PISTOSAURUS - NAZWA RODZAJOWA MORSKIEGO GADA, ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE (LADYN, OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU); NAJPRAWDOPODOBNIEJ BYŁ FORMĄ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY NOTOZAURAMI A PLEZJOZAURAMI - DO DZIŚ NAUKOWCY NIE SĄ ZGODNI, CZY NALEŻY GO ZALICZAĆ DO PIERWSZEJ, CZY DRUGIEJ GRUPY ZWIERZĄT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PISTOZAUR to:

Pistosaurus - nazwa rodzajowa morskiego gada, żyjącego w środkowym triasie (ladyn, około 230 milionów lat temu); najprawdopodobniej był formą przejściową między notozaurami a plezjozaurami - do dziś naukowcy nie są zgodni, czy należy go zaliczać do pierwszej, czy drugiej grupy zwierząt (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PISTOSAURUS - NAZWA RODZAJOWA MORSKIEGO GADA, ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE (LADYN, OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU); NAJPRAWDOPODOBNIEJ BYŁ FORMĄ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY NOTOZAURAMI A PLEZJOZAURAMI - DO DZIŚ NAUKOWCY NIE SĄ ZGODNI, CZY NALEŻY GO ZALICZAĆ DO PIERWSZEJ, CZY DRUGIEJ GRUPY ZWIERZĄT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.959

KOŃ KUZNIECKI, PAŁA, PEREŁKA, RUMUŃSKOŚĆ, MAMICIEL, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, INDOEUROPEJCZYK, PRION, CYKLOTYMIK, MESJANIZM, RÓŻA, HOMOGENIZATOR, KALEKA ŻYCIOWY, STARONORDYJSKI, ZŁUDNOŚĆ, GLUKURONID, PRAWO PIĘŚCI, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SZANTUNGOZAUR, BRZYTWA, TYTANOFON, ŚCISKACZ, KOŁPAK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, SOLA, DRZEWIAK, DOMENA PUBLICZNA, PORNOGRAFIA TWARDA, OVERCLOCKING, JUKAGIRKA, PRAMIĘSOŻERNE, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, DURNOWATOŚĆ, KAMUFLAŻ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SZAMPAN, EODICYNODON, SILNIK RELUKTANCYJNY, MIECZ DŁUGI, AFERALNOŚĆ, BROMOFORM, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, BUJDA NA RESORACH, NOWOBOGACKI, ŻÓŁW BIAŁOPYSKI, WIOLA, KUC SORRAIA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, OBRÓBKA TERMICZNA, KOLEŃ CZERWONY, STRUKTURA SIECIOWA, ŻARARAKA WYSPOWA, WĘŻOWNIK, SZMER, GAZOWY OLBRZYM, LOGOWANIE, ROZTERKA, PAR, NOSOROŻEC WŁOCHATY, SUPERBOMBOWIEC, MONOETANOLOAMINA, PŁASTUGA, RUTYNIARZ, ŻELAZOCYJANEK, ZBIEŻNOŚĆ POŁUDNIKÓW, LAMUCKI, POWINOWATY, KĄPIEL, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WIELENOWATE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, NAROGI, UCHYB USTALONY, TURAS, DELFIN CHIŃSKI, ZAGÓRZANIN, ODSTRZAŁ, OBROTNICA, ŻÓŁW OBRZEŻONY, ALBATROS BIAŁOLICY, EPIZOOTIA, GANOIDY KOSTNE, ERIOPS, HIGIENA ZWIERZĄT, PAŃSTWO WYZNANIOWE, FILOGENEZA, UTATSUZAUR, PIERIEDWIŻNIK, RYJEK, JAMA CIAŁA, NAZWA POZORNA, PERŁOWCE, KUKLIK, KWAS GLUKURONOWY, ATTENBOROZAUR, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, SZEKEL, GRZBIET, ŁOWISKO, ŁUPEK DACHOWY, ŚWISTUŃ, RATA KAPITAŁOWA, OGRANICZENIE, OLIGOKIFUS, BRYGADIER, SKARPETA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, HAJDAMACZYZNA, WOMBAT SZORSTKONOSY KREFFTA, JELONEK, SUWAK LOGARYTMICZNY, PIONEK, ANASTOMOZA, LAMPA NERNSTA, AMARANT, NAZWA, UJGUR, DECYMA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, DRZEWIAŃSKI, KOZIOŁEK, JURYDYKA, CYWILKI, OGIER, ILUZYJNOŚĆ, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, MUCHOŁÓWKA, MORDECZKA, NISKOŚĆ, WYŚWIĘCENIE, LAGERPETON, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, METAL, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, CHYBOTLIWOŚĆ, POKÓJ, SEKTOR PRYWATNY, SOLANKA, ROK SYDERYCZNY, FILM HISTORYCZNY, ASTEROIDA, GASTONIA, MIASTO OTWARTE, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, ISTOTA RZECZY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, STARY KAWALER, NIELOTNOŚĆ, WAKAYAMA, CHRYSTUSOWE LATA, DOŁEK, KIERAT, TOKOFEROL, KAPITALISTKA, RESPIRATOR GENERUJĄCY PODCIŚNIENIE, REIFIKACJA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, TERMINAL, ODWIECZERZ, BANAT, HYMN, SŁAWA ŚLĄSKA, SOLARKA, ŚLEPY NABÓJ, OBIEKT MOSTOWY, BĄK, PRÓBA JĄDROWA, KLIENT, NIEZALEŻNOŚĆ, DRAPERIA NACIEKOWA, BÓR BAGIENNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, JĘZYK LECHICKI, AGRANULOCYT, CYGANERIA, NULLODA, LEADER, DOMINATOR, JĘZYK FARERSKI, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, SCHODY RUCHOME, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ZAMROŻONE ZOO, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SZYSZKOWIEC ZWYCZAJNY, SIEĆ POKARMOWA, STARUSZKA, POTOMSTWO, CHONDRYT WĘGLISTY, UDAR, AMHARSKI, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ŚNIEŻNIK, PAPLA, BŁYSZCZYK, DOMINACJA ZUPEŁNA, PRESTOZUCH, MALINA ZACHODNIA, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, PIĘCIORNIK, NIEDZISIEJSZOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, OKSYTAŃSKI, SURDYNKA, KARAIM, NOCEK WĄSATEK, DOPEŁNIENIE ZBIORU, NAZWA RODOWA, WCIOS, SESKWITERPEN, LUZYTANOZAUR, EMYDOPS, MARIMBA, PIEPRZYCA, CUKIER OWOCOWY, ABNEGAT, MAJAK, SINGEL, PEROKSYDAZA CHRZANOWA, POLSKOŚĆ, KRYTERIUM LAPLACE'A, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, NIEKAPEK, DERMOKOSMETYK, BICZOGON INDYJSKI, ZOMO, ROBOTA, NAZWA KODOWA, CZESALNIA, DOŻYWOCIE, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, POLEWKA, GARNET, CEZURA, ŻÓŁWIAK CZARNY, INTEGRALNOŚĆ, DRWINA, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, RETUSZ, ROZMIAR, ŻÓŁW BIAŁOBREWY, WĘŻOWNICA, TANIEC BRZUCHA, WOLSKI, EKSLIBRYS, OTWARTOŚĆ, ŻYŁA, GRAPTOLITY, WIEK CHRYSTUSOWY, SYSTEM WIELOAGENTOWY, SANZINIA MADAGASKARSKA, LICZI, PRADRAPIEŻNE, LEGWAN LAMPARCI, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, JĘZYK KAUKASKI, IRENIZM, GŁUPI JAŚ, ŻÓŁW HEŁMIASTY, FIRN, ESKIMOS, SZÓSTKOWY, ANTEOZAUR, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, ZASADA DUALNOŚCI, POURPOINT, DUDZIAK, PAPROTKA ZŁOCISTA, PIELUSZKA, PŁAWIKONIKI, CZEPIEC, AMFA, DEISTA, ROZMNOŻA, ŻÓŁW NOROWY, SYMETRIA, SUSPENSA, BROŃ ABC, NIEUCHWYTNOŚĆ, NASTOLATKA, BATRACHOGNAT, GRZECH, CHOROBA PLUMMERA, BASZKIRSKI, ŻÓŁW GRECKI, PRZEMOC, PERKOZ GWATEMALSKI, JĘZYCZNIK, MACARENA, BIAŁA STOPA, JASZCZURKA KRYMSKA, LODOWIEC PIEDMONTOWY, PET, PARZYDEŁKA, MODRASZEK ARION, ?ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PISTOSAURUS - NAZWA RODZAJOWA MORSKIEGO GADA, ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE (LADYN, OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU); NAJPRAWDOPODOBNIEJ BYŁ FORMĄ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY NOTOZAURAMI A PLEZJOZAURAMI - DO DZIŚ NAUKOWCY NIE SĄ ZGODNI, CZY NALEŻY GO ZALICZAĆ DO PIERWSZEJ, CZY DRUGIEJ GRUPY ZWIERZĄT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PISTOSAURUS - NAZWA RODZAJOWA MORSKIEGO GADA, ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE (LADYN, OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU); NAJPRAWDOPODOBNIEJ BYŁ FORMĄ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY NOTOZAURAMI A PLEZJOZAURAMI - DO DZIŚ NAUKOWCY NIE SĄ ZGODNI, CZY NALEŻY GO ZALICZAĆ DO PIERWSZEJ, CZY DRUGIEJ GRUPY ZWIERZĄT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PISTOZAUR Pistosaurus - nazwa rodzajowa morskiego gada, żyjącego w środkowym triasie (ladyn, około 230 milionów lat temu); najprawdopodobniej był formą przejściową między notozaurami a plezjozaurami - do dziś naukowcy nie są zgodni, czy należy go zaliczać do pierwszej, czy drugiej grupy zwierząt (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PISTOZAUR
Pistosaurus - nazwa rodzajowa morskiego gada, żyjącego w środkowym triasie (ladyn, około 230 milionów lat temu); najprawdopodobniej był formą przejściową między notozaurami a plezjozaurami - do dziś naukowcy nie są zgodni, czy należy go zaliczać do pierwszej, czy drugiej grupy zwierząt (na 9 lit.).

Oprócz PISTOSAURUS - NAZWA RODZAJOWA MORSKIEGO GADA, ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE (LADYN, OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU); NAJPRAWDOPODOBNIEJ BYŁ FORMĄ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY NOTOZAURAMI A PLEZJOZAURAMI - DO DZIŚ NAUKOWCY NIE SĄ ZGODNI, CZY NALEŻY GO ZALICZAĆ DO PIERWSZEJ, CZY DRUGIEJ GRUPY ZWIERZĄT sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PISTOSAURUS - NAZWA RODZAJOWA MORSKIEGO GADA, ŻYJĄCEGO W ŚRODKOWYM TRIASIE (LADYN, OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU); NAJPRAWDOPODOBNIEJ BYŁ FORMĄ PRZEJŚCIOWĄ MIĘDZY NOTOZAURAMI A PLEZJOZAURAMI - DO DZIŚ NAUKOWCY NIE SĄ ZGODNI, CZY NALEŻY GO ZALICZAĆ DO PIERWSZEJ, CZY DRUGIEJ GRUPY ZWIERZĄT. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x