Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GEN, KTÓRY RAZEM Z INNYMI GENAMI, NALEŻĄCYMI DO INNYCH PAR ALLELI, WARUNKUJE TĘ SAMĄ CECHĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEN KUMULATYWNY to:

gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 14 lit.)GEN WIELOKROTNY to:

gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 14 lit.)POLIGEN to:

gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEN, KTÓRY RAZEM Z INNYMI GENAMI, NALEŻĄCYMI DO INNYCH PAR ALLELI, WARUNKUJE TĘ SAMĄ CECHĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.223

DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, WSKRZESICIEL, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, FLUWIOGLACJAŁ, WYRAZ PODSTAWOWY, MOLEKUŁA, ZWIĄZEK SPORTOWY, NIECHLUJA, OPIESZAŁOŚĆ, SOFISTA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, NADAKTYWNOŚĆ, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, PAUPER, BETON, ROTACJA, ROZKOSZNIACZEK, IMPRODUKTYW, WIRTUOZOSTWO, OPUNCJA FIGOWA, DUSZA CZYŚĆCOWA, JAKOŚĆ, AZOLLA KAROLIŃSKA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, KAMIONKA, ORZESZEK ARACHIDOWY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PRAGNĄCY, MARTWA LITERA, PRĄTEK, MALARZ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MINIA, DRAKKAR, BRZUSIEC, ADŻAPSANDAŁ, BLESKOTKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, UT, NIEOPATRZNOŚĆ, AFRYKANISTYKA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, DEWIANT, DOMY, ZJADLIWOŚĆ, PATAREN, GASTRO, ALBUM, CHMURNOŚĆ, ODPRYSK, KRECIA ROBOTA, ANAPSYDY, INSIMBI, CHALKOGRAF, KURIA DIECEZJALNA, ZWIJACZ, MIĘSIARZ, KOLOR LOKALNY, PISMA, SECESJONISTA, PENSJA, BRZĘKACZ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ASTROKOMPAS, DOSTARCZYCIEL, DAMKA, ELIMINACJA, WSZECHWIEDZĄCY, ZIMOCHÓW, GEOTECHNIK, SUPERWAJZOR, FUNKCJONALIZM, MIODOJAD UBOGI, POZYTYWIZM, REFLEKTOR, PRZYPAŁOWIEC, PURPURA, CZAS, LICZBA OKTANOWA, ALDOLAZA, ANKSJOLITYK, CIASTO, KLAWISZ, FORTUNAT, KURANT, INKWIRENT, CUDOWNY OWOC, SYSTEM, OSTROLOT MASKOWY, DOKTOR, BISOPROLOL, BŁĄD TAKTYCZNY, SZÓSTY ZMYSŁ, SADYZM, ELF, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, RUMPOLOG, OLIGOSACHARYD, RUSIN, CIOTA, WOLNOAMERYKANKA, TANDEM, FILEMON CIEMNY, KSENOFILIA, KAPOWNIK, MŁODY, UZBROJENIE, KOKSOWNIK, PIEGOWATY, CYWIL, SZOWINISTA, KREOL, SPRZĘG, PRZEZIERNIK, GRABEN, GÓROŁAZ, ELF, ĆWICZENIA, MENADŻER, KOMEDIODRAMAT, DOK PŁYWAJĄCY, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, WSPÓŁOBECNOŚĆ, DEONTOLOGIA LEKARSKA, PIES PASTERSKI, CIĄGNIK BALASTOWY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, KETOKSYM, WETERAN, PRZYJEZDNY, DIABEŁ, MUZYKANT, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KABOTYN, OPENER, PIES, MOBILEK, CZATOWNIK, KANCEROGEN, ELEMENT TOCZNY, WESTERPLATCZYK, KIEP, KOTEW, PAŹDZIOR, ANTYEGALITARYZM, BEZWYZNANIOWIEC, OWOC WIELOKROTNY, TAŚMA, INSTALATOR, KLOCEK, JARSTWO, TAKSON, SOCJOTECHNIKA, NORMA REAKCJI, BEZWODNIK KWASOWY, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, DZIESIĘCINA SNOPOWA, REGESTRATOR, SŁODKA BUŁKA, PANEL STEROWNICZY, SKRZYNKA LĘGOWA, PILNOWACZ, DIAGNOZA, IZOMER GEOMETRYCZNY, BRYŁA LODU, TURCZYN, WYCIĄG, INKA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, KURZOWIEC, URZĄD SKARBOWY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OCZERNICIEL, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, INWESTYCJA, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, ZATRUDNIONY, POKOLENIE, GAZ NIEKONWENCJONALNY, CZECHOSŁOWACKI, GRUPA ILORAZOWA, DINKS, RĘCZNIK PLAŻOWY, IMPLIKANT PROSTY, HACJENDER, CHROMOSOM MARKEROWY, SURFER, SAKRAMENTALNOŚĆ, SKARBNIK, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, KONKURS, WRAP, ŻARTOBLIWOŚĆ, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, MASKA, LIST OKÓLNY, CUKIERNICZKA, STOP DRUKARSKI, UZBROJENIE, POMAGIER, FRANCZYZA, DELIBERACJA, KRWIOPIJCA, PRYWATNOŚĆ, ZACZEP, ŚWIĘTOKRADZTWO, ROZWORA, MELODIA, OSOBOWOŚĆ, GUMA ARABSKA, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, MISTRZ CEREMONII, LIZAWKA, KRYZA, MENDEL, STARAJĄCY SIĘ, METODA TERMICZNA, DEKLARACJA WEKSLOWA, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, ANTYPETRARKIZM, LICHWIARSTWO, KOŁNIERZ, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, PODŁUŻNIK, CZEK PODRÓŻNY, HOJNOŚĆ, ŁUT SZCZĘŚCIA, STARA DUPA, MENTON, STARA ŚPIEWKA, RZEP, PLEBEJUSZ, ŁAŃCUSZEK, BAKI, NAROWISTOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, PRELUDIUM, OKRUSZYNKA, GRACZ, OBLAK, WETERAN WOJENNY, ZARAZA, KLAPKA, OŁTARZ, BUCZYNA NIŻOWA, PLUG-IN, SPAMER, OGONICE, IDEAŁ MAKSYMALNY, GLOJOPELTIS WIDLASTA, WIELORYBNICTWO, TELIGA, MŁYNOWY, SZACHRAJ, FIRMÓWKA, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, ZBÓJNIK, RZYMSKI, WYROBNIK, SŁODNIK, MALOWANIE, RYM PARZYSTY, OTTER, SZEPTUN, MUSZTARDA SAREPSKA, CZEŚNIKOSTWO, KRESKA, ZARZĄDZAJĄCY, SZCZĘTKI, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KORONKARZ, ZDZIERUS, AKTYWNOŚĆ, BRAT MNIEJSZY, ŁACIARZ, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SYLFIDA, ŚMIERDZIEL, KANCERA, ROZPRUWACZ, CHRONOMETR, ŻURNALISTA, POZYCJONER, FALAKA, ANIOŁEK, NAPĘD FUZYJNY, ZIELONA WRÓŻKA, WYRAZ WOLNY, SYFEK, FIGA, KLASYFIKACJA ABC, DRUK AKCYDENSOWY, PRZEBOJOWIEC, JAZDA, GERMANISTYKA, BAWEŁNA BT, PANTOFELNIK, LEK PRZECIWLĘKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GEN, KTÓRY RAZEM Z INNYMI GENAMI, NALEŻĄCYMI DO INNYCH PAR ALLELI, WARUNKUJE TĘ SAMĄ CECHĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gen kumulatywny, gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 14 lit.)
gen wielokrotny, gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 14 lit.)
poligen, gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEN KUMULATYWNY
gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 14 lit.).
GEN WIELOKROTNY
gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 14 lit.).
POLIGEN
gen, który razem z innymi genami, należącymi do innych par alleli, warunkuje tę samą cechę (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x