Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKRZYWDZONY to:

osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)POSZKODOWANY to:

osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)UKRZYWDZONY to:

osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.676

SALTARELLO, PROMOTOR, KURS, BZYGI, BEDŁKA, OWALNICA, DERESZ, ZEFIR, PROSTOŚĆ, PIRACTWO INTELEKTUALNE, RĘCZNOŚĆ, MAJĄTEK OSOBISTY, TROLLING, PTASZĘ, PTASZNIK GIGANT, MCHY LIŚCIASTE, OBRONA STREFOWA, UBEZPIECZONA, NIEREGULARNOŚĆ, HERBATNIK, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, PERTURBACJA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, ZWORKA, CZAS GRAMATYCZNY, ZIMNE NÓŻKI, BURAK STOŁOWY, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, BRUTALNOŚĆ, MEZOMORFIA, BOCZNICA, RECEPTYWNOŚĆ, ARSENAŁ, LESZCZYNA, TAJNE SŁUŻBY, WOLUNTARYZM, ALFABET PUNKTOWY, GÓRA MIĘSA, SILNIK BOCZNIKOWY, KLISZA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PROMINENCJA, TEKSASY, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PRZEWRÓT, KONFIRMACJA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, UPOKORZENIE, SAMOISTNOŚĆ, MISTRZ, KARBAMINIAN, DECEPCJA, NIEŻYJĄCY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KINOTEATR, GERMANIZACJA, NAPLETEK ŁECHTACZKI, JĘZYK PORTUGALSKI, HIPNOTYK, ZIELENICE, MARSZAŁEK POLOWY, BROŃ NUKLEARNA, TELETECHNIKA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ALBINOS, PIĘTNO, UKŁAD URBANISTYCZNY, ASESOR, ANGOL, FERMION CECHOWANIA, LISIURKA, SOLANKA, BROŃ TERMOJĄDROWA, CZAPKA SPORTOWA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, ORGAN, CIĘŻKIE DZIAŁA, KOCHAŚ, ZŁA PRASA, CIAŁKO MRÓWCZE, TECHNIKA CIEPLNA, OFIARA ŚMIERTELNA, INSTRUMENT, MASZYNKA, TYP, TERMOREGULATOR, APARTAMENT, FUNKCJONALIZM, NIEOSTROŻNOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, BRZUSIEC, GŁUCHY TELEFON, MASZYNA ENERGETYCZNA, TRASANT, FIOLET GENCJANOWY, MIASTO, WYRAZISTOŚĆ, ZRAZ, NORNIK BURY, ZGADYWACZ, APTEKA, KURWIARZ, DEWIANT, TRZEPACZ, PRZEWODNICZKA, WALKA, WYLĘGARNIA, SZCZEP, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, ANTYUTLENIACZ, ŁOBODA, UMOWA ZLECENIA, POGOTOWIE, KOZIOŁ OFIARNY, INTERWENCJA, POZWANY, KAMIEŃ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ODCINEK, MAŁGORZATKA, PODŁOGA, ZWIEŃCZENIE, JĘZYK ŻYWY, KIEP, IRANIZACJA, GŁOWOCIS, TOUROPERATOR, SCHEDA, OPCJA BARIEROWA, STAROISLANDZKI, DIALOGICZNOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, WESTA, POCISK PODKALIBROWY, DŻEM, METODA KASOWA, ROZRZUTKOWATE, POŻYCZKA LOMBARDOWA, GESTIA, ZWODNICZOŚĆ, STARA MALUTKA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, OWCA WIELOROGA, NEBULIZACJA, EKSPLOATACJA, DOBRA POŚREDNIE, EFEKT UBOCZNY, NIECHLUJNOŚĆ, STREAMING, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, RAGLAN, SWOBODA, FILET, MNOŻNA, HURTNICA PODOBNA, LEGENDA, DYSKRECJA, CENZURA, LEPSZOŚĆ, KUKICHA, ANTENA MIKROPASKOWA, CHOROBA UHLA, STAN PSYCHICZNY, SILNIK PAROWY, BRYCZKA, KOCIARZ, RYGIEL, SEKULARYZACJA, GARDEROBA, PATOLNIA, CZŁOWIEK, NOWA KLASYCZNA, WERMUT, CYWILNOŚĆ, MNOŻNIK, PRACOHOLIK, STAROŚCIŃSKI, ZBAWICIEL, WIELKOŚĆ, OBSERWATOR, FASETA, CZOŁÓWKA, IRYGATOR, ZMIANA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, FALA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, TOWAR AKCYZOWY, PODTRZYMKA, KASTRAT, HIPOTROFIA, OSOBA ZAGRANICZNA, CEROWACZKA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, NOTOWANIE, TEST NASKÓRKOWY, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, COŚ, TRANSPARENCJA, TAŚMOWY, IMPORT RÓWNOLEGŁY, RUCHY ROBACZKOWE, MIGDAŁ, NIEUMARŁY, SZURPEK, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, BOZIA, TĘGI UMYSŁ, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, OPINIA, DYNAMIZM, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, INTENSJA, ZIELONE, BENEFICJENT, ROZMIAR, TRUD, KOSZÓWKOWATE, FORMACJA, KUPON, KOSZYKÓWKA ULICZNA, PIECHUR, NASADA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, BIAŁA ŚMIERĆ, ANTURAŻ, BRUK, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PRZĄDKOWATE, ZNAK PRZESTANKOWY, KIERUNKOWSKAZ, OBIEKTYWNOŚĆ, KORELACJA KANONICZNA, SYLWETA, KARDYNAŁ, ANTYKATOLICYZM, DRĄGAL, AKOMODACJA, FORT, DULKA, GRAFICZKA, ZBROJA ŁUSKOWA, MIKSER, RENTA INWALIDZKA, NIECZUŁOŚĆ, ORGANIZACJA, POLIHISTOR, SPRZĄGLE, ARIANIE, CZYNNIK ENDOGENICZNY, WIGOŃ, KOŚĆ ZĘBOWA, WOLUTA, CZYN NIERZĄDNY, BADYLARZ, NATURA, NAUKI O ZIEMI, POZYTRON, KOSZULKA, JAŚMINOWIEC WONNY, STYMULATOR, OKRUTNOŚĆ, PAROSTATEK, OSZCZĘDNOŚĆ, MUSZTARDA SAREPSKA, RYM NIEPEŁNY, WAGON, ARKA, KONTUR MELODYCZNY, MENZURKA, NIEJADALNOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, TŁUK PIĘŚCIOWY, DUM-DUM, DZIEDZICZNOŚĆ, AUTENTYCZNOŚĆ, CENTRUM URAZOWE, FLIZA, KARMEL, KLIKOWOŚĆ, POMNIK, IMPULSYWNOŚĆ, BARBARYZM, ROŚLINY ZARODNIKOWE, GŁOŚNOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, CHEDDAR, KOZA, NIELEGAL, ZATOROWOŚĆ, STOPKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OSTRY STRZAŁ, INTERREKS, NÓW, BIUROKRACJA, BEZRĄBEK, ANARCHIA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, RĘKA BOSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pokrzywdzony, osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)
poszkodowany, osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)
ukrzywdzony, osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKRZYWDZONY
osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.).
POSZKODOWANY
osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.).
UKRZYWDZONY
osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x