Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA STRUKTURY, KTÓRA NIE JEST PRZEJRZYSTA, NIE WIDAĆ PRZEZ NIĄ NA WYLOT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MĘTNOŚĆ to:

cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 7 lit.)NIEKLAROWNOŚĆ to:

cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 13 lit.)NIEPRZEJRZYSTOŚĆ to:

cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MĘTNOŚĆ

MĘTNOŚĆ to:

cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 7 lit.)MĘTNOŚĆ to:

cecha tego, co jest niejasne, zagmatwane, nie w pełni zrozumiałe (na 7 lit.)MĘTNOŚĆ to:

cecha spojrzenia, które jest lekko zamglone, jakby nieobecne (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA STRUKTURY, KTÓRA NIE JEST PRZEJRZYSTA, NIE WIDAĆ PRZEZ NIĄ NA WYLOT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.310

KURDUPLOWATOŚĆ, OBWÓD AUTONOMICZNY, SZABLON, FORUM DYSKUSYJNE, BARBET, GIBON SREBRZYSTY, KRĄGLIK, ATU, TRAF, HALOGENOALKAN, PĘTAK, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ŻÓŁW TORNIERA, KETOZA, EKSPERT, MISTRZYNI, DRZEWO KOSMICZNE, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PIRAT, LINKOMYCYNA, DRĄŻEK POGO, ZAWODOWIEC, WĘGORZOWATE, FORMALNOŚĆ, GREJ, WŁADZA USTAWODAWCZA, PAŁECZKI NAPIERA, MANTYKA, MIKROSKOP OPTYCZNY, KWADRAT MAGICZNY, SIARCZEK, STUDIO FOTOGRAFICZNE, BUSOLA INKLINACYJNA, OCHLAPUS, KULMINACJA, PASKUDZTWO, KARLIK WIĘKSZY, AMBRAZURA, WĄSKOŚĆ, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, CHRONOMETR OKRĘTOWY, ZAGRYWKA, PAJĄK, BEŁKOTLIWOŚĆ, KROKIET, MACIERZ DOŁĄCZONA, SZUBIENICA, KUC ZANISKARI, WRZASKLIWOŚĆ, KROWIAK, METAL KOLOROWY, JĘZYKI KAUKASKIE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TURAS, BUG, NAPASTLIWOŚĆ, SĘDZIA LINIOWY, BEZSTRONNOŚĆ, PRZESYP, ZGRAJA, ROBDESZAN, MALINA ZACHODNIA, DEFENSYWNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SWAR, WIELOKROTNOŚĆ, MIGDAŁ, KATEGORIA MUSZA, ELITARNOŚĆ, JOŁOP, FIZYKA MATEMATYCZNA, ŻART, SPARTANIN, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, MINISTER BEZ TEKI, ŚREDNIOROLNY, TREN, CECHA FIZYCZNA, DANAIDA, KAZUISTA, EUBAKTERIA, DŹWIĘCZNIK, PRZESZKADZAJKA, DILER, POSTĘPAK, MAMUT POŁUDNIOWY, SINGIEL, DROGA, CYJANEK, NIEŚMIAŁOŚĆ, RAK SZLACHETNY, CHORA, HUMOR, BÓSTWO, BABESZJOZA PSÓW, POSAG, BUŁKA MONTOWA, TELEWIZJA HD, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, TUNDRA, MASECZKA, HETMAN NAKAŹNY, SZCZEGÓLNOŚĆ, NASIĄKLIWOŚĆ, JAM, WIELKOŚĆ, NADZIEWKA, WSPÓŁWŁADCA, WOW, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, DWUWARSTWOWOŚĆ, LIST ZASTAWNY, POSTKOMUNA, CZEREŚNIAK, ODJEMNA, PARTNERKA, EWANGELICYZM, ROZKŁAD MAXWELLA, RZECZ, ZBIERACZKA, KLĘKANY, OPRAWCA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, MAGNETON JĄDROWY, ZEGAR WODNY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, PRZYGODA, NEOFITA, TRAJKOTKA, ANIOŁEK, PUCÓWKA, REPRODUKCJA PROSTA, ORLOG, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, PILOT, SAMOTNICZOŚĆ, WYŁADOWANIE KORONOWE, KOMA, CHUDZIĄTKO, ANAKREONTYK, PODEJRZANA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, PRYMITYW, PUŁAP TLENOWY, PIASZCZYSTOŚĆ, KOMUNALKA, STREFA ZGNIOTU, KOLEŻANKA PO FACHU, ZAPAŁKA SZTORMOWA, ZBIEG, JĘZYK TAMILSKI, KOŃ NA PATYKU, DWUWARSTWOWOŚĆ, BEZKRYTYCZNOŚĆ, SUBREGION, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, WZW E, KAMIKADZE, NADŚWIADOMOŚĆ, FORMA PRZESTRZENNA, MŁOT, TURBAN, GWAŁTOWNOŚĆ, HAŁAŚNIK, DOWÓD, PLETYZMOGRAFIA, NIEDOZWOLONOŚĆ, ŁAJDACKOŚĆ, HAWORTH, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, NEBULIZACJA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, JĘZYK GYYZ, UMARŁY, JURYDYKA, MILCZĄCA ZGODA, WYŚCIGÓWKA, STÓŁ, STRUKTURA DECYZYJNA, SZKLANE DOMY, MIENIE ZAMIENNE, APARAT ABSORPCYJNY, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, SPÓJNOŚĆ, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ENERGIA, ETER, AUTODIAGNOZA, POBOŻNOŚĆ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, PRAGMATYCZNOŚĆ, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, KAPUSTA PASTEWNA, KONFEKCJONER, SPOLEGLIWOŚĆ, DIORAMA, LAMINAT, PRZEDWIOŚNIE, LEK NASENNY, HELMINT, ANTAGONISTA, RZĄDY POŚREDNIE, POLE KARNE, CZIRU, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, JEZIORO PROGLACJALNE, OKNO MODALNE, EROZJA, PROROCTWO, DZIKI MIÓD, NIEKOMERCYJNOŚĆ, BONET, KROATYSTYKA, NIESTEROWNOŚĆ, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, ZAKWAS, EGOCENTRYCZNOŚĆ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, MĄKA RAZOWA, DZICZ, TASIEMCE, RUTING, PANSEKSUALIZM, RZEMIOSŁO, SIŁOWNIK, MIKS, BARBARIA, HAMULEC NOŻNY, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, OSTRA AMUNICJA, TOKAMAK, NIEUDOLNOŚĆ, ITAKA, RADCA PRAWNY, ARKA, MIECZ DWURĘCZNY, RADA PRACOWNICZA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, SZALEŃSTWO, RYSOPIS PAMIĘCIOWY, NATARCZYWOŚĆ, ŁAPACZKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, BUJAK, BRIENZ, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, KORONKA BRUKSELSKA, WYSMUKŁOŚĆ, EROTOMAN TEORETYK, NIEZBĘDNOŚĆ, PALARNIA, KSIĄŻĄTKO, ORATORIUM, CEWKA RUHMKORFFA, OGNIWO MOKRE, NATURALNOŚĆ, APARAT WOLCOTTA, MUSSET, KLUCZ KODOWY, BUREK, HUGENOCI, LOT CZARTEROWY, FINEZYJNOŚĆ, ZAJĄCZEK, MUSTEL GWIAŹDZISTY, OLDENBURGER, TORPEDA LOTNICZA, NIECHLUJNOŚĆ, WZMACNIACZ, GWINT STOŻKOWY, KAZUISTYKA, TRAGIKA, WOJOWNICZOŚĆ, JĘZYK RETOROMAŃSKI, WAŁEK, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ZABÓR, TURANIE, ZŁOTOŚĆ, OBYCZAJNOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, RONNE, ETYL, TYBINKA MAŁA, RUM, NOMINAŁ, ZERÓWKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, SIERMIĘGA, DEKIEL, PRINSEPIA CHIŃSKA, ZDZIWIENIE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, PORTUGALSKOŚĆ, LEVEL, HARAD, TORUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.310 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA STRUKTURY, KTÓRA NIE JEST PRZEJRZYSTA, NIE WIDAĆ PRZEZ NIĄ NA WYLOT to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mętność, cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 7 lit.)
nieklarowność, cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 13 lit.)
nieprzejrzystość, cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MĘTNOŚĆ
cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 7 lit.).
NIEKLAROWNOŚĆ
cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 13 lit.).
NIEPRZEJRZYSTOŚĆ
cecha struktury, która nie jest przejrzysta, nie widać przez nią na wylot (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x