GRUPA FUNKCYJNA UTWORZONA FORMALNIE POPRZEZ ODERWANIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ OD CZĄSTECZKI KWASU TLENOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA ACYLOWA to:

grupa funkcyjna utworzona formalnie poprzez oderwanie przynajmniej jednej grupy hydroksylowej od cząsteczki kwasu tlenowego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA FUNKCYJNA UTWORZONA FORMALNIE POPRZEZ ODERWANIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ OD CZĄSTECZKI KWASU TLENOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.527

KONFEDERACJA, DEFILADA, GLYPTODONTOPELTA, MADZIARKA, EKSTRUZJA, DADA, STENOPELIKS, CZŁOWIEK WEWNĘTRZNY, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, OWOC MIĘKKI, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, OKSYM, ATRAZYNA, KOŁA, MEZOZAURY, PSAMMON, PROTEZA, DUJKER SIWOPRĘGI, KETEN, KWAKIER, MM, BEROUL, WARZYWO, PELIKOZAUR, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, STEROWANIE ŚLIZGOWE, LUSTRO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ALLOPURINOL, KUCE, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, ANHYDRON, ŁEMKOWIE, ZABURZENIA RUCHOWE, MEA, ZASIEDLENIE, WIDEOROZMOWA, WYSTRÓJ, NIZIOŁEK, ŁAŃCUCH POKARMOWY, PLAKODUS, MASAJSKI, PAS BEZPIECZEŃSTWA, KWAS GLUKONOWY, HYDROKSYZYNA, KANAŁ TEMATYCZNY, KHMERSKI, ZWIĄZEK, DRENAŻ KIESZENI, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, COURBET, SAKSOFON, KOMORA WILSONA, MARIMBA, KADRA, DEPILACJA, WINIAN, KWAS GLUKURONOWY, SYNTETYZATOR, TEKSASET, NIDERLANDZKI, POLITYKA, PLĄS, DYSOCJACJA TERMICZNA, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, BOLSZEWICY, WAŁ, PIKRYNIAN, RZEKA AUTOCHTONICZNA, GOSPODARKA KOMUNALNA, AMFIBOL, MELIT, KOREGENT, DRZEWIAŃSKI, SULFOTLENEK, SZLAK METABOLICZNY, WYPAŁ, PREZBITERIUM, MASAJ, EPIDOT ŻELAZOWY, SAPROTROF, OSOBODZIEŃ, MERKUROCHROM, PRASSAKI, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, ŻABA NILOWA, TATARKA, KLASTER, ATORWASTATYNA, BULLOWATY, NAPŁYW KORZENIOWY, GILOTYNA, WYRAŻENIE, PRĄD JEDNOFAZOWY, MONONUKLEOTYD FLAWINOWY, BISFENOL, PRIORYTET, OBRONA, TRANDOLAPRYL, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, BIRMAŃSKI, GIMBAZA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, KLASTER KOMPUTEROWY, OBÓJ MIŁOSNY, OKRZYK, DYKIT, LIPID, WAPŃ, CYTOCHROM, DĘTKA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, DIKETON, BACHUS, NAZWA SŁUŻEBNA, MRUKOKSZTAŁTNE, GRUPA, KALIMBA, WODOROSIARCZAN, OBRADY, ŁAJKA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, TANIKOLAGREZ, POCZTA PNEUMATYCZNA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, JĘZYK ISLANDZKI, MOLEKUŁA, FUJARKA, JĘZYK TAMILSKI, GRUPA INWALIDZKA, PYCHOTA, DOWÓD WPROST, DESMIN, GRONO, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PŁUG JEDNOSKIBOWY, CZERWONE WINO, PASMO GÓR, WITAMINA B6, UNITARIANIN, CEFALEKSYNA, KWAS HIALURONOWY, KANAŁ PRZERZUTOWY, HUSKY, DESPOTYZM, KICZA, PRAWNICTWO, LASOWIACZKA, FLAWIWIRUS, KAMERTON DMUCHANY, TALK, SŁUŻBA KOŚCIELNA, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, PLEMIĘ, KUC KASPIJSKI, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, AZOTAN(III) ALKILOWY, HAWAJSKI, DZICZ, DIECEZJA, SARKODOWE, ROZWARSTWIENIE, PALNIK, FOLKLOR, OWADZIARKI, WYDAWNICTWO, JEDNOKLASÓWKA, BLACKJACK, BOJKO, MONKONOZAUR, KOLONIA, KLEJNOTKI, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, TRITYLODON, KASZUB, GRUPA CZASOWNIKOWA, SSAK ŁOŻYSKOWY, ROPOWICA KŁĘBU, PODJODYN, LEGAWKA, UCZESTNIK, BARDON, HODOSKOP, KRĄG, ŻĄDŁÓWKI, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, MION, SZESNASTKA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, MOL, POLAROGRAF, SZNAUCER, BAKTERIA ŚLUZOWA, DWUNASTAK, ROZTWÓR WZORCOWY, LEADER, RURECZNIKOWATE, KRYSZTAŁEK, KRAKÓW, SZTAB SZKOLENIOWY, MUTACJA GENOWA, CZERKIESKA, PRZYSPOSABIAJĄCY, DIADEMODON, CALVADOS, MULTIPLET WIDMOWY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ZARODZIOWCE, JONIZACJA, PIKIEL, KASJOP, MAKRUROZAUR, TEKODONTY, MACARENA, ROZWIELITKA, CYKL POETYCKI, BRETOŃSKI, ZIELENICA, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, WADA, LABDAN, DOM WARIATÓW, PELEKANIMIM, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, BUCHTA, KOTO, SITWA, WODOROSIARCZAN(VI), MAGNETYT, KINO AKCJI, SPRZĘT RATOWNICZY, GAZ MUSZTARDOWY, GRUPA, ZEGAR PIASKOWY, WYBORY POŚREDNIE, ADMINISTRACJA, PREPARAT, SILNIK SZEREGOWY, KOLUMNA, DIKLOFENAK, SERWIS INTERNETOWY, CHRANCUSKI, LASOWIAK, FRAZA, KASZUBKA, DEZYPRAMINA, KLESZCZE, HELISA, LINEARNOŚĆ, KRET, PAGÓR MROZOWY, GRUPA CZWÓRKOWA KLEINA, RYBA ŁAWICOWA, KOLEMANIT, WIMBLEDON, ORGANKI, CZĄSTECZKA, HELOWIEC, LIZYNOPRYL, PRASA, RUSIŃSKI, MENDOZAZAUR, DUJKER MAXWELLA, KLASA, PLAGIAT, PIROKSEN, MIEDZIOWIEC, DEOKSYCYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, TERIODONTY, LAKTON, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, LIEBERMANN, REGNOZAUR, ŁAJDACTWO, ŁYSZCZYK, PATOL, SZASTAZAURY, MAFIA PALIWOWA, SZTRASER, KOŃ DUNAJSKI, ZMIANA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, MARSZ, WODOROSIARCZEK, AKCENTUACJA, SELENEK BIZMUTU, FLISAK, PÓŁĆWIARTKA, PENTOKSYFILINA, PIRYDOKSAMINA, CZEPIEC, FILTR POWIETRZA, PODGATUNEK, JODAN(I), POWIEŚĆ RZEKA, ?RODZINA ADOPCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA FUNKCYJNA UTWORZONA FORMALNIE POPRZEZ ODERWANIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ OD CZĄSTECZKI KWASU TLENOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA FUNKCYJNA UTWORZONA FORMALNIE POPRZEZ ODERWANIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ OD CZĄSTECZKI KWASU TLENOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA ACYLOWA grupa funkcyjna utworzona formalnie poprzez oderwanie przynajmniej jednej grupy hydroksylowej od cząsteczki kwasu tlenowego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA ACYLOWA
grupa funkcyjna utworzona formalnie poprzez oderwanie przynajmniej jednej grupy hydroksylowej od cząsteczki kwasu tlenowego (na 12 lit.).

