ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAFFITI to:

elementy wizualne, np. obrazy, podpisy lub rysunki, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAFFITI

GRAFFITI to:

rysunki wyryte na ścianach kamieniach, naczyniach antycznych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.572

SKRĘT, INWEKTYWA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, WIGILIA, TABLICA, PROGRAM, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KOGUT, HEKSACHLOROFEN, SPODENKI, MASWERK, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, KUCHENKA, ZEW, WOKABULARZ, MAILOWANIE, MERZYK GROBLOWY, ODMIANA UPRAWNA, ZERO BEZWZGLĘDNE, KAJAK, MULTIKULTURALIZM, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, MROZEK, DOMINATOR, ARKUSZ DRUKARSKI, FUGA, SCYT, BIEG, ŁAPKA, NAROWISTOŚĆ, MIKROCZĄSTKA, OSTATNIE PODRYGI, PYCHÓWKA, ADRES FIZYCZNY, GÓRALSKI, RPG, SKRZYDŁO, HAMERNIA, KARA ŁĄCZNA, PRODUKT, DZBANEK, OSOBNIK, PÓŁKWATERKA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, POWIEŚĆ S-F, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, KOSTUR, MOST PONTONOWY, SPORT ZIMOWY, ESPADRYLA, SUMATOR, CUDEŃKO, NASZYWKA, DESKA, RAJSKI PTAK, LUZIK, OSTATNI MOHIKANIN, TULEJA, AMULET, BLANKIETOWOŚĆ, KRÓLEWICZĄTKO, SZKŁO MĄCONE, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, ZGIEŁK, BATORÓWKA, INTUICYJNOŚĆ, SIEROTA ZUPEŁNY, PRZEŁYKANIE, ODRĘTWIENIE, KOMÓRKA, WIRTUALIZACJA, GUMA, DUPLIKACJA, KAMIEŃ OBRAZY, KIEROWNIK BUDOWY, PROCH BEZDYMNY, PODWODA, SZTUKA, MAŹNICA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, KSIĄŻKA ADRESOWA, MIMESIS, KRUŻ, KROPKA, WATA, PRZÓD, HEMOSTAZA, PIĘTA ACHILLESOWA, EMBRION, SMORODINÓWKA, ZIELONE, SZTABSOFICER, KICHA, MATERAC, WIZJONER, BURT, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, DRAPACZ, KASZKIET, CYGAN, MIRABELKA, WAHADŁO, PLAMICA, RAKIETA, KAPITAŁ, POWTARZALNOŚĆ, TROMPA, KWAŚNICA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ANTONI, PRAGNIENIE, PALATYNKA, USTRÓJ, PODSKOK, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ORGANIZM MODELOWY, DESKRYPTOR, SOBÓR, HRABIĄTKO, EXLIBRIS, IMPRESJA, POGODNOŚĆ, SNIFFER, HAFT, KNOT, MIEJSCE, GARDEROBA, CIAŁKO, KIJ, CIAŁKO MRÓWCZE, OBIEKTYWIZM, KONWENANS, MOSKALIK, HASŁO, KARTAN, ETOLA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, PODJAZD, GOŚĆ, SKAFANDER, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STORYTELLING, PLATFORMA CYFROWA, LAMPA, ZATOKA, OBRÓBKA, SĘK, TAUTOLOGICZNOŚĆ, CIAPKAPUSTA, ALARM BOJOWY, WEKTOR BAZOWY, RESORT SIŁOWY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PRZEBIEG, KONSYSTORZ, KAPITAŁ RZECZOWY, PARK MASZYNOWY, UKŁAD, KLASA, CZARNY DĄB, TANINA, STATEK GŁĘBINOWY, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KRĄGLIK, GURU, BATAGURY, TRÓJSTRONNOŚĆ, KRZYWA POPYTU, CIOS PONIŻEJ PASA, MIŚ, GEN REPORTEROWY, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, PLAN MOBILIZACYJNY, ZATOKI, MŁYNEK, SYZYGIA, PIECZEŃ, UFNOŚĆ, PLEŚNIAK, AEROFON, SUCHA IGŁA, BIEGAJĄCE OCZY, ŹREBAK, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, CHLEB PSZCZELI, CAŁKA BOCHNERA, UZDATNIACZ, OPŁATA PROLONGACYJNA, ZBIÓR, BODMERIA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, LAMA, PRZYDAWKA, TOKSEMIA, CHŁOPIEC KLOZETOWY, FUNKCJA CELOWA, ŁATA, GALERIA, ŻACHWA, POWSZECHNOŚĆ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ZAPITKA, FRANCESCA, OKRES PÓŁTRWANIA, KORDON SANITARNY, ENUMERACJA, BRZOZA CZARNA, HOLOWNIK, TEST PSYCHOLOGICZNY, KELT, UBOGI KREWNY, ESKADRA, CECHA, MROZOODPORNOŚĆ, PRZYPOŁUDNIK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, BUGAJ, RUCH, RABARBAR, MOSHING, MODERNA, ANGINA MONOCYTOWA, PIERWSZEŃSTWO, SZACHULEC, PANDANOWIEC, MIESZEK, MINA MORSKA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, OKRĘT DOZOROWY, AEDICULA, CÓRKA ŚMIECIARZA, MACIERZ SKALARNA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ANEKSJA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, ADAPTER, WĘGAREK, UPUST, EPIGENEZA, FUNKCJONAŁ, REGRES, POTÓWKA, FALA RADIOWA, PŁOMYCZEK, KAZAMATA, METYLOTROFIA, HUCULSKI, PROWINCJA, ARABESKA, KRATY, BRAMSEL, SMOCZA KREW, DUCHOWY OJCIEC, WSPINACZKA SPORTOWA, NACZYNIE, EKSKREMENTY, DYSPLASTYK, KLUCZ, TOTEM, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KUSKUS, ILOCZYN JONOWY, POLIFONIA, SZYJA, CELKA, WADA, PŁUCZKA, ZIARENKO, KONFESJA, KANONIERKA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, STAN PSYCHICZNY, ORGAN, FLASZOWIEC, STUPOR, WIERSZ, NACISK, TURECKOŚĆ, TOPOLSKI, CIAŁO, ZASADA, LALKA, DORADZTWO PODATKOWE, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, CEREBROZYD, EGRETA, OMER, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, CYKL, CZERPNIA POWIETRZA, KONTRASYGNATURA, POZZO, DZIECINNOŚĆ, SPLOT, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, SOWIECKOŚĆ, GIEZŁO, ?UNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAFFITI elementy wizualne, np. obrazy, podpisy lub rysunki, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAFFITI
elementy wizualne, np. obrazy, podpisy lub rysunki, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą różnych technik (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - ELEMENTY WIZUALNE, NP. OBRAZY, PODPISY LUB RYSUNKI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast