Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓJNIK to:

wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPÓJNIK

SPÓJNIK to:

w logice - funktor zdaniotwórczy od argumentów zdaniowych (na 7 lit.)SPÓJNIK to:

klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.559

SATELITA SZPIEGOWSKI, STARY MALUTKI, SKOK, NIEBEZPIECZNOŚĆ, ZŁOŻE GNIAZDOWE, ANTYNATURALIZM, GAZ MUSZTARDOWY, KOREK, RUBASZNOŚĆ, ŚCIANA, WYŁĄCZNIK, NEDKOLBERTIA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ZGŁOSKOWIEC, MATURA, KONCERN, MIGAWKA CENTRALNA, WAWRZYN, TALK, NIEREALNOŚĆ, GORZKI RYDZEK, DYSKRECJONALNOŚĆ, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WOLTAMPEROMETRIA, BEZWIETRZE, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, PLOTER SOLWENTOWY, OGNIWO GAZOWE, ARESZT TYMCZASOWY, POZYCJA RYGLOWA, LOBELIA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ULTRAFILTRACJA, WKŁUCIE CENTRALNE, KRAKOWIAK, ZWORNIK, WOAL, BASEN PORTOWY, CZERNINA, DŻDŻYSTOŚĆ, PARKA, KASETKA, LINIA ABSORPCYJNA, HORMON STEROIDOWY, KATZENJAMMER, GOSPODARSTWO TOWAROWE, EKSTREMOFIL, TURYSTYKA KONNA, BOMBER, OSTINATO, PROCES FIZYCZNY, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, GLIKOLIPID, ARMEŃSKI, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, KLESZCZE, ŚCIGAŁKA, MANIFESTACJA, ŻAREŁKO, FLAMBIROWANIE, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ZWODNICZOŚĆ, MĘTNOŚĆ, CHEKKER, ROZPACZLIWOŚĆ, PIŁKA NOŻNA, HELLEŃSKOŚĆ, USTAWODAWCA ZWYKŁY, PRĄTNIKI, KOMPRES, GARMAŻERIA, MANIFEST, NIEDOSTĘPNOŚĆ, OŚMIORNICA, CZYTNIK, ZNAKOMITOŚĆ, PIONEK, RAJFURSTWO, NOTKA, STAWKA AWANSOWA, UBYTEK, JASTRYCH, ANTYMONARCHISTA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, CIRROCUMULUS, OC, CYPRYSIK GROSZKOWY, ZYCH, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ZBROJENIE, OŁTARZYK PRZENOŚNY, TURBINA PAROWA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, KABRIOLET, KARCIANE DOMINO, GRUPA ARYLOWA, PAWILON, FIZYCZNOŚĆ, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, CYWIL, BRODAWKOWIEC CZYSTY, SEKSISTOWSKOŚĆ, MAGIEL, JĘZYK POMOCNICZY, ŚLEPA AMUNICJA, PRZYSADKA MÓZGOWA, PIGWA, BATUTA, CZUWANIE MODLITEWNE, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ŁAJDACKOŚĆ, TERMOLUMINESCENCJA, MYDELNICZKA, KLEJNOT HERBOWY, WYLICZANKA, ROZKŁAD, KOPARKA, BINOKLE, ZIARENKOWIEC, KOLEBKA, PORA, CZEDAR, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, GEREZA ANGOLAŃSKA, MAKAKOKSZTAŁTNE, DEMONSTRACJA, ZAGNIAZDOWNIK, DEZINSTALACJA, MONETA BULIONOWA, PASEK, CIMELIUM, TWARDOŚĆ, ARCYDZIEŁO, ZAWODOWO CZYNNY, STOS, AHISTORYZM, TENIS ZIEMNY, DRĘTWOTA, HOMERYDA, BYSTROŚĆ, ATUT, TIPI, KRÓLEWICZĄTKO, TWAROŻEK, PRZESTAWNIA, BEZIMIENNOŚĆ, AUTOMOBILISTA, PRZĘSŁO, ZAŚLEPIENIE, METAMORFIZM WSTECZNY, PAROWCZYK, MIKROKLIMAT, ELITARNOŚĆ, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, BAŃKA, FILTR, PISTACJA, KAWA BEZKOFEINOWA, BRAMOWNICA, JANCZAR, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, MURRINA, MIESZACZ, ZAŚPIEW, KLEROMANCJA, MINIRADIO, CHUDZIĄTKO, SYGNAŁ, WÓŁ, KSIĘSTWO, STRUKTURA HOLDINGOWA, DESNOYER, DIAGONAL, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, SWOJAK, ODSYŁACZ, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ŁAKOMY KĄSEK, MIRLITON, EPITLENEK, DEMOT, ROŚLINA DWUPIENNA, EGZAMIN GIMNAZJALNY, PIRAMIDKA, PIELĘGNIARKA, FUNKCJA BORELOWSKA, GAJDY, MISIEK, PRZEJAZD KOLEJOWY, JĘZYK EZOPOWY, MIKS, BURZA PIASKOWA, EKSPERT, KOTŁOWNIA, DUJKER KARŁOWATY, CZABAN, DWUMECZ, STEROWNIK URZĄDZENIA, SŁUŻBA, KAWA ROZPUSZCZALNA, ARKUSZ DRUKARSKI, AURA, GLIKOL, BRZYDAL, NEKROMANTA, OBWÓD REZONANSOWY, BAŃKA, FOTORECEPTOR, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, FIŻON, OŚCIEŻNICA, REPETYTYWNOŚĆ, OBRONA, PATRON, KUPIEC, MAKINTOSZ, PREFEKTURA MIEJSKA, CHLOROKOKOWIEC, SKOCZKOWCE, NIETAKTOWNOŚĆ, TIRET, EGZORCYZM, ZABAGLIONE, ŚMIETANKA, FILEMONKA, SKRZYNKA, WAFEL, WYKONAWCA, HARMONIA RĘCZNA, GĘSTOŚĆ, TURECKI, WYRAZ POKREWNY, TYGIEL, HYDROFON, PEIRESKIA, MISTERIUM, NEGATYWIZM, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, AMHARSKI, POŁYKACZ, NAZWA RODOWA, ZIEMNIACZEK, SZPULA, ERGOTERAPEUTA, PODATEK IMPORTOWY, ELEKTROWÓZ, KONGREGACJA, GYYZ, AGENDA, ZARADNOŚĆ, KWAS HIALURONOWY, DZIELNOŚĆ, MAŁOSTKOWOŚĆ, WYRAZ, KORPUS, ŚWIĘTO, GRZECH POWSZEDNI, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, AOJDA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, MADISON, KEIRIN, ROKOWANIA ZBIOROWE, ZMYWACZ, MASKOTA, SERWIS, ASOCJALNOŚĆ, WEKTOR LOSOWY, WYSTRÓJ, BROWARNIA, CŁO WYRÓWNAWCZE, SPÓR, LOGIKA TRÓJWARTOŚCIOWA, KANONIK, TRĘDOWNIK, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, CHUDOŚĆ, KASA, CZAS MIEJSCOWY, MILANEZ, RONDO, MUSZLA KLOZETOWA, NEFELIN, BERLACZ, CENZUS MAJĄTKOWY, OBWISŁOŚĆ, KLERK, NIEPOPULARNOŚĆ, PRZYKRYCIE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ZAKRĘT, REGISTER, LATYN, ZAPORA WODNA, PROKSEN, SESKWITERPEN, KALETA, LINIA BRZEGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
spójnik, wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓJNIK
wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x