PROWINCJA W POŁUDNIOWYM MOZAMBIKU O POWIERZCHNI 75 539 KM2; STOLICĄ PROWINCJI JEST XAI-XAI ODDALONE OD MAPUTO (STOLICA MOZAMBIKU) O 224 KM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAZA to:

prowincja w południowym Mozambiku o powierzchni 75 539 km2; stolicą prowincji jest Xai-Xai oddalone od Maputo (stolica Mozambiku) o 224 km (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAZA

GAZA to:

chłonny materiał opatrunkowy, produkowany najczęściej z wybielonej bawełny, w postaci rzadkiej tkaniny, następnie zwykle wyjałowiony (na 4 lit.)GAZA to:

rodzaj cienkiej, przezroczystej tkaniny, zwykle takiej, która ma większe oczka (na 4 lit.)GAZA to:

miasto w płd.-zach. Palestynie, na pograniczu Egiptu i Izraela, w 1967 r. zajęta i okupowana przez Izrael (na 4 lit.)GAZA to:

wyjałowiona - do opatrywania ran (na 4 lit.)GAZA to:

do bandażowania (na 4 lit.)GAZA to:

cienka tkanina jedwabna (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROWINCJA W POŁUDNIOWYM MOZAMBIKU O POWIERZCHNI 75 539 KM2; STOLICĄ PROWINCJI JEST XAI-XAI ODDALONE OD MAPUTO (STOLICA MOZAMBIKU) O 224 KM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.841

NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, MOSTEK, GAZA, GOLEC, THRILLER, GÓWNOZJADZTWO, SMOLUCH, ODKAŻALNIK, POKOLENIE, SUTEK, ALFABET MIGANY, SOWIZDRZALSTWO, WIĆ, BONGOSY, PARALIZATOR, OTCHŁAŃ, LEMAN, THRILLER, LEKTURA, TRANDOLAPRYL, SZPIEG GOSPODARCZY, PŁATNIK SKŁADEK, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, SZANSI, DROBNIACZKOWCE, OPOŁEK, ARCHETYPOWOŚĆ, RZUT STEREOGRAFICZNY, PROSTOLINIOWOŚĆ, TELEWIZJA, DOBRO PUBLICZNE, VIRGA, ANIMALIZM, QUÉBEC, ZGNIŁOŚĆ, PAS, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SZACHY AKTYWNE, LUDEK, REALIZM, PIEPRZNIK, KOCIAK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SENSACJA, LICOWANIE, ZRZESZONY, APERIODYCZNOŚĆ, ŁAN FLAMANDZKI, MAINE, ROLBA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, NÓWKA NIEŚMIGANKA, BYSTROŚĆ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, ZUPA NA GWOŹDZIU, GARIBALDKA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, KOŁNIERZ, MÓRG, OBRÓT PODATKOWY, NARZECZONY, ARCHAICZNOŚĆ, MAKROMINERAŁ, NOZDRZAKI, AKORDEON, BOCIAN SIODLASTY, NOM, TOMIZM, FELERNOŚĆ, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, PŁYTKA NAZĘBNA, BÓL, KONCERNIAK, BUJOWISKO, WARIACYJNOŚĆ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PAHANG, WĘGRZYNEK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, NAMPULA, POTENCJA, MALUCZKOŚĆ, PEMBA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, NUDYSTA, DZIECINNA IGRASZKA, DEZASEMBLER, PRZERYWACZ, ALTERNATYWA, REGION WĘZŁOWY, RAMKA ODCZYTU, KRET EUROPEJSKI, CHUDOŚĆ, RYGA, DZIESIĘCIONOGI, ŁAMACZ LODU, PEŁZATKA, RZADZIZNA, BODY PAINTING, PRZETOKOWY, BEIRA, EKSTREMALNOŚĆ, OSADA, ANAL, ANDANTE, ATORWASTATYNA, JUDAIZM, NAGANIACZ, CIEKŁOŚĆ, ZWINNOŚĆ, RETROGRADACJA, ZEBRA GRANTA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, GATUNEK PARASOLOWY, PLETYZMOGRAF, BIWA, KONDOR KRÓLEWSKI, POLITYKA, LUNONAUTA, ADVOCATUS DIABOLI, PRZEBIJALNOŚĆ, MYTHO, DOJRZAŁOŚĆ, HAMULEC WIRNIKOWY, KWARTET, MISIACZEK, KATAFOREZA, PODSTAWKA, JĘZYK TAMILSKI, ZAKRĘT, CIEPŁO, FORMALIZACJA, LĘK SEPARACYJNY, MH, NIEUŻYWALNOŚĆ, BROŃ RADIOLOGICZNA, INHAMBANE, OKNO TEKTONICZNE, KOLEGIUM, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, LEGENDARNOŚĆ, KOMUNIA, DWUKROTNOŚĆ, KRUPNIK, NUUK, TWARDY OŁÓWEK, CZUB, BARI, SYMPATYCZNOŚĆ, ROZDZIAŁEK, AUSTRIA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, ZAGADKA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, CZAPLA RUDOBRZUCHA, ANTYCYPACJA, MAPUTO, RUCH, RUBASZNOŚĆ, WARTOWNIA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, MEMBRANA, KLAUSTROFOBIA, SYSTEM POZYCYJNY, RACJONAŁ, KRETYŃSKOŚĆ, CHWIEJNOŚĆ, NEUROPROTEKCJA, WYANDOT, OHYDZTWO, TARFAJA, SUCHUMI, TOY, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, MEDIEWAL, EDO, KECZUP, PRZESUWALNOŚĆ, KRATER, TURKIESTAN, WAŻNOŚĆ, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, ZASZŁOŚĆ, CHEMIA POWIERZCHNI, NOCEK BRANDTA, DOKUMENT, NIKCZEMNOŚĆ, ZYSK INFLACYJNY, KRZYWKA, FRYBURG, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, CIENISTKA, STRZELANKA, POLEMICZNOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, BANGUEULU, PRZEGRODA, BIDŁO, RAGLAN, KABINDA, MIECZ UCHYLNY, GLIKOZYD FENOLOWY, NERWOWOŚĆ, PSYCHOTEST, ŁOTEWSKI, STOLICA, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, REAKCJA KATALITYCZNA, KORNWALIA, GOGLE, SŁUŻALCZOŚĆ, PRZELOTNICE, NIEKROPIEŃ, PRZEWÓD ODGROMOWY, POKOLENIE SANDWICZOWE, BOROWODOREK LITU, PIEKŁO, NAIWNOŚĆ, ANTYKLINA FAŁSZYWA, KORMOFITY, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, MANEWROWY, PRZEZORNOŚĆ, ZMROK, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, OPTYKA FALOWA, DERYWACJA FLEKSYJNA, PRACOHOLICZKA, NIESTEROWNOŚĆ, MILA KWADRATOWA, CIELĘCINKA, ARTYSTKA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, JEDYNE, BAKU, BÓR WRZOSOWY, LICZBA POJEDYNCZA, KAPOK, ŻEGADŁO, MACKENZIE, PŁONNOŚĆ, BELMOPAN, GANGRENA, BANDYCKOŚĆ, FIZYCZNOŚĆ, STRUKTURA HOLDINGOWA, MARA, GOLKIPERKA, REPUBLIKA MOZAMBIKU, ROPNICA, KORYTO, NUKLEOTYD, LYGODIUM PALMIASTE, NORNIK BURY, GÓWNIANOŚĆ, DYSKRECJA, PERNAMBUCO, JĘZYK ALGONKIŃSKI, BATON, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, BIEDNY, MARTWY PRZEPIS, CZAS FIZYCZNY, ŻYCIE WIECZNE, KREPON, TWIERDZENIE ENGELA, NIEWYRAŹNOŚĆ, UNIKATOWOŚĆ, MINIMALIZM, SZCZAWIÓWKA, SIŁY POWIETRZNE, FROME, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, BRIENZ, TRENTON, ANALIZA FRAZOWA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, PIJUS, WŁOSEK, PRZYBYSZ, ZACHYŁKA, OPASKA BRZEGOWA, WYSOKI POŁYSK, SZCZECIN, CEWKA, MODEL HERBRANDA, ŚNIEŻYCA, POLERKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ZAJĄC SZARAK, FIMBRIA, FRESKO, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ?WODA HIPEROSMOTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.841 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROWINCJA W POŁUDNIOWYM MOZAMBIKU O POWIERZCHNI 75 539 KM2; STOLICĄ PROWINCJI JEST XAI-XAI ODDALONE OD MAPUTO (STOLICA MOZAMBIKU) O 224 KM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROWINCJA W POŁUDNIOWYM MOZAMBIKU O POWIERZCHNI 75 539 KM2; STOLICĄ PROWINCJI JEST XAI-XAI ODDALONE OD MAPUTO (STOLICA MOZAMBIKU) O 224 KM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAZA prowincja w południowym Mozambiku o powierzchni 75 539 km2; stolicą prowincji jest Xai-Xai oddalone od Maputo (stolica Mozambiku) o 224 km (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAZA
prowincja w południowym Mozambiku o powierzchni 75 539 km2; stolicą prowincji jest Xai-Xai oddalone od Maputo (stolica Mozambiku) o 224 km (na 4 lit.).

Oprócz PROWINCJA W POŁUDNIOWYM MOZAMBIKU O POWIERZCHNI 75 539 KM2; STOLICĄ PROWINCJI JEST XAI-XAI ODDALONE OD MAPUTO (STOLICA MOZAMBIKU) O 224 KM sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PROWINCJA W POŁUDNIOWYM MOZAMBIKU O POWIERZCHNI 75 539 KM2; STOLICĄ PROWINCJI JEST XAI-XAI ODDALONE OD MAPUTO (STOLICA MOZAMBIKU) O 224 KM. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x