IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AS SERWISOWY to:

idealnie zagrany serwis, którego przeciwnik nie jest w stanie dosięgnąć swoją rakietą bądź rękami (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.952

SMYCZ, PUNKT OKOSTNOWY, POLNIK BURY, WINO WZMACNIANE, ROZWAŻNOŚĆ, MLECZAN, TEKST JAWNY, CHLOROHEKSYDYNA, MORWA, GRA LOSOWA, SZCZUR, SPOILER, OGNIWO SREBROWE, ZAPISOBIORCA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KONTRAKT MENEDŻERSKI, SYRENA OKRĘTOWA, RETORTA, KONCEPTUALIZM, RACHUNEK KOSZTÓW, PATATAJKA, BIDAKA, ORDYNUS, UMIEJSCOWIENIE, OTCHŁAŃ, FIGA, NAKAZ, VIRGA, EGZOTERYCZNOŚĆ, BESTIA, EDYKUŁ, ODSTRZAŁ, PRINCETON, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, MAGNETON JĄDROWY, NOWICJUSZ, DRZEWORYT, GŁOS DORADCZY, SODA, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, DESZCZ, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, INSTRUMENT STRUNOWY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, LANDSZAFTA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, DELFINY OCEANICZNE, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, LEGALIZM, GRAF PŁASKI, OJCZYZNA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, WALEC ELIPTYCZNY, SUBSTYTUCJA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, SZCZAWIOWA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, KRWIOBIEG PŁUCNY, KUC CONNEMARA, PRĄD GALWANICZNY, GAŚNIK, MASOWOŚĆ, LIGROINA, PÓŁZAWODOWIEC, BEZOWODNIOWCE, AUTOSKLEP, ORYGINALNOŚĆ, SZEREG HARMONICZNY, ŚMIECIOWISKO, ZODIAK, BRAMKA, MEDGYES, GEN PODZIELONY, WŁÓCZĘGA, SILNIK BENZYNOWY, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ŻYWY TRUP, WYŚCIGÓWKA, NEUTRALIZM, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BENZYNA OŁOWIOWA, MIECZOGONY, ANALIZA SEKTOROWA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, WRZASKLIWOŚĆ, LOWELL, KORNICKI, DITLENEK, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, PADOK, SERCE, SKŁAD, ANAMNEZA, MLECZ, GERBERA, ŚMIESZKA, STRONA CZYNNA, CHIP, PRAKTYCZNOŚĆ, PIÓRO, COPYPASTA, REGLAN, BARANIA GŁOWA, TANCERKA, TOWAR AKCYZOWY, TAKSIARA, BUŁGARYSTYKA, LOGOPEDKA, GOLEC, CZAS, KONIOWATE, FIKCJA, MARTWY PRZEPIS, WOLNOŚĆ, PARADOKS EASTERLINA, KLIMAT STEPOWY, ANARCHIA, OSZCZĘDNIŚ, DZIESIĘCIONOGI, ŻYWY POMNIK, CENTRALNOŚĆ, JĄDRO, ŁONO ABRAHAMA, PAPROĆ DRZEWIASTA, KOMPRADOR, REAKCJA ZAPALNA, REFLEKTOR, SPORT KWALIFIKOWANY, OKO, ZASTÓJ, ŁADA, LOSOWOŚĆ, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KALEKA ŻYCIOWA, KORALIK, WARTOŚĆ KATASTRALNA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, NOWY, UTYLITARNOŚĆ, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PRZESZKADZAJKA, MODRASZEK BAGNICZEK, NERW UDOWO-GOLENIOWY, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, DOBOSZKA, TELEWIZJA, PASTEWNIK, KARCIANE DOMINO, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, TRANSPARENTNOŚĆ, NIEBOSZCZYK, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, INIEKCYJNOŚĆ, MITYCZNOŚĆ, NERCZYŁUSK, ASNYKOWIEC, WIELOMIAN TRYGONOMETRYCZNY, SAMOAKTUALIZACJA, AWANGARDA, BIOMETRYKA, KOMPLETNOŚĆ, ANTYKLINA, MATRYCA STRUKTURALNA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, PRZEDSCENIE, ZJAWISKO FIZYCZNE, OKNO DIALOGOWE, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, NIELUDZKOŚĆ, JULA, WSTĘŻNIAKI, PUNKT TONIZUJĄCY, USTERZENIE PŁYTOWE, SYSTEM ARGENTYŃSKI, SZARPAK, PRZESIEWACZ, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, JAJKO NA MIĘKKO, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, POWIETRZNIA, PASJONAT, MORESKA, SRAKA, KOTLINA KŁODZKA, LUGER, PRAWO PIĘŚCI, TWIERDZENIE MAYA, TWIERDZENIE RAMSEYA, CHLOASMA, POCIĄGŁOŚĆ, POZŁOTKA, SZTYWNIACTWO, NAROŻNIK, KORONKARZ, NÓW, LEW SALONOWY, CZUWAK AKTYWNY, PROSIACZEK, LAMBADZIARA, PÓŁWYSEP, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, RZEZAK, TELEMARK, ODPRAWA WARUNKOWA, OBRÓBKA TERMICZNA, WIAROŁOMSTWO, PIERŚCIEŃ, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, SPECJACJA, SYFEK, UKŁAD SŁONECZNY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, SIODŁO DAMSKIE, KOŁO HERMENEUTYCZNE, PÓŁPIĘTRO, WERSJA KINOWA, KAPUSTA PASTEWNA, KAMIKADZE, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, CELOWOŚĆ, WŁOSKOŚĆ, TANK, ZASIEKI, RATOWNICTWO TECHNICZNE, NIEDORÓBKA, REALIZM, UTWARDZACZ, PRZESYP, CHEMOTROPIZM UJEMNY, POBIAŁKA, STRYJO, STOPER, REGULATOR POGODOWY, ZWALISTOŚĆ, WZROK BAZYLISZKA, ZATKANIE DZIURY, PRZEŻYCIE, GAZELA PRZEWALSKIEGO, GRA SIECIOWA, STAN WZBUDZONY, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, OKO, ZDANIE, TRANSAKCJA WIĄZANA, NUDYSTKA, PÓŁPĘTLA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, WOLNOAMERYKANKA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, ANTYWIRUS, BRODZIK, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ROBOTA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, ZESZYT W KRATKĘ, ROLSKA, MAJEUTYKA, NIEJEDNOLITOŚĆ, CELOWOŚĆ, KOSZATNICZKA, KROK, PAPROTKA ZWYCZAJNA, SALWINIOWATE, GENETYKA KLINICZNA, UNDEAD, SPŁACALNOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BARANEK, ZARODZIEC SIERPOWY, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, POPĘDLIWOŚĆ, LATAJĄCY DYWAN, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, NIEUCHWYTNOŚĆ, CHOMIK TURECKI, PRYZMAT PENTAGONALNY, ALTERNATYWA, OSOBA TRZECIA, FUNKCJA TOTALNA, NIEBOSKIE STWORZENIE, PODSZYWACZ, POCIĄG PRZYSPIESZONY, DOŁEK, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, TRWAŁOŚĆ, WIERZBÓWKA, KUPA, PRZELOTNICE, GOMBROWICZ, DONICZKOWCE, PROGRAM ROZRYWKOWY, ZAKŁADNIK, ?ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.952 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AS SERWISOWY idealnie zagrany serwis, którego przeciwnik nie jest w stanie dosięgnąć swoją rakietą bądź rękami (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AS SERWISOWY
idealnie zagrany serwis, którego przeciwnik nie jest w stanie dosięgnąć swoją rakietą bądź rękami (na 11 lit.).

Oprócz IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast