ŻARTOBLIWE, PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE ZWIERZĘCIA DOMOWEGO, KTÓREGO HODOWLA BYWA SŁODKIM CIĘŻAREM Z POWODU SZKÓD, JAKIE POTRAFI WYRZĄDZIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKODNIK to:

żartobliwe, pieszczotliwe określenie zwierzęcia domowego, którego hodowla bywa słodkim ciężarem z powodu szkód, jakie potrafi wyrządzić (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKODNIK

SZKODNIK to:

organizm żywy, który powoduje szkody w rolnictwie, leśnictwie, stanowi zagrożenie dla magazynowania przez człowieka rzeczy itp (na 8 lit.)SZKODNIK to:

osoba, która szkodzi jakiejś sprawie, której działalność jest szkodliwa (na 8 lit.)SZKODNIK to:

żartobliwe określenie osoby (często: dziecka lub innego domownika), która często coś psuje, bałagani itp (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻARTOBLIWE, PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE ZWIERZĘCIA DOMOWEGO, KTÓREGO HODOWLA BYWA SŁODKIM CIĘŻAREM Z POWODU SZKÓD, JAKIE POTRAFI WYRZĄDZIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.300

BULWA, PODŚWIADOMOŚĆ, ŻANR, ANTYKLINA, IZOLACJA, DEFENSOR, TORPEDA CIĘŻKA, BANK, REFLUKS, KAC, DOLOROSO, POŚLIZG, PERYMETR, CENA, OGOŃCZYK, PROCES POZNAWCZY, KONDOLENCJE, PELHAM, ZAKON MNISI, BIOINDYKATOR, KRYTERIUM WALDA, LĄG, COMBER, CUKIER PROSTY, NOC, POSZUKIWANY, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ZOOLATRIA, LUGUBRE, TRAKEN, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, PSYCHOSOCJOLOGIA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, BROMELIA, SUBKOMPAKT, PIESEŁ, SKRYBA, STUDNIA, OKRES OCHRONNY, KRÓLOWA NAUK, WYCHODŹTWO, MBIRA, ELEMENT ROZDZIELCZY, SENTYMENT INWESTYCYJNY, STÓŁ MIKSERSKI, HEROD-BABA, KOLUMNA, UDZIEC, WĘŻOWNIK, MULDA, FORNALKA, MISECZNIK, KURDUPLOWATOŚĆ, GRANDIOSO, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, PODATEK LINIOWY, NORNICA, OSIOŁ KATALOŃSKI, BAWÓŁ, METEORYT KAMIENNY, PARAPETÓWA, SŁUŻEBNIK, KORBACZ, NAUTILUS, MAŁY PODATNIK, WIEŚNIAK, HAMULEC WIRNIKOWY, GOTYCYZM, PANKIEWICZ, COŚ MOCNIEJSZEGO, SPAWĘKI, KOLOKATOR, ŹRÓDŁO, MIECH, WYROK PRAWOMOCNY, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, ZBIÓR DYSKRETNY, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, KROK, CIELENIE LODOWCA, STREFA HEADA, MATOŁ, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, MONOSACHARYD, PROPAROKSYTON, RDZEŃ, MICZURINIZM, GORĄCZKA, STANOWISKO, OBROŃCA, NAJEMNIK, DRĘTWA PSTRA, PAKA, SYNDROM WILKOŁAKA, PIANISSIMO, SĄD SZCZEGÓŁOWY, GRYZIPIÓREK, PREDYKCJA, DOJNICA, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, OKRĘT ESKORTOWY, PRAŻUCHA, MALUCZKOŚĆ, JAŁÓWKA, CANTABILE, NIEPOKOJENIE SIĘ, KOSZT UTOPIONY, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, CWIBAK, OPASŁOŚĆ, INDYKATOR, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, SRALUCH, KONKURENCJA DOSKONAŁA, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ŻUBROŃ, LIPOID, STARY PIERNIK, ZWIERZĘ FUTERKOWE, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, KILOMETRAŻ, ROSŁOŚĆ, UWŁOSIENIE, ANTECEDENCJA, SYJON, ZRZĄDZENIE LOSU, ARIOSO, TENUTO, RUTEL, KOLEGIUM KONSULTORÓW, ZAJZAJER, JONI, OKRES PRZEDRZYMSKI, ZATOPIONA DEPRESJA, POLKA, PANNA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, OZÓR, ETNOBOTANIKA, WYRĘBISKO, KRÓLEWIĘTA, BULGOTANIE, RÓŻANIEC, OSNUJKA, TAPINOCEFAL, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, HUMANOID, SKARBNY, CWAJNOS, KOMPUTER KWANTOWY, STACJA ROZDZIELCZA, LATEN, ŻÓŁWINEK, ZIOŁOMIREK, MAGHREB, PASTORALE, SPREJ, SĄD KONIECZNY, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, EGZAMIN GIMNAZJALNY, ZESPOLENIE, TANCERZ CHARAKTERYSTYCZNY, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, GORYL NIZINNY, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, GNAT, WYCINEK KULI, JĘZYK KIPCZACKI, KONDENSATOR, FIZYKA WIELKICH ENERGII, TRON, OBÓZ WĘDROWNY, OKRĘT ARTYLERYJSKI, PINGWIN ANTARKTYCZNY, WIEŻA ZEGAROWA, BRZOZA SMOLEŃSKA, RZECZPOSPOLITA, WINO WZMACNIANE, MEZZOFORTE, ŚMIGŁOWCOWIEC, SĄD KOŚCIELNY, BUT NARCIARSKI, CHUDEUSZ, ŚWIĘTÓWKA, DUJKER JENTINKA, ŁAMACZ LODU, CZUBEK, OLEJEK KAMFOROWY, KONIK POLSKI, NAZWANIE, JEDWABNIK, MIKROZORIUM OSKRZYDLONE, UROSTOMIA, KOŁEK, GIWERA, OGNIK, GŁOS, PRZEBITKA, MAZUREK, BOGATE MEDIA, KONWENT, PROFUNDAL, PRZESTWORZE, LOT GODOWY, MILREJS, TRÓJNIAK, DIORAMA, NUMER KIERUNKOWY, GWICHT, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, PRZECIEK, CECHA, MODERATO, CYGARNICA, SZKODNIK, PIES OZDOBNY, KLAWIK, WARSZTAT, ENEOLIT, PLONIARKA, CIELENIE, URZĘDNIK ZIEMSKI, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, GOŁĘBICZKA, RÓG SZOTOWY, AGAPANT, WIEWIÓR, WYNAGRODZENIE, SEX, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, SKARPETKA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, ANGIOTENSYNA, KARKÓWKA, ANTYSZTUKA, FIVE O'CLOCK, USZYSKO, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, SZEREG CZASOWY, TUALETA, CIŚNIENIE PARCJALNE, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ZAPAS MATERIAŁOWY, PRZEPRÓCH, BURZA W SZKLANCE WODY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, WZGLĄD, EKAPIERWIASTEK, LAS DZIEWICZY, RDZEŃ KRZEMIENNY, ALIANCI, WIELKOLUD, MALOWANIE, WIERZBINA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, MIEJSCE ZEROWE, CIĄG ZBIORÓW, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, PROKSENOS, PRYNCYPAŁ, FAZA GÓROTWÓRCZA, ŚWISTUŁA, ZWAŻENIE, MINÓG STRUMIENIOWY, ORGANIZM WYŻSZY, KRESY, CYGARO Z WĄSEM, GWAREK, KWASOTA, KOSTKA BRUKOWA, TON GALERYJNY, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, WIAROŁOMSTWO, ŁAZĘGA, SYLWETA, VERAIKON, WŁÓCZĘGA, PENATY, BETON ŻUŻLOWY, DOLA, PLATFORMA PROCESOROWA, GELDERLÄNDER, APRIORYZM, LIST PROWIZYJNY, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, EWANGELIŚCI, GOGLE, TRZPIENNIK, MACEDONIA, KANCLERZ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, TERMIN STANOWCZY, ZASTAW REJESTROWY, SŁOMIANY WDOWIEC, BRZĄKADŁO, ŚMIERDZIEL, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, ?HARMONIJKA USTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻARTOBLIWE, PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE ZWIERZĘCIA DOMOWEGO, KTÓREGO HODOWLA BYWA SŁODKIM CIĘŻAREM Z POWODU SZKÓD, JAKIE POTRAFI WYRZĄDZIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻARTOBLIWE, PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE ZWIERZĘCIA DOMOWEGO, KTÓREGO HODOWLA BYWA SŁODKIM CIĘŻAREM Z POWODU SZKÓD, JAKIE POTRAFI WYRZĄDZIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKODNIK żartobliwe, pieszczotliwe określenie zwierzęcia domowego, którego hodowla bywa słodkim ciężarem z powodu szkód, jakie potrafi wyrządzić (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKODNIK
żartobliwe, pieszczotliwe określenie zwierzęcia domowego, którego hodowla bywa słodkim ciężarem z powodu szkód, jakie potrafi wyrządzić (na 8 lit.).

Oprócz ŻARTOBLIWE, PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE ZWIERZĘCIA DOMOWEGO, KTÓREGO HODOWLA BYWA SŁODKIM CIĘŻAREM Z POWODU SZKÓD, JAKIE POTRAFI WYRZĄDZIĆ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ŻARTOBLIWE, PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE ZWIERZĘCIA DOMOWEGO, KTÓREGO HODOWLA BYWA SŁODKIM CIĘŻAREM Z POWODU SZKÓD, JAKIE POTRAFI WYRZĄDZIĆ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x