RODZAJ DŹWIGU STOSOWANEGO DO PRZETACZANIA WAGONÓW ORAZ DO PRZECIĄGANIA STATKÓW, BAREK NA RZEKACH, ŚLUZACH CZY W PORTACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYCIĄGARKA to:

rodzaj dźwigu stosowanego do przetaczania wagonów oraz do przeciągania statków, barek na rzekach, śluzach czy w portach (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ DŹWIGU STOSOWANEGO DO PRZETACZANIA WAGONÓW ORAZ DO PRZECIĄGANIA STATKÓW, BAREK NA RZEKACH, ŚLUZACH CZY W PORTACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.503

ZACHYŁKA, BAMBUS, RYCINA, MORŚWIN BEZPŁETWY, PAUZA, SIEĆ ZASTAWNA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, WSPÓLNICTWO, SKUBANIEC, JĘZYK PIKTYJSKI, CYRANKA, MUSTEL SIWY, BUDŻET ZADANIOWY, BADIAN, KOMITAT, WIATRÓWKA, SKONTO, ZŁOTOROST, BUM, TUNIKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, WŁOK, NADLOTKA, CIEMNOBLASZEK, PISMO WĘZEŁKOWE, PIGWA, GALOPKA, BURGER, KADŹ, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, HEADHUNTER, MUCHOŁÓWKA, ŁUK DZIENNY, STACJA ORBITALNA, LIKORIN, RAFIA, ANTENA YAGI, GŁADYSZEK, KORONA, CEPELIN, ŻABA ORANŻERYJNA, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, GALICYJSKI, FALA ŚWIETLNA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, TANIUS, KRAINA NEOTROPIKALNA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, KANNA, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, TACHOGRAF, TURZYCA, PRĄTNIK, PAENULA, SEKWOJA, ANTENA HELIKALNA, BOA CZERWONOOGONOWY, TUNBERGIA, ZADŁAWIENIE, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ŁUGOWNICA, KOPARKA JEDNOCELOWA, TRANSPORTER, LITERNICTWO, OTTU, ODCZYN, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PAPIER BIBLIJNY, TOMAHAWK, ROCK, ARTYKULATOR, MENU KONTEKSTOWE, MONSTRUM, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, RZEZ, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, ROGOŻA, GORCZYCA, LIKENOPS, TRZĘSIEC, GOBIZAUR, MUZYKA, KREDYT SKUPOWY, LOTNICTWO, RYBA KOSTNA, INDEKSACJA, CEDR, CZARCIUK, SŁOWO, RYNEK NIEFORMALNY, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, JĘZYK AFRYKANERSKI, PŁOŻYMERZYK, KRAJE KOMUNISTYCZNE, BOGRACZ, ŚCIANA DZIAŁOWA, MSZAŁ, KONTUAR, ŚRYŻ, MAMBA, CEGŁA CERAMICZNA, ŚWIERK, MOC, PRZEDMURZE, WOK, SZCZAWA, AUDIOBOOK, KRYZYS FINANSOWY, GOSPODARKA RYNKOWA, NATYWIZM, POPYT INWESTYCYJNY, WOSTOK, BICZ WODNY, SEZAM, LIGUSTR, USZTYWNIACZ, ZBIORÓWKA, RYZYKO NIEWYGASŁE, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PODSTACJA TRAKCYJNA, INWENTARYZACJA, OSINA, BARWINEK, UPRAWA ROLI, GIEŁDA SAMOCHODOWA, SERDECZNIK, BOMBA TERMOJĄDROWA, LAS OCHRONNY, PRZEPLOTKA, HELIOTROP, AMYGDALODON, PISTOZAUR, ĆAKRA, KODEKS PRACY, GLAZURA, GROCH CUKROWY, SONDA INTERNETOWA, PROLOG, OLS, REFLEKSOLOGIA, BIEG ROZSTAWNY, HOMOFONIA, KADZIDŁO, MORWA, RZEŻUSZKA, TECHNOZAUR, POWIEŚĆ KRYMINALNA, FLUNITRAZEPAM, KEIRIN, MARYJCZYK, DROGA KONIECZNA, AKLIMATYZACJA, ZIMOZIÓŁ, ROPUCHY STRUMIENIOWE, BŁYSTKA WAHADŁOWA, ŁOŻE TORTUR, GOTHIC METAL, FENYLOBUTAZON, WŁOSKI, DIU, BOGOMILIZM, STAPEL, TARCZYCA, BAZYLISZEK, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, BANKIET, FIZYKA WIELKICH ENERGII, KNOTNIK, ZATRWIAN, JESIOTR ROSYJSKI, ĆAKRAM, LANCET, LIGOL, CAYACO, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, AGATIS DAMARA, ŚWIADCZENIE, ODPRZĘG, JAGODA, CHOMIK BAŁKAŃSKI, AHINSA, KORDON, DRZEWNICA GÓRSKA, ŁOPUCH, WAHADŁÓWKA, LIPKA, TAWUŁOWIEC, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, ŁUSKOKSZTAŁTNE, KSYLOGRAFIA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, UMOWA O PRACĘ, ŚLEPA AMUNICJA, CYKLOP, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, FLAWIWIRUS, BRACHIOZAUR, TATAR, GRZEBYK, KUKUŁKA, GÓRKA ROZRZĄDOWA, ANTYTETYCZNOŚĆ, GROT, KOBIERNIK ARNOLDA, BERBERYJSKI, RUNO, TOINA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, SZARPANKA, MEGAFON, PŁUG, IDEALIZACJA, PAROWNIK, DREWNO WTÓRNE, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, PIM, PRZYWODZICIEL DŁUGI, FAKTOLOGIA, ELEKTROLIZA, ŁUK NOCNY, KLAPSA, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, KARCZOCH, OPIEKA PERINATALNA, ALBA, SEWELOWATE, MECHANIKA, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, ROKIET, EWOLUCJA NARCIARSKA, DATARIA, JAKOŚĆ ŻYCIA, SAKWA, BARYŁA, GRZYB CHRONIONY, WCIĄGARKA, GORETEKS, PATOLOGIA NARZĄDOWA, ASTER SZAROOWŁOSIONY, OSTRE KOŁO, PRAWO DEWIZOWE, UMOWA KONTRAKCYJNA, SOZOLOGIA, RADAR GEOLOGICZNY, MAH JONG, ZŁOTOGŁÓW, BAŁAGUŁA, KORYTARZ POWIETRZNY, KROŚNIANIN, WPŁYWOWOŚĆ, BENZYNA SYNTETYCZNA, PROKOMPSOGNAT, WEZWANIE DO ZAPŁATY, JĘZYKI DARDYJSKIE, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, ŚLĄSK, RAM, BŁONNIK, TAPEŻARA, PROMIENIOWANIE BETA, SARDYNOPS, TAWROSZ, CYGARNICZKA, ELASTON, ROZTWÓR RINGERA, SAMOPAŁ, AURORACERATOPS, WYDERKAF, EKRAN, BERGENIA, KUSKUS SZARY, TĘTNICA WĄTROBOWA, ARBALET, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, KORNUTKA, PTIFURY, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, MAKAK, KOMÓRKA SITOWA, PIEC WANNOWY, PĘCZAK, CZYTANKA, KISZKA, POSIEW, DRŻĄCZKA, LOT ŚLIZGOWY, GORĄCZKA REUMATYCZNA, GOGLE, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, SADZIEC, BRZEG, LORA, MOCZARA WŁOSKOWATA, ALLEMANDE, IDARED, ROPUCHY NOSATE, WYBUCH, ?LOTNICTWO SZTURMOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ DŹWIGU STOSOWANEGO DO PRZETACZANIA WAGONÓW ORAZ DO PRZECIĄGANIA STATKÓW, BAREK NA RZEKACH, ŚLUZACH CZY W PORTACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ DŹWIGU STOSOWANEGO DO PRZETACZANIA WAGONÓW ORAZ DO PRZECIĄGANIA STATKÓW, BAREK NA RZEKACH, ŚLUZACH CZY W PORTACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYCIĄGARKA rodzaj dźwigu stosowanego do przetaczania wagonów oraz do przeciągania statków, barek na rzekach, śluzach czy w portach (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYCIĄGARKA
rodzaj dźwigu stosowanego do przetaczania wagonów oraz do przeciągania statków, barek na rzekach, śluzach czy w portach (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ DŹWIGU STOSOWANEGO DO PRZETACZANIA WAGONÓW ORAZ DO PRZECIĄGANIA STATKÓW, BAREK NA RZEKACH, ŚLUZACH CZY W PORTACH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RODZAJ DŹWIGU STOSOWANEGO DO PRZETACZANIA WAGONÓW ORAZ DO PRZECIĄGANIA STATKÓW, BAREK NA RZEKACH, ŚLUZACH CZY W PORTACH. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast