POPULARNE TWORZYWO SZTUCZNE (RODZAJ POLIESTRU); SKRÓCONA NAZWA POLI(TEREFTALANU ETYLENU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PET to:

popularne tworzywo sztuczne (rodzaj poliestru); skrócona nazwa poli(tereftalanu etylenu) (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PET

PET to:

niedopałek papierosa (na 3 lit.)PET to:

resztka camela (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPULARNE TWORZYWO SZTUCZNE (RODZAJ POLIESTRU); SKRÓCONA NAZWA POLI(TEREFTALANU ETYLENU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.453

QUEBECKI, OBROSTNICA, DOSTYCZNA, POLKA TRZĘSIONKA, MERIDO, DZIAŁKO PELOT, KALINA, ATROCIRAPTOR, ELOPTERYKS, WYDŁUŻALNIK, HASHIMOTO, KORZENICA, PULPIT, DYNIA, BOBROSZCZURY, KOLET, SOWIET, KINESKOP, HUBKA, KORONA, PAPIER ŚCIERNY, SOUVLAKI, DEPARTAMENT, WOLANT, GMATWEK, GUMNO, LENIWE OKO, ŻEL, BAZYLISZEK, KROKODYL, PIŁA WŁOSOWA, RESORAK, POLĘDWICA SOPOCKA, WIKLINA, CZUBRICA, BROSZKA, TEŚCIK, MURSZ, TURNIA, MIGDAŁ, OZDOBNICA FORSSLUNDA, HUBA, JESIOTRY, USTĘP, NALEŹLINA, ASTRACHAN, SOBOTA, AFRYKANKA, UKRAINA NADDNIEPRZAŃSKA, SZKOPEK, PROSO, DINODONTOZAUR, POSMACZ, MIKAGURA, EPISTEMOLOGIZM, ŁOŻE TORTUR, TAPEŻARA, SZAROTA, POLERKA, SAKWA, SER PODPUSZCZKOWY, EKRANOPLAN, CZESANKA, WYJEC, POMARAŃCZA, PTIFURY, DRABINKA SZNUROWA, ORZECHOWIEC, NABÓJ BOJOWY, WEZWANIE DO ZAPŁATY, MARSZ, HUBA OWCZA, E406, CZIN, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, ŚWIĘCONE, UTATSUZAUR, LOSILLAZAUR, KONONOWICZ, PISMO DEMOTYCZNE, NALEŚNIK WIOSENNY, BIBUŁA, BŁYSKOTKA, PLUSKWICA, ALNICO, ZŁOTODESZCZ, POWIEŚĆ RZEKA, PAPIERÓWKA, WIRCZYK, KAPTUR, ZŁOTOWŁOS, ROLADA, PEKAESY, ASTER WIERZBOLISTNY, ROLADA, RUPIA, LEPTOPLEURON, REMINGTON, POLSKIE SKRZYPCE, ZWIERAK MIKROFALOWY, HOMOPOLIMER, SIERPNICA, MARZANA, CZIP, KASK WSPINACZKOWY, OBÓJ DA CACCIA, TATAMI, INOZAUR, IGLICÓWKA, GALWANIZM, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, GIS, INTERLINGUE, SYMPOZJUM, NAZWA POZORNA, GLYPTODONTOPELTA, WROŚNIAK, OBLIGACJA ZAMIENNA, IMELMAN, OTULINA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, PANIER, CEPELIN, GRAMOFON CYFROWY, EKWIPAŻ, ZAUROKTON, BROŃ BIAŁA, PROCES NIEODWRACALNY, SHERGOTTYT, KAMUFLAŻ, DACHÓWCZARKA, SREBRNA PAPROĆ, FIAKIER, GLISTEWNIK, KAPOK, MITRA, EDYKUŁ, PANOPTIKUM, EDAFOZAUR, TON, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, BATON, SZPATUŁKA, APOLOGIA, UNDARIA, MAŚLAK, PŁĄCZYCA, NARZAZ, BRYCZUSZKA, CISTECEFAL, ROTUNDA, OPASKA BRZEGOWA, BLISTR, RAZOWIEC, WIĄZANIE JONOWE, ŚRUBA NAPĘDOWA, PISZCZAŁKI, WIÓRKI KOKOSOWE, PIKA, MECHANIZM UDERZENIOWY, NAZWA INDYWIDUALNA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, RODZAJ MĘSKI, GLAZURA, PIEPRZYCZNIK, FUNT, PESO, PIĄTKA, MUSLIM, HIPEASTRUM, DIORAMA, ZŁOTOWŁOS, TRZONOWIEC, ALAMOZAUR, CHADECJA, MONASTER, LEWANT, ZAWIS, PODATEK CEDULARNY, ORONTIUM, UŁANKA, STORMBERGIA, CHOŁODZIEC, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, NOWOROCZNIK, PALCATY, DUBELTÓWKA, JUKKA, VOCATIVUS, MANNA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, PIWONIA, CYFRA, GRUPA, SZPIEGÓWKA, BUŁKA KIELECKA, STROIK, ERLIANZAUR, IRCHA, HOTENTOTKA, LANDRYNKI, CZARNUSZKA, WEZWANIE, NIOBRARAZAUR, RELING, LEJKA, AUTOMOBILISTA, TŁUSZCZYK, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, PERŁÓWKA, IGLICA, MANCZESTER, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, WYSMUKLICA, FEERIA, CAYACO, WYBRZEŻE SZKIEROWE, WIATRÓWKA, LANGOSZ, KRUPY, SKRZYNECZKA, PIANOPLASTYK, PLASTYK, ZAKŁADZINY, TWARDZIEL, SILNIK WODNY, ŻEGLUGA TRAMPOWA, ARONIA, BUDLEJA, WROTA, CUKIER LODOWY, ASSAGAJ, DROBNOUSTEK, OBRONA, NEOPREN, BUŁAWINKA, MENILIT, WULKANODON, PUCHAREK, ATLASKOPKOZAUR, WIELOMIESZEK, CIASTO TRZECH KRÓLI, GRANA PADANO, GROTBRAMREJA, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, ORGANISTRUM, WZDĘTKA, ROZWIELITKA, KAZIMIERZ, SNIFFER, PALCZATKA, KABOWROT, ODWRÓCONA HIPOTEKA, ŁUBIANKA, WELWET, BUM, SALCESON, FERMI, TYKWA, ZŁOŚNICA, MARCHEW PO KOREAŃSKU, SCHILLING, KNYSZ, TWORZYWO SZTUCZNE, PRZECIWCIAŁO, EUSKELOZAUR, HURMA, AŻUR, CORO, DŻAGAN, NIEROZWIDNIA, KORBACZ, OLFAKTOMETRIA, ARGENTYNOZAUR, CZOP, SKABIOZA, ELLE, CZOP, CZEKAN, ŻURAWINA, MACARONI WESTERN, BASE JUMPING, TEATR MUZYCZNY, YPSILON, BALOT, CEDET, BOCZNIA, SPENCER, WEŁNIANKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, KOLACJA, KRONOZAUR, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, PARANOJA PIENIACZA, CELUROID, MIĘKISZ GĄBCZASTY, LECZO, ?CHIMICHANGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.453 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPULARNE TWORZYWO SZTUCZNE (RODZAJ POLIESTRU); SKRÓCONA NAZWA POLI(TEREFTALANU ETYLENU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPULARNE TWORZYWO SZTUCZNE (RODZAJ POLIESTRU); SKRÓCONA NAZWA POLI(TEREFTALANU ETYLENU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PET popularne tworzywo sztuczne (rodzaj poliestru); skrócona nazwa poli(tereftalanu etylenu) (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PET
popularne tworzywo sztuczne (rodzaj poliestru); skrócona nazwa poli(tereftalanu etylenu) (na 3 lit.).

Oprócz POPULARNE TWORZYWO SZTUCZNE (RODZAJ POLIESTRU); SKRÓCONA NAZWA POLI(TEREFTALANU ETYLENU) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - POPULARNE TWORZYWO SZTUCZNE (RODZAJ POLIESTRU); SKRÓCONA NAZWA POLI(TEREFTALANU ETYLENU). Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x