TAKIE URODZENIE, W KTÓRYM DZIECKO JEST PRZYSPOSOBIONE PRZEZ RODZICÓW ADOPCYJNYCH, CO SKUTKUJE WYDANIEM NOWEGO AKTU URODZENIA, W KTÓRYM JAKO RODZICE SĄ WPISANI RODZICE PRZYSPOSABIAJĄCY ORAZ SPORZĄDZENIU ADNOTACJI O PRZYSPOSOBIENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

URODZENIE PRZYSPOSOBIONE to:

takie urodzenie, w którym dziecko jest przysposobione przez rodziców adopcyjnych, co skutkuje wydaniem nowego aktu urodzenia, w którym jako rodzice są wpisani rodzice przysposabiający oraz sporządzeniu adnotacji o przysposobieniu (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAKIE URODZENIE, W KTÓRYM DZIECKO JEST PRZYSPOSOBIONE PRZEZ RODZICÓW ADOPCYJNYCH, CO SKUTKUJE WYDANIEM NOWEGO AKTU URODZENIA, W KTÓRYM JAKO RODZICE SĄ WPISANI RODZICE PRZYSPOSABIAJĄCY ORAZ SPORZĄDZENIU ADNOTACJI O PRZYSPOSOBIENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.604

OBEDIENCJA, MATKA NATURA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, WYPAD, MINERALOGIA GENETYCZNA, BŁONA MIELINOWA, NAROST, ARCHIDIAKON, TABOR, NOWICJAT, REWIZJA NADZWYCZAJNA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PRZESTRZELENIE, ORDONANS, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, CZARNE ZŁOTO, MOST POWIETRZNY, CZERWOŃCZYK UROCZEK, MÓŻDŻEK, JĘZYK MIGOWY, MARZEC '68, KURDYJSKI, KONSTYTUTYWNOŚĆ, OSTATNIA, WARIANCJA FENOTYPOWA, FILIPIN, MUSZKIETER, RUSKI, BEZDUSZNOŚĆ, KAZAMATA, WILAMOWSKI, NOLDOR, SOLE MINERALNE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, FORTECA, PANTALEON, KORZONEK NERWOWY, JESIOTROKSZTAŁTNE, POTĘGA, MINOKSYDYL, PRAWO OHMA, PRZEDMORZE, EINSTEIN, UKŁAD SŁONECZNY, WYROK, CZARNA OWCA, KOŁECZEK, BIEDACZKA, GOALKEEPER, ANTENA YAGI, XSARA, AKT PRAWNY, KATOLICKOŚĆ, BRĄZAL, WEGETACJA, KURCZĘ, NOTA PROTESTACYJNA, NIEOSTROŚĆ, WIDZIMISIĘ, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, KOMUNAŁ, LUFT, FLUORESCENCJA, KAUKAZ, ŚCIEKI BYTOWE, ZAWAŁ, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, KASA CHORYCH, BEZINWAZYJNOŚĆ, ZEBRA GRANTA, RZECZYWISTOŚĆ, AWIZO, DAWNOŚĆ, NAPASTNIK, FILOLOGIA CHORWACKA, PORZĄDEK LINIOWY, POLSKOŚĆ, GŁUCHOŚĆ, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, NATURYSTA, KITAJKA, FARMERSTWO, WICI, WSPÓLNOŚĆ, PASZTETOWA, WODOREK, AZOTOX, NIĆ KODUJĄCA, MIEDZIANE CZOŁO, ZLEWOZMYWAK, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, C, RÓG, OCZKO, WIDZOWNIA, LEKTURA, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PIOCYJANINA, UKŁAD MOCZOWY, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, POKRZYWDZONY, WAPNIARKA, CZARNA FEBRA, SMUŻKA LEŚNA, WIECZNE PIÓRO, KURSOR, KLIENT, PĘTLA, SYFON, EKSKLUZYWIZM, POLIEN, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, CHOROBA GÓRNIKÓW, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, DOJRZAŁOŚĆ, MISKA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, SPRZĘŻNICE, MADŻONG, AMPEROZWÓJ, SSAKI NIŻSZE, KUC WALIJSKI, VIBRATO, AUTOSZCZEPIONKA, SYRENI ŚPIEW, WINIETA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, WYRAŹNOŚĆ, DRUK ROZSTRZELONY, POWSZECHNOŚĆ, POKŁAD GŁÓWNY, PUNIJCZYK, SKWAPLIWOŚĆ, BEZRĄBEK, SPLOT, JĘZYK FRYZYJSKI, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZABURZENIE AFEKTYWNE, KLISZA, AMBITNOŚĆ, DOBRA STRONA, ACHALAZJA, ŚLAD TOROWY, FORMA PÓŁTORALINIOWA, KORNET, UJGURSKI, NIECHLUBNOŚĆ, CHŁODNIA KOMINOWA, PISIA, BECIKOWE, ŻUCHWOWCE, ALBUMINIAN TANINY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PANTALON, SEJM KONWOKACYJNY, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, ŚWIECA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, BROŃ MASZYNOWA, MIARA NIEZMIENNICZA, FILM S-F, STRAWIŃSKI, DZIEŃ, TŁUSZCZAK, GAL, DUCHOWOŚĆ, WYMIENNIKOWNIA, TWIST, ENERGETYKA WODNA, REKINY, KWATERA OKIENNA, ANGLOFOBIA, CYWIL, PRZYŁBICA, MISIEK, DŻEMPER, NIECELOWOŚĆ, NURY, TOPIALNIA, BOCZEŃ, PALEORHINUS, GÓWNOZJAD, LEKKOMYŚLNOŚĆ, BRACHYCEFALIA, KIESZONKA SKRZELOWA, KONGO-BRAZZAVILLE, BOŻEK, SAN, ERA MEZOZOICZNA, BAŻANT, STYGAL, PÓŁSFERA, BADYLARKA, PODTYBINKA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, KOMUNA, ZARODZIEC SIERPOWY, BENCHMARKING, GLIZA, INDEKSACJA, FRAMUGA, SZTYLPA, DAKTYLOGRAFIA, PODDAŃCZOŚĆ, SOLICYTACJA, NIESKRĘPOWANIE, WSZECHMOGĄCY, MASKOWANIE, TIOTEPA, ŚLUNSK, POKAZOWOŚĆ, REKOMENDACJA, DZIEŃ REKTORSKI, SMARKUL, NANDORIŃSKI, KUKLIK ROZESŁANY, KOMUNIKACJA, GOLF, KSYLOGRAFIA, PRZEWODNIK, NIEŚWIADOMOŚĆ, WSOBNOŚĆ, TOWIANIZM, TOŃ WODNA, KREDENS, DRAPIEŻCA, SEMINARIUM TEOLOGICZNE, LOGIKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, NAWŁOĆ, NAWIETRZAK, PODCIEP, OBLAT, OSTROŻNOŚĆ, PORA, UPIÓR PIERŚCIENIA, SAMOTNY OJCIEC, IMPULSYWNOŚĆ, BRZESZCZOT, RYBY WĘDROWNE, POKÉMON, GOŃBA, EWANGELISTA, ANTROPOCENTRYZM, LOGOPEDKA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, BAŁAGULSZCZYZNA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, SADZANKA RUMIENICA, PRZYJEZDNY, MAH JONG, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, FICTIO PERSONAE, BAZA ORBITALNA, TAR HIMALAJSKI, GALERIA, HEKSAPLOID, IMAGE, KUSACZ KASZTANOWATY, POMALOWANE, UMIAK, BULLA, PRZĘDNOŚĆ, SELSYN, DROGA KOLEJOWA, CHOROBA PAGETA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, TANCERKA BRZUCHA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, MECZ DERBOWY, PLAMKA FORDYCE'A, MUŚLIN, WYLĘGARNIA, GLIBENKLAMID, KRZYŻÓWKA, ASOCJACJA VATER, ATMORADIOGRAF, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, NOTACJA DIRACA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, OHYDZTWO, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, SIKORY, INKA, KAUKAZ, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, GŁODÓWKA, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, TO COŚ, SAMOZAGŁADA, METEORYT HED, LITOŚCIWOŚĆ, NIEUWAŻNOŚĆ, SYMULTANA, PODCZYSZCZALNIA, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, FIRMA, DEKIEL, ?HACJENDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAKIE URODZENIE, W KTÓRYM DZIECKO JEST PRZYSPOSOBIONE PRZEZ RODZICÓW ADOPCYJNYCH, CO SKUTKUJE WYDANIEM NOWEGO AKTU URODZENIA, W KTÓRYM JAKO RODZICE SĄ WPISANI RODZICE PRZYSPOSABIAJĄCY ORAZ SPORZĄDZENIU ADNOTACJI O PRZYSPOSOBIENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAKIE URODZENIE, W KTÓRYM DZIECKO JEST PRZYSPOSOBIONE PRZEZ RODZICÓW ADOPCYJNYCH, CO SKUTKUJE WYDANIEM NOWEGO AKTU URODZENIA, W KTÓRYM JAKO RODZICE SĄ WPISANI RODZICE PRZYSPOSABIAJĄCY ORAZ SPORZĄDZENIU ADNOTACJI O PRZYSPOSOBIENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
URODZENIE PRZYSPOSOBIONE takie urodzenie, w którym dziecko jest przysposobione przez rodziców adopcyjnych, co skutkuje wydaniem nowego aktu urodzenia, w którym jako rodzice są wpisani rodzice przysposabiający oraz sporządzeniu adnotacji o przysposobieniu (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

URODZENIE PRZYSPOSOBIONE
takie urodzenie, w którym dziecko jest przysposobione przez rodziców adopcyjnych, co skutkuje wydaniem nowego aktu urodzenia, w którym jako rodzice są wpisani rodzice przysposabiający oraz sporządzeniu adnotacji o przysposobieniu (na 23 lit.).

Oprócz TAKIE URODZENIE, W KTÓRYM DZIECKO JEST PRZYSPOSOBIONE PRZEZ RODZICÓW ADOPCYJNYCH, CO SKUTKUJE WYDANIEM NOWEGO AKTU URODZENIA, W KTÓRYM JAKO RODZICE SĄ WPISANI RODZICE PRZYSPOSABIAJĄCY ORAZ SPORZĄDZENIU ADNOTACJI O PRZYSPOSOBIENIU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TAKIE URODZENIE, W KTÓRYM DZIECKO JEST PRZYSPOSOBIONE PRZEZ RODZICÓW ADOPCYJNYCH, CO SKUTKUJE WYDANIEM NOWEGO AKTU URODZENIA, W KTÓRYM JAKO RODZICE SĄ WPISANI RODZICE PRZYSPOSABIAJĄCY ORAZ SPORZĄDZENIU ADNOTACJI O PRZYSPOSOBIENIU. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x