JON ORGANICZNY, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARBOANION to:

jon organiczny, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JON ORGANICZNY, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.838

EUROSTREFA, NOŚNIK DANYCH, FILOZOF, SPLĄTANIE, KATION, IMPAS, KRYTERIUM CAŁKOWE, GOLIAT, KONTRDEMONSTRACJA, BROMEK FENYLU, PIERWSZOŚĆ, CHOROBA AFEKTYWNA, TURANOWIE, NIEAKTUALNOŚĆ, ZBÓJNIK, METEORYT HED, CHESTER, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, BIURO SPISOWE, SYSTEM OBRONNY, KAMIEŃ WĘGIELNY, MIĘKKOŚĆ, JĘZYK DUNGAŃSKI, WALEC PARABOLICZNY, PIERDOLNIK, PRZERYWACZ, ŚWIAT DYSKU, AKT OSKARŻENIA, PROCENT PROSTY, MECHANIZM JARZMOWY, ZACIĘTOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, CUDACTWO, PIEC KOKSOWNICZY, PIĘŚCIARSTWO, RAMA, INFORMATYKA, WYDMUSZKA, ANAMNEZA, SZMELC, DETERMINIZM, ŻYWOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, INDEKS, SPRAWA, TYLCZAK, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, KERATOPLASTYKA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KOMANDOR, RELATYWIZM MORALNY, GRUPA KARBOKSYLOWA, TELEMARK, GE'EZ, NIEPRZYTOMNOŚĆ, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, PLEBEJUSZ, ODCINEK, KIR, KONGREGACJA, NIEOKREŚLONOŚĆ, IMINA, APOKRYFICZNOŚĆ, DRINK, PORZĄDNOŚĆ, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, FONDUE, MANUFAKTURA, SYNTEZATOR, RECYTATYW, ŻYWOŚĆ, D, FAŁSZYWOŚĆ, EUDAJMONIZM, NASADA, GRZYB MODRZEWIOWY, URETAN, ADOPCJA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, FURGON, GŁADKOŚĆ, ROZMNAŻALNIA, ANALIZA CZYNNIKOWA, KŁUSAK FRANCUSKI, OGNISKO, GŁUPKOWATOŚĆ, OSADA, MODRASZEK IKAR, CHLOROMETAN, RYCINA, PRZENIKLIWOŚĆ, WITAMINA, TANCERKA, NAMOLNOŚĆ, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, BŹDZINA, FRANCZYZA, WIDŁOZĄB LEŚNY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, MYJNIA SAMOCHODOWA, TOPIK, GROTESKA, KASZT, ŻYWY POMNIK, PLUGAWOŚĆ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, PASJONAT, ABSOLUTYZM, NIEOKREŚLONOŚĆ, PRĄD ZAWIESINOWY, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, PODRYDZYK OSTRY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PIERWIASTEK GŁÓWNY, CZŁOWIEK CZYNU, POROŚL, GAZÓWKA, USYTUOWANIE, OWOC ZBIOROWY, KAMELEON ŻYWORODNY, BATON, ANIMALIZM, MONARCHIA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, SAROS, ARTYSTKA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, LICZNIK PRĄDOWY, ZABURZENIE AFEKTYWNE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, RYNEK NIEFORMALNY, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, JESIOTR ROSYJSKI, FRANCUSKI, SULFACETAMID, HÄNDEL, SZAROWIPTERYKS, DŹWIGNICA LINOTOROWA, BOŻEK, EGZYSTENCJALISTA, RZEKA, MRÓWKA SMĘTNICA, INSTRUMENT SZARPANY, PASTEWNIK, SZABAS, SERWER, KOŚĆ MIEDNICZNA, SKLEPIENIE SIECIOWE, SYNEKURZYSTA, JĘZYK MANSYJSKI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, MIETLORZ, DONOR, SŁODYCZ, MONIT, NAGRANIE WIDEO, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, RZUT RÓWNOLEGŁY, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WRZASKLIWOŚĆ, ZNACZNIK, SILNIK OBCOWZBUDNY, KONJUPKCJA, SILNIK NA BENZYNĘ, CENTRUM KONFERENCYJNE, NIEOPANOWANIE, SPĘKANIE, WYBUCHOWOŚĆ, EDIAKARAN, TEREN ZAMKNIĘTY, KRYPA, ERYTROCYT, FLUORESCEINA, KOŁO SEGNERA, TUNBERGIA, WIĄZANIE ATOMOWE, NAGOŚĆ, FLEBODIUM, GOŁOGŁOWY, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, WYZNANIOWOŚĆ, PUDLINGOWANIE, PAUPER, WODA PODSKÓRNA, GRA POJEDYNCZA, NACHWYT, PAPROTNICA, KRWIOBIEG, BEDŁKA MUCHOMOR, OBRONA CYWILNA, RZECZ, NIENOWOCZESNOŚĆ, ATTACHAT, KOKSOCHEMIA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, NIEPOPRAWNOŚĆ, KLAWIK, CZWARTY, IDIOTYCZNOŚĆ, ARCHETYPOWOŚĆ, NIEDOWIERZANIE, DOŁEK, ŚRUBOWIEC, ILORAZ RODZINNY, SHOJO-AI, DINUKLEOTYD FLAWINOADENINOWY, EGZOTARIUM, WARSTWA OZONOWA, REGULATOR POGODOWY, BLU-RAY DISC, DZIURA BUDŻETOWA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ILOCZYN WEKTOROWY, MADREPORA, RÓŻA SKALNA, SEKWENCJA KODUJĄCA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, GROCH CUKROWY, SOFCIK, KODON NONSENSOWNY, PIENIĄDZ TOWAROWY, MŁODY, DAKTYLOGRAFIA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, HARTOWNOŚĆ, PRACOHOLIK, HISZPAŃSKI, DRIP, UNIWERSYTECKOŚĆ, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, WYNIKANIE LOGICZNE, MUŁ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, CURRICULUM VITAE, NEGATYW, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, RYNEK KONTESTOWALNY, PRACOHOLICZKA, INSTRUMENT POCHODNY, FRAGMENTACJA PLECHY, MENADŻER, PALIWO UMOWNE, BYŁY, MASZT, PRZEMYSŁ, REFLUKS, OKRES INTERGLACJALNY, ABERDARE, URZĄD, MOPEK, MANUFAKTURA, START MASOWY, MOC WYTWÓRCZA, ROŚLINY OSIOWE, BEZROBOCIE UKRYTE, GETTO PRZEJŚCIOWE, PARTYKUŁA, DEASEMBLER, JĘZYK STAROEGIPSKI, TECZKA PERSONALNA, SZCZYT SZCZYTÓW, ARTYKUŁ WIARY, KOLUGO, IMPORT RÓWNOLEGŁY, BENWELL, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, ARMEŃSKI, PODSZYWACZ, TO COŚ, DOŁEK, STRZELANKA, PŁONNOŚĆ, TEMPERATURA ABSOLUTNA, UBOGOŚĆ, ROZSADNIK, GRZYBY ANAMORFICZNE, KWASZARNIA, TROGLOKSEN, ROSŁOŚĆ, IKRA, FRYWOLNOŚĆ, BILARD FRANCUSKI, TRACICIEL, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, SZTAFAŻ, NIEPOPULARNOŚĆ, RAJ, FASOLKA MUNG, POPRZECZKA, PANEL ADMINISTRACYJNY, JĘZYK INDIAŃSKI, ATMORADIOGRAF, PIEPRZYCZNIK, ?BLISTR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.838 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JON ORGANICZNY, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JON ORGANICZNY, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARBOANION jon organiczny, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARBOANION
jon organiczny, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 10 lit.).

Oprócz JON ORGANICZNY, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - JON ORGANICZNY, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast