WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓJNIK to:

wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPÓJNIK

SPÓJNIK to:

w logice - funktor zdaniotwórczy od argumentów zdaniowych (na 7 lit.)SPÓJNIK to:

klasa leksemów synsemantycznych, których prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.229

DESKA, MAŚLANY RYNEK, OBRONA STREFOWA, POPRZEDNIK, WIERSZ, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, GEN LETALNY, MIRAŻ, NIBYPESTKOWIEC, ŚRODEK PRAWNY, ZAWÓD, CHŁOPIEC DO BICIA, BANDAMKA, NIEOBROTNOŚĆ, ANDANTE, SUMATOR, ŁAD, RÓG, BINARYZM, KUREK, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ZIELONOŚĆ, MYRMEKOFIL, NIEPRZYJAZNOŚĆ, RDZA, PRĄTNIKOWCOWE, LUFA, ŁUPEK MARGLISTY, ATRAKCYJNOŚĆ, PANICHIDIA, PŁATNIK SKŁADEK, FORMALIZACJA, DWORAK, MAŁŻ, KOMBAJN ROLNICZY, NIEDORZECZNOŚĆ, PROTEZA, SZTUKA ZIEMI, WSZETECZNOŚĆ, NALTREKSON, RYKSZA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, FREZARKA KOPIARKA, ZATROSKANIE, GRA, BODZIEC, ODPŁATA, SEZAMEK, WYROŚL, KATASTROFA BUDOWLANA, OBSADA, PROKSENOS, WALEC PARABOLICZNY, MINIATURA FORTEPIANOWA, MILANEZ, LINIA ZABUDOWY, CHROMATOGRAF GAZOWY, ASYSTENTKA, IMPULS TELEFONICZNY, TONAŻ, SKŁAD PODATKOWY, STARONORDYJSKI, RAKIJA, ALEC, TUŁÓW, NITROZOBAKTERIA, HYDROFIT, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ANTAŁ, ACHTERPIK, MROZIWO, SEKS, PASJONAT, OKAZJA, NIESTOSOWNOŚĆ, INSTYTUCJA PRAWNA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, SALWINIA, KAPTUR, BISKUP POMOCNICZY, CYNKOGRAFIA, MAMAŁYGA, TEMBLAK, BAŁWOCHWALSTWO, KATAPULTA, KONKURENCJA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, STACJA POSTOJOWA, JĘZYK LECHICKI, WYROBISKO GÓRNICZE, DENAT , ABORDAŻ, FILTRACJA, PRYZMA, KAPUSTA GŁĄBIASTA, CIĄG, BLOK RYSUNKOWY, JĘZYK PRASEMICKI, MINOGOWATE, MATURA POMOSTOWA, LEASING OPERACYJNY, FICZER, LABIRYNT, PRZEKĄSKA, GRÓDŹ, TEMPERATURA ROSY, OBROŻA, MROZOODPORNOŚĆ, MIEDZIOWIEC, BAŻANT, UNIWERSYTET, ELASTIK, KATEGORIA FLEKSYJNA, TERCET, CZYNNIK ENDOGENICZNY, GAZ ŁZAWIĄCY, KAMELEON ŻYWORODNY, DOZOROWIEC POGRANICZA, SPOJRZENIE, BIBLIZM, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, NASIĘŻRZAŁ, KUC MERENS, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, TEOGONIA, WIRUSY, SZACHOWNICA, ŻÓŁW ZIELONY, GRZYB TRUJĄCY, DOBIEG, CIĄG ARYTMETYCZNY, PIASECZNICA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, KONTRMANIFESTACJA, ZAGRYWKA, SZALKA, SUROGATOR, MANIFESTACJA, PRZYSTAŃ MORSKA, ZAINTERESOWANIE, GERMANIZACJA, SILNIK OBCOWZBUDNY, SIOSTRZYCZKA, WĄŻ, DETAL, ŁUK OBNIŻONY, TRZEŚNIA, EKSŻONA, DYPTYK KONSULARNY, OMNIPOTENCJA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, INFLACJA UKRYTA, BOREOPTERUS, ZBIÓR GĘSTY, RELACJA LOGICZNA, TARANTELLA, ŁUPEK ILASTY, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, HEDONIZM, PISIOR, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, SYSTEM, LOGOGRAF, WOJSKO FEDERALNE, POLIMORFIZM, FIRCYK, DROGOMISTRZ, MIŁOŚĆ, WIELKI KSIĄŻĘ, LOBELIOWE, LEGALIZM, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, WYJAZD, KLEROMANCJA, CZERPARKA, ZASIEDLENIE, MER, PODEJRZANA, KOŃ, OSZCZĘDNIŚ, ENDOCENTRYZM, WALIJSKI, ŻAGIEW, SKALA, FLASZKA, PRAWO WIELKICH LICZB, BAGDET, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ZIELSKO, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, SILNIK UNIWERSALNY, SKAŁA OSADOWA, KWAS SIALOWY, SZKLANKA, PASCHA, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, STREFA PERYGLACJALNA, HAMULEC, ASEKURANTKA, FIGURA GEOMETRYCZNA, BIAŁY KRUK, RATYSZCZE, INFIKS, ZDANIE PYTAJĄCE, SCYT, FREATOKSEN, MOLESKIN, SPOKOJNOŚĆ, IMPLANT ŚLIMAKOWY, HODOWLA PIERWOTNA, KIEŁZNO, EUROPEJSKOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, ŚLUZA WAŁOWA, SMOCZEK, KOLONISTA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, KANCONETA, ALFABET PUNKTOWY, ODPRAWA CZASOWA, RZODKIEWNIK, TERMA, DZIURA, E-LIQUID, OSET, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, GRADIENT, METAL, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NAZWA ZBIOROWA, ŁAPCZYWIEC, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, FASOLKA PO BRETOŃSKU, KURACJA UDERZENIOWA, ZŁOTOGŁÓW, TIAZYD, BIOGRAFIZM, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, ZABIEG KOSMETYCZNY, PASKUDNIK, ZATOKI, CZOŁOWNICA, GRAF KOMÓRKOWY, ZIARENKOWIEC, STATEK, PŁONINA, REGUŁA ODRYWANIA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, UŻYTEK LEŚNY, CZERWONA KRWINKA, DIABEŁEK, FAKT PRAWNY, ARABIKA, MAŚLAK CZERWONY, DRYBLING, TWIERDZENIE ENGELA, ADIUTANT, RUSAŁKOWATE, OGÓR, ROŚLINA ZIELNA, DUŃSKI, PEWNIK, PIERNIK LUBELSKI, BERNARDYNKA, ANIMALIZM, LERNA, POWIEŚĆ SF, WYKŁAD, OKRES ROZLICZENIOWY, CIOTA, SŁOWO POSIŁKOWE, TYP, RÓW MELIORACYJNY, WYKONAWCA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, RAKIETKA, DIABEŁEK, NICOŚĆ, JĘZYK EZOPOWY, MIEJSCE, DROGA APIJSKA, EKSPOZYCJA, SPRAWA, MŁOTOWNIA, KSIĘGA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PROEPIDEMICZKA, FUCHA, OBROŃCZYNI, CELIBAT, TUNEL, DWORNOŚĆ, ZAJAD, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, BOMBA ATOMOWA, NIESTATEK, PODGLĄD, ?IBERYSTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓJNIK wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓJNIK
wyraz, którego prymarną funkcją jest bycie wskaźnikiem zespolenia zdań pojedynczych w zdania złożone lub składników zdań pojedynczych w większe grupy składniowe (na 7 lit.).

Oprócz WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - WYRAZ, KTÓREGO PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST BYCIE WSKAŹNIKIEM ZESPOLENIA ZDAŃ POJEDYNCZYCH W ZDANIA ZŁOŻONE LUB SKŁADNIKÓW ZDAŃ POJEDYNCZYCH W WIĘKSZE GRUPY SKŁADNIOWE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x