RODZAJ SKALNEGO WAŁU, KTÓRY ZAGRADZA DOLINĘ NP. RZECZNĄ, LODOWCOWĄ ALBO DZIELI JEZIORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYGIEL to:

rodzaj skalnego wału, który zagradza dolinę np. rzeczną, lodowcową albo dzieli jeziora (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RYGIEL

RYGIEL to:

rodzaj zasuwy, zamknięcia, urządzenie składające się z metalowego pręta albo sztabki, które wsuwa się do specjalnego otworu, np. skobla (na 6 lit.)RYGIEL to:

element konstrukcjii budowli, rodzaj poziomej belki w konstrukcji szkieletowej budynku (na 6 lit.)RYGIEL to:

element konstrukcji maszyny lub urządzenia, który się przesuwa i pełni funkcję blokady dla innych elementów (na 6 lit.)RYGIEL to:

poziomy element łączący dwa lub więcej słupów (na 6 lit.)RYGIEL to:

ZASUWA, ruchomy element do zamykania drzwi (na 6 lit.)RYGIEL to:

zasuwa (na 6 lit.)RYGIEL to:

pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SKALNEGO WAŁU, KTÓRY ZAGRADZA DOLINĘ NP. RZECZNĄ, LODOWCOWĄ ALBO DZIELI JEZIORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.418

JOLKA, NAJTYCZANKA, WRZOSOWIEC, PIECZENIARZ, GADACZ, MRÓWKOWANIE, BIAŁKO, MONOTEMATYCZNOŚĆ, DRYGA, KASZA JĘCZMIENNA, PRANKSTER, TALERZ, KARTA MOBILIZACYJNA, STRZĘPIAK, KOMPILATOR LOGICZNY, CHRONOMETRAŻYSTA, MIKROCYSTYNA, DIDINIUM, LICZEBNIK GŁÓWNY, MARCOWY KAWALER, AKONIT, KOLBA, ZWOJEK, KOPALINA PODSTAWOWA, PALIUM, FORK BOMBA, MATELOT, HAK, TURCZYN, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, RINOWIRUS, OLEJ SOJOWY, KRATA, LANE CIASTO, BROSZA, ŚLEPY NABÓJ, SKRZECZEK OLBRZYMI, PAPIEROŚNICA, LOTNIARZ, TYSIĄCZNIK, FETYSZYZM, KARDIOKRINUM, KAMPYLODONISK, CHORY, POLKA MAZURKA, CASUAL, BRZESZCZOTEK CZARNY, MIERZWA, KRWIŚCIĄG, FAKTURA, BRYK, KMIN, TURIAZAUR, STRĄGA, PRZEWODNIK SPŁAWU, BOMBER, GRZECH, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, PAJĄCZEK, OPERATOR BITOWY, POMYŚLNY WIATR, HURTNICA, DREWNO LETNIE, MASKA WSTYDU, PIKNIK, GĘSIARZ, NIEKAPEK, KASZEL SUCHY, WYŚCIGÓWKA, BIELINKOWATE, TEST, INKA, AMYGDALODON, SER ŻÓŁTY, PARTER OGRODOWY, BANDOLET, ANGLISTA, FERROELEKTRYK, RADIOELEKTRYKA, B, BEJT, SERWOLATKA, SZWEDKA, CZOSNEK, MAMUT WŁOCHATY, RYTOWNICTWO, OBIELA, DŻYN, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, OFFTOP, ERIOPS, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, HAFT KRZYŻYKOWY, ILOCZYN JONOWY, ROZMARYNEK, REWOLUCJONISTA, TUNEL, SUKIENKO, KOTWA, ZROSTNICZEK, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, GLIZA, TWARDZIOSZEK, LORNION, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, DEKIEL, PAPROTNIK, PLANTY, TUKOTUKI, ZMARZLAK, POSIEDZENIE NIEJAWNE, SZKŁO, TOWAR AKCYZOWY, PRAPTAK, GLOSATOR, PAWĘŻ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, ZIEMIANIN, OJCIEC, WROŚNIAK, TOPOLA, OFIAKODON, GWINT PROSTOKĄTNY, SILNIK BEZRUCHOWY, UNDOROZAUR, PRAPŁETWIEC, PAŁECZKA, MANIERYSTA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, JUTLAND, GEST KOZAKIEWICZA, KRYSTATUZAUR, MIESIERKA, SADZENIAK, SĘDZIA ŚLEDCZY, KOZIOŁ, CZOŁG SAPERSKI, PERKOZ CZARNOGŁOWY, GOŹDZIK, WIDDRINGTONIA, BOIKEN, POWŁOCZNIK, FERGANOCEFAL, SUPERJEDNOSTKA, ŁUG, PRZYGRYWKA, DZIRYT, STRUNA ŚCIĘGNISTA, PANEL, LANDLORD, ROZKRZEWICIEL, NIEBIOSA, MERIDO, POTWÓR Z LOCH NESS, SZALOTKA, STREFA PODMIEJSKA, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, HEAD HUNTER, COLLEGE, ZASUWA, WSZECHMOGĄCY, FEDERALIZM, CUKIER LODOWATY, DŁUGOSZYJ, KAPISZONOWIEC, POKOLENIE, GARBARSTWO, CZERWIEC, RADIOWIEC, CHOLIJAMB, PRANA, GWARDZISTA, BOROWIEC, SAMORODNOŚĆ, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, ZABYTEK RUCHOMY, MIKROHADROZAUR, PRAWA POKREWNE, KONIETLICA ALPEJSKA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, KUSICIEL, BAZYLIA, REZAIJE, SKOCZE, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, BECZUŁKOWIEC, USZCZYPLIWOŚĆ, CHRZAN, SALCHOW, DYSZA, PIANOGAZOSTYLIKAT, AUTOREFERAT, HIPSYBEMA, JEZIORO POLJOWE, GWIAZDA ZARANNA, WACHLARZ, KOMERAŻ, CHLEBEK PSZCZELI, SUBSTYTUCJA, KECALKOATL, GALOP, PĄCZUŚ, OBSERWATOR STANU, PUSTELNIK, TENOR LIRYCZNY, SROKACZ CZARNOGARDŁY, SERDUSZKO, NEDKOLBERTIA, PROFITENT, FILM KOLOROWY, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, MALARSTWO RODZAJOWE, TANYSTROF, SERCE JASIA, GAGATEK, KSIĘGA WÓJTOWSKA, CIOS, KAMIEŃ MILOWY, STARY, KAMIONKA, OBWÓD REZONANSOWY, PADAŁKA, AUTOSYFON, SNOBISTYCZNOŚĆ, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, BLASZKA SITOWA, OPONKA, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, CHIPPER, BIEL, JUFER, LIOPELMA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, ZARZUELA, BRAT, MAMELUK, DZIECIORÓB, KARTACZ, SALTO, KARTACZOWNICA GATLINGA, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, ANTENA FERRYTOWA, KOŁNIERZYK, ORANGUTAN, KWIAT LOTOSU, RACJONALNOŚĆ, MOHER, MARKER, KASZTAN, MIODOJAD ZŁOTOLICY, BAK, PLUS UJEMNY, GABLE, PAPIER TOALETOWY, BAT, PALMICZKA, WZORNIK, WŁOK, UKŁAD URBANISTYCZNY, MONKONOZAUR, ŻELIWIAK, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, SZCZAWA, REZEDA, JEGOMOŚĆ PAN, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, RAGTIME, DRELICH, FENIKS, OCHRZCZONY, KOSZTELA, ŻUREK, BATTLEDRESS, PROTOHADROS, KURWIARZ, ŚLEPA AMUNICJA, ROSOŁEK, AMBORELLA, ZAPASKA, KONFIGURACJA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, RENEGAT, PATRONKA, KRESKA, ZAPALENIE, MARRAN, KOSMATKA KŁOSOWA, INTENDENT, PIENIĄŻEK, ZAPALAZAUR, OSZLOCH, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, LAKTOWEGETARIANIN, KRZEŚLISKO, KĄCIK, OKAP, SKARBNIK, KADISZ, ?BUKSZPAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SKALNEGO WAŁU, KTÓRY ZAGRADZA DOLINĘ NP. RZECZNĄ, LODOWCOWĄ ALBO DZIELI JEZIORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SKALNEGO WAŁU, KTÓRY ZAGRADZA DOLINĘ NP. RZECZNĄ, LODOWCOWĄ ALBO DZIELI JEZIORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RYGIEL rodzaj skalnego wału, który zagradza dolinę np. rzeczną, lodowcową albo dzieli jeziora (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYGIEL
rodzaj skalnego wału, który zagradza dolinę np. rzeczną, lodowcową albo dzieli jeziora (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ SKALNEGO WAŁU, KTÓRY ZAGRADZA DOLINĘ NP. RZECZNĄ, LODOWCOWĄ ALBO DZIELI JEZIORA sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - RODZAJ SKALNEGO WAŁU, KTÓRY ZAGRADZA DOLINĘ NP. RZECZNĄ, LODOWCOWĄ ALBO DZIELI JEZIORA. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast