ELEMENT ELEKTRYCZNY, KTÓRY JEST ZBUDOWANY Z DWÓCH PRZEWODNIKÓW (OKŁADEK) ROZDZIELONYCH DIELEKTRYKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONDENSATOR ELEKTRYCZNY to:

element elektryczny, który jest zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ELEKTRYCZNY, KTÓRY JEST ZBUDOWANY Z DWÓCH PRZEWODNIKÓW (OKŁADEK) ROZDZIELONYCH DIELEKTRYKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.048

ŚCIANA FUNDAMENTOWA, JARZMO, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, CIERPIĄCY, CIĘŻKOŚĆ, HISTON ŁĄCZNIKOWY, BIAŁY ZNAK, HYDRA, CZERWONKA, IMPERTYNENCKOŚĆ, GENOMIKA TEORETYCZNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, ZAKOP, RACJONAŁ, DOMINATOR, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, APLIKANT ADWOKACKI, MINERAŁ RELIKTOWY, SĘKACZ, ANDROID, WIEŚNIAK, WOJSKO, LEKTURA, ZACHOWAWCZOŚĆ, PEWNOŚĆ, ZIEMIA NICZYJA, KREDYT RATALNY, ROŚLINKA, ŻÓŁTY KARZEŁ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, BOŻY BOJOWNIK, CZŁON SYNTAKTYCZNY, KOMPONENT, GICZ, KIEROWALNOŚĆ, ANTYHITLEROWIEC, CECHA PODZIELNOŚCI, FUNDUSZ PŁAC, WSPÓŁUCZEŃ, CHORDOFON, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, NIESTABILNOŚĆ, TRYNITARYZM, ZMARSZCZKA, BABIA DUPA, RZUT PROSTOKĄTNY, JĄDRO, WOLNOŚCIOWIEC, ŚPIWÓR MUMIA, GAZ PIEPRZOWY, WÓZ OPANCERZONY, EKSPERYMENT KLINICZNY, SUMERYJCZYK, OBSZAR, MEZOMORFIA, ŚWIADECTWO, ODGAŁĘZIACZ, ANGIOLOGIA, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, FILAKTERIA, FIGURACJA HARMONICZNA, TRAWA KANARYJSKA, DOMENA, CYNGIEL, NIECIĄGŁOŚĆ, PITU PITU, PRĄD TRÓJFAZOWY, ORGANIZATOR, WZNIOS, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, INŻYNIER, LICHWIARSTWO, ŻABA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, SYNTEZATOR, FLUWIOGLACJAŁ, MAMUT WŁOCHATY, LODOWIEC SIECIOWY, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, KLISZKA, POLONISTYKA, KOGUT, DŹWIGAR, SUBTELNOŚĆ, PRZEZIERNIK, ZASOBY, ZAINTERESOWANY, WARIAT, NORNIK BURY, PÓŁTUSZA, CZEPLIWOŚĆ, KUZYN, WĘZEŁ PROSTY, DYNA, WIĄZANIE, KORMOFITY, MUZEALNICTWO, NIELITOŚCIWOŚĆ, PROKURATOR, BARWY PAŃSTWOWE, OTWÓR STRZAŁOWY, NADZÓR BANKOWY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, RAMA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, SPRAY, DEBILNOŚĆ, STANIK, PRZECHÓW, KOMPUTER KWANTOWY, PŁOZA OGONOWA, WKŁADKA GRAMOFONOWA, WKŁAD, HOMERYDA, KUPLER, GŁUPKOWATOŚĆ, IZOMER OPTYCZNY, AUTOBUS CZŁONOWY, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, CZĘSTOKÓŁ, NIEWYRAŹNOŚĆ, BIREMA, FUNKCJA ADDYTYWNA, PEŁNOLETNIOŚĆ, ABSURD, NOSACZ MENTAWAJSKI, OSPALSTWO, GAŁĄŹ, MOLTON, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, TEORIA GRUP, KLEJÓWKA, COMBER, KANCER, WZNIOS, PERKOZ OLBRZYMI, WAPER, SZAL, PROGRAM ROZRYWKOWY, WARTOWNIA, PRZYRODNI BRAT, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ŚWIATŁO DZIENNE, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, NEOFITA, ŚRODEK MASY, MIEJSCE SIEDZĄCE, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, OBIEKT, WYPYCHACZ, RURA WYDECHOWA, NIEGUSTOWNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, SER TRAPISTÓW, TEOLOGIA PASTORALNA, ATTYKA, TERAPENA, SYSTEM DZIESIĘTNY, SEMAFOR, KOMPETENTNOŚĆ, TWIERDZENIE PITAGORASA, PODSTAWA, OKRASA, RYGIEL, WYJADACZ, COSINUS, CHOROBA GÓRNIKÓW, DOBRO KLUBOWE, WIOSKA TEMATYCZNA, AEDICULA, EGZEKUTOR, PACIORKOWIEC, DELFIN DŁUGONOSY, NISZA NIWALNA, SZPULA, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, ODPRYSK, KLESZCZE, PARTYKUŁA, OPATRUNEK OSOBISTY, KOLAMINA, GWINT STOŻKOWY, CZARODZIEJ, NAWA GŁÓWNA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, LEGITYMISTA, SKARBNIK, FUNKCJA AKTYWACJI, NIEKOSZTOWNOŚĆ, KONDENSATOR, ZASZŁOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, PARZENICA, WAŁKOŃ, PROTAGONISTA, SYLFON, PŁASZCZKA NAGA, PRZEWÓD ODBOJOWY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, POJĘCIE, CZŁON, PAŁĄK, ROTAWIRUS, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, FALAKA, STOPIEŃ, SILNIK BLIŹNIACZY, SYNTETYZATOR, PISANINA, SPIKER, DOCISK, ODKRYTY SZACH, GRAF MIESZANY, BON VIVANT, GEN MODYFIKATOR, BAWEŁNA, MARTWY PRZEPIS, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, DOR, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, POLITYKA MIESZKANIOWA, WARTOWNIK, GOOGLE, WAŁ, POZYTYWIZM, POMOC, NOCEK BRANDTA, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, TRÓJPOLÓWKA, FIŃSKI, NIEOBOJĘTNOŚĆ, WAŁ DZIĄSŁOWY, KWAS LIZERGOWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SZLACHCIĄTKO, ŁUSKWIAK ZMIENNY, SZAROTA NORWESKA, KOEDUKACYJNOŚĆ, CHOREG, GEEZ, TĘCZA, JEZIORO ENDOREICZNE, BIMETAL, POMOC, GEOCENTRYZM, SZCZUPŁOŚĆ, MNICH, KOMBATANCKOŚĆ, PRZEDDZIEŃ, WYGA, DYSZAK, POWIĘŹ, HAK, SWAR, STARY, KONCERT, KOZUBA, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, WIĄZANIE, NIESTANOWCZOŚĆ, KLON, PLUTOKRACJA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ANONEK, ZDOBINA, GRAFIK, POKOLENIE KANAPKOWE, KUSICIEL, OZNAJMIENIE, LUSTRZEŃ, UTYLITARYZM, PARYTET, ALDOLAZA, GOLAS, RZUT STEREOGRAFICZNY, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, KONIECZNOŚĆ, ZBIORNIK BALASTOWY, KONCERNIAK, FRONT POLARNY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, DIODA, WIGONIA, CWANOŚĆ, SKURCZYBYK, ODSŁONIĘCIE, JABŁKO NANERCZOWE, PODŁUŻNOŚĆ, OBJAŚNIENIE, ŁAŃCUSZEK, MITSUKURINA, SYRENA OKRĘTOWA, SPÓDNICZKA, KWINTESENCJA, PRAGMATYCZNOŚĆ, SEKSOWNOŚĆ, ?SZALONA GŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.048 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ELEKTRYCZNY, KTÓRY JEST ZBUDOWANY Z DWÓCH PRZEWODNIKÓW (OKŁADEK) ROZDZIELONYCH DIELEKTRYKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ELEKTRYCZNY, KTÓRY JEST ZBUDOWANY Z DWÓCH PRZEWODNIKÓW (OKŁADEK) ROZDZIELONYCH DIELEKTRYKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONDENSATOR ELEKTRYCZNY element elektryczny, który jest zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONDENSATOR ELEKTRYCZNY
element elektryczny, który jest zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem (na 22 lit.).

Oprócz ELEMENT ELEKTRYCZNY, KTÓRY JEST ZBUDOWANY Z DWÓCH PRZEWODNIKÓW (OKŁADEK) ROZDZIELONYCH DIELEKTRYKIEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ELEMENT ELEKTRYCZNY, KTÓRY JEST ZBUDOWANY Z DWÓCH PRZEWODNIKÓW (OKŁADEK) ROZDZIELONYCH DIELEKTRYKIEM. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast