Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK INDUKCYJNY to:

silnik prądu przemiennego, bez komutatora, w którym tylko wirnik lub stojan jest włączony do sieci zasilającej (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SILNIK INDUKCYJNY

SILNIK INDUKCYJNY to:

maszyna elektryczna zmieniająca energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.792

RESYNTEZA, BEZANMASZT, BICZ BOŻY, TRÓJCA, BRZUSIEC, LONDYN, KRYNICZYSKO, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, BYSTRZE, FILIGRAN, GRZYB STROJNY, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, ADORACJA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, STROICZKOWE, STRAWIŃSKI, PASTA, SKŁAD DRUKARSKI, BEZ, PODSKOK, KOPROSTANOL, JEZIORO PROGLACJALNE, PORZĄDNOŚĆ, UPGRADE, FANTAZJA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, MILCZĄCA ZGODA, PANDRAK, SKALEŃ AWENTURYNOWY, CZEREŚNIAK, WODNICZKA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, MATRYCA STRUKTURALNA, DENATURACJA BIAŁKA, HODOWLA PIERWOTNA, HALO, DOSIEBNOŚĆ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, NARWAL, PŁAWINA, ELASTOMER, CHRZEST, CEZURA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, CHOROBA PAGETA, KOLEKTYWIZM, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, SZUFLA, SMOLT, ZŁOŻE GNIAZDOWE, TRANSLACJA, TIOSÓL, CHEDDAR, KOLCZAK, ETERYCZNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, INTENSYWNOŚĆ, OŚWIECONOŚĆ, KONTRPOCHÓD, BEZWIETRZE, GRANATNIK, DRUT, REWERS, PATENA, STEREOTAKSJA, EGRETA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, CRASHTEST, ŁUPEK MARGLISTY, GALANTYNA, JELITO CZCZE, ZRAZIK, OBROŃCZYNI, BŁĘKITNY OLBRZYM, BASEN, PATRZAŁKI, NOMINALIZM, CZŁOWIECZEK, KRÓLOWA RENET, WĄTPLIWOŚĆ, OFIARA LOSU, SADOWISKO, SZKODNIK, MIRAŻ, GOSPODARZ, LEKTURA, ROZSADNIK, WARTOŚCIOWOŚĆ, MASŁO, SYSTEM ALARMOWY, TERMINAL, KARAFUŁKA, WIELKOŚĆ, GROOMING, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, LEWUS, LOKAL SOCJALNY, GAZ BOJOWY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, PATYCZAK, TUZ, SZCZĘK ORĘŻA, POLEWA, KARTUSZ, ALGEBRA LIEGO, ŁYKACZ, JAZ ZASTAWKOWY, MOSTEK TERMICZNY, PALEOZOOLOGIA, DOPŁATA OBSZAROWA, RYNEK PIENIĘŻNY, ANTYLOPA KROWIA, MEGAFON, ANTENA KIERUNKOWA, TROJACZEK, FILM HISTORYCZNY, HISZPAŃSKI, OSTRY DYŻUR, NIECZYNNOŚĆ, KOLEKTURA, TURBINA, WIAROŁOMSTWO, ODCHYŁ, WIATR KATABATYCZNY, KOSTIUM, ARABIKA, DERYWAT, MASOWOŚĆ, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, SĄD OSTATECZNY, MOWA EGOCENTRYCZNA, BIGA, NIEPODZIELNOŚĆ, PRZEWÓD, WSZETECZNOŚĆ, KONFIGURACJA, BUTERSZNYT, MULTILATERALIZM, CARSKIE WROTA, GEREZA ANGOLAŃSKA, PSEUDOBIELICA, MIKROKASETA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, RABAT, RACHUNEK ZDAŃ, STROP GĘSTOŻEBROWY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ZAKŁADZINY, SINOLOGIA, CIĘŻAR WŁASNY, ABSOLUT, DYDAKTYCZNOŚĆ, APRETUROWANIE, KRATER PASOŻYTNICZY, SPÓŁKA POWIĄZANA, KAWAŁ, KASZTEL, ODKURZACZ CENTRALNY, CZERWOŃCZYK UROCZEK, PRZYKURCZ, WASABI, DEGRADACJA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ŻĄDZA SUKCESU, DŁOŃ, MIKSTURA, LEADER, RAJTUZY, FILM NIEMY, CERATA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, HARTOWNOŚĆ, MIEJSCE KULTU, BRATEK, HIPOTEZA SUSLINA, MARUDER, FAB LAB, GŁOWICA KONWENCJONALNA, IMPLIKACJA MATERIALNA, MORELÓWKA, MIESZADŁO, WYDZIELANIE, BLASZKA, OPERA, MISO, PERSONA, USTNIK, DELFINY OCEANICZNE, KASZA JAGLANA, PRZEGLĄD, KOŚĆ OGONOWA, NOŚNIK NARZĘDZI, EMOCJA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, SIEROCTWO SPOŁECZNE, LORDOSTWO, DUSZA TOWARZYSTWA, AWANTURA, LEVEL, GRZECHOTKA, POMOC, ANALOG, POPRZECZKA, PUBLIKACJA, PLURALISTA, MUNSZTUK, PODIUM, LINUKSIARA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, AWANGARDA, RECEPTARIUSZ, MARGARYNA, OKULAR, KOSMONAUTA, SIŁA WYŻSZA, SKOCZNIA NARCIARSKA, SUBSTANCJALIZM, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, HADIS, OGNIWO SŁONECZNE, MORWA, PORZĄDNICKI, KREDYT PREFERENCYJNY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, ZWIERZYNIEC, OLEJ PALMOWY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, BOK, WYCZERPYWALNOŚĆ, TEMPERATURA, MARTWOTA, WIATRAKOWIEC, FILM DROGI, DOM, DIAKONIA, FALANGA, CZAPKA TEKTONICZNA, UKŁAD DYSKRETNY, AFRYKANIZACJA, KONWENT, KIEŁBAŚNICA, EMBLEMAT, SILNIK BEZRUCHOWY, ZEN, LUDOBÓJSTWO, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, TŁUSTE LATA, KWAS, DOBUDÓWKA, ZGRED, KRET, MUTACJA, WCIERKA, PODCENTRALA, MOST PONTONOWY, ABLACJA, ŁAJDACKOŚĆ, STREFA EURO, ADWENTYZM, ŁADOWARKA, TRĄDZIK, WĘŻÓWKA, SILNIK 3D, NAROWISTOŚĆ, KÓŁKORODEK, PIORUN KULISTY, AFERKA, STRAWNOŚĆ, OPIEKUN, ADAGIO, POZIOMNICA, NAPOMNIENIE, PÓŁPROFIL, WINNOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, SNAJPER WYBOROWY, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, PAUPER, OSTOJA, ZAPRAWA, RODZINA PEŁNA, SY, CZARNA LISTA, PLAGIAT, SPÓJNIK WYNIKOWY, ZNAJDEK, HEJT, BIAŁA, MUZYKA TŁA, BALUT, GARNIZON, PROSTOŚĆ, WERBENOWATE, SYNGIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: silnik prądu przemiennego, bez komutatora, w którym tylko wirnik lub stojan jest włączony do sieci zasilającej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
SILNIK INDUKCYJNY, silnik prądu przemiennego, bez komutatora, w którym tylko wirnik lub stojan jest włączony do sieci zasilającej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK INDUKCYJNY
silnik prądu przemiennego, bez komutatora, w którym tylko wirnik lub stojan jest włączony do sieci zasilającej (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x