URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZAMIANA GAZÓW W CIECZE, CZYLI SKRAPLANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONDENSATOR to:

urządzenie, którego zadaniem jest zamiana gazów w ciecze, czyli skraplanie (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONDENSATOR

KONDENSATOR to:

element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZAMIANA GAZÓW W CIECZE, CZYLI SKRAPLANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.996

GRUPA, GRA W CIEMNO, DEFIBRYLATOR, NIECHLUBNOŚĆ, KĄT ŚRODKOWY, PUKAWKA, POLONISTYKA, PŁONIWOWCE, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PROTUBERANCJA, PIASECZNICA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KANCERA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ŁAŃCUCH POKARMOWY, METAFIZYCZNOŚĆ, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, IDEALNOŚĆ, ECHOSONDA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, KUCHNIA MOLEKULARNA, PRECYZYJNOŚĆ, CUDACZNOŚĆ, TURBINA PAROWA, SYNONIMICZNOŚĆ, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, OBSZAR, AGROWŁÓKNINA, MYRMEKOFIL, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PARASOL, RACJONALIZM, KONDYCJONALIZM, PRZEWODNIK, BEYLIZM, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, BUDIONOWSK, SIEMIENIATKA, KINGSTON, KACZKA CZERNICA, GATUNEK ZBIOROWY, MIMEOGRAF, JON KARBONIOWY, ŚREDNIACTWO, DOBRO PRAWNE, SPEKTROMETR MASOWY, IRONICZNOŚĆ, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, DRAPIEŻNOŚĆ, JIG, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, MAJAK, CZEPINY, POSTĘPOWANIE, EPIKA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, TEORIA GRUP, PIERDOŁA SASKA, ASPOŁECZNOŚĆ, DOSKONAŁOŚĆ, ZNAK, POLIPEPTYD, NASADA, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, MIARKA, CROSSING-OVER, DUROMER, ZAWORA, NADWYŻKA HANDLOWA, MIEDZIORYT, ZUPA NA GWOŹDZIU, TAKTYKA, ŚWIECA DYMNA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, KOMUNIA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, WSIUR, PRZESYP, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ZAPYLACZ, AHISTORYCZNOŚĆ, LITEWSKOŚĆ, UCIECZKA, CELOWNIK KOLIMATOROWY, ROZRUSZNIK, GE'EZ, ZOOLATRIA, DOSADNOŚĆ, LINIA, AURORA, KOLBA, KOMUNAŁKA, PONURNIK, SZCZUPŁOŚĆ, OBUNOGI, OUDRY, WĘGLARNIA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, SOL, NAJDUCH, DEZASEMBLER, TWINNING, OKAZAŁOŚĆ, STREFA ODRUCHOWA, SPORT KWALIFIKOWANY, SINICA OBWODOWA, CZUJNIK WĄTKOWY, GŁADZIK, ŚWIATŁO DZIENNE, IMPREGNATOR, CZUJKA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, OLBRZYM, WYGRA, DZIEDZINA EUKLIDESA, ZAINTERESOWANY, WIĘZIEŃ, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, MIECZ DŁUGI, REWIOWOŚĆ, SZCZENIAK, MODRASZEK ORION, SZACHOWNICA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, KONFEKCJA, GŁOŚNIK OTWARTY, EKONOM, IZOPRENOID, NIESTABILNOŚĆ, CHALKOLIT, MIKROFALA, WIOCHMEN, MAPA HIPSOMETRYCZNA, PIEPRZ GWINEJSKI, NORMA KOLIZYJNA, USŁUGOWOŚĆ, ROZPRYSKIWACZ, POLKA, BIEŻNIK, IZM, TEREN ZAKRYTY, BROŃ PALNA, AUTOMATYKA POGODOWA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, DROBNIACZKOWCE, STAN USTALONY, TWARDY OŁÓWEK, STRUNA KOSMICZNA, NOZDRZAKI, PLEŚNIAK, GOSPODARKA KOMUNALNA, WITEŹ, LIPA, TRYNITARIANIZM, DOLINA V-KSZTAŁTNA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, SZAROWIPTERYKS, PENDŻABSKI, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, STYGOKSEN, POSYBILIZM, AUTOPILOT, NIECZUCIE, ADIANTUM KLINOWATE, ABRAZJA, PITU PITU, PIĘDZIK SIEWIERAK, DYSCYPLINA SPORTOWA, PRUSACZKA, PROKSENOS, DUROPLAST, WĘGLARSTWO, NIEZNAJOMY, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, PILNICZEK, ROZBRATEL, PRAGMATYCZNOŚĆ, WYROST, TARAN, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PIEZOMETR, DRASTYCZNOŚĆ, PODATEK DROGOWY, KOPARKA ZBIERAKOWA, ŚLUB CYWILNY, ROŚLINKA, FUNKCJE AMPLITUDY, DESPOTYZM, CHUDZIĄTKO, BLUETOOTH, PROGRESYWIZM, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, SKŁADNIA RZĄDU, TŁUSTY DRUK, DOBUDÓWKA, WSTĘŻNICE, ATAK, LIKORIN, ZŁOTA KLATKA, MONITOR, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ROZKŁADOWOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, PRZECIĘTNIACTWO, POCIĄGŁOŚĆ, BIAŁA NOC, WĘGRZYNEK, USTAWODAWCA ZWYKŁY, MODEL, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, ROZWAŻANIE, AMBITNOŚĆ, INDYKATOR, SYJON, ODWAR, PEDAGOG SPECJALNY, KREMOWOŚĆ, MOC, BYŁY, FONDUE, POMPA ŁYDKOWA, KARMIDŁO, KUSICIEL, AGROFIZYKA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, SNICKERS, NAPIĘCIE, DRZEWO KOSMICZNE, AKADEMICKOŚĆ, EMPIREUM, TERAPIA SYSTEMOWA, DYWANOKSZTAŁTNE, MODEL, CIASNOŚĆ, PODCZYSZCZALNIA, SUPERKONTO, ODCHYLENIE, HORROR, GRAMATYKA FORMALNA, NAUKA HUMANISTYCZNA, ART, PSI GRZYB, KWADRATURA KOŁA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, GROŹBA KARALNA, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, KIPI KASZA, PEDOSFERA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, UKRZYWDZONY, PODGRZEW, LUZ, WYDMUSZKA, WSZECHWŁADNOŚĆ, PODMIANKA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, EKRAN LUMINESCENCYJNY, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, POMOC, BUŁGARYSTYKA, PAPROTKA, POTRZEBA, DIPLONT, KRWIOBIEG PŁUCNY, WYBUCHOWOŚĆ, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, SUSZARKA, LEPSZOŚĆ, NAPĘD, GRZYB STROJNY, KONIOWIĄZ, TERMINARZ, HUMANIORA, MINIA, SELENEK, KUPON, RADAR, DODATEK WYRÓWNAWCZY, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, WOŁOWINA, RUMSZTYK, SOKOLE OKO, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, POKOLENIE, METABAZA, ZAPISOBIORCA, HEMATOFAGIA, KWADRATNIKOWATE, ENDOSKOPIA, CZART, PLETYZMOGRAF, KERMESYT, RZODKIEWNIK, DZWON, ?KROWIENIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.996 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZAMIANA GAZÓW W CIECZE, CZYLI SKRAPLANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZAMIANA GAZÓW W CIECZE, CZYLI SKRAPLANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONDENSATOR urządzenie, którego zadaniem jest zamiana gazów w ciecze, czyli skraplanie (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONDENSATOR
urządzenie, którego zadaniem jest zamiana gazów w ciecze, czyli skraplanie (na 11 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZAMIANA GAZÓW W CIECZE, CZYLI SKRAPLANIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZAMIANA GAZÓW W CIECZE, CZYLI SKRAPLANIE. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x