SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK INDUKCYJNY to:

silnik prądu przemiennego, bez komutatora, w którym tylko wirnik lub stojan jest włączony do sieci zasilającej (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SILNIK INDUKCYJNY

SILNIK INDUKCYJNY to:

maszyna elektryczna zmieniająca energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.504

BAŃKA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KUMULACJA, SILNIK PNEUMATYCZNY, KLASYFIKACJA ABC, ANAL, ROZSADNIK, GNIOTOWNIK, STATEK, WALKA, KOSTKA BRUKOWA, GLACE, BAŻANT, POLIMORFIZM, MASZYNA OTWARTA, OSZOŁOM, UKŁAD WIELOKROTNY, BLANK, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, MAJZA, RICOTTA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, PATYNKI, BIURO PARLAMENTARNE, OZDOBA, CABAN, CZARNA MAGIA, SPÓDNICZYNA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, GAZ, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, WYROK PRAWOMOCNY, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PUCHAR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KURAK, DYSTANS, RUCH, DYSALTERACJA, TWÓR, MATKA, MEMORIAŁ, BIURO SPISOWE, FORMA LINIOWA, POMYSŁOWOŚĆ, RINFORZANDO, NIEKLAROWNOŚĆ, GRODZA, KAFETERIA DYSJUNKTYWNA, KWADRAT MAGICZNY, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, PARÓWKA, PARTIA, RÓŻA SKALNA, ANTYKADENCJA, TROJAN, SYLWETA, ADRES, LIMBO, ŚWIATŁO, WĘGIEL BRUNATNY, MODELOWOŚĆ, PODRÓŻNA, GOŹDZIK, PISIOR, PAPROTNIK KOLCZYSTY, SUSEŁ WASHINGTONA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, PIĘCIORNIK SIWY, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, NIEPOTRZEBNOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, DZIECINA, KASATA, AKTYWNOŚĆ, ŻUŻEL, WRĄB, MOCNA STRONA, UŁUDA, KRUPNIK, TOKSEMIA, WYCIĄG TALERZYKOWY, REGIMENTARZ, FAKTOR, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, KRENAL, ERYTROCYT, PODNÓŻEK, LIST PRZEWODNI, BUCHTA, PRZESZKADZAJKA, INDYKATOR, NIEZAWODOWIEC, ECCHI, BEZLIST OKRYWOWY, SZYJA, ZACHOWANIE, PLEBISCYT TERYTORIALNY, OSKAR, RABA, SZÓSTKA, GOŹDZIANKA, STADION, SOLUBILIZACJA MICELARNA, FOTOREALIZM, CHROMATOGRAF GAZOWY, AMONIACZEK, MĘDREK, UMOWA KOMPENSACYJNA, PRZEDSTAWIENIE, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, MIĘKKOŚĆ, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, ODWAGA, KARL, PUNKTOWIEC, WOREK GAMOWA, CIERŃ, KLISZA, BATERIA AKUMULATOROWA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, GŁOWA PAŃSTWA, KORUPCJOGENNOŚĆ, GAUGUIN, KOMPENSATOR CIEPLNY, FRANCUZ, OKRĘŻNOŚĆ, KOŁO MŁYŃSKIE, LAKIER, MAŁPA, GLIF, JĘZYK OBCY, CZUWANIE, MARKIZA, BERET BASKIJSKI, UCHO, KAPSLA, ALFABET WIĘZIENNY, PRZYCZÓŁEK, KICZ, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SZCZUR, WSOBNOŚĆ, CHWYTAK, GLIZA, MURARKA OGRODOWA, TURBOSŁOWIANIN, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, PUSZCZA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, WRAK, SEKSISTOWSKOŚĆ, CHARAKTER, TRAGIZM, ZASIĘG, PROTOROZAUR, ŚWIETLÓWKA, GRUSZKA BOKSERSKA, KOMPATYBILNOŚĆ, MASZOPERIA, TALERZ, GAMBIR, GÓRY, STATEK TRANSPORTOWY, ZIELE, AKROLIT, MRÓWNIKOWATE, FONDUE, KWAS, SKRZYDŁO, ŻARÓWKA, CHALDEJSKI, PARTIA, POLE DRUMLINOWE, KAMPYLOGNATOID, MIASTO WOJEWÓDZKIE, RETUSZ, KLERK, GŁUCHY TELEFON, SŁUP, SPÓŁKA PUBLICZNA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, WINA KWALIFIKOWANA, ROZDŹWIĘK, KLUCZ PARTYJNY, MIEDZIORYTNICTWO, MASER GAZOWY, BĄBEL, PADDLE, OFIARA, PRZEDROST, MUNSZTUK, WARP, AUTOSZCZEPIONKA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, CZWORONÓG, UNISONO, SKRA, MELODIA, KOŁO, CIAPKAPUSTA, GLOSA, NIEŚPIESZNOŚĆ, KOMORA, TRANZYSTOR, REGLAN, TREND BOCZNY, MODYFIKACJA, OBCIĄŻENIE, KORONATOR, PUNKT OGNIOWY, POWIEŚĆ MIŁOSNA, ANGLOARAB SHAGYA, ZGODA, DRÓŻKA, GYROS, ZWAŁY, PRZEWRÓSŁO, FACHOWIEC, CHŁOPIEC, GUBERNATOR GENERALNY, SUROWICA, ZWROTNOŚĆ, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, NUMER TAKTYCZNY, MANIFEST, BALANS, POLE JEDNORODNE, BATERIA, ASOCJACJA, SZWEDZKI, KRWIOBIEG PŁUCNY, NALEPA, POCIĄG, KANU, TUŁÓW, SKRÓT SYLABOWY, SZPIEGÓWKA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, KANONIERKA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, TOP, KONGREGACJA, STEREOTAKSJA, KOPALINA SKALNA, RUCH BEZWIZOWY, ALKOHOLAN, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KLOSZ, JĘCZMIEŃ, LIST OKÓLNY, KAFAR, GAJA, GRÓB SKRZYNKOWY, OMIEG KOZŁOWIEC, SWOJAK, KRASNOLUDZKI, ODCHYLENIE STANDARDOWE, KOMODOR, MAŁOŚĆ, WERDIURA, INWESTYCJA, OSŁABIACZ PODRZUTU, FLUORESCENCJA, ROŚLINKA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, KABLOOPERATOR, MNOŻNIK, ABORCJA, MOZART, PIES OZDOBNY, RYGIEL, ZWARA, CYGANKA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, EKS-KOMUNISTKA, USŁUGA POWSZECHNA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, SEANS, NIEPORZĄDNOŚĆ, FILM NIEMY, BEZ, CZAPRAK, CERAMIKA SZNUROWA, KIJ, SIATECZKA, NACHWYT, PSEUDOPAŁANKOWATE, TUNICZKA, GŁOŚNOŚĆ, ORGANDYNA, RYNEK WTÓRNY, KLUCZ OBCY, TALERZ, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ZGNILIZNA DREWNA, GAZ OBOJĘTNY, ?POŚWIST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.504 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SILNIK INDUKCYJNY silnik prądu przemiennego, bez komutatora, w którym tylko wirnik lub stojan jest włączony do sieci zasilającej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK INDUKCYJNY
silnik prądu przemiennego, bez komutatora, w którym tylko wirnik lub stojan jest włączony do sieci zasilającej (na 16 lit.).

Oprócz SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SILNIK PRĄDU PRZEMIENNEGO, BEZ KOMUTATORA, W KTÓRYM TYLKO WIRNIK LUB STOJAN JEST WŁĄCZONY DO SIECI ZASILAJĄCEJ. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x