Oprócz GRUPA FUNKCYJNA UTWORZONA FORMALNIE POPRZEZ ODERWANIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ OD CZĄSTECZKI KWASU TLENOWEGO sprawdź również:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne ,
usuwanie ze stanowisk lub urzędów grup osób, które są w jakiś sposób niewygodne dla sprawujących władzę ,
niechęć do ludzi i lęk przed nimi, unikanie ich ,
sztuka rytowania w drzewie ,
nahaj ,
drobiazgowość, szczegółowość, obfitość detali ,
kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych ,
ściśle określona nastawa wartości pomiarowych, przy której dokonuje się danego pomiaru ,
cudzoziemiec wydalony poza granice kraju, w którym przebywał lub pracował nielegalnie, lub dla którego stanowił zagrożenie ,
środkowa warstwa ściany serca ,
ptak z rodziny kukułek ,
Pelobates syriacus balcanicus - podgatunek grzebiuszki syryjskiej, należący do rodziny grzebiuszkowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie ,
członkini drużyny w niektórych sportach zespołowych, której zadaniem jest zapobieganie atakom napastników przeciwnika ,
Jerzy - ... Gracz (zm. 2004) malarz ,
cecha czegoś, co jest eleganckie, wytworne, właściwe dworowi ,
przedstawiciel w wyborach pośrednich ,
środkowa część noża tokarskiego zakończona ostrzem ,
gatunek flawiwirusa, powodującego zachorowania na infekcję z objawami od łagodnych do ciężkich (prowadzących niekiedy do śmierci), którym towarzyszy często żółtaczka ,
wzór na ubraniu zawierający motyw gwiazd i jeleni na tle jednolitego pasa ,
utwór muzyczny powstały przez zmiksowanie np. wielu utworów w jeden lub zmianę rytmiki na podstawie oryginalnego utworu ,
łącznik między przeszłością a teraźniejszością ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka ,
w komunikacji drogowej: ostre, białe światło, które ma daleki zasięg (100-150m); najczęściej w liczbie mnogiej ,
krótkofalowiec, którego głównym zajęciem jest nasłuchiwanie ,
Bóg ,
niesamowite, niezwykłe historie ,
wymarły indoeuropejski język Frygów, używany w starożytnej Anatolii ,
Cottus poecilopus - gatunek drapieżnej, słodkowodnej ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych (Cottidae) ,
wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego

Komentarze - GRUPA FUNKCYJNA UTWORZONA FORMALNIE POPRZEZ ODERWANIE PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ OD CZĄSTECZKI KWASU TLENOWEGO. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast