OGIEŃ WZNIECANY ZA POMOCĄ SKUPIONYCH PROMIENI SŁONECZNYCH W RUINACH ŚWIĄTYNI W OLIMPII PRZED ROZPOCZĘCIEM OLIMPIADY; OD NIEGO ODPALANA JEST POCHODNIA, KTÓRĄ SZTAFETA OLIMPIJSKA PRZEKAZUJE KOLEJNYM BIEGACZOM AŻ DO MIEJSCA, W KTÓRYM W DANYM ROKU ODBYWAJĄ SIĘ IGRZYSKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGIEŃ OLIMPIJSKI to:

ogień wzniecany za pomocą skupionych promieni słonecznych w ruinach świątyni w Olimpii przed rozpoczęciem olimpiady; od niego odpalana jest pochodnia, którą sztafeta olimpijska przekazuje kolejnym biegaczom aż do miejsca, w którym w danym roku odbywają się Igrzyska (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGIEŃ WZNIECANY ZA POMOCĄ SKUPIONYCH PROMIENI SŁONECZNYCH W RUINACH ŚWIĄTYNI W OLIMPII PRZED ROZPOCZĘCIEM OLIMPIADY; OD NIEGO ODPALANA JEST POCHODNIA, KTÓRĄ SZTAFETA OLIMPIJSKA PRZEKAZUJE KOLEJNYM BIEGACZOM AŻ DO MIEJSCA, W KTÓRYM W DANYM ROKU ODBYWAJĄ SIĘ IGRZYSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.314

CZEK ROZRACHUNKOWY, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, ADŻAPSANDAŁ, ANTYRAKIETA, SEROHEMATOLOGIA, METAL CIĘŻKI, JAGODOWISKO, ETOLOGIA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, DEBILNOŚĆ, ZIEMIA ODNIESIENIA, DETEKTORYSTKA, SNIFFER, PARTIA KATALOŃSKA, POGOTOWIE GAZOWE, INDUKTOR, WIOSENKA, PRODUKT LECZNICZY, SIEKACZ, PIRAMIDA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, JEZIORO ENDOREICZNE, ROZMÓWNICA, OTĘPIENIE, PLUGAWOŚĆ, ABSOLUT, ERUPCJA, DOLAR BAHAMSKI, BABIMÓR, WYŻ, GEN SKACZĄCY, MIĘSO, KULON, KORDON SANITARNY, ASPOŁECZNOŚĆ, METODA NUMERYCZNA, EKWIPARTYCJA, ZDERZENIE CZOŁOWE, CZUWAK AKTYWNY, POCHRZĘST, PLANKTON WIRÓWKOWY, RAZ, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, CIASTO DROŻDŻOWE, JĘZYK SFORMALIZOWANY, STAGIRYTA, MEGALNEUZAUR, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, WIGURA, CHYBOTLIWOŚĆ, POTIOMKIN, DZIECINNA IGRASZKA, ZADRAPANIE, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, TOCZEŃ, REALIZM, TRUP, MÉGANE, PRONIEMIECKOŚĆ, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, ANTYEGALITARYZM, REFORMATOR, CICHODAJKA, ZGRZEBŁO, KOŁEK, REWIZOR, WIRTUOZERSTWO, PROWENIENCJA, AFRYKATA, SENSUALIZM, SKALEŃ AWENTURYNOWY, INKAUST, POWAB, BOGATY, CHŁYST, SKARGOWOŚĆ, EPIC TRANCE, WIELORASOWOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, BER, JAGLANKA, OSTEOTOMIA, ŁOPATKA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, PRZEKLEŃSTWO, KUMOSZKA, EPICYKL, KOMPLEKS GLEBOWY, TŁUMACZKA, TELEROBOTYKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, DEKLARACJA, OBDUKCJA, FARBOWANY LIS, HEWEA, REPETYTYWNOŚĆ, PROKURATOR, KRYKIET, INSTRUMENT SZARPANY, WÓR, MINIMALIZM, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, LODOWIEC, MADREPORA, UBOGOŚĆ, KULTURA JĘZYKA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, WIEŻA ZEGAROWA, ŻARŁOK, ZNICZ OLIMPIJSKI, MIKROSOCZEWKOWANIE, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, NEUTRALIZACJA, ODCINEK, GRAFIKA, ROZMACH, WYGIĘCIE, LISOWCZYK, KAMIENNE SŁOŃCE, TRZMIEL DRZEWNY, JAZDA, OZDOBNIK, EROZJA WSTECZNA, FIZYCZNOŚĆ, SKIOFIT, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PIES OGRODNIKA, ŚMIAŁOŚĆ, AGRAFA, ZDARZENIE, KARTA KREDYTOWA, PODŁOTA, BIEDNIAK, WAMPIR, TKACZ, FARBA OLEJNA, BURŻUJSTWO, ICHTIOZAURY, GEREVICH, ZĘBNICA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, DOWCIPNOŚĆ, CENA SPRZEDAŻY, ELEUSIS, NAGRODA, DANSKER, SMOLUCH, BELLAMY, KLEROMANCJA, RÓŻA BAZALTOWA, UDERZENIE, TRZEJ KRÓLOWIE, NIEZALEŻNOŚĆ, WEDGE, KOMIN PŁACOWY, NOWA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, SUPERNOWOŚĆ, ARC TG, HAFCIARSTWO, PEPERONI, PODZIELNIK, POWOLNOŚĆ, ODBITKA, KALENDARZ JULIAŃSKI, SPOCZYNEK, BŁYSK, PARADOKSOGRAF, KONFRONTACJA, SPROŚNOŚĆ, KOGUT GALIJSKI, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, GILOSZ, BIEG PATROLOWY, GRUCZOŁ COWPERA, ARPEDŻIO, WOŁEK, KARLIK DROBNY, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, DIODA PROSTOWNICZA, PEBA, IRLANDZKOŚĆ, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, KONWENT, LANGUSTYNKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ASD, WIĄZANIE ATOMOWE, ZNAK ZAPYTANIA, NADZÓR BANKOWY, KIKUTNICE, PRZESŁUCHANIE, ARYTMIA, POJAZD KONNY, SILNIK OBCOWZBUDNY, MATERIALISTA, WERTEKS, KNEDLE, MADISON, GITARA ELEKTRYCZNA, GASIWO, SZKIELET OSIOWY, ENERGICZNOŚĆ, CZARNY FILM, RUMBA, SINGEL, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, NATURALIZM, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, SCHIZOTYMIA, DZIWNY ATRAKTOR, CREPIDA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, KOŃ KLADRUBSKI, KASTRAT, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ŚWIATŁO, FOLK, PEDOFIL, KRATKA ŚCIEKOWA, OTRUCIE, ADIUWANT, SĄD GRODZKI, CHAOS, ZASZŁOŚĆ, UCZUCIE, CYNK, RETROGRADACJA, BRUTALIZM, POTPOURRI, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, AKUMULATOR, CHIRURGIA ESTETYCZNA, BEZCZELNOŚĆ, DRUT, SKARYFIKACJA, POTAPOW, KREMOWOŚĆ, DYSKALKULIA GRAFICZNA, REGRESJA LODOWCA, SSAK ŁOŻYSKOWY, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, DISC JOCKEY, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, SPÓŁKA CICHA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, DIAPSYDY, BIZNES WOMAN, DOBRO KOMPLEMENTARNE, WARMIŃSKI, ALEURON, ZARADNOŚĆ, SAPER, PIAST, KANCONA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, KONTRA, CIASTO, UDAR SŁONECZNY, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, GEKON, ZBÓJNIKOWATE, UŁAMEK ZWYKŁY, ZIMNE NÓŻKI, ODJAZD, TAUTOCHRONA, MANIERYSTA, FREDBORG, NUBIRA, CHWALBA, MIELNIK, STARA MALUTKA, DOJŚCIE, KAWA Z MLEKIEM, KASKADA, ODPYLNIA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, MŁODZIEŃCZOŚĆ, NIEWZRUSZALNOŚĆ, ŚMIESZKA, KONTRAPUNKT, DARŃ, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KONFEDERACJA, KOTWICA, DZWONY, PRZEMYSŁ NAFTOWY, SIECI, KAPETYNGOWIE, SROMOTA, POLEPSZACZ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, RZEŹNIK, WALEC ELIPTYCZNY, POWRÓT, POSZLAKA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, ?PLUS DODATNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGIEŃ WZNIECANY ZA POMOCĄ SKUPIONYCH PROMIENI SŁONECZNYCH W RUINACH ŚWIĄTYNI W OLIMPII PRZED ROZPOCZĘCIEM OLIMPIADY; OD NIEGO ODPALANA JEST POCHODNIA, KTÓRĄ SZTAFETA OLIMPIJSKA PRZEKAZUJE KOLEJNYM BIEGACZOM AŻ DO MIEJSCA, W KTÓRYM W DANYM ROKU ODBYWAJĄ SIĘ IGRZYSKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGIEŃ WZNIECANY ZA POMOCĄ SKUPIONYCH PROMIENI SŁONECZNYCH W RUINACH ŚWIĄTYNI W OLIMPII PRZED ROZPOCZĘCIEM OLIMPIADY; OD NIEGO ODPALANA JEST POCHODNIA, KTÓRĄ SZTAFETA OLIMPIJSKA PRZEKAZUJE KOLEJNYM BIEGACZOM AŻ DO MIEJSCA, W KTÓRYM W DANYM ROKU ODBYWAJĄ SIĘ IGRZYSKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGIEŃ OLIMPIJSKI ogień wzniecany za pomocą skupionych promieni słonecznych w ruinach świątyni w Olimpii przed rozpoczęciem olimpiady; od niego odpalana jest pochodnia, którą sztafeta olimpijska przekazuje kolejnym biegaczom aż do miejsca, w którym w danym roku odbywają się Igrzyska (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGIEŃ OLIMPIJSKI
ogień wzniecany za pomocą skupionych promieni słonecznych w ruinach świątyni w Olimpii przed rozpoczęciem olimpiady; od niego odpalana jest pochodnia, którą sztafeta olimpijska przekazuje kolejnym biegaczom aż do miejsca, w którym w danym roku odbywają się Igrzyska (na 15 lit.).

Oprócz OGIEŃ WZNIECANY ZA POMOCĄ SKUPIONYCH PROMIENI SŁONECZNYCH W RUINACH ŚWIĄTYNI W OLIMPII PRZED ROZPOCZĘCIEM OLIMPIADY; OD NIEGO ODPALANA JEST POCHODNIA, KTÓRĄ SZTAFETA OLIMPIJSKA PRZEKAZUJE KOLEJNYM BIEGACZOM AŻ DO MIEJSCA, W KTÓRYM W DANYM ROKU ODBYWAJĄ SIĘ IGRZYSKA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OGIEŃ WZNIECANY ZA POMOCĄ SKUPIONYCH PROMIENI SŁONECZNYCH W RUINACH ŚWIĄTYNI W OLIMPII PRZED ROZPOCZĘCIEM OLIMPIADY; OD NIEGO ODPALANA JEST POCHODNIA, KTÓRĄ SZTAFETA OLIMPIJSKA PRZEKAZUJE KOLEJNYM BIEGACZOM AŻ DO MIEJSCA, W KTÓRYM W DANYM ROKU ODBYWAJĄ SIĘ IGRZYSKA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast