ZASÓB MOŻLIWOŚCI TKWIĄCYCH W KIMŚ LUB CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTENCJAŁ to:

zasób możliwości tkwiących w kimś lub czymś (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POTENCJAŁ

POTENCJAŁ to:

pole skalarne określające pewne pole wektorowe (na 9 lit.)POTENCJAŁ to:

Potencjał elektrokinetyczny, potencjał dzeta, potencjał zeta, potencjał ? - potencjał występujący przy powierzchni ciała stałego lub innych cząstek rozproszonych (emulsje), kontaktującej się z roztworem elektrolitu, określany na granicy poślizgu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASÓB MOŻLIWOŚCI TKWIĄCYCH W KIMŚ LUB CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.714

TRASA ŚREDNICOWA, BOCZEK, BUTELKA MIAROWA, MAJDANIARZ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, STARTER, PUSZYSTOŚĆ, POPLECZNICTWO, MUNICYPIUM, STAŁOŚĆ, CIELĘCINKA, RODZIMOŚĆ, POŁYKACZ, POCHODNIK, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, SIEROTA, REDAKTOR NACZELNY, POŁYSK, ZAPINKA, POKRZYWDZONA, ZIELONI, KRÓLIK FLORYDZKI, MACHANIE RĘKĄ, DROBNICA, METABAZA, SPADOCHRONIARZ, OSTATNI MOHIKANIN, UPUST, BULION, KONFEDERACJA KANADY, INDYK, PLEŚŃ, FLESZ, INSTRUMENT, KREPON, REZYDENT, SIWAK, KRAŃCÓWKA, KOMPENSACJA, ZWARCIE, IDENTYFIKACJA, STATUS SPOŁECZNY, WAMPIR, SYNOD, ABSORPCJA, KUFF, POSZEWKA, ZATOR, TON, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, MASA KAJMAKOWA, KAPRALSTWO, SITKO, KRATKA WENTYLACYJNA, MIESZANINA, ROZŁUPKA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, SCHAB, DYSTRYBUTOR, DUCH, FETYSZYZM, ZASADA, ŚMIAŁOŚĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, BRZYDAL, RELING, KABRIOLET, DYSZKANCIK, ZASIŁEK PORODOWY, GATUNEK INWAZYJNY, CHWAST, DUCHOWY OJCIEC, HALO, KLON, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, TĘPICIEL, IZOLAT, CLERESTORIUM, KASETA, KOLONIZATOR, ŚRODOWISKO, ŁUG, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ALTOSTRATUS, FIGOWIEC POSPOLITY, BORDER, KOŃ TROJAŃSKI, ŁOBODA, TWARDZIAK, SUCHAR, PRZYKASÓWKA, PIECZYWO, BALET, DOBRO KOMPLEMENTARNE, KRUŻA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, NIEPOSPOLITOŚĆ, TRANZYT, CIASNOŚĆ, DZIKA KARTA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, BICIE CZOŁEM, PIRACTWO, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, RÓŻA BARYTOWA, REWERSAŁ, FORMA, MOLEKUŁA, NOSOROŻEC, KONCENTRAT, CZYSTKA, REŻIM, FUCHA, BEFKA, ZAPRAWA, SZACHT, AUTOCHTONICZNOŚĆ, POLIPTYK, REJESTR, PODSTAWA, ŁUSKA, KARIN, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PRZEDJĄDRZE, BASENIK, INSTYTUT, TRANSFERAZA, CHOWANIEC, WIRKI, GAJ, SŁUŻALCZOŚĆ, OŚCIEŻE, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ŻEGLUGA, TARTINKA, IVAN, ROŚLINY ZARODNIKOWE, OUTSIDER, WSPOMNIENIE, CUDACZEK, SKRZYDŁO, GAŁKA, MAIŻ, WOLANT, KLINIKA ODWYKOWA, URBARIUM, KAMYCZEK USZNY, PRODUKT TRADYCYJNY, METODA DELFICKA, OKAP, OPŁATA ADIACENCKA, KUSKUS, KASZTELAN, NAWIETRZAK, LEKTURA, CIĄGNIK BALASTOWY, CASTING, GWIAZDA NOWA, MISIO, SKAŁA ILASTA, WERSET, PÓŁKULA, LODOWIEC FIELDOWY, MIEJSCE, CHEMOTAKSYNA, ZAWIADOWCA, MOSTEK, METODA KARTOGRAMU, KWAS, SZACHY TRZYOSOBOWE, EKLER, KOSZULKA, PODATEK IMPORTOWY, JAZGOT, ROZBIERANKA, FAZA, SPIRYT, OKRĘT DOZOROWY, DOKUMENT LOKACYJNY, WARKOCZ, MISTRZOSTWO, BIBLIA, POMADKI, KOSZARKA, SERDEL, ROZKŁAD, PRZYNĘTA, RÓJ, RAMA, ZAPIS, CHIRURGIA ESTETYCZNA, CZYŚCIOCHA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ISKIERNIK OCHRONNY, GRÓD, KIEŁBAŚNICA, DZIAŁ WÓD, WYNIK, UMOWA WIĄZANA, AZOTAN, KULCZYBA, POLEWKA, DEPILACJA, SZPAN, TRZYDZIESTKA, PION, ŻUBR KARPACKI, KASZYCA, RAKI, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, WYWIAD, TUMBA, ODROŚL, OBMOWA, MARKIZA, EMBARGO, CHIMEROKSZTAŁTNE, KANAŁOPATIA, PODEJRZLIWOŚĆ, ODWIERT, BLUSZCZ, ELEKTROIZOLACJA, SEKSTET, STRZELNICA SPORTOWA, PROGRAM, MASZYNA ENERGETYCZNA, WOLUMEN OBROTÓW, POPRZEDNICA, KASZA, ZBIOREK, AMUR, JADZICA, CYNADRY, ŚLIWA, GENERACJA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ZAGŁÓWEK, ARGENTYŃSKOŚĆ, TAŚMA FILMOWA, HYDROFIT, MANGANIAN, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, KALETA, POMAGIER, ŁAZĘGA, WIDOWNIA, DOVE, WYŻŁOBIENIE, EGZAMIN POPRAWKOWY, PASZTET, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, WELIN, WOAL, PACHOŁEK, NADPROŻE, FUNKCJA, PLUTON, UCHO, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, MARINA, RÓW PRZECIWPANCERNY, ENERGIA ELEKTRYCZNA, WRAK, JEDENASTKA, DZIANINA, KOLEJ LINOWA, KLIMAKS, WOLT, SERIA, BUT, DYSOCJANT, ZARYS, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, KLUCZ OBCY, PRZESMYK, WYŻYNKA, BOMBA ATOMOWA, IZOLACJA, REZYDUUM, PĘCZAK, KOŁO MŁYŃSKIE, ŁACINNIK, JASNOWIDZENIE, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ZACHŁYST, DŻEM, SZARADA, NIEDOŻYWIANIE, SSAK, RITA, KURT, ZAKĄSKA, ZŁORZECZENIE, ŚCIANA, ROTMISTRZ, PRAWOMOCNOŚĆ, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, PODSADNIK KULISTY, ?ABERRACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASÓB MOŻLIWOŚCI TKWIĄCYCH W KIMŚ LUB CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASÓB MOŻLIWOŚCI TKWIĄCYCH W KIMŚ LUB CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POTENCJAŁ zasób możliwości tkwiących w kimś lub czymś (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTENCJAŁ
zasób możliwości tkwiących w kimś lub czymś (na 9 lit.).

Oprócz ZASÓB MOŻLIWOŚCI TKWIĄCYCH W KIMŚ LUB CZYMŚ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZASÓB MOŻLIWOŚCI TKWIĄCYCH W KIMŚ LUB CZYMŚ. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast