TO, ŻE JAKIŚ ELEMENT LUB UKŁAD ELEMENTÓW ZORGANIZOWANEJ CAŁOŚCI (UKŁADU, STRUKTURY) POWTARZA SIĘ (WYSTĘPUJE WIELOKROTNIE) W STRUKTURZE TEJ CAŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPETYCYJNOŚĆ to:

to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości (na 13 lit.)REPETYTYWNOŚĆ to:

to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REPETYCYJNOŚĆ

REPETYCYJNOŚĆ to:

to, że coś jest repetycyjne, tzn. charakteryzuje się organizacją, strukturą, sposobem działania opartymi na zasadzie, zabiegu, mechanizmie powtórzenia (na 13 lit.)REPETYCYJNOŚĆ to:

to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE JAKIŚ ELEMENT LUB UKŁAD ELEMENTÓW ZORGANIZOWANEJ CAŁOŚCI (UKŁADU, STRUKTURY) POWTARZA SIĘ (WYSTĘPUJE WIELOKROTNIE) W STRUKTURZE TEJ CAŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.399

BADACZ, JARZĘBINÓWKA, WROTA, WĘGIEŁ, IMPALA, BILBIL, DZIKA KARTA, PODKATEGORIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, LINUKSIARA, CZYNNIK ONKOGENNY, WERYFIKACJA, REGLAN, ŚWINIA CELEBESKA, KONFORMER, KANGUR PARMA, KRAJARKA, AGENEZJA NEREK, UPOMNIENIE, ANTAGONISTA, IMMUNOGLOBINA E, MONSTERA DZIURAWA, NIEDOKRWIENIE, JABŁKO NANERCZOWE, HISZPAN, SUBKULTURA, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, DOCISK, BALKON, PLIK DŹWIĘKOWY, FUTRO, UMOWA KOMPENSACYJNA, ŻÓŁW OLBRZYMI, NADCIEKŁOŚĆ, LEPTOPLEURON, MALINA OMSZONA, ORGANIZATOR JĄDERKA, AŻUR, POWIERNICTWO, TRZECIE OKO, SCENA, BAJOS, NIEJEDNOLITOŚĆ, DROGA KOŁOWA, SALWA BURTOWA, GARNITUR, AKTUALIZOWANIE SIĘ, AHISTORYCZNOŚĆ, ŁYŻWA, HIGIENA ZWIERZĄT, TARSKI, BALSAM KANADYJSKI, MIKROSKOP OPTYCZNY, EKLER, SZABAŚNIK, KONWIKCJA, KATASTROFA, AWARYJNOŚĆ, UCHLANIE SIĘ, DRINK-BAR, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, UBOGOŚĆ, BALANSJER, AROMAT, KASZUBSKOŚĆ, CYBORG, ERPEG, ORZECH KOKOSOWY, USTRÓJ, OBCHODOWY, PIES LATAJĄCY, KOŁNIERZYK, KURNIK, ELOKWENCJA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, FORLANA, KROPELKA, POJAZD KOSMICZNY, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, SPOCZYNEK, KOPUŁA LAWOWA, KACERSTWO, JEŻYNA POPIELICOWA, MILTON ERICKSON, ALUZJA, PRZYSZŁOŚĆ, ÓSEMKA, KOLEGA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, ŻERDZIOWINA, TRUSKAWKA, LUKSEMBURSKI, PĘDRAK, TRUP, BAŃKA, JAWAJSKI, BAJOS, PRYZMA AKRECYJNA, CYTYDYNA, MISZPELNIK, KAREL, ROZEDMA PŁUC, SKALA, GERMANISTYKA, ZWIERANIE SZYKÓW, ROKOWANIA ZBIOROWE, DZIELNIK, RAMIENICA OMSZONA, ADVOCATUS DIABOLI, BEZGŁOŚNOŚĆ, STYNKA, LUJEK, GZYMS, SELSKIN, SŁODKA BUŁKA, TRYSKAWKA SZKLANA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, OBSZAR GÓRNICZY, ŁAJKA, WYPAD, PIWNICA, LUDWIK, UKŁAD KRĄŻENIA, MORS, PODWOZIE, REKLAMOWIEC, WERBOWNIK, WIĄZAR, JĘZYK POLSKI, GRYS, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, PORĘBA, DEMISEKSUALIZM, SENTYMENT INWESTYCYJNY, TARCZA KONTYNENTALNA, PARODIA, SZCZENIARA, POTENCJAŁ DZETA, ZASTOINA, ŻYDOSTWO, DYPODIA, HIPOSTAZA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, RURKA, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZECIWSTAWIENIE, ZASILANIE, ŻYŁKA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, BEZBRZEŻNOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, BETONOWE BUTY, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, PODUSZKA, KURS, PANTOMIMA, BLOK, KONWIKT, TRANSMITANCJA, TRUSIĄTKO, SWEET, WIDZENIE SENNE, SKARBNICA, WŁADZUCHNA, MALTA, WYROCZNIA, RODZINA KATYŃSKA, MUCHA, REMINISCENCJA, ŁOŻNIK, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, NAOS, BADANY, ABISAL, TUM, KOLEBA, NAPÓJ, RODZICIELSKOŚĆ, DASZEK, ALLEGROWICZKA, SURMA, TARCZA HAMULCOWA, PYZY, TURBOSŁOWIANIN, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, WERSYFIKACJA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, RARYTAS, MAGNI, STOMIA, STARY KOŃ, GRÓDŹ, REGION WĘZŁOWY, CENZURA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, KAZAMATA, MASZYNKA, SCIENCE FICTION, GLUTEN, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, KWASJA, PRZYSTAŃ MORSKA, GRANATNIK, ART ROCK, TOOLBAR, OBIEKT, ZARZUT, BONUSIK, UFNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, GWARA MIEJSKA, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, OPUSZKA PRĄCIA, HRABIĄTKO, SKRAJNOŚĆ, ABAKUS, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, JAZGOT, KARMNIK, EDOMETR, ANDROGEN, LIMONA, LITR, OPERA, TOPOLA CZARNA, PĘDNIK AZYMUTALNY, STRZEMIENNY, TECHNIKA OLEJNA, PRACUŚ, SZATA TYPOGRAFICZNA, WŁADCZOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, OSNOWA, ŚLIWKA, SAMOLOT, OBLEGA, PIĘĆDZIESIĄTKA, NUTACJA, STAN USTALONY, ROZŁUPEK NIERODZAJNY, BAJADERA, KONTO DEPOZYTOWE, PEŁZAK, ANALIZA FUNDAMENTALNA, PATOLOG SĄDOWY, KOLEUS, TRANSSEKSUALISTKA, SFEROMETR, VALLADOLID, PINGWIN ADELI, RONDO, OGOŃCZA PEREŁKOWA, URZĄD CENTRALNY, LAUDATOR, LEWOSKRZYDŁOWY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, OBSERWATORKA, AKRYL, KUBEŁ, POLE GOLFOWE, SPŁUKIWANIE, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, KAPSLA, OSTRY DYŻUR, PENITENCJAŁ, HALLING, KIŚCIEŃ, STOPA, GRZYB, PIĘCIORNIK ALPEJSKI, MISIÓWKA GOŁOTKA, PRZEZNACZENIE, PROZODIA, METRYKA, FORMA, JODŁA BALSAMICZNA, FILTR, BANIAK, BERLACZ, CHLEB CHRUPKI, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, TŁUMACZKA, STACJA, SINGIEL, GOSPODARKA NATURALNA, KONFESJONAŁ, FIZYKA PLAZMY, SIATECZKA, SYNDYKAT, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, BIRGINIAK, AKCJA, WYŻYNY, GRAFIKA, PARÓWKA, RAGLAN, CACHAÇA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ?APORT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.399 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE JAKIŚ ELEMENT LUB UKŁAD ELEMENTÓW ZORGANIZOWANEJ CAŁOŚCI (UKŁADU, STRUKTURY) POWTARZA SIĘ (WYSTĘPUJE WIELOKROTNIE) W STRUKTURZE TEJ CAŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE JAKIŚ ELEMENT LUB UKŁAD ELEMENTÓW ZORGANIZOWANEJ CAŁOŚCI (UKŁADU, STRUKTURY) POWTARZA SIĘ (WYSTĘPUJE WIELOKROTNIE) W STRUKTURZE TEJ CAŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPETYCYJNOŚĆ to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości (na 13 lit.)
REPETYTYWNOŚĆ to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPETYCYJNOŚĆ
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości (na 13 lit.).
REPETYTYWNOŚĆ
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości (na 13 lit.).

Oprócz TO, ŻE JAKIŚ ELEMENT LUB UKŁAD ELEMENTÓW ZORGANIZOWANEJ CAŁOŚCI (UKŁADU, STRUKTURY) POWTARZA SIĘ (WYSTĘPUJE WIELOKROTNIE) W STRUKTURZE TEJ CAŁOŚCI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - TO, ŻE JAKIŚ ELEMENT LUB UKŁAD ELEMENTÓW ZORGANIZOWANEJ CAŁOŚCI (UKŁADU, STRUKTURY) POWTARZA SIĘ (WYSTĘPUJE WIELOKROTNIE) W STRUKTURZE TEJ CAŁOŚCI. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x