IZOPRENOID - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERPEN to:

izoprenoid - organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczce terpenu jest podzielna przez pięć (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IZOPRENOID - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.947

LEKKOMYŚLNOŚĆ, RACHUNEK BIEŻĄCY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, CUKIER GRONOWY, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, GORZKOŚĆ, BEFKA, CERKIEW ŁEMKOWSKA, CZERWONY ŚNIEG, WIELORYBNICTWO, MONOGAMIA, MALINOTRUSKAWKA, WARIACYJNOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ODPLAMIACZ, INDYJSKI, ŚWIĘTOPIETRZE, STAN NIEUSTALONY, HARFA EOLSKA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, BRZMIENIE, KROWA MORSKA, SZARA MYSZKA, CIENIAS, PRZYKRYWKA, PATRON, WEKTOR WŁASNY, PARTIA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, FIRMA, POWRÓT, KORELACJA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, SKLEPIENIE NIECKOWE, KROKIET, WYBORY, MAKROMINERAŁ, CHLOREK POTASU, NANOFILTRACJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, PIANOLA, GŁOS JĘZYKOWY, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, GRZYB SITARZ, HURTNICA PODOBNA, NORWICH, ZAKON RYCERSKI, PAŹ, TROGLOKSEN, KĄPIEL LECZNICZA, HISTORYZM, KORWINIZM, BRUK MORENOWY, ĆWIERK, GRA SIECIOWA, KANDYDEMIA, WZMACNIACZ, BACHANALIE, KLEJÓWKA, BODY PAINTING, KRZEŚLISKO, LEJKOGĘBCE, NIEWYRAZISTOŚĆ, MULINA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, TUNBERGIA, PLUS, LEŻNIK, BOMBA, JEŻOZWIERZOWATE, ZAPASY, PRACOHOLICZKA, KOLOS, SANDBOX, NICPOŃ, PROTAGONISTA, FLUORESCEINA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, TORFOWISKO WYSOKIE, OBYCZAJE, ETAPOWOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, MANDALA, MANEWROWY, MAŁPKA, PANICZĄTKO, FINKA, POLIPLOID, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, LEON, ŚCIEŻKA HAMILTONA, OKRĘT LOTNICZY, PROCHOWNICA, TYTANIAN, IMMUNITET KONSULARNY, ŚWIATŁO CZERWONE, MIECZ DŁUGI, EUROBAROMETR, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, MOC OBLICZENIOWA, POMAZANIEC BOŻY, JĘZYK ELFÓW, FETYSZYZM, KOLUR, STROIK, PŁATOWIEC, KOLONIA, BRUTALNOŚĆ, PASTICCIO, SPADKOBRANIE, JODAN(V) SODU, PIÓRO, CYK, KRWIOBIEG PŁUCNY, ZAŚLUBINY, KORNWALIJSKI, DRENAŻ KIESZENI, DAWCA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, POMPA POŻARNICZA, FURGON, HYBRYD, KIESZENIÓWKA, PAPROTKA, ANOKSYBIOZA, CHONDRYT OLIWINOWO-BRONZYTOWY, KORONKA BRABANCKA, GLIKOZYD FENOLOWY, TOŁUMBAS, IMPERTYNENCKOŚĆ, ZGRUPOWANIE, MACIERZ NILPOTENTNA, SAMOGRAJ, KARCIANE DOMINO, ZBOŻE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, DEASEMBLER, RENTA SZKOLENIOWA, GOLF, EGZEMPLARZ PRÓBNY, RAD, CZUPRYNA, KOR, KROCHMAL, DELEGACJA, CHEDYW, PRZYPADEK, EPISKOPALIZM, TABLICA CAYLEYA, STOWARZYSZENIE, FOTOTROPIZM, WYJĄTEK, MASTYGONEMA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, PSEUDOMORFIZM, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, EPONIM, PROPAROKSYTON, WIRUSY DSDNA, RESPIRATOR, KOLBA, GOGLE, CROSSING-OVER, SPRAWDZIAN, SZCZERBA, UCISK, PIERDU PIERDU, DRASTYCZNOŚĆ, BÓBR ZWYCZAJNY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, PONCZ, KRÓLIK, UCIECZKA, MERCURY, ZAMIEĆ, DANONEK, SKÓROSKRZYDŁE, WIEŚNIAK, KOTWICA ZAPASOWA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, FILIACJA, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, INICJATYWA PRYWATNA, WZROK BAZYLISZKA, EGZEMPLARYZM, DOLINA RYNNOWA, FUNKCJONALIZM, DROGA ZBIORCZA, KONDENSACJA, KREDYCIK, OBSZAR, MIESIERKA, UPOJNOŚĆ, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, WIEŻA ZEGAROWA, KONSUL, BÓL, ANTENA FERRYTOWA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, RYNEK KONSUMENTA, KOMODOR, EUGENIKA, TERMINATOR, MASA SPADKOWA, OBROTNICA, NEUROTRANSMITER, PIES PRZECIWPANCERNY, PRZEKŁADNIA PASOWA, ODBYTNICA, KWAS PIORUNOWY, PLASTYCZNOŚĆ, KAZUISTYKA, KARBONATYT, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY, MAGAZYN, HARMONIA RĘCZNA, OFFTOP, CHALKOGRAFIA, RELATYWIZM MORALNY, ARTYKUŁ WIARY, OBLIGACJA KOMUNALNA, DZIAŁO HARPUNNICZE, SPIRANT, WAFEL, MONITOR, KONTRDEMONSTRACJA, CYKL GRANICZNY, OKSACYLINA, ZADRAPANIE, BEZLOTKI, SŁUP, ZASZŁOŚĆ, ZAKON MNISZY, OGONEK, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, CZWÓRSTYK, NAKŁADKA, TONSURA, BRDA, KWAS WALERIANOWY, CZTERNASTKA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, GÓRSKA, RARYTAS, PUSTELNIA, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, RZEZ, CHÓR, POTRZEBA, GMACHÓWKA, BURGDORF, KABANOS, STANOWCZOŚĆ, PORÓWNYWARKA, BŁYSK, PORT, MASECZKA, IDEALIZM, WŁÓCZNIA, DUPERELA, FRAZA, GŁUPI, NIETYPOWOŚĆ, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, BOOROOLA, ZGNIŁOŚĆ, WEKTOR, KAKAO, TLENEK BERYLU, CIASTO, OSTRA AMUNICJA, KMIEĆ, POLE WIROWE, WYSTAWNOŚĆ, POPYT ELASTYCZNY, PRZEDWIECZNOŚĆ, BURGER, ŁOPATA, CZUWAK, OCZKO, STACJA, NIEZALEŻNOŚĆ, TEATR, ZARZĄDZENIE, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PROSTOŚĆ, JĘZYK QUENEJSKI, CIĄG ZBIORÓW, KOLORATKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, GLINIASTOŚĆ, PROSIĘ, ŁUK DŁONIOWY, DYFUZOR, ?WODNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.947 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IZOPRENOID - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IZOPRENOID - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERPEN izoprenoid - organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczce terpenu jest podzielna przez pięć (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERPEN
izoprenoid - organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczce terpenu jest podzielna przez pięć (na 6 lit.).

Oprócz IZOPRENOID - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - IZOPRENOID - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x