IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AS SERWISOWY to:

idealnie zagrany serwis, którego przeciwnik nie jest w stanie dosięgnąć swoją rakietą bądź rękami (na 11 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.952

NEGACYJNOŚĆ, BROŃ KLASYCZNA, ALTANNIK ARCHBOLDA, TRZON TŁOKOWY, WYWROTOWIEC, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, OKO, PAS, KAJMAK, DWUBARWNOŚĆ, ŹRÓDŁO, KAPRYŚNIK, AWANGARDA, ZEPSUTOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, ZŁOTY BLOK, GNIOTOWNIK, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, PELHAM, KONTRAKT MENEDŻERSKI, KAWAŁ, SATELITA GEOSTACJONARNY, OBIEGNIK, GRAF KOMÓRKOWY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, AFRYKAŃSKI, KULOODPORNOŚĆ, ŚLEPY TOR, DOBRO PRYWATNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, EDIAKAR, NAUTILUS, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, MARUDA, PODSADKA, NIEROZUMNOŚĆ, BIAŁY PUCH, PIERNIK, SZCZUR ŚNIADY, ANTYHITLEROWIEC, HIPOSTYL, BAZGRACZ, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, KIESZENIÓWKA, KOLOR LUKOWY, ŁADNY GIPS, SPEKTROMETRIA MASOWA, KWOTA BAZOWA, BABIA DUPA, PRZYZNAWALNOŚĆ, CZUPURNOŚĆ, PORNOGRAFIA TWARDA, ŁABĘDZIA SZYJA, DOBUDÓWKA, HISTORYCYZM, MASKA, GRUPA ADDYTYWNA, SŁUP, RAK RZECZNY, JASTRZĘBI NOS, KAWA ROZPUSZCZALNA, LAMNOWATE, SEKUNDA, GHUL, ROKPOL, CZEREŚNIAK, RZĄDNOŚĆ, POSTRZELENIEC, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, WODA POZAKLASOWA, ROLADA, MAGNETON JĄDROWY, ZIEMIA ODNIESIENIA, GAZOWY OLBRZYM, IDYLLICZNOŚĆ, SECESJONISTA, ECCHI, OWOC SZUPINKOWY, REZYDENT WYWIADU, NUŻENIEC LUDZKI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, WYRĄB, GAZ PIEPRZOWY, CZYSTY ROZUM, WKŁAD DEWIZOWY, GAMBIR, ZAJOB, RODZIMOŚĆ, SYFEK, STERYD, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KISIEL, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, SAVE, SEKSOWNOŚĆ, NEUROTRANSMITER, STROIK, IMPULS, DIETA KOPENHASKA, WYRACHOWANIE, PLAŻÓWKA, JĘZYK PIDŻYNOWY, ŚLEPY NABÓJ, TAJEMNICA POLISZYNELA, GEREZA KRÓLEWSKA, SZEREG NEPTUNOWY, STRONA BIERNA, PÓŁPIĘTRO, ŁADA, SAMOZAPŁON, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, NIUCHACZ, BIEG BEZPOŚREDNI, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, POLITYKA, RÓJKA, UPARCIUCH, DWUSTRONNOŚĆ, CIENISTKA, DIU, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ŻÓŁTODZIÓB, OPŁATA PRODUKTOWA, ROŚLINKA, RESPONSYWNOŚĆ, OPACTWO, KAFEJKARZ, IDENTYFIKACJA, MINOCYKLINA, PORZĄDNIŚ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, FASETA, WULWODYNIA, CZEK BEZ POKRYCIA, OBOZOWISKO, GRAMATYKA GENERATYWNA, WODNIAK, KRUCZEK, POWYWRACANIE, HOMOFONIA, CZYNSZ WOLNY, ŚNIEG, KRATY, PRZEWODNICZKA, SHAMISEN, ZACHOWAWCZOŚĆ, SWAR, MISJOLOGIA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, SILNIK OBCOWZBUDNY, WODA STOJĄCA, PRACA STUDIALNA, PROZELITYZM, EFEZ, ORONGO, STAŻ, PROSIACZEK, AKCJA NIEMA, AUTONOMIA, YONKERS, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SREBRNA PAPROĆ, DRZEWORYT, PASKUDNIK, OKRĘT ESKORTOWY, ROZBUDOWA, RZEP, PADACZKA ODRUCHOWA, FUNKCJONALIZM, CZEDAR, PRAWO, BEZCELOWOŚĆ, CNOTLIWOŚĆ, PARASOL, MLECZ, IDIOBLAST, BORECZNIK SOSNOWIEC, SONOMETR, TELESKOP ZWIERCIADLANY, RADIO, ELEMENT ROZDZIELCZY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, WIRUS GRYPY TYPU A, PRZYCZYNEK, TERMOTRANSFER, WIELKOŚĆ, BEZBRZEŻ, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, DOBRO, RYCZAŁT, UCIECZKA, IDEALIZACJA, GEOMETRYCZNOŚĆ, FUNKCJONALNY ANALFABETA, MNICH, CHALKOLIT, HIV, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, LEMING, IZOLACJA, SROMOTA, SUPERNOWA TYPU IB, METYCYLINA, PORÓD KLESZCZOWY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, INNSBRUCK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, ANTYELEKTRON, MAFIA, CZASOWNIK, MASECZKA, PRZEDSCENIE, PUNKT ZLEWNY, GAZ OBOJĘTNY, BRAMKARKA, JAGLANKA, POROST, RELACJA TOTALNA, ZGROMADZENIE, SMOK WAWELSKI, WIECZORÓWKA, FIGIEL, NAPĘD RAKIETOWY, KLINKIER, BIOPOLIMER, ŻYWIEC, ZAWODNOŚĆ RYNKU, SECESJONISTA, SŁONOLUB, OSESEK, SYGNAŁ, MAJOWY PRACOWNIK, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, KREDYT RATALNY, ZRZĄDZENIE LOSU, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, CZAS, ZDARZENIOWOŚĆ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KOŃ GORĄCOKRWISTY, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, ANGIOLOGIA, IRLANDZKOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ERYTROCYT, GEOMETRIA RZUTOWA, KIERAT, KLASA POSIADAJĄCA, ROZTWÓR STAŁY, PODEJŹRZON LANCETOWATY, ROZDZIELCZOŚĆ, PRUSACZKA, BRYŁA LODU, REDUKCJA, DYSCYPLINA POKAZOWA, MISIAK, UKŁAD ODOSOBNIONY, ADWOKAT, PERŁY, EV, TRUDNOŚĆ, BEZECNOŚĆ, AKTORKA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, CHÓR, RELACJA PEŁNA, OTWARTOŚĆ, RADYKALNOŚĆ, RZECZNIK PRASOWY, BURAK, FOTOTROPIZM, GRA CYLINDRYCZNA, KARRARA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, PODRYWKA, MAKI ZŁOCISTY, KĄT WEWNĘTRZNY, FIGHTERKA, SZEREG FUNKCYJNY, MASZYNA INFORMACYJNA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, DELFIN GRUBOGŁOWY, MITOSPOROWE, AKTYWNOŚĆ, METKA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, OLBRZYM, CIEKAWOŚĆ, WYZNANIE MOJŻESZOWE, SKOK, NISZA NIWALNA, MALFORMACJA MACICY, LINIA, RADIOSTACJA, ?FILTR BARWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.952 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AS SERWISOWY idealnie zagrany serwis, którego przeciwnik nie jest w stanie dosięgnąć swoją rakietą bądź rękami (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AS SERWISOWY
idealnie zagrany serwis, którego przeciwnik nie jest w stanie dosięgnąć swoją rakietą bądź rękami (na 11 lit.).

Oprócz IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - IDEALNIE ZAGRANY SERWIS, KTÓREGO PRZECIWNIK NIE JEST W STANIE DOSIĘGNĄĆ SWOJĄ RAKIETĄ BĄDŹ RĘKAMI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x