POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁĄCZENIE WCISKOWE to:

połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.227

MIKROFALÓWKA, MODERATOR, STAWONOGI, SKRĘTKOWCE, KRĘGOWCE, CEBULA PERŁOWA, ŁUSKOWCE, BROŃ TERMOJĄDROWA, KAUKAZ, CHEMIA NIEORGANICZNA, ZIMNA WOJNA, RUDBEKIA NAGA, UCHTA, KRENELAŻ, BIOPOLIMER, GWIAZDKA, KWADRAT, MORALNOŚĆ, OSAD EOLICZNY, PRAWO SPADKOWE, SZELF, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KUKIEŁKA, STANOWCZOŚĆ, EKOSFERA, ŚCIĘCIE, PODWIELOKROTNOŚĆ, ARMIA ZACIĘŻNA, KARNECIK, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, WOKALIZA, WOŁGA, SPORT POŻARNICZY, REMONT BIEŻĄCY, ARKAŁYK, POSTOJOWE, UZBECKI, ZARZĄD, ASNEN, GRYS, WARTOŚĆ, DOM RZYMSKI, NIELOTNOŚĆ, GARA, LISIURKA, NADAWCA, KOREKTA DRUGOSTRONNA, UKŁAD MNOŻENIA, BECZKA Z PROCHEM, MIASTO WOJEWÓDZKIE, PRZYBYTEK, ŻÓŁW WONNY, SAUNA, TASZCZYN PSZCZELI, OBRAZ, BRUTALIZM, REDUKTOR CIŚNIENIA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, RACHUNEK BANKOWY, CŁO OCHRONNE, DIAPSYDY, TSUNAML, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, JEZUITA, DWUNASTA, CETNO, BŁONA ZEWNĘTRZNA, CHORWACKI, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PARAZYTOFIT, PARTYKUŁA, SALWINIOWATE, KAMERA, JĘZYK PIECZYŃSKI, PRZEWÓD TĘTNICZY, KLEJOWNIA, BEZKRWAWE ŁOWY, BANTENG, UNIWERSUM, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, NOSACZ MENTAWAJSKI, MOHORYCZ, MARIO, EFEKT ELIZY, GILOTYNA HUME'A, SKRZYNKA POCZTOWA, TWINNING, SPAW, CHŁOPEK-ROZTROPEK, JEZIORO FIORDOWE, SKALA JOŃSKA, DZIESIĄTA MUZA, TEST PASKOWY, WIKARYZM, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, CLIO, WILK Z GÓR CASCADE, POCISK NIEPENETRUJĄCY, MONARCHIA ELEKCYJNA, CHOROBA PLUMMERA, POPRZECZKA, OSTATNI, OTWARTOŚĆ, EUROBAROMETR, ROZBIERALNIA, NORMATYWISTA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ZACHOWAWCZOŚĆ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, POLIMODALNOŚĆ, ŚWIST KRTANIOWY, BALKONIK, WYDATKI, KOŃ TRAKEŃSKI, INDYWIDUALIZM, CIERŃ, PŁYTA DETONACYJNA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, ŻYWA MOWA, DEZYNSEKOWANIE, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, PRAGMATYCZNOŚĆ, PROTOBUŁGARSKI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, COCKTAIL, KRATKA ODPŁYWOWA, ZAKOŃCZENIE, TRĄBKA SYGNAŁOWA, BAKTEROID, ASOCJACJONISTA, ŚWIATŁO, TOPOLOGIA SZYNOWA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, MACEDONIA, DROGA POŻAROWA, LENIUCH, KARTACZ, OFICJUM, SANDBOX, GAJOWIEC ŻÓŁTY, NER, KONGO-BRAZZAVILLE, TROP, CHYLAT, NIELITOŚCIWOŚĆ, ALMUKANTARAT, MODRASZEK IKAR, AMBYSTOMA KRECIA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, WYBITNOŚĆ, BENZYNA OŁOWIOWA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, WYTWÓRSTWO, PROMOTOR, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PSTRYKACZ, SEGMENTACJA, GENTELMAN, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ZASIŁEK OKRESOWY, BRDA, WOLICJONALNOŚĆ, DWUMECZ, PALUDAMENT, MIEJSCE, SEKUNDOGENITURA, SAKRAMENT, CHÓR, ŚWIĄTEK, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, DEKIEL, PANTALION, FUNKCJA ACKERMANNA, ANONEK, ŁĄCZNIK WODNY, KAPUSTA KISZONA, ALTERNATA, TRAP, SKŁAD, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, KINO AKCJI, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, GEN PODZIELONY, METODA TERMICZNA, WIERTŁO ŚRUBOWE, INTERLUDIUM, INIEKCYJNOŚĆ, MAKROPIERWIASTEK, CELOWNICA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, TELEKONWERTER, WACHTA, KETEN, GAZY, BŁONNIK, MONITOR, ODDYCHANIE, PRZYCZÓŁEK, CZŁOWIEKOWATE, SPŁASZCZKOWATE, PLAŻÓWKA, PISMO OKÓLNE, DROGA RZYMSKA, CISA, HYDROZOL, WARSTWA, STARONORDYJSKI, GÓRSKA, MURENA WSTĄŻKOWA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ŁONO, PROTEKCJA, METODY, INSTRUMENT OBROTU POZAGIEŁDOWEGO, REPUBLIKA BANANOWA, MESJASZ, LIRYKA CHÓRALNA, SKŁAD CELNY, WSZETECZEŃSTWO, ŚWIATŁO, EDIRNE, CHORDOFON SZARPANY, NIESTRAWNOŚĆ, KURANT, OSOBA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ANTENA FERRYTOWA, ŁĄCZNIK CIECZOWY, KOLORYT LOKALNY, HORMON STERYDOWY, ŁAGODNOŚĆ, SFEROLIT, PROPAGACJA, SPIEK, HORMON ANTYMILLEROWSKI, BLOKADA ALKOHOLOWA, JOJOBA, TARTAK, TANIEC, SYSTEM BANKOWY, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, WSPORNIK, SZYBKOWAR, TEINA, MGŁAWICOWOŚĆ, GARDZIEL, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, WYKRYWACZ MIN, AKUMULATOR, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, KOD ALFANUMERYCZNY, KONTRGAMBIT PHILIDORA, DAKOTA, POŁĄCZENIE, WADA WZROKU, UNISTA, UKŁAD HETEROGENICZNY, SZCZEBIOT, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, LAPIS PHILOSOPHORUM, AZTREONAM, KAZARKA CZUBATA, GABINET LUSTER, GRUŹLICA ZWIERZĄT, OSUTKA SOSEN, OBRÓT SPECJALNY, PILENTUM, KRZYŻAK ROGATY, BROŃ CHEMICZNA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, SKARGA KASACYJNA, SAPROTROF, DYSZKANT, SER PODPUSZCZKOWY, KORELACJA, KRĄŻENIE OBOCZNE, PIENIĄDZE, ROFEKOKSYB, INWENTARYZACJA, KĄT ŚRODKOWY, IZERA, PSYCHOANALIZA, FYKOLOGIA, SMUGA, DYWANOKSZTAŁTNE, KOMPILACJA, SPEKULANT, ZDRADZIECTWO, IOWA, SMOK, TUNBERGIA MYSORSKA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, KREMOGEN, PULPIT, POLE BRAMKOWE, COMBER, ?ZASADA DUALNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.227 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŁĄCZENIE WCISKOWE połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁĄCZENIE WCISKOWE
połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami (na 18 lit.).

Oprócz POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast