Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST UKRAIŃSKA LITERATURA I JĘZYK UKRAIŃSKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILOLOGIA UKRAIŃSKA to:

dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest ukraińska literatura i język ukraiński (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FILOLOGIA UKRAIŃSKA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA to:

budynek, w którym mieści się ukrainistyka, kierunek filologia ukraińska (na 18 lit.)FILOLOGIA UKRAIŃSKA to:

kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze ukraińskiej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST UKRAIŃSKA LITERATURA I JĘZYK UKRAIŃSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.214

DURNOŚĆ, ÓSEMKA, LENNO, BALECIK, MIEJSCOWA, AKCJA NA OKAZICIELA, JĘZYK PASZTO, ORZEŁ, GEOCHEMIA ORGANICZNA, OSKIJSKI, AKADEMICKOŚĆ, DWORNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, USTĘPLIWOŚĆ, REKIN, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ŚLEPY STRZAŁ, WIDELCZYK, SZKOŁA JĘZYKOWA, CHOROBA KUFSA, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, FOTOTROPIZM, ZESTAWIK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, NIEUCZCIWOŚĆ, PELHAM, ALGORYTM JAKOBIANOWY, IZBA NIŻSZA, TURANOWIE, ODPRAWA WARUNKOWA, ARETOLOGIA, OSNUJKA, GŁOWICA REWOLWEROWA, LENIWIEC, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, KOMORA, PIANO, MODEL, WIRTUOZERSTWO, BIOMEDYCYNA, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, TRUDNOŚĆ, OSIOŁ, POBOŻNE ŻYCZENIE, ARMEŃSKI, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, ACHALAZJA, BETONOWE BUTY, KISZKA STOLCOWA, POWTARZALNOŚĆ, PRZYCZYNA SPRAWCZA, WIRTUOZERIA, ANALITYKA MEDYCZNA, NAJDUCH, JĘZYK, KANCER, WODOREK, GRUPA LIEGO, SZCZYT SZCZYTÓW, ALTANNIK ARCHBOLDA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ŻANDARMERIA POLOWA, GOTYCYZM, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, NIEOKREŚLONOŚĆ, JĘZYK KATOŃSKI, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, PŁOMYCZEK, IZOLACJA AKUSTYCZNA, DATARIA, SMERFETKA, LEMUR WARI, FUNKCJA TOTALNA, SOLENIK, WIOSKA, JĘZYK INDOIRAŃSKI, KRÓCIEC, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, REALIZM FOTOGRAFICZNY, FORMA DWULINIOWA, WYŻYNKA, LEWAREK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ROBOTA, FISZBINOWCE, WENESEKCJA, LEŚNY DZIADEK, OBUDOWA, BROŃ PANCERNA, NIECHLUJ, ROZKŁADOWOŚĆ, JĘZYK HINDUSTANI, PODGRUPA NORMALNA, FANDANGO, DOM KULTURY, INDEKS, PAPRYKARZ, COPYPASTA, RODZIMOŚĆ, SHOUNENAI, BIELINEK RUKIEWNIK, TAMA, PŁEĆ, GADACZ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, MROK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WOJSKO, ZDARZENIE LOSOWE, BRACHYCEFALIA, NOGA, PALMA, PROGRESISTA, NASADA, AFRYKANERSKI, DROGA ZBIORCZA, INDIAŃSKI, USZYSKO, LENIUCH OSPAŁY, NIESZABLONOWOŚĆ, HOTENTOCKI, DOGMAT, SZLAUF, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, BIEG DYSTANSOWY, KAPERKA, POLAROGRAFIA, CIĘŻKOŚĆ, POWIĘŹ, MALTAŃSKI, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ABCHASKI, WIETRZENIE MECHANICZNE, OKRĘT DOZOROWY, ŁADNY GIPS, JĘZYK SZKOCKI, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, DYWANOKSZTAŁTNE, MAŁY EKRAN, START ZATRZYMANY, SZORSTKOŚĆ, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, FEMINIZM, SIECZKA, OCZKO, STYPENDIUM, ANTAGONISTA, METAL KOLOROWY, NEGACJONISTA, INDEKSACJA, RETENCJA, SKARBNICA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KRYKIET, WIEŚNIAK, STRASZAKI, STATYSTYKA OPISOWA, NAVIER, WAFEL, SŁOWO, NIEDOKŁADNOŚĆ, BURZA ŚNIEŻNA, KRZEW OWOCOWY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, COSPAR, GRZBIETORODOWATE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, FLUAV, MLECZAN, SAMOURZECZYWISTNIANIE, NIEDOROZWÓJ, HIPISKA, OGRÓD BOTANICZNY, NADWYŻKA KONSUMENTA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, UKRAIŃSKOŚĆ, GŁUPEK, ZASADNOŚĆ, THRILLER, ŁASKAWCA, SIODLARNIA, KONDENSACJA, FIDEIKOMISARZ, REAKCJA ZAPALNA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, HEKSAPLOID, TWIERDZENIE KRULLA, PRZODOMÓŻDŻE, LIS MORSKI, PUZON, ROTAWIRUS, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, KARZEŁ, KONIECZNOŚĆ, PŁACA ZASADNICZA, KRYZA, OUTLIER, BUŁAT, KOLAGENOZA, SZYBKOZŁĄCZE, BYSTROŚĆ, NIEKROPIEŃ, REKIN CHOCHLIK, DŹWIĘCZNOŚĆ, SYMPOZJON, ŚWISTUŁA, PYLICA ALUMINIOWA, AWANSCENA, RZADKOŚĆ, SŁAWIAŃSKI, RELATYWIZM MORALNY, GRAFOLOGIA, FITONIA, BOMBA, KONFIRMACJA, FAJANS, CHUDOŚĆ, SMOLEŃSK, UTYLITARYZM, MOTOR, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SKRZYNECZKA, DEONTOLOGIA LEKARSKA, DUROMER, GITARA, IDIOFON, TOTEM, SPREJ, WIELORDZENIOWOŚĆ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, URZĄD, CASHBACK, SARONG, KONDYCJONALIZM, GERIATRIA, KRZYWA PROSTOWALNA, ŻART, DYSK ELASTYCZNY, RADIOSYGNAŁ, TWIERDZENIE REESA, STAROSŁOWIAŃSKI, BIBLIA JAKUBA WUJKA, ARYTMETYZACJA, UMOWNOŚĆ, PUNKT ROSY, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, CHEDDAR, ROZWIĄZŁOŚĆ, LABORANT, ZATRUDNIENIE, RZECZYWISTOŚĆ, NUDYSTKA, POZYTYWNOŚĆ, MINÓG RZECZNY, PROFESJONALNOŚĆ, HENOCHIAŃSKI, BER, TOKAMAK, KOLOKATOR, KOMANDYTARIUM, PROBLEM DECYZYJNY, POLIMORFIZM, PĘD, BIOSFERA, GNUŚNOŚĆ, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, JĘZYK ITALOCELTYCKI, ZBROJA KRYTA, ŁYCZAK MUSZLOWY, PARASOL, MODELOWOŚĆ, GRZYB STROJNY, SPÓŁKA PUBLICZNA, KALANETYKA, ZGŁAD, KECZUP, KRYTYCZNOŚĆ, FIGA Z MAKIEM, BATYSKAF, MISJONARZ, FARBA KLEJOWA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, DZWONECZNIK WONNY, GALERIA SŁAWY, IZOPRENOID, STOPIWO, PRAKTYCZNOŚĆ, BEJCA, CHORWACKI, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, SER PODPUSZCZKOWY, DIU, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PODOLOGIA, KWINTESENCJA, PACHNOTKA UPRAWNA, KATASTROFALNOŚĆ, ZWIERCIADŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest ukraińska literatura i język ukraiński, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM BADAŃ JEST UKRAIŃSKA LITERATURA I JĘZYK UKRAIŃSKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
filologia ukraińska, dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest ukraińska literatura i język ukraiński (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILOLOGIA UKRAIŃSKA
dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest ukraińska literatura i język ukraiński (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x