FUNGI IMPERFECTI, DEUTEROMYCOTA - TYP GRZYBÓW, U KTÓRYCH BRAK STADIUM ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO; OBECNIE GRUPA TA NIE JEST WYRÓŻNIANA JAKO TAKSON SYSTEMATYCZNY, ALE JAKO KLASA SZTUCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZYBY ANAMORFICZNE to:

Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 18 lit.)GRZYBY NIEDOSKONAŁE to:

Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 18 lit.)MITOSPOROWE to:

Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FUNGI IMPERFECTI, DEUTEROMYCOTA - TYP GRZYBÓW, U KTÓRYCH BRAK STADIUM ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO; OBECNIE GRUPA TA NIE JEST WYRÓŻNIANA JAKO TAKSON SYSTEMATYCZNY, ALE JAKO KLASA SZTUCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.503

KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, KOCIAK, WIETRZENIE MECHANICZNE, KONIEC, PIEPRZYCZNIK, HOMINIDY, KLASA, KARAFUŁKA, RAK PRĘGOWATY, KORWINIZM, PAY-AS-YOU-GO, PIENIĄDZE, DIAGRAM, AKUMULATORY, INFLACJA KONSUMENCKA, WIAROŁOMSTWO, PROBLEMATYZACJA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PRĄTNIKOWE, GEODEZJA NIŻSZA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, SKŁAD, METODA ZERO-JEDYNKOWA, CZUB, FUTRO, PALEC BOŻY, GOTYCYZM, KOSMATEK, MASZYNA CIEPLNA, ROZSTAW BOŚNIACKI, WROŚNIAK, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, WŚCIEK DUPY, WULKAN TARCZOWY, OTĘPIAŁOŚĆ, KAZUISTA, IDIOTYZM, KOKSIARZ, WŁÓCZYKIJ, NASIĘŹRZAŁ, HYDROŻEL, CEWKA, PÓŁOKRĄG, JĘZYKI MUNDAJSKIE, TORPEDO, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, WIKARIAT APOSTOLSKI, MISIOWÓZ, REAKCJA ZAPALNA, AFGAN, KLUB POSELSKI, CISZA PRZED BURZĄ, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, WSPORNIK, SZPRYCA, NOCEK BRANDTA, LODÓWKA, MROK, SĘDZIA LINIOWY, OWALNICA, PROTOROZAUR, POGODNOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, DODATEK, PSOTA, WELUR, WZORZEC, KLASTER KOMPUTEROWY, TERAŹNIEJSZOŚĆ, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, STADIUM, GALERNIK, ZAPALENIEC, KONSERWACJA, ZACHYLNIK, TAJEMNICZOŚĆ, ROZPACZLIWOŚĆ, KAJMAK, POGODNOŚĆ, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, JĘZYK KENTUM, WIEK PROKREACYJNY, NIENEUTRALNOŚĆ, DYN, OZONOSFERA, TETRAETYLEK OŁOWIU, OPTYKA FALOWA, AKT OSKARŻENIA, KOD PRZEDROSTKOWY, BEŁKOTLIWOŚĆ, AGAMIA, PRĄTKI ATYPOWE, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, POMPA GŁĘBINOWA, KAPITALISTA, ADIDASEK, DELFINOWATE, UNYTKO, ALMUKANTARAT, ŚWIERZBOWCE, HUCULSKI, PERCEPAN, BŁĄD FORMALNY, ABAKUS, MIESIARKA, CHWAST, MAGNETON JĄDROWY, MIETLORZ, GRONINGER, MARIO BROS, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, TANECZNOŚĆ, JANUSZ, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, KONTYNGENCJA, ELBAIT, BRYCHCZY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LUSTRO, TYP TURAŃSKI, ZBIOREK, AKSELBANT, BLOCKERS, WEŁNA MINERALNA, PROCH, ZAWODOWO CZYNNY, CHÓR, KSOBNOŚĆ, JAFFA, POMPA STRUMIENIOWA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, FUZJA, DANIE, GRUPA IMINOWA, DAWNOŚĆ, WODOPÓJKI, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KOLORY, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, SMOK, PIENIĄŻEK, AUTOBUS CZŁONOWY, DOPŁATA OBSZAROWA, OKRZEMKI, CHROBOTKOWATE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, RAFA, OSTRIA, PEŁNIA, MIENIE ZAMIENNE, ANAKREONTYK, KOTYLOZAURY, WIERZCHOŁEK, SFERA, INFORMACJA GENETYCZNA, ŻAGIEW RZĘDOWA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, CHOROBA GRZYBOWA, NAUKA HUMANISTYCZNA, OMIEG KAUKASKI, CERKIEW, BROŃ KLASYCZNA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, NARRACJA POLIFONICZNA, DOKUMENTACJA BUDOWY, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, GRA CASUAL, SYSTEM REPARTYCYJNY, NADMIERNOŚĆ, LODOWIEC WISZĄCY, RZECZYWISTOŚĆ, GNIAZDO, TABLICA ASOCJACYJNA, KOŹLARZ CZERWONY, METAFIZYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE RAMSEYA, FLANDRIA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, CZERWONA KRWINKA, STREFA KLIMATYCZNA, ŻYDOWSZCZYZNA, LINIA, JĘZYK NATURALNY, JUROR, SZTYWNY DESYGNATOR, ASTER NOWOANGIELSKI, NIEDBAŁOŚĆ, ZEGAR SZACHOWY, KUTER UZBROJONY, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, CIĄGNIK, NIEWYRAŹNOŚĆ, BLANK, DOMEK, ŻABA OGONIASTA, FIGURA MYŚLI, RAMIĘ, BOLSZEWIA, CZIRU, SĘKACZ, SARONG, PODŁOTA, TUNEL, REFLUKS, KONSERWATORNIA, SALWINIA, BOA KRÓTKOOGONOWY, GNIOTOWATE, MAŚLAK CZERWONY, DOKTRYNERSTWO, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, CZERWONA KSIĘGA, SYN PIERWORODNY, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, LINIE PAPILARNE, KSENOBIOTYK, CIEMNIA, OSIOŁ, SWOBODA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KONAJĄCY, GLOTTOCHRONOLOGIA, UZALEŻNIONY, DOMINO, DELFINY OCEANICZNE, KUMA, KOLCZAK, PODAŻ ELASTYCZNA, PODSTAWA, DZWONECZNIK WONNY, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, CIEŃ, ACHIROPITA, ŁADA, REGRESJA LINIOWA, NATARCZYWOŚĆ, BZDURA, NIEUŻYWALNOŚĆ, KUC DARTMOOR, TYMOLOL, OJCZYC, ZŁOTÓWA, PISMO OKÓLNE, WEKTOR WŁASNY, PRĄD GALWANICZNY, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, HAMULEC TAŚMOWY, DAWKA, KORTYKOSTEROID, STRATEGICZNOŚĆ, IDEAŁ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, PROGRAMOWALNOŚĆ, KOŚĆ GUZICZNA, WSTRZYMANIE, TĘGI UMYSŁ, MARKETING SKOJARZENIOWY, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, ZYGMUNT III WAZA, PODRÓŻNA, MOLOS, WARTA, WIEŻA, PATKA, POWAGA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, TRUPA, INNSBRUCK, MARAZM, KĄT PEŁNY, MASZYNA TURINGA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, GANOIDY KOSTNE, SZUPINKA, SIANO, TAKSON MONOTYPOWY, PRZEWÓD, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, SIEMIĘ KONOPNE, OGÓR, WIDEOFON, BURZA, JĘZYK MASZYNOWY, DYNAMIZM, OSIOWCE, MINIMALIZM, RĘKAWEK, SIATKÓWKA PLAŻOWA, GWAŁT, BEZBOLESNOŚĆ, GRZYB CHRONIONY, SKARB, GRZYB ZAJĘCZY, GOLEM, NÓW, ?SIKSA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FUNGI IMPERFECTI, DEUTEROMYCOTA - TYP GRZYBÓW, U KTÓRYCH BRAK STADIUM ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO; OBECNIE GRUPA TA NIE JEST WYRÓŻNIANA JAKO TAKSON SYSTEMATYCZNY, ALE JAKO KLASA SZTUCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FUNGI IMPERFECTI, DEUTEROMYCOTA - TYP GRZYBÓW, U KTÓRYCH BRAK STADIUM ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO; OBECNIE GRUPA TA NIE JEST WYRÓŻNIANA JAKO TAKSON SYSTEMATYCZNY, ALE JAKO KLASA SZTUCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZYBY ANAMORFICZNE Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 18 lit.)
GRZYBY NIEDOSKONAŁE Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 18 lit.)
MITOSPOROWE Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZYBY ANAMORFICZNE
Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 18 lit.).
GRZYBY NIEDOSKONAŁE
Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 18 lit.).
MITOSPOROWE
Fungi imperfecti, Deuteromycota - typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego; obecnie grupa ta nie jest wyróżniana jako takson systematyczny, ale jako klasa sztuczna (na 11 lit.).

Oprócz FUNGI IMPERFECTI, DEUTEROMYCOTA - TYP GRZYBÓW, U KTÓRYCH BRAK STADIUM ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO; OBECNIE GRUPA TA NIE JEST WYRÓŻNIANA JAKO TAKSON SYSTEMATYCZNY, ALE JAKO KLASA SZTUCZNA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - FUNGI IMPERFECTI, DEUTEROMYCOTA - TYP GRZYBÓW, U KTÓRYCH BRAK STADIUM ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO; OBECNIE GRUPA TA NIE JEST WYRÓŻNIANA JAKO TAKSON SYSTEMATYCZNY, ALE JAKO KLASA SZTUCZNA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x