CLASMODOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH AMERYKI POŁUDNIOWEJ; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 12 M, WYSOKOŚĆ OK. 5 M, CIĘŻAR OK. 10 T - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASMODOZAUR to:

Clasmodosaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej, żyjący w okresie późnej kredy na terenach Ameryki Południowej; długość ciała ok. 12 m, wysokość ok. 5 m, ciężar ok. 10 t (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CLASMODOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH AMERYKI POŁUDNIOWEJ; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 12 M, WYSOKOŚĆ OK. 5 M, CIĘŻAR OK. 10 T". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.074

WOŁEK, NERECZNICA VILLARA, SALMONELLA, FILM INTERAKTYWNY, SEKWOJADENDRON, SOPLICA, ROZGWIAZDY, SUPEŁ, PASZTECIK SZCZECIŃSKI, BRONTOZAUR, MORWA PAPIEROWA, WONTON, BROŃ SAMOCZYNNA, NOSOROŻEC ZWYCZAJNY, WYSOKOŚĆ, PINIOR, ŁUSKOKSZTAŁTNE, ROBAK, MUNICYPIUM, TANIUS, SZCZI, LICZYDŁO, CYLINDROWIEC KORALOWY, SIAD ROZKROCZNY, MIKROBIOTA, BYSTRZYK, GERMANODAKTYL, CALYPSO, TAGER, MORNEL, TĘCZANKA NIEBIESKA, JĘZYK TAMILSKI, SLUP WOJENNY, KOB ŻÓŁTY, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, ŻÓŁW KAJMANOWY, SYLWETKA, WOK, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ROŚLINA OKOPOWA, PRAWO HOOKE’A, GOSPODARKA RYNKOWA, NANDU PLAMISTE, KLĘK PROSTY, SALCESON, SARONG, ŚRUTA SOJOWA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, SZOP, KRYPA, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, ROBERTIA, STENOPTERYG, POŁUDNIOWOAFRYKANKA, PROSCIUTTO, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, RADIOLOGIA, PRZYCIĄGARKA, TRYTYLODONTY, METRIAKANTOZAUR, OZOREK, ZAKOŃCZENIE, MARAZUCH, WIECZERNICA, KINKAN, ORLOG, ŻWAWIK, KOSODRZEWINA, LEPIĘŻNIK, MEDYCYNA PALIATYWNA, PYRY, COLLEGE, JEMIOŁA, PARKAN, PATAS, TOŁHAJ, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, MOLTON, PRAGNIA, ROLADA, KAJMAN SZEROKOPYSKI, DAKAR, TAPEŻARY, PRZEDPIERSIE, POSTOZUCH, MIESIĘCZNICA, AMPELOZAUR, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, MIKSOZAUR, SŁUŻBA KONTRAKTOWA, DZWONNIK, PIEPRZ KAJEŃSKI, MORŚWIN SZARY, SOLANKOWIEC, BENZYNA SYNTETYCZNA, KAJMAN KARŁOWATY, PIONIZACJA, HASHTAG, ŻYRAFA SIATKOWANA, KARAZJA, MUSZLA, BERŁO SZTYLETOWE, OSTRONOS, ZWIERAK MIKROFALOWY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, BLANCA, GOŁĄBEK, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, LAWSONIA, ŚWIERK SITKAJSKI, PISZCZAŁKA WARGOWA, TROJEŚĆ AMERYKAŃSKA, MERIDO, INSTRUMENT POCHODNY, GAIRDNER, KLEJÓWKA, KAŃCZUG, RAWIOLI, PODYPLOMÓWKA, ROGALIK FRANCUSKI, GRADIENT, ANAGRAM, CHOMĄTKO, LEPIARKA, MISTRAL, CZAPLA PACYFICZNA, BROŃ JĄDROWA, PROFIL GLEBOWY, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, GIĘTKOZĄB, SODÓWKA, SNUTKA GOLIŃSKA, STEPÓWKA, INDEKS, KONTOTEKA, HIPPARION, SZCZAWIK, SCYNKI WODNE, APOSELENIUM, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, SZTYLPA, KANEMEJERIA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, RIDBOK GÓRSKI, PARANG, KORONA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PODATEK PROGRESYWNY, WYPIÓR, KLUSKI ŚLĄSKIE, KORBACZ, SASSEBI, EDYKUŁA, KINESTEZJA, KUMKWAT, NACZYNIAK GRONIASTY, KORDYT, DUDEK, PYZA, SZYSZKOJAGODA, WYSMUKLICA MCHOWA, DIKDIK KIRKA, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, MURENOZAUR, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, KAMIZELKA, WZORZEC ANALITYCZNY, PĘTÓWKA, CYLINDROWIEC, SKOROPIS, LEŚMIAN, ORANGUTAN, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, SZUM, TRWAŁA, WOJSKO SPECJALNE, BOCZNIAK, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KÓŁKORODEK, PONOCNICA MIRIKINA, LENEK STOZIARN, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, BIAŁY ŚPIEW, FARTUSZEK, SZYPSZYNIEC, DERMODAKTYL, KOZA BURSKA, AFRO, DŻINSY, TAMBURA, TABAKA, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, RYGIEL, LAMUS, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, GLIPTODONTY, RABARBAR, CIASTO BISZKOPTOWE, KORA, FOKBRAMSZTAG, DŁUŻLIK, DAANOZAUR, IMELMAN, TYGRZYK, KILKA, SIWERNIAK, JODŁA FRASERA, SZEW WĘGŁOWY, PATROLÓWKA, GAJOWIEC, NOŚNOŚĆ, BÓBR EUROPEJSKI, ŁÓDŹ, GRA, GRUSZLA, AMORFICZNOŚĆ, GORGONA, PODOKARPOWATE, KATAFRAKTA, OTULINA, POZYCJA BALETOWA, MANTA, PIĘCIORNIK, SKANER PŁASKI, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, MILLERETTA, SREBRNIK, LEGO, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, CHEMIA POWIERZCHNI, TORLEN, RESORAK, MOST PONTONOWY, KORMORAN SKALNY, DIMORFODONTY, KŁADKA, SERENDIPACERATOPS, KRWIŚCIĄG, KRATER, GLOBUS, SZMER, ŁZAWNIK, ŚCIANA DZIAŁOWA, DZIÓB, OTYŁOŚĆ, TRZMIEL, LIST OKÓLNY, GAMRAT, KORDOBA, JEZIORO AŁASOWE, KONICZYNKA, USTERZENIE MOTYLKOWE, MELOFRASA, BEZPLAMKA, STRZĘPIAK, ZWÓJ RDZENIOWY, BILBIL, MENU KONTEKSTOWE, ŁÓDKA, PIWONIA, GUMA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, BIEGUN, GÓRALEK, GORZKNIK, BOROWCE, GRA KOMPUTEROWA, WIERZCHENEK, MAGADIS, KAJMAN KROKODYLOWY, POŁUDNIOWOAFRYKAŃCZYK, ESZANOZAUR, PEDOFIL, TERAPENA WODNA, HOMOFONIA, RUGOWE, FRA, SZYPLIN, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ŁÓŻKO, TWÓR SIATKOWATY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, LODRANIT, SKUBANIEC, BĄK, ZAD, SZERSZEŃ AZJATYCKI, PRAPŁAZIEC, ANTYPERTYT, DRYFTER, CIĘŻAR POZORNY, STEREOTYPIA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, RUDAWKA, MIGRACJA ZAROBKOWA, KOŹLAREK, KERIWULA RÓŻNOBARWNA, ?WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.074 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CLASMODOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH AMERYKI POŁUDNIOWEJ; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 12 M, WYSOKOŚĆ OK. 5 M, CIĘŻAR OK. 10 T się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CLASMODOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH AMERYKI POŁUDNIOWEJ; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 12 M, WYSOKOŚĆ OK. 5 M, CIĘŻAR OK. 10 T
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASMODOZAUR Clasmodosaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej, żyjący w okresie późnej kredy na terenach Ameryki Południowej; długość ciała ok. 12 m, wysokość ok. 5 m, ciężar ok. 10 t (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASMODOZAUR
Clasmodosaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej, żyjący w okresie późnej kredy na terenach Ameryki Południowej; długość ciała ok. 12 m, wysokość ok. 5 m, ciężar ok. 10 t (na 12 lit.).

Oprócz CLASMODOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH AMERYKI POŁUDNIOWEJ; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 12 M, WYSOKOŚĆ OK. 5 M, CIĘŻAR OK. 10 T sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CLASMODOSAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ, ŻYJĄCY W OKRESIE PÓŹNEJ KREDY NA TERENACH AMERYKI POŁUDNIOWEJ; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 12 M, WYSOKOŚĆ OK. 5 M, CIĘŻAR OK. 10 T. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x