OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKRZYWDZONY to:

osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)POSZKODOWANY to:

osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)UKRZYWDZONY to:

osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.348

DAWNOŚĆ, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, AMIDYZM, KOMA, ULGA MELDUNKOWA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, KOHEZJA, ŁĄCZNOŚĆ, BATERIA, ELANA, OKAP, RUTENIZACJA, MASZKARA, PRAWO MEDYCZNE, MIRABELKA, KIA, KILOMETRAŻ, AZOTOBAKTER, DROGA APIJSKA, PATOGENNOŚĆ, TANCERKA BRZUCHA, HIPOMANIA, DRESIARZ, PATRON, PRAWA RĘKA, KORYFEUSZ, KONFERANSJER, ŻEGLARZ JACHTOWY, KIEROWCA, NIEMIECKOŚĆ, KLUCZ, SOLANKA, RADAR DOPPLEROWSKI, PRZEZNACZENIE, OKNO KROSNOWE, SUKCESIK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, TERMIN PREKLUZYJNY, CHARYZMAT, OBRAMIENIE, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, KOMISARZ WOJSKOWY, BEDŁKA, WAMPIREK, ROZSTRZYGALNOŚĆ, EKOLOGIA POPULACYJNA, SIŁA PRZEBICIA, KATAFALK, ZDANIE WZGLĘDNE, LAPIS-LAZULI, TEOZOF, POŁYKACZ, CZARNA LISTA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PLAZMA, TRZECIE OKO, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KATON, CHAMSKI CYC, USŁUGOWOŚĆ, DIVA, OBSŁUGA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SZACHULEC, WIŚNIÓWKA, PLUJKA, KĘPKA, PRZETŁOK, NARTA, NIEMOŻEBNOŚĆ, NASTURCJA, ZAKOCHANA, ACID WESTERN, ASEKURANT, KLASA POSIADAJĄCA, HUZAR, MODYFIKACJA, OSTINATO, PLAN, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, ŚWINIARKA, RAKARZ, POCHODZENIE, BAK, HIPNOTYK, GRAFOMAN, KRONIKARZ, BALET, ANALIZA WARTOŚCI, FORMA ODLEWNICZA, KOORDYNAT, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, PRĄTNIKOWCE, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, MIASTO UMARŁYCH, USŁUGODAWCA, LUSTRO WENECKIE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, TWARDZIEL, RYNEK, ZWIĄZKOWIEC, DOLARÓWKA, PSI GRZYB, OBRZĘK, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, CUDACZEK, KLAKA, AMBASADOR, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, KASA, SATELITA, AMARANTOWOŚĆ, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, ZWAŁA, TUNEL, FUTERKO, SZKODNIK, CENZURA, ORTALION, SĘDZIA BOCZNY, POLE DRUMLINOWE, GŁUCHY TELEFON, CHORÓBKA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, PÓŁCIEŃ, PORZĄDEK PUBLICZNY, OLAF, MIKROMACIERZ DNA, ANTYEGALITARYZM, MAKAK MAGOT, KOMITET, HANKA, ZASADA DUALNOŚCI, WTÓRNY ANALFABETA, WSOBNOŚĆ, PODKASZARKA, BARIERA JĄDROWA, MOCARZ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, GROTESKA, OHYDZTWO, FTYZJOLOGIA, BADANIE JAKOŚCIOWE, KOASEKURACJA, ZAĆMIENIE, MAŁY EKRAN, REPREZENTACYJNOŚĆ, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, OPERA, SNOBISTYCZNOŚĆ, PSYCHOTERAPEUTA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, SITKO, KREDYT KONSUMPCYJNY, KOŁO JEZDNE, MEDYCYNA PRACY, KONDOMINIUM, CYRKUMFLEKS, MAJKA, KOSTKA, ZATROSKANIE, KRYKIET, BRATEK, WIATROWNICA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, SPŁONKA, BUTLA, JEDNOŚĆ, LEPSZY GOŚĆ, PALINGENEZA, SZYLD, WOJNA NAPOLEOŃSKA, MACIEJ, SUWEREN, CZECZOTA, MINESTRONE, GRA NA ZWŁOKĘ, STOŻEK USYPISKOWY, KOŃ KIŃSKI, DŁUŻNICZKA, WŚCIEK DUPY, KLIN, ELEMENT, MINBAR, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, FAŁ, PROMOCJA, ROMANS, CUKIER, MOTET, GNAT, ŁOPATA, JEDENASTA MUZA, OWOCNIA, PARASOL, AMBASADOR, UPRZEDMIOTOWIENIE, TYLOZOID, FILM HISTORYCZNY, GILOTYNA HUME'A, ETERIA, WYDAWNICTWO ZWARTE, STACJA TELEWIZYJNA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, CIOS, SYLOGIZM, LAKONIZM, SEKCJA, NALEWAK, KLAWIK, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ZAPORA, WAPORYZACJA, DÓJKA, NIEKONKRETNOŚĆ, SUBSKRYBENT, MERYTORYKA, DACH ŁAMANY, SMARKATA, FLASZOWIEC, PODMIOT, PĘCHERZYK, MIOPIA, GENERATYWIZM, KNEL, OŚWIECONOŚĆ, SPUST, NIKCZEMNOŚĆ, JEDWAB NATURALNY, STACJA, ARONIÓWKA, ZGRED, GRAF SKIEROWANY, KANCONETTA, HERBATA BIAŁA, CHIŃSKI, DYSKRETKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ANSAMBL, PÓŁSAMOGŁOSKA, MIKROSOCZEWKA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KUCZBAJA, ATTYKA, APRIORYZM, PSYCHOTEST, NIEUCZCIWOŚĆ, KIEŁBA, MORENA CZOŁOWA, REJESTR, WILKOM, KASETOFON, PARAMAGNETYK, ALERT, LEBERA, DŹWIGNIA FINANSOWA, SIÓDEMKA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, REZERWA WALUTOWA, STOŻEK WULKANICZNY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MAKAGIGI, MISKA, TRUBADUR, SIEWNIK RZUTOWY, AKT OSKARŻENIA, TONGA, TURECCZYZNA, PARAWANING, JEDNOSTKA, RELIEF WYPUKŁY, BURT, TORFOWISKO WYSOKIE, ŻUREK, ANGIOLOGIA, JĘZYK ANGIELSKI, GŁĘBOKOŚĆ, FUNKCJA RZECZYWISTA, TŁOCZYSKO, ARGUMENT, LOT, MODEL, MATURZYSTA, DYREKTOR KREATYWNY, DOWCIPNIŚ, KRATKA WENTYLACYJNA, CHWOŚCIK BURAKA, FLANELA, MARA, NADOBNOŚĆ, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, LEKKOMYŚLNOŚĆ, PIGUŁKA, ROŚLINA OZDOBNA, DEINSTALACJA, JĘZYK MARTWY, ?SAKSOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKRZYWDZONY osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)
POSZKODOWANY osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.)
UKRZYWDZONY osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKRZYWDZONY
osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.).
POSZKODOWANY
osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 12 lit.).
UKRZYWDZONY
osoba, która jest ofiarą działania innych lub wypadku (na 11 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OSOBA, KTÓRA JEST OFIARĄ DZIAŁANIA INNYCH LUB WYPADKU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x