKIWANIE, STARA DUPA, BĄBELEK, OKUPACJA, MEDALION, SERWER WIDEO, MINESTRONE, KLAWIATURA, FREON, HENDRIX, ADVOCATUS DIABOLI, NACIĄG, KOŃ CUGOWY, POJĘCIE, KLASZTOR, NUGAT, KARA UMOWNA, RATYSZCZ, RENATA, OKSYDAZA, JAPOŃSKOŚĆ, KRWAWNIK, SZYK, ROZWÓJ WSTECZNY, AUDYT, WYSŁUGA LAT, OSĘKA, RICOTTA, EKSPLOATACJA, GOLONKA, KLAPKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SUROWIEC ENERGETYCZNY, WĘZEŁ, OKO, TĘSKNOTA, ZAGROŻENIE, RZEKOTKA KRZYŻOWA, WIELKOŚĆ, AUTOCAMPING, KILOGRAMOMETR, BEZWŁADNOŚĆ, CZEREMCHA, PRZEŻYCIE, POGROMCA, SZMATA, RAJKA, KHMER, SZYSZKA, DROGA TWARDA, SKUPISKO, ZREKOMPENSOWANIE, PĘK, MELON, KANU, ŻYŁA, GRZECHOTKA, FALOCHRON, TRAPEZ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, RUNA, GUMA, DZIARSKOŚĆ, MIERZEJA, ZAZNAJOMIENIE, MORDOKLEJKA, KANAŁY, PERKOLACJA, LUNETA, STARA WIARA, SOLE, BOMBA LOTNICZA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, VASARELY, HAYDN, ORSZADA, WYDZIELINA ORGANIZMU, OBLIGACJA ZAMIENNA, PINGLE, DENAT , REFLEKS, IMMUNOLOGIA, PAZUR, KASETON, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, GRA, OKRZOS, CHÓR, INSTANCJA, FRYGORIA, TONGA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BASEN NAFTOWY, RANA, ELANA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, STREFA RYFTU, DIABEŁEK, PILOT, OPERACJA, PONCZOWNICA, WILCZA PASZCZA, ZBIÓRKA, SAGA, MODRA KAPUSTA, KAMIONKA, FILAR, ZLEWNIA, DEROGACJA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, MUZYK, SIÓDMA WODA PO KISIELU, MAKARON, MUŁ, WOTUM ZAUFANIA, DŻEMIK, GŁOSKA, TALERZE ORKIESTROWE, GAZYFIKACJA, GŁUPSTWO, KSIĘGA, CIASTO MAKARONIKOWE, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, TENDENCJA ROZWOJOWA, TROCINÓWKA, MIESZAK, ŁADOWNIK, ETYKIETA, POLARYZACJA JONOWA, WSZECHSIŁA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, DZIANET, LEJBIK, BAZA LOTNICZA, CYBORIUM, TRĄBA POWIETRZNA, LIBELA, TEOGONIA, KORYFEUSZ, KILOMETRAŻ, ADAPTOWANIE SIĘ, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, HISZPAŃSKI PTASZEK, OPAŁ, SZYNA, RPG, UŻYTEK ZIELONY, PANAS, WYMIANA, RILEY, KREOL, KOCIE OKO, FERMATA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, TABLICA, CHOROBA ZAWODOWA, JON KOMPLEKSOWY, MEMBRANOFON, SZCZAW, MARTA, DIPLOPIA, OPOZYCJA, KRÓLOWA NAUK, KNEL, KOCIOŁ WIROWY, POWIEŚĆ RZEKA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, CEBULARZ, GYROS, ZERO ABSOLUTNE, DOMINACJA, GWIAZDA, BZYGI, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KLUCZ OBCY, CHEDDAR, PRZYKRYCIE, KORKOWIEC, ARAK, IZOLATKA, PAPRYKARZ, DOMENA MAGNETYCZNA, PODZIEMIE, UPOKORZENIE, GALAKTYKA, KOPARKA, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, SŁUPEK, TERYTORIUM POWIERNICZE, POZIOM, DECYMA, APSYDA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, MELAMINA, KONTENER, FRAMUGA, ARMIA, SOPRANISTA, SUWNICA, PROMENADA, BULLA, OSAD DELUWIALNY, KEFALINA, PARTIA, MIKSER, NACZYNIE, SYRENA, WADA, WITRYNA, PAROWNICA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, FURGONETKA PANCERNA, BEZDUSZNOŚĆ, ZAPOJKA, ODPRYSK, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, OPINIOTWÓRCA, ANTYPAST, WYCIĄG, OPASKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PUNKT GASTRONOMICZNY, POMORSKI, BLISKIE SPOTKANIE, O-BENZOCHINON, BAGIETA, MIR, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, TRYSKAWKA SZKLANA, BRZOSKWINIA, GENDER, KIT, NIEWIERZĄCY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, TELAMON, BIAŁA BIERKA, DZBANEK, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ASYGNACJA, EMPIREUM, DOMINATOR, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, OSPA, ?RAMPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.062 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT URZĄDZENIA RADIOTECHNICZNEGO DO WYPROMIENIOWYWANIA LUB ODBIERANIA ENERGII ELEKTROMAGNETYCZNEJ W POSTACI FAL RADIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT URZĄDZENIA RADIOTECHNICZNEGO DO WYPROMIENIOWYWANIA LUB ODBIERANIA ENERGII ELEKTROMAGNETYCZNEJ W POSTACI FAL RADIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENA element urządzenia radiotechnicznego do wypromieniowywania lub odbierania energii elektromagnetycznej w postaci fal radiowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENA
element urządzenia radiotechnicznego do wypromieniowywania lub odbierania energii elektromagnetycznej w postaci fal radiowych (na 6 lit.).

Oprócz ELEMENT URZĄDZENIA RADIOTECHNICZNEGO DO WYPROMIENIOWYWANIA LUB ODBIERANIA ENERGII ELEKTROMAGNETYCZNEJ W POSTACI FAL RADIOWYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ELEMENT URZĄDZENIA RADIOTECHNICZNEGO DO WYPROMIENIOWYWANIA LUB ODBIERANIA ENERGII ELEKTROMAGNETYCZNEJ W POSTACI FAL RADIOWYCH. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast