POPIELICA, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PILCH to:

popielica, Glis glis - ssak z rodziny popielicowatych (Gliridae), jedyny przedstawiciel rodzaju Glis, występujący w środkowej i południowej Europie (od Francji i północnej Hiszpanii aż po Wołgę), na Kaukazie, w północnej Azji Mniejszej, w Iranie i Turkiestanie; w Polsce jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i objętym ochroną gatunkową (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPIELICA, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.342

SZYMPANS, MACIERZ NILPOTENTNA, WAŻNOŚĆ, ŚRUBOWIEC, OWRZODZENIE PIERWOTNE, GNU BIAŁOOGONOWE, OSIOŁ NUBIJSKI, EKRAN, KOPER WŁOSKI, OMUŁEK, FILANDER KOSMATY, ROZKŁADOWOŚĆ, ŚNIEŻYCZKA KRÓLOWEJ OLGI, DIBATAG, PRZEZIERNIK, ASTER TATARSKI, POMPELA, KUR DIABEŁ, KOEDUKACYJNOŚĆ, BEZPŁCIOWIEC, BĄCZEK, TRASZKA GÓRSKA BOŚNIACKA, PIONIER, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, KOB ŻÓŁTY, SŁODKA IDIOTKA, MIODOJAD ZŁOTOLICY, OC, JUDASZOWE SREBRNIKI, MAŁPY SZEROKONOSE, GŁÓG SZKARŁATNY, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, PĘPOWNIK, SOBACZA LILIJA, IBIS OLIWKOWY, RASZPLA CIERNISTA, SATAY, SOLILOKWIUM, SZORSTKOŚĆ, NIEDŹWIEDZIE, SZALEŃSTWO, PAMIR, ŻÓŁW KAJMANOWY, DŁAWIK, PSZCZOŁA SAHARYJSKA, FREGATA, KILOTONA, MAJAR, LEKTURA, DWUSTRONEK, ŚWISTUN CHILIJSKI, KĄPIEL, CEPELIN, GRAF PRZEDZIAŁOWY, MURENA BRUNATNA, ZWÓJKA SOSNÓWKA, REGIMENTARZ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, LANGUR KSIĄŻĘCY, BURZYK PODBIELAŁY, ALLEGRETTO, GARBATKA DROMADERKA, HIV, KARŁOWICE, RAJD OBSERWOWANY, LORA, SOSNA ALEPSKA, ZAGĘSTNIK, SOSNA BANKSA, GĘŚ MAŁA, KOMES, NERECZNICA SAMCZA, GUJANA FRANCUSKA, JAMRAJ ZŁOTY, ZYSK INFLACYJNY, AMARANT, EKSPOZYCJA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, NASTROSZEK DRUMMONDA, DELFINOWATE, ZWIESINIEC DŁUGODZIÓBKOWY, ILORAZ RODZINNY, SIFAKA, KALLA ETIOPSKA, PTASZNIK JAWAJSKI, REKIN ROGATEK, PODSTACJA TRAKCYJNA, PTAK WODNO-BŁOTNY, PODKASAŁKA BIAŁOCZELNA, PRZYTULIA, PIĘCIORNIK NISKI, WIECZERNICA GÓROLUBKA, CZERWONA WDOWA, SPIERDOLINA, KUSACZ KARŁOWATY, OSIOŁ DOMOWY, PIESEK PRERIOWY, SARDYNELA JAPOŃSKA, WOJEWODA, PANCERNIK KARŁOWATY, ŚLEPOWRON, RZEKOTKA WYLĘGARKA, MISTRZYNI, SKORZONERA, ŻMIJOWIEC BABKOWATY, AGROFIZYKA, DRZEWO KAMPESZOWE, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, TELESKOP ZWIERCIADLANY, TRÓJSKLEPKA SZEROKOLISTNA, JĘZYK NIEMIECKI, REMER, SZCZERKLINA POLNA, TURNIURZYK CZERWONOOKI, BABIN, ŻUBR KARPACKI, PAK LODOWY, PĘCHERZNICA, CORDOBA, BISIOR, DECROLY, WIDZENIE, SUBTELNOŚĆ, KAPTURZEC, CHŁOPIEC, SOSNA MEKSYKAŃSKA, TYMIANEK, SILNIK ELEKTRYCZNY, ZŁOTOSŁONKA AUSTRALIJSKA, AKSAMITKA LŚNIĄCA, ORZESZEK PINIOWY, CZUPURNOŚĆ, PINGWIN PAPUA, KROKODYL JOHNSTONA, SZURPEK TĘPOLISTNY, KOSTRZEWA KARPACKA, OBOZOWISKO, KREACJA PIENIĄDZA, RAJA BIAŁOPLAMA, UNION, JAŁOWIEC BERMUDZKI, TATARZYN, TRERON ZŁOTOGŁOWY, TROCINIARKOWATE, ERGOTERAPEUTA, ŻÓŁW RZECZNY, JEDNOLITOŚĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, WANIENKA, OGŁODEK, PĘDZLICZEK GŁADKOWŁOSKOWY, GROSZ, ŻABA NATALSKA, KUMKWAT, MINIVAN, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, GIBON, NEKTARNIK MIEDZIANY, NAWÓJ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, DARUMA, PYTON, GRUPA, OGROTEK, LIŚCIOŁAZ ZŁOCISTY, BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE, ROPUCHA ROKOKO, GRAB, TYKWA, DZIERZBIK ZMIENNY, BOA DUMERILA, OWIRAPTOR, JEŻ, GAZELA TYBETAŃSKA, MASTYKS, CZERWONOSKÓRY, WEŁNIAK SZARY, ROSZPUNKA OSTROGRZBIECISTA, TARCZEŃ WIRGIŃSKI, DRĘTWA, INKA, SMOK, PARDWA, RAJA MADERSKA, MUCHOMOR BULWIASTY, ALBATROS BIAŁOSZYI, POZNAŃ, PIASKÓWKA, STENOPTERYG, KROWA, KOPUŁKOWATE, BOCZNOTRZONOWIEC, ŁOPATONOS BLADY, PRĄTNICZEK MALEŃKI, SZAROTA LEŚNA, BRACHIOZAUR, CIEMIERNIK, ENIGMOZAUR, NIESPLIK, NEKTAROJAD SZAROBRZUCHY, LORYSA, ELOPS SREBRZYSTY, PLAN, KWOKACZ, ZIĘBA, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, APOLLIŃSKOŚĆ, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, ŚWIERK MAKSYMOWICZA, ARISTOZUCH, BOCZNIAK, HACZEK, CHOLINOLITYK, WIRTUOZERSTWO, REKIN WIELORYBI, BULLETIN BOARD SYSTEM, NOTOZAUR, KLONOWA, ABOLICJONIZM, ŻABA Z JUNIN, LĘK SEPARACYJNY, KAKTUS, TERAPENY, LATAWCE, PSZCZOŁA WSCHODNIOAZJATYCKA, BOZNAŃSKA, PERLICZKA, BAURIA, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, PSTRĄŻENICA MARMURKOWANA, SZACHULEC, LINIA BOCZNA, MLECZ, KAMA, KREWETKA BAŁTYCKA, ŚLIMAK, MULGARA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, DROBNOUSTEK DWUPRĘGI, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, NANJANGOZAUR, ANOLIS KUBAŃSKI, KAUKAZ, BRAMKARKA, WOSKOWATOŚĆ, LODOWIEC, BOMBA BURZĄCA, ALMARAZ, PARADOKS OLBERSA, KORNET, JODŁA POSPOLITA, SZAFRAN TOSKAŃSKI, PROFESOR ZWYCZAJNY, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ENCEFALOPATIA WERNICKEGO, BANIE, ANTAR POLARNY, WARAN GŁUCHY, DZIESIĄTAK, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, NAMAK, NEUROPROTEKCJA, KOLBA, MECH JAWAJSKI, MEDYCYNA PRACY, STREFA ODRUCHOWA, HOMER, PŁATKOOK, LICZBA PRZESTĘPNA, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, BEDŁKA MUCHOMOR, FILANDER OKULAROWY, SZUMSK, PAKIET SOCJALNY, PRODUKCJA, SENSACJA, JABŁOŃ DZIKA, OSTOJA, KOSZATKA, DRAGONADA, DZIERZYK SZKARŁATNY, CZAS MIEJSCOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, FORMA PÓŁTORALINIOWA, GEMMA, ŻABUTI LEŚNY, STOPA, LUKSEMBURCZYK, DOKŁADNOŚĆ, WZDRĘGA, MATURA POMOSTOWA, SKOCZEK GRZEBYKOPALCY, ANTIBES, KUKUŁA PŁOWA, PRZEMIANA POLITROPOWA, BEZ, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, TOURS, ?WIELKOMORSZCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPIELICA, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPIELICA, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PILCH popielica, Glis glis - ssak z rodziny popielicowatych (Gliridae), jedyny przedstawiciel rodzaju Glis, występujący w środkowej i południowej Europie (od Francji i północnej Hiszpanii aż po Wołgę), na Kaukazie, w północnej Azji Mniejszej, w Iranie i Turkiestanie; w Polsce jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i objętym ochroną gatunkową (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PILCH
popielica, Glis glis - ssak z rodziny popielicowatych (Gliridae), jedyny przedstawiciel rodzaju Glis, występujący w środkowej i południowej Europie (od Francji i północnej Hiszpanii aż po Wołgę), na Kaukazie, w północnej Azji Mniejszej, w Iranie i Turkiestanie; w Polsce jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i objętym ochroną gatunkową (na 5 lit.).

Oprócz POPIELICA, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - POPIELICA, GLIS GLIS - SSAK Z RODZINY POPIELICOWATYCH (GLIRIDAE), JEDYNY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU GLIS, WYSTĘPUJĄCY W ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPIE (OD FRANCJI I PÓŁNOCNEJ HISZPANII AŻ PO WOŁGĘ), NA KAUKAZIE, W PÓŁNOCNEJ AZJI MNIEJSZEJ, W IRANIE I TURKIESTANIE; W POLSCE JEST GATUNKIEM ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM I OBJĘTYM OCHRONĄ GATUNKOWĄ. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast