LIBH4 - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY BOROWODORKÓW, STOSOWANY JEST W SYNTEZIE ORGANICZNEJ JAKO REDUKTOR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOROWODOREK LITU to:

LiBH4 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy borowodorków, stosowany jest w syntezie organicznej jako reduktor (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LIBH4 - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY BOROWODORKÓW, STOSOWANY JEST W SYNTEZIE ORGANICZNEJ JAKO REDUKTOR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.043

SPYCHACZ, PATRON, WOREK TRENINGOWY, WIRTUOZERSTWO, HARTOWNOŚĆ, ZAKRES ZNACZENIOWY, CZĄSTKA ALFA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, KAGU, ASYSTENCJA, CYNKOGRAFIA, PRZERYWACZ, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, KANCER, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, GUZ, GWINT TRAPEZOWY, REKIN PIASKOWY, ŚWIADECTWO SZKOLNE, ULEGŁOŚĆ, KAPUSTA PASTEWNA, WIZUALNOŚĆ, IDENTYCZNOŚĆ, PROTEID, SUPERPOZYTYW, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŁADNOŚĆ, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, EWOLUCJONIZM, DEFICYT BUDŻETOWY, BROŃ MASZYNOWA, SPÓJNIK, DZIĘGIEL, NOŚNIK, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, FRYZ, OKAZJA, NAWÓJ, SYNTEZA WZROKOWA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, JĘZYK KENTUM, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, AZOTYN, DELFIN GRUBOGŁOWY, KARTA WIZYTOWA, PATAFIAN, VENLO, JEŻOWIEC JADALNY, SILNIK BOCZNIKOWY, ŁASKAWCA, HIALINA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, KWAS LIZERGINOWY, MADZIARKA, ASNYKOWIEC, KĄT UJEMNY, WIĄŚLOWATE, BANJO, SKIOFIT, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, LITERATURA FAKTU, VITORIA, ŁASKAWCA, ZYSK INFLACYJNY, PROSTOLINIOWOŚĆ, FENKAMFAMINA, FITOESTROGEN, ZBRODNIA HITLEROWSKA, LORENS, TRAGICZNOŚĆ, WHYALLA, PORZĄDEK CIĄGŁY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WODA, PROJEKCYJNOŚĆ, JĘZYK INDIAŃSKI, ŁASKAWCA, NÓŻKA, KRAKOWIAK, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, PILOT, EPIZOD, CYNK, KRYSZNAIZM, TRĄBKA SYGNAŁOWA, SZAROTA NORWESKA, ULSAN, PROPAN, SIARCZEK, ŁASKA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, FANABERIA, HISTORIA, ANALIZA BILANSU, DOWCIPNIŚ, BEZAN, IDEAŁ PIERWSZY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PIERWOMSZAKOWCE, PRZEDWIOŚNIE, BEZBOLESNOŚĆ, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, SZPARNICOWATE, SÓL, PASMO PRZENOSZENIA, RUMUNKA, CZIP, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, BOCZEŃ, RAK SZEWC, AFTERPARTY, WĄTLIK, LENIUSZEK, TAŚMOWY, ANGIELSKOŚĆ, MASZT, BANKSTER, ROZMODLENIE, FENOL, FAŁSZYWOŚĆ, ŁĄCZNIK GAZOWY, SILNIK BENZYNOWY, PRZYSŁÓWEK, ŚRODEK, FANATYCZNOŚĆ, NIEZMIERNOŚĆ, PŁYN ETYLOWY, RAMIENICA OMSZONA, SŁODYCZ, PROMIENNOŚĆ, SZTUFADA, STENOPELIKS, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, CHRZEST, OWAL KARTEZJUSZA, BILDUNGSROMAN, NASTECZNIK, SOS GRECKI, SUSEŁ PEREŁKOWANY, TONGHUA, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, KARBIDEK, MODRASZEK KORYDON, STRYCH, KARP BEZŁUSKI, NIEDELIKATNOŚĆ, SYBIRSKI, WĄTŁOŚĆ, PĘDNIK STRUMIENIOWY, HIPOSTYL, ŚWIADKOWIE JEHOWY, BETON ŻUŻLOWY, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ZWIĄZEK AZOWY, SAMORZUTNOŚĆ, IDEALISTKA, AGAMA CZERWONOGŁOWA, OUTSIDER, PALINGENEZA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, MINÓG STRUMIENIOWY, TUNBERGIA, PIPERACYLINA, IKONOGRAFIA, MAJĄTEK OSOBISTY, PIESZCZOCH, MOSTOWNICA, NIEOKRZESANIEC, MURARKA RUDA, TRINITROFENOL, FAŁSZYWIEC, ŚLĄSKOŚĆ, WYDRA, PLAGIOKLAZ, RYZYKO, FILOZOF, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, FIRCYK, ZALEŻNOŚĆ, CHLORAN(VII) POTASU, ETAPOWOŚĆ, JEDENASTA MUZA, MAKROKIERUNEK, SULFAFURAZOL, GŁOS PIERSIOWY, MAMUT POŁUDNIOWY, WINIDUR, WSPANIAŁOŚĆ, HYDROKSYBENZEN, ZAPORA, ODSTAWKA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, JACKSON, SSAKI JAJORODNE, METALICZNOŚĆ, WYDERKA, SŁABIZNA, TALERZE ORKIESTROWE, BLOK, ECCHI, SOCZEWKA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, TRAKTOR, NAWÓZ MINERALNY, ZWARA, SAMORZĄDOWOŚĆ, LICZEBNIK, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, IZOPRENOID, NADGORLIWOŚĆ, KURSOR, GLIKOL, ZEIST, KONZI, ALDEHYD SALICYLOWY, RHIZOBIUM, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, FILM AUTORSKI, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, HERBATA, SYMPATYCZNOŚĆ, ELEMENT ODSTAJĄCY, GRZECH, KLAUZULA DUALNA, BRYDŻ SPORTOWY, SAKSHORN, RELACJA PEŁNA, MORSKOŚĆ, DUPERELA, WIARA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, CZAJKOWSKI, JĘDZA, ZAPŁON, MAKARON, GADACZ, FALKA, BENZOCHINON, MNICH, TEOGONIA, ZWALISTOŚĆ, KOLEJ, NIEDOSTATECZNY, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, BENGALSKI, ZWIERCIADŁO, ROLADA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, SER PODPUSZCZKOWY, ZAKRĘT, SKUNKS, DEFENSOR, LAPAROSKOPIA, NIEPRAWOŚĆ, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, JAK, BEZDENNOŚĆ, HISTORYZM CEGLANY, GALLIMIM, NAZWA SŁUŻEBNA, BLEDZIUCH, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, STARA DUPA, ZDROWY, BEZECNOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, RACJA, MODULARNOŚĆ, CIAMAJDOWATOŚĆ, FARMAKOEKONOMIKA, SOLIDARNOŚĆ, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, WYRAŹNOŚĆ, LANCET, ZAK, ODCHYLENIE, DŻUNGLA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ROZWAŻNOŚĆ, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, GNIAZDO, MORFOGENEZA, GAŁĘZIAK, KOSMATOŚĆ, SUTEK, CHELATACJA, SEGMENT, SŁODYCZ, FAZA, AFILIACJA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, BEŁT, ?FORMA PÓŁTORALINIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LIBH4 - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY BOROWODORKÓW, STOSOWANY JEST W SYNTEZIE ORGANICZNEJ JAKO REDUKTOR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LIBH4 - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY BOROWODORKÓW, STOSOWANY JEST W SYNTEZIE ORGANICZNEJ JAKO REDUKTOR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOROWODOREK LITU LiBH4 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy borowodorków, stosowany jest w syntezie organicznej jako reduktor (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOROWODOREK LITU
LiBH4 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy borowodorków, stosowany jest w syntezie organicznej jako reduktor (na 15 lit.).

Oprócz LIBH4 - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY BOROWODORKÓW, STOSOWANY JEST W SYNTEZIE ORGANICZNEJ JAKO REDUKTOR sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - LIBH4 - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY BOROWODORKÓW, STOSOWANY JEST W SYNTEZIE ORGANICZNEJ JAKO REDUKTOR. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast