POMIESZCZENIE W WIĘZIENIU, W KTÓRYM WIĘZIEŃ MOŻE ODBYĆ ROZMOWĘ Z OSOBĄ ODWIEDZAJĄCĄ GO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZMÓWNICA to:

pomieszczenie w więzieniu, w którym więzień może odbyć rozmowę z osobą odwiedzającą go (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZMÓWNICA

ROZMÓWNICA to:

pomieszczenie w klasztorze przeznaczone do prowadzenia rozmów z gośćmi (na 10 lit.)ROZMÓWNICA to:

miejsce, gdzie można odbyć rozmowę telefoniczną (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE W WIĘZIENIU, W KTÓRYM WIĘZIEŃ MOŻE ODBYĆ ROZMOWĘ Z OSOBĄ ODWIEDZAJĄCĄ GO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.458

NEANDERTALCZYK, POKRZYWKA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, TRZON TŁOKOWY, SZTURWAŁ, FIGURA, KOMAROW, PŁOZA, KOŁEK, OBSZAR PENSEJSMICZNY, WYBIEG, EKOLOGIA OPISOWA, FORMA, CASTING, ARYTMETYKA BINARNA, DZIURA BUDŻETOWA, ŁAŃCUSZEK, FIZJOGNOMIKA, JEGOMOŚĆ, SAMOUNICESTWIENIE, STANOWISKO OGNIOWE, KARENCJA, ALBUMIK, MASKA, KAPISZONOWIEC, KATEGORIA SPOŁECZNA, HAMULEC CIĘGNOWY, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, SILNIK ZAMKNIĘTY, JON KARBONIOWY, NOŚNIA, KONSERWA, MUSICAL, ZOO, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, SINGEL, TRON BOŻY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, KANTOR, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, SALON, LAPIDARIUM, REGUŁA SARRUSA, MASIELNICZKA, POSTOJOWE, ZABURZENIE AFEKTYWNE, SZTRANDOWANIE, CHEMIA, BAWÓŁ MINDORSKI, SZCZYTNICA, KSOBNOŚĆ, SZWABSKI, OFENSYWA, PRZEDMURZE, KACAPSKI, OBLICÓWKA, DOŻYWOTNIK, FAJCZARNIA, JĘZYK MASZYNOWY, WYCHODNIA, PRĄD ZAWIESINOWY, ZABIEG LECZNICZY, FRYZYJSKI, SKRYPTORIUM, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, ELEKTROFON, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, REJESTRACJA, BIEGUN POTYLICZNY, KUŹNICA, PLASTOMER, ACHTERPIK, MIASTO POWIATOWE, KUKURYDZIANKA, KOSMOS, BIOKATALIZATOR, GALICYJSKI, CZYTELNIA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, STRYCH, REFLEKTOR, KOŁO HERMENEUTYCZNE, FOSFOREK, SYLFIDA, AWUNKULAT, WIEDZA O KULTURZE, REŻYSERNIA, IZOMER KONFIGURACYJNY, IZOLATKA, PRZESTRZEŃ STANU, ZŁORZECZENIE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MONARCHIZM, MONOCUKIER, PIEKŁO, RYZYKO, GIPS, CHORDOFON, BALANGOWICZ, LUGIER, GRZECH ŚMIERTELNY, KAPUŚNISKO, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, GREKA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, SĄD APODYKTYCZNY, TOALETA, PODIUM, GRAF PRZEDZIAŁOWY, SPEKTAKL BALETOWY, TEŚCIK, RYBA ŁAWICOWA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, ZARZEWIE, NAZWA DOMENOWA, ZGODA, APARTAMENT, POCZEKALNIA, EFEKT DOMINO, GORYL WSCHODNI, DESPOTYZM, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, REGLAN, ŚCIGAŁKA, PEPINIERA, MAORYJSKI, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ZAĆMIENIE, BLU-RAY DISC, DZIEŃ REKTORSKI, KRĘG OBROTOWY, DWUNASTA, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, CYBORIUM, PŁAZ, CZEK IMIENNY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KOPARKA PODPOZIOMOWA, ANIMACJA, BUDA, ZASIĘG, DYSK OPTYCZNY, MARKIZA, GEOMETRIA PŁASKA, ŁAGIER, INWALIDA, HAK, WILK PSZCZELI, PLASTYKA, DEFICYT, HAIŃSKI, RAJD OBSERWOWANY, OGNIWO SUCHE, MANDŻURSKI, KORYTARZ LOTNICZY, KOKTAJL, URAZ PSYCHICZNY, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, FALA RADIOWA, ARSENEK, KOTŁOWNIA, WIELOŚCIAN FOREMNY, DESPOTYCZNOŚĆ, POŁĄCZENIE CIERNE, UPRAWA, OKRES WEGETACYJNY, FILOLOGIA WŁOSKA, OPOZYCJA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, WIELKA BESTIA, SKŁADANKA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, JORDANEK, PROMOCJA, GARNUSZEK, KLATKA SCHODOWA, SKARBNICA, SYSTEM KAPITAŁOWY, PTERION, GÓRY, ŁOŻYSKO TOCZNE, ALLOCHTON, SILNIK BOCZNIKOWY, KAMERALNOŚĆ, MATMA, DELACJA, DASZEK, POŁĄCZENIE WCISKOWE, DOWÓD APAGOGICZNY, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, UKŁAD NIEJEDNORODNY, WIERSZ, BODZIEC WARUNKOWY, BEZANMASZT, HYDROZOL, GABINECIK, CYKL WEGETACYJNY, PANEL ADMINISTRACYJNY, DOCHODZĄCA KOBIETA, JĘZYK TAGALSKI, POSZLAKA, WSPÓŁPRACOWNIK, WYRAZ SAMODZIELNY, SANIE, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, GARMAŻERIA, WERTEKS, RAKARNIA, DACH ŁAMANY, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, KUCHNIA, ZAJĄKNIĘCIE, SALON MEBLOWY, KOSZAROWOŚĆ, KONCERT, MAJZA, HAMULEC NAJAZDOWY, ALBUM, CIAŁO, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, KRAJALNIA, STEREOIZOMER, LONDYN, MYJNIA SAMOCHODOWA, AKUMULATOREK, RAGLAN, STAN SPOCZYNKU, MANEŻ, SYNTETYZATOR, BIURO, PSYCHOLOGIA, DIEN, TAMILSKI, ROZMNAŻALNIA, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, PÓŁMISEK, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, WUEF, WEISS, PLEMNIA, LICZNIK ISKROWY, BRZYDACTWO, NARYS POLIGONALNY, MŁOTOWNIA, DROMOMERON, MODEL POINCARÉGO, HODOSKOP, GWARANCJA, CZTERY ŚCIANY, KAMERA, RUCH ODRZUTOWY, WIDEOFON, UCHWYT NOŻOWY, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, GOTÓWKOMAT, PRĄD PRZEMIENNY, SZABAŚNIK, FORMACJA ROŚLINNA, SINGLETON, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, WAGON DOCZEPNY, ETER, POWTARZALNOŚĆ, NARNIA, SPLOT, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, ZAMACH SAMOBÓJCZY, OBÓZ, BEZRUCH, CHORDOFON, MATECZNIK, WARTOŚCIOWOŚĆ, GRECKI, ADOPCJA, MISJA DYPLOMATYCZNA, PASJA, INTERFEROMETR LASEROWY, PRZYCHÓD KRAŃCOWY, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, ODPŁYW, ROZCIĘCIE, POLE BEZWIROWE, OKNO KROSNOWE, ŁĄCZE ABONENCKIE, KRYSZTAŁEK, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DIARIUSZ SĄDOWY, POLONISTYKA, RYNEK KONKURENCYJNY, TARŁO, KONWOLUCJA, AUTOMAT TELEFONICZNY, OLEFINA, ?SZOK POPORODOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMIESZCZENIE W WIĘZIENIU, W KTÓRYM WIĘZIEŃ MOŻE ODBYĆ ROZMOWĘ Z OSOBĄ ODWIEDZAJĄCĄ GO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE W WIĘZIENIU, W KTÓRYM WIĘZIEŃ MOŻE ODBYĆ ROZMOWĘ Z OSOBĄ ODWIEDZAJĄCĄ GO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZMÓWNICA pomieszczenie w więzieniu, w którym więzień może odbyć rozmowę z osobą odwiedzającą go (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZMÓWNICA
pomieszczenie w więzieniu, w którym więzień może odbyć rozmowę z osobą odwiedzającą go (na 10 lit.).

Oprócz POMIESZCZENIE W WIĘZIENIU, W KTÓRYM WIĘZIEŃ MOŻE ODBYĆ ROZMOWĘ Z OSOBĄ ODWIEDZAJĄCĄ GO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POMIESZCZENIE W WIĘZIENIU, W KTÓRYM WIĘZIEŃ MOŻE ODBYĆ ROZMOWĘ Z OSOBĄ ODWIEDZAJĄCĄ GO. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x