INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZBUDOWANY Z DWÓCH TALERZY PERKUSYJNYCH, ZAMONTOWANYCH NA STATYWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HI HAT to:

instrument z grupy idiofonów, będący częścią zestawu perkusyjnego; zbudowany z dwóch talerzy perkusyjnych, zamontowanych na statywie (na 5 lit.)HI-HAT to:

instrument z grupy idiofonów, będący częścią zestawu perkusyjnego; zbudowany z dwóch talerzy perkusyjnych, zamontowanych na statywie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZBUDOWANY Z DWÓCH TALERZY PERKUSYJNYCH, ZAMONTOWANYCH NA STATYWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.235

WIELBŁĄD DWUGARBNY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, MIECZNIK, PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY, RANDKA ROZBIERANA, LIW, KLASOWOŚĆ, FILOGENIA, MASTYF, CARILLON, TRÓJKĄT, KRZYŻ CHOLERYCZNY, BULLTERIER, TECHNOKRATA, SZYMPANS ZWYCZAJNY, BRZĘKADEŁKO, AMINOFENOL, ARGON, MINERAŁ, WIERSZ ZDANIOWY, ZWIĄZ HUNTERA, OSMOZA, ZIARNINIAK NACZYNIOWY, BEZPANCERZOWCE, GNIOTOWE, JĘZYK PORTUGALSKI, SZKOPSKI, ORGANKI, AZBEST BIAŁY, MEA, MALAJKA, DOLICHOZUCH, PIEC KAFLOWY, SKALA PORÓWNAWCZA, MERKUROCHROM, INDIANKA KECZUA, SILEZAURYDY, KREDYT PREFERENCYJNY, PSEUDOLAGOZUCH, NONIUSZ, BIORÓŻNORODNOŚĆ, GLOBULINA, FENOTIAZYNA, LAUFER KRÓLEWSKI, AFGAN, JĘZYK AMHARSKI, BANDŻO, MANDOLA, NADREPREZENTACJA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, MITRA, KRAKOWIAK, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, DOLCIAN, JĘZYK KENTUMOWY, AUTOPILOT, DIODA, SŁUCHAWKI, BASZTA PROCHOWA, AIREDALE TERRIER, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, PTEROZAUROMORFY, REBAB, SODA OCZYSZCZONA, SESKWITERPEN, PODZIAŁ LOGICZNY, WAPŃ, LILIPUTKA, NEDKOLBERTIA, KUTIKULA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, MARIMBAFON, WIELOPŁATOWIEC, ZŁĄCZE, PRZEJĘCIE, DAUMONT, PANTALEON, NIESTAWIENNICTWO, TANDEM, KWAS GLUKONOWY, CYTOSTOM, CZERKIESKA, LOSILLAZAUR, KASTANIETY, BAS, ELEKTROFON, ROZDWOJENIE JAŹNI, SEMITKA, KAPONIERA, AZERSKI, ALKAN, RUSAŁKOWATE, DUJKER MAXWELLA, ATROPINA, OBCY, SYSTEM EKONOMICZNY, INSTRUMENT, KWAS MLEKOWY, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, WILCZARZ IRLANDZKI, KWAS KARBOLOWY, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, ŻELE, DITLENEK WĘGLA, CHLOREK POTASOWY, PROPORZEC, KWADRATNIKOWATE, TALA, KANGNAZAUR, 2-FENYLOETYLOAMINA, RATLER, KARAITKA, ISLANDZKI, FORMACJA DEFENSYWNA, ŁUK ZĘBOWY, HETERODONTOZAUR, TATARZYN, WĘZEŁ PROSTY, PASTISZ, LINIA KOLEJOWA, PRZESTRZEŃ PREHILBERTOWSKA, RATLER, ZAUROPODOMORFY, DWUŚCIAN, METRONIDAZOL, FUJARKA, PUZON, CHORDOFON, TAMBURYNA, PÓŁKAPONIERA, KUM, POCHYLNIA, KOŁO POŁUDNIKOWE, JASKÓŁCZY OGON, ANTENA DIPOLOWA, STARONORDYCKI, KARTEL, MOIETY, WENATIKOZUCH, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SERPENT, OTWÓR KULSZOWY, RĘKOSKRZYDŁE, GĘŚLE, BERDA, FISTUŁA, MIRLITON, WIGILIA, DZWONY, PASTERSKOŚĆ, BARWY NARODOWE, BENNET, KORONKA, FESTYN, TRĄBKA POCZTOWA, KASKADA, SILNIK WIDLASTY, OSŁONOWOŚĆ, LORINANOZAUR, BANJO, SREBRO, DWÓJECZKA, KONIK DULMEŃSKI, TAMBURA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, GLIKOL ETYLENOWY, KIN, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, AEDICULA, LIRA, PLAKODUS, PROPORCJA, SZKUNER, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, MARKETING TERYTORIALNY, GARIBALDKA, KLAWICYTERIUM, KWAS PALMITYNOWY, MBIRA, SZÓSTKOWY, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, RESPONSORIUM, PARAPET, EDYKUŁA, DACH CZTEROSPADOWY, POLINUKLEOTYD, NERWICA, KOŁNIERZ, PIDŻYN, STENOPELIKS, MAKROKIERUNEK, RÓG, PORCJA, JĘZYK ZULU, RÓŻNICA, KOCIA WIARA, SULFOMETAZYNA, AEROFON, CELESTA, FAKTURA, CZEPIEC HIPOKRATESA, NUNCIAKUS, SPÓŁKA HANDLOWA, SKALA CYGAŃSKA, BIUSTONOSZ, JĘZYK KAUKASKI, JĘZYK BIAŁORUSKI, RAMIPRYL, PRZEWÓD ODBOJOWY, WALGETTOZUCH, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, TAMBOURIN, ZAPALAZAUR, SYNEREZA, KORNICKI, ZAK, SKRĘTKA, KWAS MIGDAŁOWY, CYRANKA ZWYCZAJNA, SEMAFOR, PRZESZKADZAJKA, KWILMEZAUR, KIN, LAUFER HETMAŃSKI, SKALEŃ, ZELATOR, UŁAMEK, PINCZER KARŁOWATY, PAPROTNIKI, PROCES SPOŁECZNY, KLAWIATURKA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DUBLET, POGROM, AWAR, ARKADA, DUR BRZUSZNY, SULFAMETOKSAZOL, CZERWONOGWARDZISTA, MANELE, KAPITALZAUR, ATORWASTATYNA, KLEKOTKA, POLICHLOREK WINYLU, KONCERT, UDZIAŁOWIEC, HARMONIA, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, NLPZ, LONKOZAUR, LEUKODYSTROFIA, NITINOL, WSPINALNIA, OGRÓD BOTANICZNY, EUTEKTOID, INKRETYNA, JĘZYK ETIOSEMICKI, PIERŚCIENIE GIMNASTYCZNE, BOROWODOREK SODU, NAPĘD TAŚMY, SREBRO, GRECKI, KUC BASKIJSKI, SYGNIFIKATOR, COLEMANIT, UGRIUMÓW, TERMITIERA, MAKSISINGIEL, REALGAR, DESMIN, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, BETAKSOLOL, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, SYSTEMATYKA, NABIEG KORZENIOWY, BRZDĘKNIĘCIE, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, KORNIJSKI, EWENK, OSIOWCE, SYMPOZJON, CIEPŁO, TALERZ PERKUSYJNY, KALETKA FABRYCJUSZA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, CEFTRIAKSON, BRZESZCZOT, BONITAZAURA, ZDANIE PODRZĘDNE, CENZUS MAJĄTKOWY, CYMBAŁY, AMOKSYCYLINA, NACZELNIK, WODOROSIARCZAN, JĘZYK UGROFIŃSKI, CHOROBA CHRISTMASA, PODWÓJNA HELISA, WYKLUCZENIE, ŁAJKA, ?HEKSAGRAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.235 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZBUDOWANY Z DWÓCH TALERZY PERKUSYJNYCH, ZAMONTOWANYCH NA STATYWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZBUDOWANY Z DWÓCH TALERZY PERKUSYJNYCH, ZAMONTOWANYCH NA STATYWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HI HAT instrument z grupy idiofonów, będący częścią zestawu perkusyjnego; zbudowany z dwóch talerzy perkusyjnych, zamontowanych na statywie (na 5 lit.)
HI-HAT instrument z grupy idiofonów, będący częścią zestawu perkusyjnego; zbudowany z dwóch talerzy perkusyjnych, zamontowanych na statywie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HI HAT
instrument z grupy idiofonów, będący częścią zestawu perkusyjnego; zbudowany z dwóch talerzy perkusyjnych, zamontowanych na statywie (na 5 lit.).
HI-HAT
instrument z grupy idiofonów, będący częścią zestawu perkusyjnego; zbudowany z dwóch talerzy perkusyjnych, zamontowanych na statywie (na 6 lit.).

Oprócz INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZBUDOWANY Z DWÓCH TALERZY PERKUSYJNYCH, ZAMONTOWANYCH NA STATYWIE sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - INSTRUMENT Z GRUPY IDIOFONÓW, BĘDĄCY CZĘŚCIĄ ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZBUDOWANY Z DWÓCH TALERZY PERKUSYJNYCH, ZAMONTOWANYCH NA STATYWIE. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast