Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEPŁYW PŁYNU USTROJOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KRWI) PRZEZ TKANKĘ LUB NARZĄD

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERFUZJA to:

przepływ płynu ustrojowego (najczęściej krwi) przez tkankę lub narząd (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PERFUZJA

PERFUZJA to:

metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEPŁYW PŁYNU USTROJOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KRWI) PRZEZ TKANKĘ LUB NARZĄD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.774

RURKA INTUBACYJNA, BASKINKA, PODDASZE, PARZYSTOŚĆ, PASIERB, METRESA, NIEREGULARNOŚĆ, OBSŁUGA, CHODNIK, ŚWIĘTOPIETRZE, EPOKA LODOWA, ALLEL DOMINUJĄCY, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, LIŚCIEC, KĄDZIEL, ALARM LOTNICZY, LICZEBNIK, KONKURENCJA, DUR RZEKOMY, SZARLOTKA, ELIZJA, ALTOCUMULUS, IMIONISKO, AUTOBUS CZŁONOWY, CHITON, NANERCZ, ZASTRZALIN, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, CEMBROWINA, KONFISKACJA, DRAJREP, OBCIĄŻENIE, KOGNITYWIZM, MINORKA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, POMADKI, NOSICIEL, DOLNOSAKSOŃSKI, ZREKOMPENSOWANIE, EOLE, HARISSA, KREWNIAK, OLEJEK ABSOLUTNY, BOASZKOWATE, BRODAWKOWIEC CZYSTY, MANIERYZM, UZYSK, GRUPA ALKILOWA, ŻOŁĄDKÓWKA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, JĘZYK KRASNOLUDÓW, EKSPLANTAT, STRZAŁA, KASZUBSKOŚĆ, DOPING, DYSK KOMPAKTOWY, LEGA APOSTOLSKI, WAPNO, OŚMIOKROTNOŚĆ, CHOROBA WHIPPLE'A, NERW POŚRODKOWY, SZCZYTNICA, ŻÓŁW, NERWICA SPOŁECZNA, CZAS, EMISJA, BARWA OCHRONNA, KANONIK, NAPĘD, POLARYZACJA ŚWIATŁA, OKRUCH SKALNY, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, MODYFIKACJA, KUSAK, CZARNY JEŹDZIEC, RAKSOLOTY, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, PAŁĄK, KIERKI, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, MOTYLEK, KOREKTA DRUKARSKA, WALKA, CHOŁODEĆ, OTWÓR, SREBRO, LEWICOWOŚĆ, SĄD POLOWY, LAMINAT, MAJONEZ, OSIEDLE, DYL, WIDELEC, KONSOLA, GEN DOMINUJĄCY, KWASKOWATOŚĆ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ZBROJA PEŁNA, SKÓRNIK, LAMPERIA, HARAD, KOMPOTIERA, MANKIETY, SANKI, TEREN ZIELONY, PODEJRZLIWOŚĆ, PAWĘŻ, PORA, POWIERNICTWO, KONCERZ, PRZESTRZELENIE, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, DUET, ÚLAIRE, DAWCA, KOREAŃSKI, POŻYCZKA, CHORAŁ LUTERAŃSKI, WZORZEC, STANOWISKO, PŁUŻEK, MOBING, WŁÓKNO SZTUCZNE, STAN PSYCHICZNY, MARKETING SKOJARZENIOWY, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, SOK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, PĄCZEK, ZAPORA WODNA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, GÓRNICTWO, SZTYCH, PIŻMOSZCZUR, DESKA ŚNIEŻNA, OBRZĘK, PATRYLINEARNOŚĆ, TELEKONWERTER, POMYŁKA, RESTRYKTAZA, VIOLA BASTARDA, LOCO, OGRÓD ZOOLOGICZNY, STAN DEPRESYJNY, AUGUR, HERMAFRODYTYZM, DEINSTALACJA, ROSOŁEK, DEKLAMACJA, GŁOS, DROGA WOJEWÓDZKA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, SEZON, WÓZEK, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, MASZYNA ŻAKARDOWA, VAT, KOŃ, PACJENCJA, GASTROFAZA, OBLECH, FIGURA RETORYCZNA, PŁAWIK, MIKROWENTYLACJA, KOMBATANTKA, DZIESIĘCINA, MIKROCYSTYNA, OLEJ LNIANY, PASAŻ, OZNAKA, ZAPOJA, KONFEKCJONER, FRASZKA, SOLANKA, PODRZUTEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GMERK, ESPADON, DĘTKA, MOSTEK, GRZYB, WYDMUSZKA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, BRATEK, APOLIŃSKOŚĆ, FASCIOLOPSOZA, MECENASKA, DYKTAT, ANTRYKOT, HAK, ÓSEMKA, ARCHEOLOGIA, EKSPLOATATOR, SKARPA, AMBRAZURA, SKŁADAK, JINFENGOPTERYKS, PŁUCZKA, SMYCZ, FRYGOWIE, LIMETA, MEDALION, RUBEL, DEKIELEK, SKRZYNKA LĘGOWA, GRUPA ARYLOWA, TEMBLAK, OKULTACJA, MÓZG, POTRÓJNOŚĆ, SIUR, BLASZKA, KARTEL, SZARY SOS, POMOC, AKSJOMAT PASCHA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, CHARAKTERYSTYKA, SPODECZEK, SONDA, STREFA BUFOROWA, KOPOLIMER, MENNONICI, NIECHLUJ, ENTEROKOK, REKLAMÓWKA, SKOPEK, QUEBECKI, ZĄB, ZROZUMIAŁOŚĆ, WYBLINKA, WYSZUKIWARKA, MÓWNICA, OSTROWIANIN, ŚLEPE WROTA, ADAPTER, TURANIE, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SKWIR, ŻÓŁW MALOWANY, MAGNES, PAŹDZIERZ, SANKCJA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, WALEC STATYCZNY, DOBRO, KAMYCZEK USZNY, LIGATURA, NORMOCYT, GOJ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CELEBRACJA, UKŁAD KIEROWNICZY, KORNET, JASZMAK, PRZEWIELEBNOŚĆ, NIECZUCIE, NIEGOTOWOŚĆ, UKRYCIE, POJAZD ZABYTKOWY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, NAMIESTNICZKA, TRYCYKL, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, SIOSTRA, DZWONNICA, TYGIEL, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, DEPRYWACJA POLITYCZNA, OSTROWIANKA, ZAWAŁ, ANTYPATRIOTYZM, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, SEJSMIKA, CIOS, SIEDEMNASTKA, KWIT DEPOZYTOWY, SKÓRA, BIEG, EMOTKA, PRZYPADEK, RAPORT FISCHLERA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, DYSPENSA, KAMIKAZE, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SMUGA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, OSTROKÓŁ, MANTELLOWATE, ENERGIA, OPTIMUM EKONOMICZNE, INTERWENCJA POSELSKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, DRESZCZE, CZTERDZIESTKA, ARIANE, PREMIERA, MARIMBA, KONDOMINIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.774 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przepływ płynu ustrojowego (najczęściej krwi) przez tkankę lub narząd, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEPŁYW PŁYNU USTROJOWEGO (NAJCZĘŚCIEJ KRWI) PRZEZ TKANKĘ LUB NARZĄD to:
Hasło Opis krzyżówkowy
perfuzja, przepływ płynu ustrojowego (najczęściej krwi) przez tkankę lub narząd (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERFUZJA
przepływ płynu ustrojowego (najczęściej krwi) przez tkankę lub narząd (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x