UŚREDNIONY CZAS, PO KTÓRYM CIAŁO NIEBIESKIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W TYM SAMYM PUNKCIE W STOSUNKU DO DWÓCH INNYCH OBIEKTÓW (LINIOWYCH WĘZŁÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEG SYNODYCZNY to:

uśredniony czas, po którym ciało niebieskie pojawi się ponownie w tym samym punkcie w stosunku do dwóch innych obiektów (liniowych węzłów) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŚREDNIONY CZAS, PO KTÓRYM CIAŁO NIEBIESKIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W TYM SAMYM PUNKCIE W STOSUNKU DO DWÓCH INNYCH OBIEKTÓW (LINIOWYCH WĘZŁÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.479

KONSUMENT, MISIAK, GALWANOSTEGIA, BIOENERGOTERAPIA, PAPROĆ, WIDZIADŁO, BACHATA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, KĄT, EGZOTYK, WIELKI STEP, EKLIPTYKA, KLERK, ŁASICA, MECENAS, KORBA, PNEUMATOLIZA, TEŚCIK, PASTISZ, ANGOBA, OBCINAK, RUDZIK, KATON, OKUPOWANIE, BOMBA, MUTUALIZM, NIDERLANDZKI, BYSTRZE, DEPRECHA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PRZYGOTOWALNIA, TARAN, AGORA, KULCZYBA, PRZYCZYNA MATERIALNA, BOLIMUSZKA, HARD CORE, FLUITA, PIASKOWY DZIADEK, OBLICZNOŚĆ, WYŻ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, ODDZIELANIE, BENZYNA SILNIKOWA, NIEZBĘDNOŚĆ, SEPARACJONIZM, NIEWZRUSZALNOŚĆ, EKSTRADYCJA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, FOREMKA, SŁÓWKO, ŁĘKOTKA, TRZĘSIENIE ZIEMI, BOHATER NEGATYWNY, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, POCHLEBSTWO, OWCA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, MUGOL, PUŁAPKA KREDYTOWA, JĘZYK ROMAŃSKI, HIGIENISTKA, CYKLOTYMIA, TAMILSKI, STOLIK, JON WODOROTLENKOWY, PORZĄDEK LINIOWY, BELKA, ZASOBY KOPALIN, POKŁOSIE, GRA NIESKOŃCZONA, KROK, PRZYTULIA, ZUPKA CHIŃSKA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, HAMERNIK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, POJEZIERZE, IRRADIACJA, PODWÓJ WIELKI, PAKOWACZ, PRĄTNIKOWCE, MYSZ DOMOWA, EKSPRESJA GENU, ISKRA, TRZONKÓWKI, WATA CELULOZOWA, ŚRODKOWOŚĆ, RUG, FILM SAMURAJSKI, PUB, KOKARDKA, POMPA WYPOROWA, BRUTALIZM, MIRAŻ, POGODNOŚĆ, ROŚLINY NASIENNE, WSCHÓD, PRUSY, POCZUCIE, STRZYKWY, PŁOMIEŃ, CZAKRA, PÓŁMISEK, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, MIECZ OBROTOWY, JAZDA, SNIFFER, SYSTEM REPARTYCYJNY, RZYGOWINY, BIEGUN UKŁADU, ORKUS, MILCZĄCA ZGODA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, KOŁEK, FAKT, REAKTYWACJA, KONTAKCIK, BARWY WOJENNE, OKIENKO TRANSFEROWE, CYSTOLIT, OPONA PAJĘCZA, RISZTA, ZYGOTARIANIN, NANOFILTRACJA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, MISZCZU, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ŁUCZNIK, BLASZKA, WYBLINKA, FARMA, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, STEREOIZOMER, ZADRAPANIE, EWANGELIZATOR, ODWRÓCONA HIPOTEKA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, SPIS POWSZECHNY, OBRAZ POZORNY, CZAKRAM, ELEKTROLIT, SZKARADZIEŃSTWO, KORKOWIEC, NIEKAPEK, KONWOKACJA, BADANIE JAKOŚCIOWE, KUC AUSTRALIJSKI, ŻYŁA ŁOKCIOWA, DWUKADŁUBOWIEC, MODEL, IZOENZYM, CZAS MĘSKI, MOLOSOWATE, MAŁPKA, ŁASZT, CIĄŻA, LIPODYSTROFIA, PARKING ROWEROWY, HAMULEC NAJAZDOWY, BAJDA, RAK SZWEDZKI, SATURACJA, KIELICH, WETKA, PRAWO RZECZOWE, KWADRAT MAGICZNY, FUZJA WERTYKALNA, BŁĘDNIK KOSTNY, MCLAREN, PODKŁADKA, ROGI, PŁYWANIE, ENDOPSAMMON, TREFNIŚ, MAFIA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, CYSTA BAKERA, CIAŁO, HAFTARNIA, POPRZEDNIK, PLAMA, CIĄGUTKA, KOŁOWROTEK, PORA, METALOGIKA, KACZKA PO PEKIŃSKU, ARBORETUM, ŁAZIK, KWALIFIKACJA, ŚLEDŹ, OSIĄG, METYS, ŚWIECIDEŁKO, MĘŻNOŚĆ, DRAPACZ, FIZYKA MOLEKULARNA, ZESPÓŁ CAPLANA, GUANO, CZAS OCHRONNY, RULETKA, KOMISJA MATKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KREOL, PRAWA RĘKA, LAMPAS, URANIDOWATE, KOŃ KARABACHSKI, DEFICYT BUDŻETOWY, SOCJETA, OCHRONA KATODOWA, KARP PEŁNOŁUSKI, NOGAJOWIE, WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, TAPIR ANTA, MANELE, AKT PŁCIOWY, ORKIESTRA SYMFONICZNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, CYKL KONIUNKTURALNY, JAMA STAWOWA, ZMIANA, KURZAJKA, GOTOWIEC, STARA WIARA, BARIERA JĄDROWA, KONGREGACJA, KOMPARYCJA, KAPRYŚNICA, RAK, KRYSTALOCHEMIA, DIALOG KONKURENCYJNY, GÓRY KOPUŁOWE, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, CHOROBA KENNEDY'EGO, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, GEOGRAFIA ROŚLIN, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, REZERWACJA, NAJEBKA, SYFON, PUŁK, NASTAWANIE, ŻURFIKS, ZDENERWOWANIE, FROTTE, PODAŻ ELASTYCZNA, TRZĘŚLIKOWCE, WAŁ, SPORT ZIMOWY, ŚLEDŹ PACYFICZNY, SPICIE SIĘ NA UMÓR, WOŁOSKI, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, EPIGENEZA, CHARTER, NARCIARZ DOWOLNY, DROBINA, SAMOCHWALCA, KROK DOSTAWNY, BAR MLECZNY, CYNODONTY, ROZKŁAD, INKA, RACJONALIZM, UMIERALNOŚĆ, ANTENA TUBOWA, CAYLEY, NARCYZ, PALEOORNITOLOGIA, CHAŁTURZYSTA, BEBOP, CZAS, KOORDYNACJA RUCHOWA, DZBANECZNIK, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, PLAN, KOMEDIANTKA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ELITARYZM, SSE, LOKATA RENTIERSKA, NAWRÓCICIEL, ANTYNATURALIZM, SIEDZIBA, USZYSKO, ZAPALENIE OSKRZELI, RADIOLOKATOR, SHOJO-AI, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, KITARA, FIGURA SŁÓW, GATUNEK LITERACKI, MOLEKUŁA, OBLICZE, WILCZY OBŁĘD, ?WYNIOSŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.479 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŚREDNIONY CZAS, PO KTÓRYM CIAŁO NIEBIESKIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W TYM SAMYM PUNKCIE W STOSUNKU DO DWÓCH INNYCH OBIEKTÓW (LINIOWYCH WĘZŁÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UŚREDNIONY CZAS, PO KTÓRYM CIAŁO NIEBIESKIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W TYM SAMYM PUNKCIE W STOSUNKU DO DWÓCH INNYCH OBIEKTÓW (LINIOWYCH WĘZŁÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEG SYNODYCZNY uśredniony czas, po którym ciało niebieskie pojawi się ponownie w tym samym punkcie w stosunku do dwóch innych obiektów (liniowych węzłów) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEG SYNODYCZNY
uśredniony czas, po którym ciało niebieskie pojawi się ponownie w tym samym punkcie w stosunku do dwóch innych obiektów (liniowych węzłów) (na 15 lit.).

Oprócz UŚREDNIONY CZAS, PO KTÓRYM CIAŁO NIEBIESKIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W TYM SAMYM PUNKCIE W STOSUNKU DO DWÓCH INNYCH OBIEKTÓW (LINIOWYCH WĘZŁÓW) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - UŚREDNIONY CZAS, PO KTÓRYM CIAŁO NIEBIESKIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W TYM SAMYM PUNKCIE W STOSUNKU DO DWÓCH INNYCH OBIEKTÓW (LINIOWYCH WĘZŁÓW). Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast