Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁĄCZENIE WCISKOWE to:

połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.079

EGZEKUCJA KOMORNICZA, TRASZKA NADDUNAJSKA, KWIAT LOTOSU, KŁĄB PSZCZELI, PROCES KARNY, CECHA PODZIELNOŚCI, IMMERSJA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, BIEDACZKA, BREAKDANCE, OWCA JACOBA, GOLIZNA, WYRZUT, KOSZYK, SZKODNIK, ARBITRAŻ DEWIZOWY, NIEDOZWOLONOŚĆ, TRYSEKCJA KĄTA, KAPALIN, WENEZUELA, WYRAJ, HISTORIA SZTUKI, MURENA WSTĄŻKOWA, ŁOŻYSKO, NISZA, IKAT, PASO PERUWIAŃSKI, MERMOZ, PŁEĆ, UKRAINISTYKA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, HARMONIJNOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, POWOLNOŚĆ, JĘZYK DUŃSKI, RATA BALONOWA, ROTATOR, CWAJNOS, ESPRESSO, WARTOŚĆ NOMINALNA, STACCATO, LEK NASENNY, PRYMITYW, KULT PUBLICZNY, KISZKA STOLCOWA, ODŻYWIANIE, FRYKCJA, DUSZA CZYŚĆCOWA, GBUROWATOŚĆ, OMNIPOTENCJA, JAMAJSKI, ÓSMA CZĘŚĆ, EKSPRESJA GENU, OBRAZOWOŚĆ, ROBUR, TRANSKRYPCJA, WIEDZA O KULTURZE, CIEŃ DO POWIEK, IMMUNITET SĄDOWY, DWUKROTNOŚĆ, KĄT DOPISANY, PODRYDZYK OSTRY, OGONICE, URABIALNOŚĆ, WĘGRZYNEK, SZUM NADMIAROWY, DŻIHAD, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, POLIGLOTA, WYCIĘCIE, PLEŚNIAK, ŻÓŁTY GUZEK, IRREDENTYZM, SKARBNICA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, PUSTY DŹWIĘK, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, OSOCZE KRWI, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KNAJPA, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, STRADIVARIUS, TATARSKI, PAWĘŻ, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, KOLORYSTYKA, KONFEDERACJA, SMURF, CEWA, DEMENTI, DALMATYKA, SZORSTKOŚĆ, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, ATONALNOŚĆ, REKIN CHOCHLIK, STYLING, MARTWA WODA, KNEBEL, CYTOLOGIA, KURIER TATRZAŃSKI, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, KOT DOMOWY, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KAPŁAK, POWIETRZE WENTYLACYJNE, KACZKA CHIŃSKA, ŚWIERK SREBRNY, OWOC RZEKOMY, ANATOMIA WARSTWOWA, LAMANTYNY, JEŻOZWIERZOWATE, CHOROBA WELWETOWA, POPULARNOŚĆ, CEREMONIA ZAPACHOWA, PĘDNIK, KANAŁ, OBLIGACJA ZAMIENNA, UNYTKO, TUSZ, POZIOM SPOŻYCIA, MROK, ZAKRYSTIA, MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY, INTERFEROMETR LASEROWY, DYSPOZYTYWNOŚĆ, AKORDEON, SOCJOBIOLOGIA, PIŁOGON, ELEKTROSTATYKA, TAJEMNICA ADWOKACKA, WIERSZ LEONIŃSKI, GRUBIANIN, USZYSKO, NOŻYCE CEN, JANKESKA, HIDŻAB, BENTLEY, KHUZDUL, DYSPEPSJA, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, ZGODA, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, MARUDERSTWO, SPADKOBRANIE, PRZEZORNOŚĆ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, GRZECZNOŚĆ, CEZURA, KANAŁ LATERALNY, FILTR BARWNY, KARP KRÓLEWSKI, PRZEWÓD, SUTANELA, MAPA PRZEGLĄDOWA, PŁASKOŚĆ, WROTA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ĆWIERĆWIATR, AKUMULATORY, POSUWISTOŚĆ, GEN HIPOSTATYCZNY, PIASKOWNICA, HUMANIORA, PORTFEL, SONDA, NORMA REAKCJI, POLIMODALNOŚĆ, RYNEK FINANSOWY, PIERWSZOŚĆ, MELANŻ, PLETYZMOGRAFIA, PIERWODRUK, GOOGLE INC, ZARZEWIE, FILIPIN, PODSEKTOR, ZŁOTA KLATKA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, STOSUNEK, OSESEK, RYJEK, TERMOMETR ALKOHOLOWY, RAMIENICA OMSZONA, KONCERT ŻYCZEŃ, JEŻYNA POPIELICOWA, DUKLA WIERTNICZA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, MACZUGA, LITOŚCIWOŚĆ, RADIOKABINA, KALORMEN, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, MODRASZEK IKAR, WIELOKROTNOŚĆ, RYTM, TWIERDZENIE SINUSÓW, WYSZOGRÓD, ZANZA, WAPNIARKA, KARPIŃSK, BĄCZEK, RELACJE SAXENA, JĘZYK NATURALNY, PROROCTWO, TRANSPARENTNOŚĆ, GALISYJSKI, OGNISKO, PRAWO JOULE'A, CHOROBA ZASADOWA, NAJEBKA, INSTRUMENT DŁUŻNY, DIABELSKOŚĆ, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, TRAKTAT WERSALSKI, KROTNOŚĆ, POŁYSK, DZIEŃ OTWARTY, ALI, WYŚWIETLARNIA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, KĄT POZIOMY, SAPONINA, BAŁKAŃSKOŚĆ, SCENA PUDEŁKOWA, TUZ, HAMULEC TARCZOWY, PASIECZYSKO, POPRZEWRACANIE, PAKULARKA, PIŁKA MECZOWA, OKUPACJA, BD, KAPITANA, KOMPOZYCJA, KOLUGO, BYSTRZYCA, POPRAWKA, DZIEŃ DZISIEJSZY, STEROWANIE RĘCZNE, OPÓR DROGOWY, NIESTOSOWNOŚĆ, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, ULEPSZACZ, MANGABA RUDOCZELNA, MEDYCYNA PRACY, POLAK, ROZPRAWKA, NAWÓJ, POINT AND CLICK, NIEŚWIADOMOŚĆ, PODPINKA, KTOŚ, CHARLES, URODNOŚĆ, EKSTENSJA, KREDYT OBROTOWY, SALAMANDRA SREBRZYSTA, SHONEN-AI, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, TABLICA PRAWDY, KOMUNIA, TRWAŁOŚĆ, JODŁA KALIFORNIJSKA, MILICJANT, JODŁA JEDNOBARWNA, MANIPULACYJNOŚĆ, MAGIEL, DUŻY PION, CHANSON, WYNIKANIE LOGICZNE, SZATNIARZ, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SZCZĘKA, POZYCJA, CIŚNIENIE ŻYLNE, PULOWER, NARYS POLIGONALNY, CYBERPANK, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, EKTOPLAZMA, SYSTEM JĘZYKOWY, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, KWASOWOŚĆ, CŁO PROHIBICYJNE, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, EPICYKL, WISCONSIN, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, LOTNY FINISZ, SEKWENCJA, ODBYTNICA, CŁO OCHRONNE, GRYZONIE, ALBUM, NIJAKOŚĆ, KAPIBARA, ZAWÓR REGULACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.079 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁĄCZENIE, W KTÓRYM UNIERUCHOMIENIE CZĘŚCI ZAPEWNIONE JEST PRZEZ TARCIE POMIĘDZY ICH POWIERZCHNIAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
połączenie wciskowe, połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁĄCZENIE WCISKOWE
połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x