PIERWIASTEK Z GRUPY OSIEMNASTEJ UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAZ SZLACHETNY to:

pierwiastek z grupy osiemnastej układu okresowego pierwiastków (na 13 lit.)HELOWIEC to:

pierwiastek z grupy osiemnastej układu okresowego pierwiastków (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWIASTEK Z GRUPY OSIEMNASTEJ UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.253

STERADIAN, FENYLOETYLOAMINA, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, CHOROBA GÓRNIKÓW, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, AMFIBOL, BAŁT, KOSTKA, ANTAGONISTA, ZWIĄZEK, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, JELITO PIERWOTNE, ŁOKIEĆ TENISISTY, NEWIRAPINA, PASZTUN, GAZ GENERATOROWY, SAMOJED, TEBEK, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, STAN STACJONARNY, OSKRZELE, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, BROŃ NUKLEARNA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, PARKINSONIZM, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, JĘZYK MUNDA, SSAK KOPYTNY, SKORUPIK, AKADYJSKI, SZAFIR, CZELESTA, STANOWOŚĆ, JĘZYK WEGETUJĄCY, KRZYŻAKOWATE, DIKETON, KWAS PALMITYNOWY, BEZŁAD FRIEDREICHA, SÓWKA, SEN, UNIFORM, ELBAIT, ZESPÓŁ DOOSE'A, DWOJARKI, KUC DALES, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, SULFADYMIDYNA, TONAŻ, HIGHLAND, MORALNOŚĆ, PRZESTAWNIA, MEA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BENGALSKI, SOLIDARNOŚĆ, LIMFOCYT T, STAROŚCINA, CHLOREK ETYLU, MADZIARKA, MÓZGOWIE, AZERBEJDŻAŃSKI, KROWIA GĘBA, KALIMBA, DESMIN, GRACILICERATOPS, POINTER, PUNICKI, UROLOGIA, TIOL, BARBARYT, BUŁGARSKI, OLSZÓWKA, TATAR, CEWKA NERWOWA, SERM, CHOROBA CANAVAN, JĘZYKI KAUKASKIE, WYŻ, URAN, KWAS OLEINOWY, PĘCZEK PALADINO-HISA, KWAS WALPROINOWY, BETABLOKER, DIKREOZAURY, SAMORZĄD, RADIACJA ADAPTATYWNA, MIKROSKŁADNIK, HESS, IZOBUTAN, PIROP, KOSTECZKA SŁUCHOWA, ANIKSOZAUR, ZATOKA, HYKSOS, SZWABSKI, KRYPTON, UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY, CONSTABLE, KASTANIETY, GLOBULINA, SMUKWOWATE, RAD, NIEMETAL, BAHARIAZAUR, CZUWANIE, LEK ANTYDEPRESYJNY, OSŁONOWOŚĆ, ZAK, NEDKOLBERTIA, KWAS HIALURONOWY, JELEŃ, GRUPA ADDYTYWNA, JUNKIERSTWO, MARS, FENOMEN BOMBAJSKI, KOMPSOZUCH, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, REŻIM, AKKADYJSKI, KWAS PIROGRONOWY, BEZPLANOWOŚĆ, GWIAZDA, CHOROBA ALPERSA, KLASOWOŚĆ, AZOTYN IZOAMYLU, BOREOPTERUS, FAZOWOŚĆ, CELUROID, JEKIMOW, KUCHNIA, MYMURAPELTA, ŻMUDZKI, AURORACERATOPS, CHONDRYT ENSTATYTOWY, KUC BASKIJSKI, BASISTA, WATAŻKA, KOCIA WIARA, MARS, KOMPENSACJA DYNAMICZNA, SARDYNKA EUROPEJSKA, WITAMINA B6, ZAMKNIĘTOŚĆ, ZACNOŚĆ, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, INSIMBI, BEZPŁUCNIKOWATE, DIODORUS, SECESJONISTA, URAN, EWENKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, GEKON GARGULCOWY, ANGIELSKI, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, WAZONKOWIEC, POLSKI, MELINIT, JAMNIK, PRZEJĘCIE, KORSYKAŃSKI, GAZ KOPALNIANY, BISKUPIANIN, ACHONDRYT, ERGODYCZNOŚĆ, WYŻEŁ WEIMARSKI, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ANTYLOPA, CHOROBA CHRISTMASA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, MOMENT TEORETYCZNY, CYKL MIESIĄCZKOWY, LIW, MAGNEZJA PALONA, WARTOWNIK, GALLIMIM, REZONANS STOCHASTYCZNY, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, ŻYŁA ŁOKCIOWA, PORTUGALSKI, ESKIMOSKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, STARONORDYCKI, SYNAPSYD, SZASTAZAURY, SPYCHACZ, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, RUTYNA, NORMANDZKI, KADM, TYRANOZAUR, DRAWIDYJKA, TETANUR, WIRUSY, KOLAMINA, SPANIEL, TRANSFERAZA, PATRON, FOKSTERIER, BENZOCHINON, BULLTERIER, ZASADNICZE TWIERDZENIE ALGEBRY, IRYD, CHOROBA HODGKINA, EPIDOT ŻELAZOWY, WAGA ELEKTRONICZNA, ADAMSYT, GAZ BOJOWY, SŁOWACKI, ARAKAŃCZYK, GRUPOWOŚĆ, NERW OBWODOWY, ROBERTIA, ETANOLOAMINA, MOŁDAWSKI, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, AMHARSKI, JĘZYK DUNGAŃSKI, PIERWIASTEK, GRUPA ACYLOWA, PROCES SPOŁECZNY, LASOWIACZKA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, CHALDEJSKI, FUJARKA, BĘBEN SZCZELINOWY, ETYLEN, NEBULIZACJA, RETOROMAŃSKI, RADON, ROŚLINA OLEISTA, TRINAKSODON, KHMERKA, ARAMEJSKI, GUZ KULSZOWY, JĘZYK PORTUGALSKI, CZWORONÓG, ŻĄDŁÓWKA, PERŁOWCE, RAMIPRYL, AZOTYN POTASU, GEEZ, CZYNNOŚĆ NERWOWA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, PRZEGRUPOWANIE, MAH JONG, REGNOZAUR, PALIWO GAZOWE, MARS, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KWAS OCTOWY, ZBIORÓWKA, KATALOŃSKI, WAREG, KWAS ASKORBINOWY, TRANSMITANCJA, DINODONTOZAUR, ŻEL, KROKODYLOWATE, REPETYCYJNOŚĆ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, BAZUNA, OKSACYLINA, OLEFINA, WITAMINA C, GAZ DOSKONAŁY, PENTOKSYFILINA, BACYTRACYNA, BERYL, GAZ SPALINOWY, CEFALOGLICYNA, ONAGER, BIOFILNOŚĆ, ALKOHOL BUTYLOWY, GANGLIOZYDOZA GM2, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, GAELICKI, NASTRÓJ, PIERWIASTEK RODZIMY, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, SŁOŃCE, TYFUS BRZUSZNY, LAPIS-LAZULI, MAŚCIUCH, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, MAZOWSZANIN, ARABSKI GREYHOUND, KOREAŃSKI, ANHYDRYT, TYTAN, MINUTA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, GRZECHOTKA, FERRYT, AMOBARBITAL, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, WZÓR CHEMICZNY, PĘTLA, ?KARONGAZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.253 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWIASTEK Z GRUPY OSIEMNASTEJ UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PIERWIASTEK Z GRUPY OSIEMNASTEJ UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAZ SZLACHETNY pierwiastek z grupy osiemnastej układu okresowego pierwiastków (na 13 lit.)
HELOWIEC pierwiastek z grupy osiemnastej układu okresowego pierwiastków (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAZ SZLACHETNY
pierwiastek z grupy osiemnastej układu okresowego pierwiastków (na 13 lit.).
HELOWIEC
pierwiastek z grupy osiemnastej układu okresowego pierwiastków (na 8 lit.).

Oprócz PIERWIASTEK Z GRUPY OSIEMNASTEJ UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PIERWIASTEK Z GRUPY OSIEMNASTEJ UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x