ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAFFITI to:

elementy wizualne, np. obrazy, podpisy lub rysunki, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik (na 8 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAFFITI

GRAFFITI to:

rysunki wyryte na ścianach kamieniach, naczyniach antycznych (na 8 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.572

UNIA, MAJĄTEK, PLAMA, BAJECZNOŚĆ, BUT NARCIARSKI, CIEPLARKA, FALA MORSKA, SEKULARYZACJA, KAPTUR, PUSTELNIA, MOBILIUM HERBOWE, ELIKSIR ŻYCIA, ZWORKA, PŁETWA STEROWA, FASZYNA, RODAKOWSKI, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, KINO DROGI, PODSUFITKA, GLORIETTA, SALOPA, BRUMBY, KARRUKA, RENTA PLANISTYCZNA, ARABESKA, ZBAWICIELKA, PREGELJ, RUCHY EPEJROGENICZNE, ZAPRZĄG, ZOOFAG, NACZYNIE WIEŃCOWE, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, BIOTA, JAZ RUCHOMY, KIERUNEK, SCHADOW, LAMA, GALARETKA, SCHEDA, GOŁOLEDŹ, MIĘTÓWKA, POLEWA, DWURURKA, ROZSTĘP, SWAP WALUTOWY, BALDACH, KURAWONGA ZMIENNA, ETOLA, ZJAWISKO ASTRONOMICZNE, DEINSTALACJA, NIEWYDOLNOŚĆ, TEOZOF, ABSYDA, SIŁA AERODYNAMICZNA, ZNACZENIE, JERZY, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, INNA PARA KALOSZY, MUR, PŁAST BRZOZOWIEC, PASKUDA, LEKTOR, WYCINEK, PIENIĄDZ TOWAROWY, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, PODRZUT, KOTYLION, IMPREZA TURYSTYCZNA, TECHNIKA ANALOGOWA, JAWNOGRZESZNICA, ROSSO, WCINKA, TOM, HYDROCHEMIA, GRZEBIEŃ, DŁUGOŚĆ, CIS POSPOLITY, INTRUZJA, PROMIENIOWANIE ALFA, RUSZT, KLIMAKS, BOMBER, TRUFLA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, DRZEWO LIŚCIASTE, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, CERKIEW, SOPRANISTA, UJŚCIE, KACOWE, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, ANGIELSKA FLEGMA, LITERATURA POWSZECHNA, AGONISTA, ANTAGONISTA, ZAPRZĄG, DOCHTÓR, PŁYTA STOLARSKA, AGNOZJA TWARZY, DWUZŁOTÓWKA, KROS, KRAINA, LESŁAW, PASZTETNIK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, STOŻEK WULKANICZNY, PAS, CHARAKTERYSTYKA, GRUPA BIOLOGICZNA, LEPIARKOWATE, PREZENTER, GARDEROBA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, GARDENIA, PUNKT, SEMESTR LETNI, GLORIETA, REPERTUAR, OPADY, ANALIZA WARIANCYJNA, TRASA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ADRES, PLASTYKA, KOKS, ANON, WYWÓZKA, WYGASZACZ, BON OŚWIATOWY, SZAŁWIA, OMER, MATERIAŁ, SSANIE, SIEDEMNASTKA, PLAKAT, SUPERNOWA, PRZYCHYLNOŚĆ, ENUMERACJA, RZUT WOLNY, AGNOSTYCYZM, SZMACIARZ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA, RACICA, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, WIESŁAW, ENERGOELEKTRYK, ŹRÓDŁO POLA, ŻALE, CELKA, JĘZYK INDIAŃSKI, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, GERONTOKRACJA, POLEW, KLOZET, SŁUGA BOŻA, GALARETA, PRZYDANKA, PIEPRZ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, LUZ, KAPOK, LEKKOZBROJNY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, WOŹNY, ŚWIECA, PRZYPORA, AGRAFA, FIBRYL, ORBITA PARKINGOWA, PIENIĄDZ LOKALNY, TORTILLA, MINIATURA, ZEW KRWI, POLE ELEKTRYCZNE, ANNA, SZEJK, ĆWIERĆ, KSIĘŻULO, PANICHIDIA, ZAGOŃCZYK, PSIANKA, KAPOTAŻ, TERMOMETR BECKMANNA, GAELICKI, METAFRAZA, AGLOMERACJA, ZJAWISKO SEEBECKA, PYZA, FILTR CZĄSTECZKOWY, SŁUPEK, WEŁNA, PÓŁKOLONIE, OSADA, KARAKUŁY, KONNICA, BROKER, PRZYWRY MONOGENICZNE, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, EPONIM, OGRANICZNIK, ŁEB, CZŁON SKŁADNIOWY, GAZ SYNTEZOWY, KLON, RODZIMOŚĆ, CYFOMANDRA, LEMIESZ, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KONSOLETA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ZUPA, SZYFON, SPANIEL, ODMIERZACZ, SER ŻÓŁTY, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, HUBA SINIAK, OZDOBNIK, KOSMATOŚĆ, BAŻANT, GALANTYNA, MASZKARA, MARGARYNA, LEJ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ROZWIDLACZ, RAMA, STAROSTA GENERALNY, LEKCJA, KRYZA, SZYNOBUS, RZODKIEWKA, ROPNICA, KOMBINEZON, BIER, DOSTAWA, STRĄCZYNA, BURKA, ELEWATOR ZBOŻOWY, PORYWCZOŚĆ, PROTEKTORAT, OKAZJONALNOŚĆ, STUDNIA ABISYŃSKA, GRAJCAR, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PRZEJŚCIE, EMIGRACJA, PIEPRZ CZERWONY, OSTATECZNOŚĆ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, LAS OCHRONNY, TAJEMNICA, OSIEMNASTY, FAB LAB, URYNA, ODPUST, KEM, FOTOGRAM, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, FRANCZYZA, CIAŁO, GODZ, MAH JONG, PRACE KONSERWACYJNE, UKŁAD KIEROWNICZY, ZWÓJKI, TARCZOWCE, WĘZEŁ, SIECZKARNIA BIJAKOWA, OSAD DELUWIALNY, SPORT MOTOROWY, OKRZYK, CZUWANIE, POBRATYMSTWO, PRZEKAŹNIK, PLIK GRAFICZNY, GEMISTA, PROTAMINA, LEPTOPLEURON, AUTOKEMPING, KASZA KUKURYDZIANA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, FALA, KACZKA, BULDER, REWANŻ, ORGANOTERAPIA, CEREMONIAŁ, BUTELKA MIAROWA, WITZ, PRUSY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, WELOŃSKI, DACHÓWKA, ?NIETZSCHEANISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAFFITI elementy wizualne, np. obrazy, podpisy lub rysunki, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAFFITI
elementy wizualne, np. obrazy, podpisy lub rysunki, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x